Privacy Policy

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัว

“แพลตฟอร์ม” นี้จัดการโดย Huawei Technologies (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของไทย โดยมีสำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ GN01-04 ถนนพระราม 9 ชั้น 34-39 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์: 10310 ประเทศไทย (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Huawei” “เรา" "พวกเรา" หรือ "ของเรา")

เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของคุณ และปฏิญาณว่าจะใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมทุกอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างดีของอุตสาหกรรม

แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เยาว์ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้แทนทางกฎหมาย ผู้เยาว์ หมายถึง (1) ผู้ที่ไม่ได้บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส หรือ (2) ผู้ที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบ (20) ปี หากคุณเป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ

1 ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ

เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้เท่านั้น ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่จะช่วยให้เราสามารถระบุได้ว่าคุณเป็นผู้ใช้

- ข้อมูลอุปกรณ์ : หมายเลข Serial Number รุ่นของอุปกรณ์ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน ROM ของอุปกรณ์ ขนาดและความละเอียดหน้าจอ รหัสประเทศของโทรศัพท์มือถือ เวอร์ชันของ APK และการตั้งค่าภาษา

- ข้อมูลเครือข่าย: ที่อยู่ IP, ประเภทเครือข่าย, ข้อมูลผู้ให้บริการเครือข่าย และสถานะการเชื่อมต่อเครือข่าย, ข้อมูลตำแหน่ง (ละติจูดและลองจิจูด)

- ข้อมูลบัญชี: ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ HUAWEI ID รวมถึงรูปภาพโปรไฟล์และชื่อเล่น, UID, วันเกิด, ประเทศ, เพศ, ที่อยู่อีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณที่เปิดเผยโดย Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเรา

- ข้อมูลคำสั่งซื้อ: ข้อมูลของผู้รับ (รวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ ที่อยู่สำหรับจัดส่ง ที่อยู่อีเมล ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน) และเราจะสร้างหมายเลขคำสั่งซื้อให้คุณตามข้อมูลดังกล่าว เราจะจัดสรรหมายเลขใบแจ้งหนี้ให้คุณ

- ข้อมูลการชำระเงิน: หากคุณเลือกชำระด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต ชื่อเจ้าของบัตร หมายเลขบัตร วันที่หมดอายุ รหัสรักษาความปลอดภัยของบัตร รหัสยืนยันทาง SMS หากคุณเลือก Ideal โปรดให้ข้อมูลตามคำแนะนำของ Ideal เราจะสร้างหมายเลขการชำระเงินและสถาบันการชำระเงินจะสร้างหมายเลขการชำระเงินของบุคคลที่สามให้คุณ และหมายเลขคำขอคืนเงินที่สร้างขึ้นเมื่อคำสั่งซื้อถูกยกเลิก

- ข้อมูลการจัดส่ง: หมายเลขการจัดส่งที่สร้างโดยเราและหมายเลขติดตามที่ได้รับจากบริษัทจัดส่ง เราจะสร้างหมายเลขคืน/เปลี่ยนสินค้าเมื่อคุณคืน/เปลี่ยนสินค้า

- ข้อมูลสำหรับการส่งคืน: รหัสไปรษณีย์สำหรับจุดส่งหรือรับสินค้า ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่สำหรับรับสินค้า ที่อยู่อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ติดต่อ

- ข้อมูลบริการลูกค้า: ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมลที่คุณกรอก และเนื้อหาของอีเมล รายการบันทึก บันทึกการสนทนา

- ข้อมูลบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และคำถามที่พบบ่อย: รวมถึงความคิดเห็นใด ๆ ของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา การสอบถาม การจัดอันดับ การกดถูกใจ และถาม - ตอบ

- ข้อมูลการใช้บริการ: บันทึกการเรียกดูและการคลิก

- ข้อมูลการเข้าร่วมชุมชน: โพสต์ส่วนบุคคล ความคิดเห็น บทวิจารณ์ที่มี "การกดถูกใจ" เนื้อหาที่แบ่งปัน ข้อความส่วนตัวและการโหวตในฟอรัมชุมชน Huawei ของเรา รวมทั้งชื่อเล่นและภาพถ่ายโปรไฟล์ชุมชนของคุณหรือภาพถ่ายที่อัปโหลดจากอุปกรณ์ของคุณ

