Privacyverklaring voor Huawei Support
Laatst bijgewerkt:20 Juni 2023.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw persoonlijke gegevens wanneer u contact opneemt met Huawei Support via live chat, e-mail, onze hotline of een bericht via onze accounts op social media op Facebook, Twitter, YouTube en Instagram.


De verwerkingsverantwoordelijke voor Huawei Support is Huawei Technologies (Netherlands) B.V., een bedrijf van Huawei gevestigd in Nederland, met vestigingsplaats Laan van Vredenoord 56, 2289DJ, Rijswijk, Netherlands (hierna "we", “wij” of "Huawei").


We beseffen het belang van uw privacy. Neem de tijd om deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen om te begrijpen hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken.


In deze Privacyverklaring wordt het volgende beschreven:


In deze Verklaring wordt het volgende beschreven:


Welke gegevens verzamelen we over u?

Hoe gebruiken we uw gegevens?

Hoe delen we uw gegevens?

Hoelang slaan we uw gegevens op?

Wat zijn uw rechten en keuzes?

Hoe werken we deze Verklaring bij?

1. Welke gegevens verzamelen we over u?

We kunnen de volgende persoonlijke gegevens over u verzamelen en verwerken, afhankelijk van de types services die u gebruikt op de website van Huawei Support (hierna deze "Website" genoemd):


(1) HUAWEI-id-accountinformatie: Als u zich aanmeldt met uw HUAWEI-id, worden uw gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en profielfoto die bij deze HUAWEI-id-account geregistreerd zijn, met ons gedeeld door Aspiegel Limited, een bedrijf dat met Huawei is gelieerd.


(2) Contactgegevens: Naam, e-mailadres, telefoonnummer, postcode en postadres, om contact met u op te nemen en om de bezorging/afhaling van het apparaat te regelen.


(3) Apparaatgegevens: Apparaatmodel en apparaat-id (IMEI/SN), ook van een geleend apparaat, indien van toepassing), Defectbeschrijving Aankoopbewijs)


(4) Informatie van de klantenservice: uw contactgegevens en de registratie van uw vragen aan Huawei Support via e-mail, live chat, hotline of direct bericht via sociale media.

2. Hoe gebruiken we uw gegevens?

We verzamelen en verwerken de volgende gegevens om u de gevraagde diensten te leveren en om onze contractuele verplichtingen aan u na te komen: Tenzij anders vermeld in deze Verklaring kunt u niet langer genieten van de relevante service(s) als u de verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens voor deze services weigert.


(1) Aanmelding bij HUAWEI-id: Als u ervoor kiest om u aan te melden met uw HUAWEI-id, verwerken we uw HUAWEI-id-accountinformatie om u de aanmeldingsservices ter beschikking te stellen.


(2) Vraag in verband met garantie: Om te controleren of uw apparaat onder de garantievoorwaarden valt, moeten we de gegevens van uw apparaat en de informatie van de klantenservice verwerken.


(3) Reparatie verzenden per post: Wij verwerken uw contact- en apparaatinformatie om apparaten op te halen en af te leveren van en naar uw huisadres of geselecteerd afhaalpunt.

We verwerken de volgende data op grond van rechtmatige belangen:

(1) Vragen van klanten: We verwerken uw HUAWEI-id-accountinformatie, uw contactgegevens en informatie van de klantenservice om u te helpen met uw vragen en verzoeken, bestellingen, retouren, het oplossen van problemen en alle andere vragen van klanten, ongeacht of de vragen nu via de hotline, e-mail, live chat of sociale media komen.


(2) Bedrijfsanalyse en verbetering: We verwerken uw apparaatinformatie (IMEI/SN) om onze services te analyseren en te verbeteren.


We verwerken de volgende data op grond van uw toestemming:


Marketing: Met uw toestemming of als u geen bezwaar maakt, verwerken wij uw e-mailadres en/of telefoonnummer en cookiegegevens voor marketingdoeleinden, inclusief klanttevredenheidsonderzoeken. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Raadpleeg paragraaf 5 voor verdere informatie in verband met bezwaren. Wat zijn uw rechten en opties? U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies in onze Cookiemelding. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming vóór uw intrekking.

