Aplikace

Vhodné produkty: HUAWEI P30 lite(dual sim card 6gb+256gb、single sim card 4gb+64gb、single card 4gb+128gb、dual sim card 6gb+128gb、single sim card 6gb+256gb、dual sim card 4gb+64g、single sim card 4gb+128gb、dual card 4gb+128gb、dual sim card 4gb+128gb)
Vhodné produkty:
zoom in pic
Aplikace

Vyhledání nainstalované aplikace

Potažením dolů ze středu domovské obrazovky zobrazte panel vyhledávání a zadejte název aplikace. Když aplikaci najdete, klepněte na vedle jejího názvu.

Odinstalování aplikace

Aplikaci můžete odinstalovat pomocí jedné z následujících metod:

 • Klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odinstalovat, dokud zařízení nezavibruje, klepněte na Odinstalovat a poté postupujte podle pokynů na obrazovce k odinstalování aplikace.

 • Přejděte na Nastavení > Aplikace > Aplikace, klepněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a potom klepněte na Odinstalovat.

Některé předinstalované systémové aplikace není možné odinstalovat, jejich odinstalování by mohlo způsobit systémové chyby.

Správa Aplikací na pozadí

 1. Jednou z následujících metod, podle toho, kterou navigační metodu používáte, získáte přístup k nedávným úlohám na obrazovce:
  • Gesta: Potáhněte prstem nahoru ze spodní hrany obrazovky a podržte.

  • Navigace třemi tlačítky: Klepněte na .

 2. Na obrazovce nedávných úloh můžete:
  • Potažením přes obrazovku zobrazíte náhledy aplikace.

  • Klepnutím na náhled aplikace získáte přístup k aplikaci.

  • Potažením nahoru po náhledu aplikaci ukončíte.

  • Potažením dolů po náhledu aplikaci zamknete. se objeví v horní části náhledu aplikace. Klepnutím na se tato aplikace nezavře.

  • Opětovným potažením dolů ji odemknete. zmizí.

  • Klepnutím na všechny aplikace zavřete (kromě těch, které jste uzamkli).

Vymazání mezipaměti aplikace

Odstraňte soubory v mezipaměti aplikace a uvolněte místo v úložišti.

Přejděte do Nastavení > Aplikace > Aplikace, vyberte aplikaci, pro kterou chcete vymazat mezipaměť, a poté přejděte do Úložiště > Vymazat mezipaměť.

Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.