2 วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

2.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นสำหรับเราในการมอบบริการที่คุณร้องขอดังต่อไปนี้ และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาที่เรามีต่อคุณ คุณจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไปหากคุณปฏิเสธการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำชี้แจงนี้:

การล็อกอิน: หากคุณเลือกที่จะล็อกอินด้วย HUAWEI ID ของคุณในฐานะสมาชิกของแพลตฟอร์ม ระบบจำเป็นต้องใช้ข้อมูลบัญชีของคุณเพื่อให้เราสามารถมอบบริการสำหรับสมาชิกแก่คุณได้

Notify Me: ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์บางอย่างหมด คุณสามารถคลิก “notify me” และแจ้งที่อยู่อีเมลแก่เราเพื่อให้เราสามารถแจ้งเตือนคุณได้อย่างทันท่วงทีเมื่อมีผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการ

การซื้อออนไลน์: ระบบจำเป็นต้องใช้ข้อมูลคำสั่งซื้อ หมายเลขการจัดส่งและข้อมูลการชำระเงินของคุณเพื่อประมวลผลการชำระเงิน ออกใบกำกับสินค้า ดำเนินการตามคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น จัดส่งสินค้าที่ซื้อไปยังที่อยู่ที่กำหนด และเพื่อแจ้งความคืบหน้าของคำสั่งซื้อของคุณให้ทราบ หากคุณเริ่มกระบวนการคืนสินค้า เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลของการคืน.

บริการรับสินค้าจากร้านค้าออฟไลน์: เมื่อคุณใช้บริการรับสินค้าจากร้านค้าออฟไลน์ (นโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่อสั่งหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออฟไลน์ ข้อมูลคําสั่งซื้อของคุณจะถูกประมวลผลเพื่อออกใบกํากับสินค้า ดำเนินการคําสั่งซื้อ สร้างรหัสรับสินค้า ช่วยให้คุณได้รับรหัสรับสินค้า สื่อสารกับคุณ และเพื่ออัปเดตความคืบหน้าของคําสั่งซื้อของคุณ ข้อมูลคําสั่งซื้อและรหัสการรับแทนของคุณจะถูกถ่ายโอนไปยังร้านค้าออฟไลน์ที่เลือกไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดําเนินการซื้อหรือธุรกรรมของคุณ ตัวแทนของร้านค้าออฟไลน์จะตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อและรหัสรับสินค้าของคุณเมื่อคุณรับผลิตภัณฑ์ที่ร้านค้าออฟไลน์ หากคุณตัดสินใจที่จะส่งคืนผลิตภัณฑ์ตามการสั่งซื้อ เราจะประมวลผลข้อมูลการสั่งซื้อของคุณสําหรับขั้นตอนการส่งคืน หากคุณปฏิเสธที่จะให้หรือไม่ตกลงที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราและร้านค้าออฟไลน์ที่คุณเลือกจะไม่สามารถดําเนินการคำสั่งซื้อของคุณได้

การยืนยัน: เพื่อให้แน่ใจได้ว่าคำสั่งซื้อของคุณได้รับการดำเนินจนเสร็จสิ้น เพื่อยืนยันและตรวจสอบอุปกรณ์ที่คุณส่งกลับมาที่เราเพื่อส่งคืน และ การยืนยันการรับประกัน เราบันทึกตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลการจัดส่งและหมายเลขคำสั่งซื้อก่อนที่สินค้าจะได้รับการจัดส่งเพื่อจัดการเพิ่มเติม ประมวลผลข้อมูลการจัดส่งและหมายเลขคำสั่งซื้อ