3. Hoe delen we uw gegevens?

(1) Delen met serviceproviders: We werken samen met intragroep- en externe serviceproviders, inclusief providers van betaaldiensten, vertegenwoordigers van de klantendienst en reparatiebedrijven. Ze hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om hun contractuele verplichtingen jegens ons na te komen. Onze serviceproviders zijn zorgvuldig geselecteerd en aangesteld door ons. Ze moeten zich houden aan het contract en zullen uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden verwerken.


(2) Delen met de Huawei-groep: Om te controleren of uw apparaat onder de garantievoorwaarden valt, delen we uw IMEI-nummer en uw serienummer (SN) en het aankoopbewijs met ons Chinese productiebedrijf Huawei Device Co., Ltd., dat de activeringsdata van uw apparaat registreert. We delen ook niet-persoonlijk identificeerbare informatie, zoals het model van het apparaat en defecte onderdelen, met Huawei Device Co., Ltd., om te kunnen voorspellen welke onderdelen nodig zullen zijn en om de betaling te regelen met de leverancier van de reparatiediensten.


(3) Delen met derden: Wij delen uw persoonlijke gegevens met leveranciers van leveringen en logistiek om apparaten aan u te leveren of om apparaten bij u op te halen.


(4) Juridische of wettelijk vereiste kennisgevingen: Huawei kan uw persoonlijke gegevens delen om te voldoen aan de vereisten van de geldende wetgeving en voorschriften, in antwoord op aanvragen van regelgevers, rechtbanken of overheidsinstanties, of om onze wettelijke rechten te vestigen of te verdedigen.


(5) Reorganisatie van het bedrijf: Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden geopenbaard als onderdeel van een fusie, overname, verkoop van activa (zoals serviceovereenkomsten) of de overdracht van een service aan een bedrijf van de Huawei-groep of ander bedrijf.


Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de EU. Huawei voldoet aan alle toepasselijke wettelijke vereisten om persoonlijke gegevens die buiten de EU/EER worden overgedragen of geraadpleegd te beschermen, door het aangaan van

modelcontractbepalingen van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming van toepassing is op uw persoonlijke gegevens, zelfs als de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming niet rechtstreeks van toepassing is.

4. Hoelang slaan we uw gegevens op?

We bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer als nodig. We verzamelen in het bijzonder de volgende gegevens:


(1) HUAWEI-id-accountinformatie: We behouden de informatie van uw HUAWEI-id-account totdat u uw account verwijdert.


(2) Uw gegevens voor de reparatieservice: Uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en apparaat-id (IMEI/SN) worden tot 24 maanden na de datum van uw laatste contact met ons bewaard.


(3) Chatrecords en inhoud van e-mails worden 6 maanden na de datum van uw laatste contact met ons bewaard. Hotlinegegevens worden 12 maanden bewaard. Chatgegevens op andere socialemediaplatforms (zoals Facebook, Twitter of Instagram) worden in overeenstemming met hun privacybeleid bewaard. Wanneer u ons een vraag stelt over de status van een garantie of een reparatie wordt de apparaat-id (IMEI/SN) gebruikt om de informatie te controleren. Deze informatie wordt direct na gebruik verwijderd en wordt niet opgeslagen.


Met betrekking tot elk van de bovenstaande bewaartermijnen kunt u specifiek verzoeken om deze eerder te laten verwijderen door gebruik te maken van uw rechten op bezwaar en verwijdering zoals gespecificeerd in paragraaf 5: Wat zijn uw rechten en opties? Aanvragen worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

