Obnovite svoj telefon u toku
Huawei servisnih dana!


Besplatna zaštitna folija za ekran

Bolja zaštita vašeg ekrana.
Drugim danima ova usluga se naplaćuje, za vreme servisnih dana je besplatna!

Smanjenje cene popravke za 20%

Uštedite novac i budite mirni!
Kada posetite servis za vangarantnu popravku u toku servisnih dana, cena će vam biti umanjena za 20% za popravku.

  Uslovi:

  • Kampanja servisni dani je dostupna samo u odabranom Huawei ovlašćenom servisnom centru u odabranim datumima.

  • Kampanja servisni dani se odnosi samo na korisnike koji dođu direktno u servis.

  • Za uslugu "Besplatna zaštitna folija za ekran", preprodavcima i distributerima nije dozvoljeno učešće u ovoj usluzi.

  • "Besplatna zaštitna folija za ekran" je dostupna samo za odabrane modele.

  • Svaki korisnik ima pravo učešća jednom mesečno.

  • Servisni dani promocija se ne može kombinovati sa drugim promocijama koje su u toku.

  • Huawei neće biti odgovoran za otkazivanje Servisnih dana usled više sile i sl.

  • Huawei zadržava sva prava na konačno objašnjenje ovih uslova.

Pomoć i podrška

Često postavljana pitanja

1. Na kojim lokacijama se održavaju Huawei servisni dani kampanja?

U odabranom ovlašćenom servisnom centru.


2. koja je tačna lokacija servisa koji učestvuje u kampanji?

Molim vas pogledajte na zvaničnoj stranici.

https://consumer.huawei.com/rs/support/service-day


3. Koje su pogodnosti kampanje?

Tokom trajanja kampanje, korisnik dolaskom u odabrani ovlašćeni servisni centar, može iskoristiti besplatnu uslugu postavljanja zaštitne folije ili ostvartiti popust na vangarantnu popravku.


4. Kako iskoristiti pogodnost kampanje?

Korisnik može otići direktno u ovlašćeni servisni centar koji učestvuje u kampanji.


5. Šta ako korisnik donese 2 ili više uređaja?

Nema limita.


6. Šta ako servis nema trenutno deo na stanju, da li ipak ostvarujem pravo na popust?

Ukoliko ste se registrovali u toku kampanje, možete ostvariti popust na popravku.

Za više informacija, molim vas kontaktirajte nas preko:

Aplikacija Podrška

Huawei pozivni centar:
0800 088880