การรับประกันและบริการซ่อม: ในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ภายใต้ระยะเวลาการรับประกันตามกฎหมาย ราคาชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์สำหรับซ่อมภายใต้การรับประกันหรือไม่ เราจะประมวลผลข้อมูลที่ให้ฝ่ายบริการลูกค้าไว้และข้อมูลอุปกรณ์ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลบัญชี ตัวระบุอุปกรณ์และข้อมูลการบริการลูกค้าของคุณเพื่อขอ จองและติดตามการซ่อมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านบริการลูกค้าที่ได้รับอนุญาตของเรา รวมทั้งรวบรวมและจัดส่งอุปกรณ์จากบ้านหรือจุดรับสินค้าที่คุณเลือก

ชุมชน: เราจะประมวลผลข้อมูลการเข้าร่วมชุมชนของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งานชุมชน Huawei และการรักษาสภาพแวดล้อมชุมชน

2.2 เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราดังต่อไปนี้:

การจัดการการสอบถามของลูกค้า: หากคุณติดต่อเราผ่านฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อทำการสอบถามต่าง ๆ เช่น การปรึกษาด้านราคา การดำเนินการคำสั่งซื้อให้เสร็จสิ้น การส่งเสริมการขาย สิทธิ์และผลประโยชน์ โดยปกติแล้ว จำเป็นต้องระบุหมายเลขคำสั่งซื้อของคุณเพื่อค้นหาคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง เราจะรวบรวมข้อมูลบริการลูกค้าเพื่อแจ้งผลหรือความคืบหน้าของการดำเนินการแก่คุณ นอกเหนือจากนั้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นจะขึ้นอยู่กับการสอบถามของคุณ เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกเลิกบริการดังกล่าวหากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้นของเรา

การควบคุมความเสี่ยงจากการฉ้อโกงและไม่ใช่การฉ้อโกง: เพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของการชำระเงิน ป้องกันการขโมย การฉ้อโกง ไม่ใช่การฉ้อโกง อันตรายต่อความปลอดภัยทางการเงิน และการโจมตีเครือข่ายที่เป็นอันตราย ตัวระบุอุปกรณ์, IP, ข้อมูลบัญชี, ข้อมูลคำสั่งซื้อ และข้อมูลการชำระเงินของคุณจะได้รับการรวบรวมและประมวลผลเพิ่มเติม หากคุณคัดค้านการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น การชำระเงินของคุณจะถูกระงับ และคุณจะไม่สามารถดำเนินการซื้อต่อได้

การจัดการการชำระเงินที่มีข้อพิพาท: เราจะถ่ายโอน UID, ข้อมูลคำสั่งซื้อ, หมายเลขการชำระเงิน และข้อมูลการจัดส่งของคุณไปยังผู้ให้บริการชำระเงินเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธนาคารผู้ออกบัตรในการแก้ไขปัญหาการชำระเงินที่มีข้อพิพาท

การบัญชี: เราจะประมวลผลข้อมูลคำสั่งซื้อและข้อมูลการชำระเงินของคุณเพื่อคำนวณภาษี ทำบัญชีประจำวัน และพิสูจน์ยอดประจำวันโดยอัตโนมัติ

การบำรุงรักษาบริการและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ: เพื่อจุดประสงค์ด้านการพัฒนาธุรกิจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์บริการหรือสต๊อกสินค้าของเรา และเพื่อแก้ไขปัญหากับซัพพลายเออร์ของเราตามความจำเป็น

บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์: คุณสามารถเขียนและแบ่งปันบทวิจารณ์ของคุณบนแพลตฟอร์มของเราได้ จำเป็นต้องล็อกอินเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนผู้แสดงความคิดเห็นได้ บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์พร้อมรูปภาพโปรไฟล์ของคุณจะได้รับการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มของเรา

บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และคำถามที่พบบ่อย: คุณสามารถเขียนและแบ่งปันบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์และคำถามของคุณบนแพลตฟอร์มของเราได้ จำเป็นต้องล็อกอินเพื่อให้เราสามารถระบุตัวตนผู้แสดงความคิดเห็นได้ เราจะประมวลผลข้อมูลบัญชีและบทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ของคุณ รวมทั้งข้อมูลคำถามที่พบบ่อย

