Algemene voorwaarden van HUAWEI Care - Officiële schermvervangingsservice

Om uw belangen te beschermen, verzoeken wij u de Algemene voorwaarden van HUAWEI Care - Officiële schermvervangingsservice (hierna "de Algemene voorwaarden" genoemd) zorgvuldig door te lezen voordat u besluit deze dienst af te nemen. Door deze service te kopen, wordt ervan uitgegaan dat u alle hierin opgenomen voorwaarden hebt geaccepteerd.

1. Dienstnaam:

HUAWEI Care - Officiële schermvervangingsservice

2. Dienstbeschrijving:

Zodra u deze service hebt gekocht, heeft u recht op een nieuw scherm voor uw apparaat binnen de geldigheidsperiode van de service (30 dagen na de aankoop) bij het door HUAWEI geautoriseerde servicecentrum en worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Deze service is alleen van toepassing op geselecteerde apparaatmodellen in Nederland.

3. Servicekenmerken:

Originele schermonderdelen: 100% gebruik originele schermonderdelen van HUAWEI, gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaardere prestaties van uw apparaat.

90 dagen garantie: 90 dagen extra garantie op het nieuw vervangen scherm. Officiële service: schermvervangingsservice geleverd door HUAWEI geautoriseerd servicecentrum, gecertificeerde reparateur, volg strikt het officiële detectie- en reparatieproces.

4. Restitutiebeleid:

Als deze service niet binnen de geldigheidsperiode (30 dagen na aankoop) wordt gebruikt, kunt u de hotline van de HUAWEI-klantenservice bellen 0800-9188 om restitutie aan te vragen, de terugbetaling wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op de oorspronkelijke betaalrekening.

Als deze service niet binnen de geldigheidsperiode (30 dagen na aankoop) wordt gebruikt en u geen restitutie hebt aangevraagd, zal HUAWEI u automatisch op de 30e dag na aankoop terugbetalen, de terugbetaling wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op de oorspronkelijke betaalrekening.

Als deze service wordt gebruikt (het scherm is vervangen), kan deze service niet worden terugbetaald.

5. Afwijzing van aansprakelijkheid:

HUAWEI kan niet aansprakelijk worden gesteld in de volgende situaties:

1) Gegevensverlies of schade op uw apparaat tijdens het vervangen van het scherm.

2) Alle andere indirecte of incidentele verliezen, zoals inkomstenderving, reputatieschade, veroorzaakt door de schermvervanging.

6. Reparatieproces:

1) Reparatie in de winkel: u kunt uw apparaat voor vervanging naar een erkend HUAWEI-servicecentrum brengen, we kunnen de reparatie meestal binnen 1 uur voltooien. Om wachttijden in de winkel te voorkomen, raden wij u aan vooraf een afspraak te maken.

2) Postreparatie: U kunt uw apparaat per postreparatie verzenden, dit duurt meestal 5-7 werkdagen.

7. Beëindiging van deze Algemene Voorwaarden:

De HUAWEI Care - Officiële schermvervangingsservice wordt ongeldig in een van de volgende gevallen:

1) De geldigheidsperiode van deze dienst is verlopen, of de dienst is gebruikt binnen de geldigheidsperiode.

2) Uw apparaat is ergens anders dan een HUAWEI geautoriseerde servicecentrum gedemonteerd of gerepareerd.

3) De schade aan uw apparaat is het gevolg van verkeerd gebruik of wordt veroorzaakt door menselijke factoren.

8. Privacyverklaring

1) Welke gegevens we verzamelen en hoe we uw gegevens gebruikenHet SN (serienummer) van uw apparaat wordt verzameld om te verifiëren of het apparaatmodel binnen de toepasselijke reikwijdte van deze service valt.

2) Locatie en periode van gegevensopslag. We zullen uw persoonlijke gegevens bewaren voor de periode die nodig is om de in de Overeenkomst beschreven doeleinden te bereiken, en deze gegevens verwijderen of anonimiseren na de hieronder aangegeven tijd, tenzij anders vereist door toepasselijke wet- en regelgeving. De SN en uw persoonlijke gegevens worden gedurende twee jaar opgeslagen op servers in de Europese Unie.

Bovendien, wanneer onze producten of diensten niet meer werken, zullen we u hiervan op de hoogte stellen in de vorm van een pushbericht of bulletin, en uw persoonlijke gegevens verwijderen of deze binnen een redelijke termijn anonimiseren.

3) Voor meer informatie over andere persoonsgegevens die wij van u verzamelen, verwijzen wij u naar onze Privacyverklaring (https://consumer.huawei.com/nl/privacy/privacy-policy/).

9. Recycling van defecte onderdelen:

Het door HUAWEI geautoriseerde servicecentrum zal de beschadigde reserveonderdelen voor het scherm overhandigen aan een speciaal milieurecyclingbedrijf om ons milieu te beschermen tegen vervuiling.