Wi-Fi & 5G CPE

Wi-Fi inteligente y rápido para tu hogar
WiFi Router
3000 Mbps | Huawei Share | Huawei HomeSec ™
HUAWEI WiFi AX3 (Quad-core)
NUEVO
Velocidad Gigabit | Doble núcleo a 1.2 GHz | Control parental
HUAWEI WiFi WS5200 (NUEVO)
Wi-Fi de malla de tres bandas | Huawei Share | CPU de cuatro núcleos a 1.4 GHz
HUAWEI WiFi Mesh