การวิเคราะห์ข้อมูล: เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ด้านสถิติและการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสร้างกลุ่มผลสรุปตามกิจกรรมการใช้งานของคุณ ซึ่งช่วยให้เราสามารถเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนการใช้งานของผู้ใช้บริการและข้อเสนอต่าง ๆ ของเราทั้งในปัจจุบันและอนาคต และส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ได้ตามกลุ่มแบบรวม คุณสามารถถอนความยินยอมในการประมวลผลดังกล่าวตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 (คุณมีสิทธิ์และตัวเลือกใดบ้าง) ได้

2.3 เราประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ตามความยินยอมของคุณ:

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์: เราจะประมวลผลข้อมูลบัญชี ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลกลุ่มแบบรวมที่เราสร้างขึ้นตามกิจกรรมการใช้งานของคุณเพื่อส่งการสื่อสารเชิงพาณิชย์ด้วยอีเมล Huawei Webpush หรือด้วยเครื่องมือของบุคคลที่สาม คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อถอนความยินยอมตามที่อธิบายไว้ในข้อ [5] ได้

คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนที่คุณจะถอน

คุกกี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้คุกกี้ โปรดดูที่ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้

2.4 นอกจากนี้ เรายังจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย รวมถึงข้อกำหนดด้านภาษีและการบัญชี และเพื่อสร้างหรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของเรา

3 ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่เกินตามความจำเป็นสำหรับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้ เว้นแต่กฎหมายและข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

■ เราจะเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อและข้อมูลการชำระเงิน หมายเลขการจัดส่ง เป็นเวลา 10 ปีนับจากวันที่ทำธุรกรรม เพื่อจุดประสงค์ในการบริการหลังการขาย และการปฏิบัติตามกฎหมายด้านภาษี และกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเงิน หากคุณปิดใช้งานบัญชีหรือลบคำสั่งซื้อโดยสมัครใจในระหว่างระยะเวลาเก็บข้อมูล เราขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บบันทึกธุรกรรมเหล่านี้ไว้เบื้องหลังจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาเก็บข้อมูลดังกล่าว

■ ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการออนไลน์ของ Huawei มีดังต่อไปนี้:

(1) ข้อมูลบริการออนไลน์: บันทึกการสนทนาและเนื้อหาอีเมลจะเก็บไว้เป็นเวลา 5 ปี บันทึกสายด่วนจะเก็บไว้เป็นเวลา 2 ปี นับจากวันที่คุณติดต่อกับเรา ข้อมูลการติดต่อของคุณ: ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดอุปกรณ์จะเก็บไว้เป็นเวลาสูงสุด 5 ปีนับจากวันที่คุณติดต่อกับเราครั้งสุดท้าย เราจะเก็บข้อมูลบัญชี HUAWEI ID ของคุณ ข้อมูลผู้รับที่คุณใช้บ่อย และสิทธิ์และผลประโยชน์ของคุณในฐานะสมาชิกไว้กว่าคุณจะยกเลิกการลงทะเบียน HUAWEI ID ของคุณ

■ บทวิจารณ์ผลิตภัณฑ์ที่คุณโพสต์บนหน้าผลิตภัณฑ์ของเราจะถูกแสดงด้วยนามแฝงบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่เชื่อมโยงถึงคุณ และจะโพสต์อยู่เช่นนั้นตราบเท่าที่ฟังก์ชันนั้นยังสามารถเข้าถึงได้

■ การสอบถามที่คุณส่งผ่านหน้าผลิตภัณฑ์จะได้รับการโพสต์ออนไลน์ด้วยนามแฝง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ใช้อื่น ๆ ตราบเท่าที่ฟังก์ชันนั้นยังสามารถเข้าถึงได้

■ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลจะเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 2 ปี

หลังจากระยะเวลาเก็บข้อมูลสิ้นสุดแล้ว เราจะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายหรือกฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

หลังจากที่เราได้รับการแสดงความจำนงที่จะถอนความยินยอมหรือการคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแล้ว เราจะลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายหรือกฎระเบียบจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