5. Wat zijn uw rechten en opties?

Uw rechten Beschrijving Hoe oefent u uw rechten uit?
Recht op toegang U kunt een kopie krijgen van uw persoonlijke gegevens die we hebben verwerkt. (1) Meld u aan, ga naar de pagina Mijn account/Account en klik vervolgens op uw profielfoto of bijnaam om het Gebruikerscentrum te openen en toegang te krijgen tot uw accountinformatie.
U hebt toegang tot uw bestelinformatie, adresinformatie, inschrijvingsinformatie en foruminformatie op de pagina Mijn account/Account. U kunt op het winkelwagenpictogram klikken om toegang te krijgen tot uw winkelwagentje.
(2) U kunt uw rechten als betrokkene hier uitoefenen.
Recht op portabiliteit U kunt bepaalde gegevens die u ons hebt verstrekt ontvangen in een machineleesbare indeling. Als u een digitale kopie van uw persoonlijke gegevens nodig hebt:
(1) Meld u aan, klik op Profiel op de pagina Mijn account/Account en selecteer vervolgens VRAAG UW GEGEVENS OP in het Profielmenu om uw persoonlijke gegevens op te halen.
(2) U kunt uw rechten als betrokkene hier uitoefenen.
Recht op wissen van uw gegevens U kunt uw gegevens onder bepaalde voorwaarden laten wissen. (1) Meld u aan, verwijder bestelinformatie en informatie over de ontvanger die u eerder op de pagina Mijn Account/Account hebt ingevoerd.
(2) U kunt uw rechten als betrokkene hier uitoefenen.
Recht op corrigeren van uw gegevens U kunt onjuiste gegevens laten corrigeren en onvolledige gegevens laten aanvullen. (1) Meld u aan, klik op Profiel op de pagina Mijn account/Account om uw accountinformatie te bewerken en klik vervolgens op Adressen op de pagina Mijn account/Account om de gegevens van de ontvanger te wijzigen.
(2) U kunt uw rechten als betrokkene hier uitoefenen.
Intrekken van toestemming U kunt uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens intrekken. (1) Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van servicegerelateerde e-mails, klikt u op de koppeling voor het afmelden onderaan de e-mail. U kunt ook naar de pagina Mijn Account/Account gaan en op Inschrijvingen klikken om u af te melden.
(2) Als u geen meldingen meer wilt ontvangen, gaat u naar uw browserinstellingen om uw toestemming in de respectieve browser in te trekken.
Recht van bezwaar U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens voor bepaalde doeleinden, zoals direct marketing. U kunt uw recht van bezwaar hier uitoefenen.
Recht op het beperken van verwerking U kunt onder bepaalde voorwaarden de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken. U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw gegevens hier aan te vragen in de volgende gevallen:
• U hebt de juistheid van uw gegevens betwist en we hebben tijd nodig om de juistheid van uw gegevens te verifiëren.
• Uw gegevens zijn onwettig verwerkt, maar u wilt deze niet wissen.
• U moet een juridische claim opstellen, uitoefenen of verdedigen en u hebt ons gevraagd om uw gegevens te bewaren wanneer we deze anders niet zouden bewaren.
• Uw bezwaarschrift is in afwachting van onze verificatie.

Als u contact wilt opnemen met onze functionaris voor de gegevensbescherming of als u een klacht of vraag hebt over de manier waarop Huawei uw persoonlijke gegevens verwerkt, kunt u uw vraag hier stellen.


We hebben een Data Protection Officier die kan worden gecontacteerd op:

Adres:

DPO Office


Hansaallee 205 Düsseldorf


40549 Düsseldorf


U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.

6. Hoe werken we deze Verklaring bij?

Huawei behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment bij te werken. Mocht deze Verklaring worden bijgewerkt, dan zal Huawei de kennisgeving van wijziging via verschillende kanalen bekendmaken, onder andere door de nieuwste versie op onze officiële website te plaatsen: https://consumer.huawei.com/nl/support/.


De recentste versie van deze Verklaring is altijd beschikbaar op deze Website. U kunt de "ingangsdatum" bovenaan de Verklaring bekijken om te zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.


BELANGRIJK: Deze Verklaring is alleen van toepassing op deze website. Voor onze privacyverplichtingen met betrekking tot andere producten en services raadpleegt u het toepasselijke privacybeleid voor die producten en services. Als u meer wilt weten over de privacyverplichtingen van Huawei in het algemeen, lees dan de Privacyverklaring van Huawei Consumentenactiviteiten.


Neem contact met ons op
Website consumer.huawei.com verlaten
Nadat u op de link hebt geklikt, komt u op een website van derden. Huawei is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over websites van derden.
Terug Doorgaan