Algemene voorwaarden van HUAWEI Care - Officiële batterijvervangingsservice

Om uw belangen te beschermen, gelieve de Algemene voorwaarden van HUAWEI Care - Officiële batterijvervangingsservice (hierna "de Algemene voorwaarden" genoemd) aandachtig te lezen voordat u besluit deel te nemen aan dit evenement. Door deze service aan te schaffen, wordt ervan uitgegaan dat u alle hierin opgenomen voorwaarden hebt geaccepteerd.


1. Dienstnaam:

HUAWEI Care - Officiële batterijvervangingsservice


2. Dienstbeschrijving:

Zodra u deze service hebt gekocht, heeft u recht op een nieuwe batterij voor uw apparaat binnen de geldigheidsperiode van de service (30 dagen na de aankoop) bij het door Huawei geautoriseerde servicecentrum en worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Deze service is alleen van toepassing op geselecteerde apparaatmodellen in Nederland.


3. Servicekenmerken:

Originele batterij: 100% gebruik originele batterij-onderdelen van HUAWEI, lange levensduur, veilig en betrouwbaar.


90 dagen garantie: 90 dagen extra garantie op de nieuw vervangen batterij. Officiële service: de batterijvervangingsservice wordt geleverd door een geautoriseerd HUAWEI-servicecentrum, een gecertificeerde reparateur, volg strikt het officiële detectie- en reparatieproces.


4. Restitutiebeleid:

Als deze service niet binnen de geldigheidsperiode (30 dagen na aankoop) wordt gebruikt en u geen restitutie hebt aangevraagd, zal HUAWEI u automatisch op de 30e dag na aankoop terugbetalen, de terugbetaling wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op de oorspronkelijke betaalrekening dagen.


5. Afwijzing van aansprakelijkheid:

HUAWEI kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende situaties:


1). Gegevensverlies of schade aan uw apparaat tijdens het vervangen van de batterij.


2). Alle andere indirecte of incidentele verliezen, zoals inkomensverlies, reputatieschade of mentale angst, veroorzaakt door het vervangen van de batterij.


6. Reparatieproces:

1) Reparatie in de winkel: U kunt uw apparaat voor vervanging naar een HUAWEI Authorized Service Center brengen, we kunnen de reparatie meestal binnen 1 uur voltooien. Om wachtijden in de winkel te voorkomen, raden we je aan vooraf een afspraak te maken.


2) Reparatie per post: U kunt uw apparaat per post opsturen, dit duurt meestal 5-7 werkdagen.7. Beëindiging van deze Algemene Voorwaarden:

De HUAWEI Care - Officiële batterijvervangingsservice wordt ongeldig in een van de volgende gevallen:


1) De geldigheidsperiode van deze dienst is verlopen, of de dienst is gebruikt binnen de geldigheidsperiode.


2) Uw apparaat is ergens anders dan Huawei geautoriseerde servicecentrum gedemonteerd of gerepareerd.


3) De schade aan uw apparaat is het gevolg van verkeerd gebruik of wordt veroorzaakt door menselijke factoren. Huawei behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen.


8. Privacyverklaring

1) Hoe verzamelen en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?
Het SN van uw apparaat wordt verzameld om te verifiëren of het apparaatmodel binnen de toepasselijke reikwijdte van deze service valt.


2) Locatie en periode van gegevensopslag.
We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de in de Overeenkomst beschreven doeleinden te bereiken, en deze gegevens verwijderen of anonimiseren na de hieronder aangegeven tijd, tenzij anders vereist door toepasselijke wet- en regelgeving.
De SN en uw persoonlijke gegevens worden gedurende drie jaar opgeslagen op servers in de Europese Unie.
Bovendien, wanneer onze producten of diensten niet meer werken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen in de vorm van een pushbericht of bulletin, en uw persoonlijke gegevens verwijderen of deze binnen een redelijke termijn anonimiseren.


9. Recycling van defecte onderdelen:

Het door HUAWEI geautoriseerde servicecentrum zal de oude batterijen overhandigen aan een speciaal milieurecyclingbedrijf om ons milieu te beschermen tegen vervuiling.


10. Ga akkoord met de algemene voorwaarden:

Lees de Algemene voorwaarden van HUAWEI Care - Officiële batterijvervangingsservice zorgvuldig door voordat u tot aankoop overgaat. Uw betaalde aankoop wordt geacht te zijn begrepen en akkoord te gaan met de inhoud van de algemene voorwaarden.