4 วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

(1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอกไทย:

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่สร้างขึ้นในระหว่างที่คุณเยี่ยมชมแพลตฟอร์มของเราจะได้รับการถ่ายโอน ประมวลผล และจัดเก็บในสิงคโปร์โดยบริษัทในเครือของ Huawei โดยดำเนินการในนามของเราและภายใต้คำแนะนำของเรา

■ การเปิดเผยต่อซัพพลายเออร์ของเรา

เพื่อตอบการสอบถามของลูกค้าและจัดการกับบริการที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บโดยซัพพลายเออร์ของเราที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา

เราจัดหาซัพพลายเออร์เพื่อช่วยกระจายการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยังซัพพลายเออร์ของเราในสหภาพยุโรป

เราใช้ Google Firebase สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลการใช้บริการของคุณจะได้รับการประมวลผลโดยไม่ระบุตัวตนโดย Google

ซัพพลายเออร์ด้านบริการชำระเงินของเราจะเป็นผู้มอบบริการที่เกี่ยวกับการชำระเงินให้แก่คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บโดยซัพพลายเออร์เหล่านั้นในสิงคโปร์

เมื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณ ข้อมูลการชำระเงินที่คุณส่งจะถูกแบ่งปันกับผู้ให้บริการชำระเงินและธนาคารผู้ออกบัตร เราจะไม่จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินใด ๆ ของคุณ ยกเว้น หมายเลขบัตรที่ใช้ชำระเงินหก (6) หลักแรกและสี่ (4) หลักสุดท้าย โดยจะไม่มีการระบุตัวตน เพื่อจัดการการชำระเงินที่มีข้อพิพาทและเพื่อให้เป็นไปตามสัญญาของเรากับผู้ให้บริการชำระเงิน เราจะเปิดเผย UID, ข้อมูลคำสั่งซื้อ, หมายเลขการชำระเงิน และข้อมูลการจัดส่งของคุณแก่ผู้ให้บริการชำระเงินดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สถาบันผู้ให้บริการชำระเงิน

■ การเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของเรา:

เพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางธุรกิจและการบำรุงรักษาบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะได้รับการประมวลผลในมาเลเซียโดยบริษัทในเครือของ Huawei ตามคำแนะนำของเรา และดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการปกป้องการประมวลผลข้อมูล

เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นจะได้รับการประมวลผลในสิงคโปร์โดยบริษัทในเครือของ Huawei ตามคำสั่งของเรา โดยอยู่ภายใต้ความคุ้มครองของข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูล

เพื่อให้บริษัทในเครือของเราดำเนินการยืนยัน การยืนยันการรับประกันและการทำบัญชี หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขการจัดส่ง หมายเลขติดตามการจัดส่ง และหมายเลขคำสั่งซื้อจะได้รับการถ่ายโอนไปยังจีนและสิงคโปร์

เพื่อควบคุมความเสี่ยงในการชําระเงิน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการชําระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่าย ข้อมูลบัญชี ข้อมูลการสั่งซื้อ และข้อมูลการชําระเงินจะถูกเข้าถึงจากระยะไกลโดยบริษัท Huawei Device จํากัด ในประเทศจีน และจะถูกถ่ายโอนไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์เพื่อการจัดเก็บ ข้อมูลทั้งหมดเหล่านั้นจะถูกดำเนินการเพื่อการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการชําระเงินเท่านั้น และจะไม่ถูกจัดเก็บในประเทศจีน

ในการซื้อทางออนไลน์และคำนวณภาษีโดยอัตโนมัติ หมายเลขการชำระเงินและหมายเลขคำสั่งซื้อจะได้รับการถ่ายโอนไปยังสิงคโปร์

เพื่อตรวจติดตามความเสี่ยงในการจัดสรรเงิน การรับเงินที่ผิดปกติ การคืนเงินที่ผิดปกติ การพิสูจน์ยอดและการชำระบัญชี หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลขการชำระเงินจะได้รับการถ่ายโอนไปยังจีนและสิงคโปร์

