Garantiebeleid

Beperkte garantie - Smartphones

Toepasselijke producten: Smartphone
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Smartphones

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op smartphones en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor smartphone

Huawei biedt garantieservices voor smartphones van het merk Huawei. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct (exclusief batterijen)

-

24 maanden

Batterijen

Ingebouwde/uitneembare batterijen

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

Kabels:

 • USB-oplaadkabels
 • Type-C-naar 3,5 mm-converters

24 maanden

Hoofdtelefoons met kabel

24 maanden

Beschermfolie

Niet gedekt door garantie

Uitwerp-pennen

Niet gedekt door garantie

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Elektronische garantiekaart

(E-garantiekaart in het kort)

 • Sjabloon:

  De E-garantiekaart is het gewenste garantieverificatiemateriaal.

 • Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot uw E-garantiekaart:
  • Support-app: Open de app en ga naar Ik > Elektronische garantiekaart.
  • Telefooninstellingen: Open Instellingen en ga naar Over telefoon > Garantie > Elektronische garantiekaart
  • Officiële website: Klik hier om uw E-garantiekaart te vinden.
   
  • Een E-garantiekaart is alleen beschikbaar voor Huawei-smartphones waarop oorspronkelijk EMUI 9.0 of een latere versie geïnstalleerd was.
  • De datum weergegeven op de E-garantiekaart is de begindatum van de garantieperiode. Om toegang te krijgen tot garantieservices, toont u deze kaart gewoon in een servicecentrum van Huawei.

Factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur)

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren, indien u geen E-garantiekaart kunt verstrekken.
 • Een klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

 • Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken.
 • De garantieperiode gaat in 90 dagen na de door het serienummer van het product aangegeven productiedatum.
 • Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw apparaat.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  • Garantieperiode is verlopen
  • Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen.

4 Handleiding voor reparatie

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Nederland uitgebrachte productmodellen komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.

Beperkte garantie - Tablets

Toepasselijke producten: Tablet
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Tablets

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op tablets en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor tablets

Huawei biedt garantieservices voor tablets van het merk Huawei. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct (exclusief batterijen)

-

24 maanden

Batterijen

Ingebouwde/uitneembare batterijen

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

Kabels:

 • USB-oplaadkabels
 • Type-C-naar 3,5 mm-converters

24 maanden

Hoofdtelefoons met kabel

24 maanden

Beschermfolie

Niet gedekt door garantie

Uitwerp-pennen

Niet gedekt door garantie

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Elektronische garantiekaart

(E-garantiekaart in het kort)

 • Sjabloon:

  De E-garantiekaart is het gewenste garantieverificatiemateriaal.

 • Ga als volgt te werk om toegang te krijgen tot uw E-garantiekaart:
  • Support-app: Open de app en ga naar Ik > Elektronische garantiekaart.
  • Telefooninstellingen: Open Instellingen en ga naar Over telefoon > Garantie > Elektronische garantiekaart
  • Officiële website: Klik hier om uw E-garantiekaart te vinden.
   
  • Een E-garantiekaart is alleen beschikbaar voor Huawei-tablets waarop oorspronkelijk EMUI 9.0 of een latere versie geïnstalleerd was.
  • De datum weergegeven op de E-garantiekaart is de begindatum van de garantieperiode. Om toegang te krijgen tot garantieservices, toont u deze kaart gewoon in een servicecentrum van Huawei.

Factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur)

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren, indien u geen E-garantiekaart kunt verstrekken.
 • Een klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

 • Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken.
 • De garantieperiode gaat in 90 dagen na de door het serienummer van het product aangegeven productiedatum.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen.

4 Handleiding voor reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Nederland uitgebrachte productmodellen komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.

Beperkte garantie - Pc's

Toepasselijke producten: PC
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Pc's

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op pc's en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor pc

Huawei biedt garantieservices voor pc's van het merk Huawei. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct

Ingebouwde batterijen

24 maanden

Belangrijkste componenten:

 • Moederborden
 • CPU's
 • Herinneringen
 • Schermen
 • Harde schijven
 • Toetsenborden

24 maanden

Overige componenten

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

24 maanden

USB-oplaadkabels

24 maanden

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw apparaat.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen

4 Handleiding voor reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Nederland uitgebrachte productmodellen komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.

