HUAWEI Wi-Fi WS5200

Faster 5 GHz Wi-Fi Preferred

Brži 5 GHz Wi-Fi Preferred

HUAWEI WiFi WS5200 spaja 2,4 GHz i 5 GHz signal i
automatski povezuje uređaje korisnika sa bržom
frekvencijom u skladu sa lokacijom uređaja.
Keep Fast After Through Walls

Održite brzinu nakon prolaska kroz zidove

Četiri proširene antene visokih performansi su razumno postavljene
nakon preciznog testiranja, idealno za smanjenje smetnji iste
frekvencije. Algoritam za LDPC korekciju slabog signala
se takođe koristi za održavanje brzine nakon prolaska kroz zidove.
High Speed Even Multi-user Connected

Velika brzina čak i sa više povezanih korisnika

Brzina bežične veze je do 1.167 Mbps
(dual band), što omogućava
bolje Wi-Fi iskustvo.
Full GE Ports Meet Higher Broadband Access

Full GE portovi sa višim Broadband pristupom

FE ruter je postepeno prestao da ispunjava potrebe visokog mrežnog opsega korisnika.
Sa dizajnom full GE portova, HUAWEI WiFi WS5200 savršeno ispunjava uslove
pristupa za korisnike 100+ Mbps širokopojasne mreže.
More Stable & Stronger with Dual-core 800 MHz CPU

Stabilniji i jači sa 800 MHz CPU procesorom sa dva jezgra

U poređenju sa ruterima sa setom čipova od 40nm, HUAWEI WiFi WS5200 postiže
bolje rezultate sa procesorom od 800 Mhz sa dva jezgra i
stabilniji je u radu sa pristupom višestrukih uređaja i obradom više procesa.
Keep Learning Network, Improve All The Time

Mreža koja nastavlja da uči i da se unapređuje u svakom trenutku

HUAWEI WiFi WS5200 će nastaviti da uči o Wi-Fi i automatski
optimizuje Wi-Fi kanal svakog dana u cilju unapređenja kvaliteta Wi-Fi konekcije
Easier Setup in 3-step with Smart Phone

Jednostavnije podešavanje u 3 koraka pomoću pametnog telefona

Reinforced Security Protection

Unapređena bezbednost

Stricter Testing Procedures, More Stable Network

Strože procedure testiranja, stabilnija mreža