Find Model

Để có trải nghiệm tốt hơn, vui lòng sử dụng phiên bản mới nhất của Internet Explore hoặc sử dụng trình duyệt khác.

Kết quả phổ biến

  Kết quả đề xuất

   nhập thêm nhiều từ khóa tìm kiếm

   Sau khi bạn mua bất kỳ một trong các sản phẩm của chúng tôi, bạn có thể tham khảo các bước sau để tìm ra mô hình của điện thoại. (Các loại khác nhau và vị trí của các loại cụ thể của sản phẩm có thể thay đổi một chút, đặc biệt là điện thoại thực tế.)   Điện thoại di động:

   Trước hết mở lắp pin ra, sau đó tháo pin ra. Bạn có thể  nhìn thấy tem của sản phẩm và số của sản phẩm có thể tìm thấy trên tem của sản phẩm.   Thẻ dữ liệu:

   Tên nơi sản phẩm có thể chỉ là trên mặt sau của thẻ dữ liệu của bạn, hoặc bạn có thể cần phải loại bỏ các khe cắm sim bìa để tìm thấy nó. Mô hình này có thể được tìm thấy trên nhãn.   Thiết bị Home Device:

   Tên nơi chỉ là ở mặt sau của điện thoại. Mô hình này có thể được tìm thấy trên đó.