Beperkte garantie - Desktopcomputers en monitors

Toepasselijke producten: Monitor,Desktop
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Desktopcomputers en monitors

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op desktopcomputers en monitors en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor desktopcomputers en monitors

Huawei biedt garantieservices voor desktopcomputers en monitors van het merk Huawei. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Product

Garantieperiode

Hoofdproduct

Monitors

HUAWEI-scherm 23,8"

24 maanden

Verpakte accessoires

Voedingsadapters

 • USB Type-C 135 W-voedingsadapter
 • Wandlader

24 maanden

Kabels

 • Mini-DP-naar-DP-kabel
 • Hoge snelheid Type-C-naar-Type-C-datakabel
 • USB Type-C-naar-Type-A-kabel
 • DP 1.4-kabel
 • 1,5 m HDMI-kabel

24 maanden

Ondersteunt

-

Niet gedekt door garantie

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw product.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het product, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen.

4 Gids over retour/vervanging/reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het product laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw product opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Nederland uitgebrachte productmodellen komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.
Bedankt voor uw feedback.

Beperkte garantie - Wearables

Toepasselijke producten: Wearable
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Wearables

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op wearables en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor wearables

Huawei biedt garantieservices voor wearable-producten van het merk Huawei Product. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct

-

24 maanden

Verpakte accessoires

Laadstations

24 maanden

Kabels

24 maanden

Polsbanden

Niet gedekt door garantie

Decoratieve onderdelen

Niet gedekt door garantie

Schroevendraaiers

Niet gedekt door garantie

Gespen

Niet gedekt door garantie

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw apparaat.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen.

4 Handleiding voor reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Het Verenigd Koninkrijk uitgebrachte productmodellen (behoudens kennisgeving op de officiële website van Huawei) komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.

Beperkte garantie - Audioproducten

Toepasselijke producten: Audio Series
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Audioproducten

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op audioproducten en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor audioproducten

Huawei biedt garantieservices voor audioproducten van het merk Huawei. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Product

Garantieperiode

Hoofdproduct

Bluetooth-oortelefoon

 • FreeBuds-serie
 • FreeLace-serie
 • Sport Bluetooth-hoofdtelefoon

24 maanden

Hoofdtelefoons met kabel

 • Klassieke oortelefoon (Type-C)
 • AM115-oortelefoon

24 maanden

Bluetooth-luidsprekers

 • HUAWEI Sound X
 • HUAWEI Sound

24 maanden

Verpakte accessoires

Oplaadcases

-

24 maanden

USB type C-kabels

-

24 maanden

Voedingsadapters

-

24 maanden

Oortjes

-

Niet gedekt door garantie

Opbergcases

-

Niet gedekt door garantie

Poetsdoeken

-

Niet gedekt door garantie

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw apparaat.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen.

4 Gids over retour/vervanging/reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Nederland uitgebrachte productmodellen komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.

Beperkte garantie - Slim Huis en mobiele breedband

Toepasselijke producten: Smart Home,Mobile Broadband
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Slim Huis en mobiele breedband

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op Slim Huis- en mobielebreedbandproducten en verpakte accessoires van het merk Huawei die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor Slim Huis en mobiele breedband

Huawei biedt garantieservices voor Slim Huis- en mobiele breedbandproducten van het merk Huawei. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Hoofdproduct

Routers

24 maanden

AI-luidsprekers:

 • HUAWEI Sound
 • HUAWEI Sound X

Verpakte accessoires

 • Ethernet-kabels
 • Voedingsadapters

24 maanden

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw apparaat.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van deze beperkte garantieperiode uit te leggen.

4 Handleiding voor reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Nederland uitgebrachte productmodellen komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.

Beperkte garantie - Accessoires en andere producten

Toepasselijke producten: Accessories
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Beperkte garantie - Accessoires en andere producten

1 Voorwoord

Huawei Technologies Co., Ltd. ("HUAWEI") heeft zijn garantiebeleid opgesteld in overeenstemming met de wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van consumentenrechten en -belangen in Nederland. Het garantiebeleid is niet bedoeld ter vervanging van de wetten die van toepassing zijn op de verkoop van consumptiegoederen, noch van de rechten en privileges die consumenten genieten ten opzichte van de oorspronkelijke detailhandelaar van het product. Daarom heeft het geen invloed op dergelijke rechten en verandert of vervangt het dergelijke rechten niet.

1.1 Producten die onder de garantie vallen

Deze garantie is alleen van toepassing op accessoires van het merk Huawei voor onafhankelijke verkoop die in Nederland worden aangeschaft. Als het product is gekocht in een lidstaat van de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen of Zwitserland, is de garantie van het land/de regio van aankoop van toepassing. De garantieservice kan echter worden uitgesteld als deze wordt gebruikt in een ander land of een andere regio dan het land of de regio van aankoop.