หากบัตรที่ใช้ในการซื้อหมดอายุหรือไม่ได้ใช้งานโดยผู้บริโภคอีกต่อไปหรือขอคืนเงินสำหรับ COD ตัวแทนของ Huawei จะติดต่อผู้บริโภคเพื่อช่วยเหลือในการโอนเงินคืนด้วยตนเอง การโอนนี้จำเป็นต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทในเครือของ Huawei ในจีนและสิงคโปร์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเงินและจะต้องถ่ายโอนข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยัน

เราปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับเพื่อให้การป้องกันที่เพียงพอต่อการถ่ายโอนดังกล่าว คุณสามารถเยี่ยมชม"การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว” เพื่อรับสำเนาข้อตกลงการถ่ายโอนข้อมูล

(2) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในไทย:

■ การเปิดเผยต่อซัพพลายเออร์ของเรา เราจัดหาซัพพลายเออร์เพื่อช่วยในการบริการออกใบแจ้งหนี้ จัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์ ซัพพลายเออร์เหล่านั้นจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา และดำเนินการภายใต้ข้อตกลงการปกป้องการประมวลผลข้อมูล

■ บริการรับสินค้าจากร้านค้าออฟไลน์: เมื่อคุณใช้บริการรับสินค้าจากร้านค้าแบบออฟไลน์ (นโยบายความเป็นส่วนตัว) เพื่อสั่งหรือซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออฟไลน์ เราต้องเปิดเผยข้อมูลคำสั่งซื้อและรหัสรับสินค้าของคุณต่อร้านค้าออฟไลน์ที่คุณเลือกเพื่อให้การซื้อหรือทํารายการกับร้านค้าออฟไลน์ที่คุณเลือกเสร็จสมบูรณ์ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ร้านค้าออฟไลน์ที่คุณเลือกจะประมวลผลและจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อร้านค้าออฟไลน์ที่คุณเลือกผ่านรายละเอียดผู้ติดต่อที่อยู่บนจุดรับสินค้าของร้านค้าออฟไลน์ หากคุณปฏิเสธที่จะเปิดเผยหรือไม่ได้ตกลงที่จะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เราและร้านค้าออฟไลน์ที่คุณเลือกจะไม่สามารถดําเนินการการซื้อหรือคําสั่งซื้อของคุณได้

นอกเหนือไปจากข้อมูลและกลุ่มบุคคลที่กล่าวถึงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว เราอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่บุคคลที่สามเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณหรือเมื่อคุณร้องขอ

(3) การเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย

เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณเมื่อจำเป็นต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายหรือการร้องขอจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่บังคับใช้หรือที่เกี่ยวเนื่องกับขั้นการดำเนินการหรือกระบวนการทางกฎหมาย

ข้อมูลของคุณยังอาจได้รับการเปิดเผยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์ (เช่น สัญญาบริการ) หรือการเปลี่ยนการให้บริการไปยังกลุ่มบริษัท Huawei หรือบริษัทอื่น

5 คุณมีสิทธิ์และตัวเลือกอะไรบ้าง

คุณมีสิทธิ์และตัวเลือกดังต่อไปนี้:

