Wi-Fi & 5G CPE

Wi-Fi inteligente y rápido para tu hogar
WiFi Router
2,976 Mbps | Wi-Fi 6 Plus | OFDMA multiusuario
HUAWEI WiFi AX3 (Quad-core)
300 Mb/s de ancho de banda | Interfaz de red intuitiva | Diseño minimalista y moderno
HUAWEI WS318n
NUEVO
5 GHz Wi-Fi Preferido Algoritmo LDPC | Puertos Full GE
HUAWEI WiFi WS5200 (NUEVO)
Wi-Fi en malla tribanda | CPU de cuatro núcleos a 1.4 GHz
HUAWEI WiFi Mesh