1.2 Begrippen in dit document

Begrip

Omschrijving

Accessoire

Vervangbaar object, zonder welke het hoofdproduct nog steeds normaal zou werken (laders, datakabels, etc.)

Onderdeel

Object dat integraal deel uitmaakt van het hoofdproduct en dat nodig is om het hoofdproduct normaal te laten werken (batterij, scherm, hoofdbord, etc.)

Hoofdproduct

Product dat alle onderdelen bevat (smartphone, tablet, laptop, etc.)

Product

Product dat alle onderdelen en accessoires bevat.

2 Garantieservice voor wearables

Huawei biedt garantieservices voor wearable-producten van het merk Huawei Product. Klanten hebben toegang tot garantiereparatieservices voor in aanmerking komende producten bij elk servicecentrum van Huawei in Nederland.

2.1 Garantieperiode

Categorie

Subcategorie

Garantieperiode

Oplader

 • Draadloze autolader
 • Draadloze oplader
 • Draadloze opladerstandaard
 • Wandlader
 • Watch GT-oplader
 • MateBook-oplader

24 maanden

Kabel

 • USB-oplaadkabel
 • Type-C-naar 3,5 mm-converter
 • Type-C-naar-Type-C-kabel

24 maanden

Adapter

 • Type-C-adapter
 • Multipoort-adapter (MateDock)
 • 5 V/2 A Type-C-adapter

24 maanden

Weegschaal voor lichaamsvet

HUAWEI Smart Scale

24 maanden

Slimme bril

 • HUAWEI X Gentle Monster
 • HUAWEI X Gentle Monster II

24 maanden

Styluspen

 • HUAWEI M-Pen
 • HUAWEI M-Pen lite

24 maanden

Toetsenbord

Afneembaar toetsenbord

24 maanden

Powerbank

 • HUAWEI 12000 40W SuperCharge-powerbank
 • HUAWEI-powerbank 20000mAh (max. 18W)

24 maanden

Bluetooth-muis

-

24 maanden

Beschermingsproducten

 • Flipcover/Case voor draadloos opladen/Snorkelcase/Kaarthoudercase
 • Hoes van PU/leder
 • Beschermfolie

Niet gedekt door garantie

Rugzak

-

Niet gedekt door garantie

Klik hier om de garantieperiode voor uw product te bekijken.

2.2 Bewijs van garantie

Om toegang te krijgen tot garantieservices in een klantenservicecentrum van Huawei, moet u uw garantiestatus verifiëren, wat kan worden gedaan door een van de volgende materialen te verstrekken. Als de garantie-informatie verschilt tussen materialen, prevaleert de informatie op de factuur (inclusief papieren factuur, e-factuur en kopie van factuur).

Type bewijs

Omschrijving

Factuur

 • Een papieren factuur, e-factuur of kopie van factuur kan worden gebruikt om de garantiestatus te verifiëren.
 • Het klantenservicecentrum van Huawei moet de geldigheid van de factuur controleren voordat er garantieservices kunnen worden geleverd.

Serienummer

Het serienummer van het product (SN) kan worden gebruikt om de garantiestatus te controleren, als u geen van de bovenstaande materialen kunt verstrekken. Klik hier voor meer informatie over het opvragen van het serienummer van uw apparaat.

Ontvangstbewijs

Op het ontvangstbewijs moeten duidelijk het apparaat, de prijs en de datum van aankoop worden vermeld.

 
 • De productgarantieperiode gaat in op de datum waarop het garantiebewijs wordt afgegeven.
 • Klik hier om de garantieperiode voor uw product te vinden.

2.3 Garantiebeleid

Services

Omschrijving

Reparatie die onder de garantie valt

 • Binnen de garantieperiode zal het klantenservicecentrum van Huawei een door de garantie gedekte reparatieservice bieden voor producten met gebrekkige prestaties, zoals bepaald door de nationale wet- en regelgeving.
 • Repareerbare accessoires met niet aan de gebruiker gerelateerde foutieve prestaties worden binnen de garantieperiode kosteloos gerepareerd; accessoires die niet gerepareerd kunnen worden, worden kosteloos vervangen.
 • Huawei zal gedurende 3 maanden na de datum van reparatie of gedurende de resterende periode van de productgarantie (afhankelijk van wat langer is) garantieservices blijven leveren voor alle noodzakelijke vervangende onderdelen en accessoires.