สิทธิ์ของคุณ คำอธิบาย วิธีใช้สิทธิ์ของคุณ
สิทธิ์การเข้าถึง คุณสามารถรับข้อมูลและสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราได้รวบรวมและจัดเก็บไว้ได้ (1) โปรดล็อกอิน ไปที่หน้า บัญชีของฉัน/บัญชี แล้วคลิกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณหรือชื่อเล่นใน ศูนย์ผู้ใช้ เพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อ ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก และข้อมูลวิธีอธิบายปัญหาในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชีได้ คุณสามารถคลิกไอคอนรถเข็นสินค้าเพื่อเข้าถึงรถเข็นสินค้าของคุณได้
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณผ่าน "การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว"
สิทธิ์ในการส่งถ่าย คุณสามารถรับข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้แก่เราในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ หากคุณต้องการรับสำเนาดิจิทัลของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณผ่าน "การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว"
ลบข้อมูล คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ (1) โปรดล็อกอิน ลบข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณและข้อมูลของผู้รับสำหรับใช้งานบ่อย ๆ ในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชี ได้
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณผ่าน"การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว"
แก้ไขข้อมูล คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณที่ไม่ถูกต้องและทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ของคุณครบสมบูรณ์ได้ (1) โปรดล็อกอิน คุณสามารถคลิก โปรไฟล์ ในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชี เพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณได้ คุณสามารถคลิก ที่อยู่ ในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชี เพื่อเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับได้
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณผ่าน"การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว"
จัดการความยินยอมของคุณ คุณสามารถถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณได้ (1) หากคุณต้องการยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกในอีเมลที่คุณได้รับ นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่หน้า บัญชีของฉัน/บัญชี แล้วคลิก การสมัครเป็นสมาชิก เพื่อยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้เช่นกัน
(2) สำหรับการแจ้งเตือนของ WEB/WAP โปรดไปที่หน้าการตั้งค่าเบราว์เซอร์เพื่อถอนความยินยอมของคุณในเบราว์เซอร์นั้น ๆ ข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถหาได้ใน นโยบายการแจ้งเตือนแบบพุช สำหรับการแจ้งเตือนของแอป โปรดไปที่หน้า บัญชี เพื่อถอนความยินยอมของคุณ
คัดค้านการประมวลผล คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณสำหรับจุดประสงค์บางอย่างได้ เช่น การตลาดทางตรง (1) หากคุณต้องการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางสถิติ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ หรือการขายและการตลาด โปรด ติดต่อเรา
เมื่อส่งคำขอ โปรดระบุขอบเขตของคำขอและให้ข้อมูลอุปกรณ์แก่เราหากคุณไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์ม และที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณใช้ล็อกอินเข้าสู่ HUAWEI ID ของคุณ
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านของคุณผ่าน"การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว"
จำกัดการประมวลผล คุณสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณผ่าน "การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว" ของเราภายใต้สถานการณ์ดังต่อไปนี้:
• คุณโต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของคุณ และเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของคุณ
• ข้อมูลของคุณมีการประมวลผลอย่างผิดกฎหมายแต่คุณไม่ต้องการลบข้อมูล
• คุณมีข้อเรียกร้องตามกฎหมายที่คุณต้องจัดทำ ดำเนินการ หรือแก้ต่าง และคุณขอให้เราเก็บข้อมูลของคุณไว้แต่เราไม่ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
• คำขอคัดค้านของคุณอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากเรา

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน การสอบถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หากคุณคิดว่าเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำชี้แจงนี้หรือกฎหมายป้องกันข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คุณมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในไทย .

6 วิธีติดต่อเรา

หากต้องการใช้สิทธิ์ความเป็นส่วนตัว หรือมีปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวที่คุณต้องการยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวกับเจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูลของเรา (DPO) หรือต้องการปรึกษา DPO ของเราเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลทั่วไป โปรดเข้าไปที่พอร์ทัลสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของเราหรือติดต่อ DPO เพื่อขอแนวทางแก้ไข (privacyth@huawei.com)

สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่สำนักงานของ Huawei (เลขที่ 9 จี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ GN01-04 ถนนพระราม 9 ชั้น 34-39 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310)

หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย Huawei โปรดติดต่อกลุ่มสนับสนุนของเราผ่านทาง https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-policy/

7 วิธีการปรับปรุงคำชี้แจงนี้ของเรา

เราแนะนำให้คุณตรวจสอบเวอร์ชันล่าสุดของคำชี้แจงนี้อยู่เสมอ เนื่องจากเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว หากเราทำการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีที่เหมาะสม
ปรับปรุงล่าสุด: 23 พฤศจิกายน 2020
สำคัญ: คำชี้แจงนี้ใช้กับแพลตฟอร์มนี้เท่านั้น หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดอ่าน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค Huawei