Reparatie die niet onder de garantie valt

 • Producten die aan een van de volgende voorwaarden voldoen, komen alleen in aanmerking voor betaalde reparatie die niet onder de garantie valt:
  1. Garantieperiode is verlopen
  2. Product is beschadigd als gevolg van gebruikersgerelateerde foutieve prestaties of ongeautoriseerde demontage/reparatie.
 • Betaalde vervanging buiten garantie (terugkoop) zal worden verstrekt voor accessoires die niet kunnen worden gerepareerd.

2.4 Producten die niet onder de garantie vallen

Service die onder de garantie valt, wordt geweigerd aan producten die:

 • beschadigd zijn tijdens het transport in het proces van teruggave, vervanging of reparatie (per post).
 • zonder toestemming zijn bewerkt, gedemonteerd of gerepareerd.
 • onopzettelijke gebruikersschade hebben geleden, zoals oxidatie van onderdelen, valgerelateerde schade, onjuiste spanningsinvoer, overmatige druk of vervorming van het hoofdbord (voor een voedingsadapter omvat dergelijke schade scheuren, gebroken pennen, ernstige vervorming, gebroken stroomkabel en blootgestelde draadkern).
 • beschadigd zijn door infiltratie van vreemde voorwerpen/materialen (vloeistoffen, corrosie, insecten, etc.).
 • schade hebben geleden als gevolg van onjuiste installatie, gebruik, onderhoud en/of opslag, zoals het gebruik van hardware van derden zoals datakabels en -adapters, installatie van software van derden, onjuiste tests of verbinding met een apparaat dat niet is geautoriseerd door Huawei of niet compatibel is met het product.
 • afwijken van het productmodel vermeld in het garantiebewijs, of die een gewijzigd garantiebewijs hebben.
 • een productnaamplaatje, SN-streepjescode of sabotagetape hebben die verwijderd of beschadigd is of onleesbaar gemaakt werd.
 • beschadigd zijn door overmacht (brand, aardbeving, overstroming, etc.).

3 Kwaliteitsgarantie van reparatie

 • Voor onderdelen die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Voor accessoires die buiten de garantieperiode zijn vervangen, geldt een beperkte garantie van 90 dagen.
 • Medewerkers van de servicecentra van Huawei zijn gekwalificeerd om de reikwijdte en principes van dit beperkte garantiebeleid uit te leggen.

4 Gids over retour/vervanging/reparatie

Onthoud het volgende bij het aanvragen van reparatieservice:

 • Zorg ervoor dat u het hoofdproduct en de accessoires meebrengt, evenals de ongewijzigde factuur van het product.
 • Maak een back-up van uw persoonlijke gegevens en verwijder ze voordat u het apparaat laat repareren. Huawei is niet verantwoordelijk voor enig gegevensgerelateerd verlies als gevolg van de uitvoering van een garantieservice, in het geval dat u geen back-up en/of verwijdering van dergelijke gegevens hebt gedaan. Huawei zal geen van de persoonlijke gegevens op uw apparaat opslaan voor enig doel.
 • Als wordt vastgesteld dat het product niet onder de garantie valt, kan het klantenservicecentrum van Huawei alleen betaalde reparatie die niet onder de garantie valt aanbieden, samen met een diagnostisch rapport.
 • Om een nabijgelegen klantenservicecentrum van Huawei te vinden, klikt u hier.

5 Overige toelichting

 • De informatie in dit garantiebeleid is alleen van toepassing op consumentenapparaten van Huawei die in Nederland worden verkocht.
 • Alleen in Het Verenigd Koninkrijk uitgebrachte productmodellen (behoudens kennisgeving op de officiële website van Huawei) komen in aanmerking voor de in dit document beschreven garantieservices.
 • Huawei is niet verantwoordelijk voor andere toezeggingen of aanbiedingen van een externe persoon (detailhandelaar, distributeur, etc.) die Huawei niet heeft gegarandeerd.

6 Contact opnemen met ons

 • Adres van de garantieverlener:

  Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, Hansaallee 205 Düsseldorf, 40549 Düsseldorf

 • Hotline van de klantenservice van Huawei: +31-800 9188

  Van maandag tot vrijdag: 09:00 - 17:00 uur (gesloten op nationale feestdagen) .

 • Officiële website van Huawei: https://consumer.huawei.com/nl/support/
 • Breng uw product en aankoopbewijs naar een erkend servicecentrum van Huawei om toegang te krijgen tot de garantieservices. De lijst met locaties van servicecentra vindt u hier: https://consumer.huawei.com/nl/support/service-center/.