คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวการสนับสนุน Huawei
ปรับปรุงล่าสุด: [11 กันยายน 2563]

เว็บไซต์นี้บริหารงานโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด, และบริษัทในเครือส่วนกลาง ซึ่งมีสำนักงานประจำประเทศไทยตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์, แกรนด์ พระราม 9 ห้องเลขที่ จีเอ็น 01-04, ชั้น 34-39 ถนนพระราม 9, แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, กรุงเทพมหานคร 10310 (หลังจากนี้จะเรียกว่า "Huawei", "เรา", "พวกเรา" หรือ "ของเรา")


เราเข้าใจถึงความสำคัญของความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดสละเวลาอ่านหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียดเพื่อทำความเข้าใจวิธีที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


คำชี้แจงนี้อธิบาย:


ข้อมูลที่เรารวบรวม

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

สิทธิ์และตัวเลือกของคุณ

การปรับปรุงหมายเหตุนี้


1 ข้อมูลที่เรารวบรวม

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่คุณใช้บนเว็บไซต์นี้:

1.1   ข้อมูลบัญชี HUAWEI ID: หากคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย HUAWEI ID จะรวบรวมชื่อผู้ใช้ (รวมถึงชื่อ-สกุล), ที่อยู่อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ และรูปโปรไฟล์ของคุณที่ลงทะเบียนกับบัญชี HUAWEI ID ซึ่งแบ่งปันให้กับเราจากบริษัทในเครือ Huawei กับ Huawei Services (Hong Kong) Co., Limited.

1.2   รายละเอียดการติดต่อ: ชื่อ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์และที่อยู่ทางไปรษณีย์ เพื่อติดต่อคุณและตามความจำเป็นในการจัดการการจัดส่ง/การรับอุปกรณ์

1.3   รายละเอียดอุปกรณ์: รุ่นอุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์ (SN)

1.4   ข้อมูลการบริการลูกค้า: รายละเอียดการติดต่อของคุณ และบันทึกการสอบถามการสนับสนุน Huawei ของคุณทางอีเมล การสนทนาสด และสายด่วนหรือข้อความสื่อสังคมโดยตรง

1.5   ข้อมูลการใช้งานและประวัติการค้าหาของเว็บไซต์นี้กับ AI Bot (โดยส่วนรวม: ข้อมูลการใช้งาน) เมตริกการใช้งาน (รวมถึงอัตราการใช้งาน การเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิค การตั้งค่าต่าง ๆ เรียกAPI และบันทึกอื่น ๆ) ประวัติการเดินทางของผู้ใช้ (รวมถึงการคลิกสตรีมและเนวิเกชั่นผ่านเว็บเพจ URLs การประทับเวลา เนื้อหาที่ดูหรือค้นหา เวลาตอบกลับเพจ ข้อมูลปฏิสัมพันธ์ระหว่างเว็บเพจ) (เช่น เลื่อน การคลิก และเมาส์โอเวอร์)) และข้อมูลคล้าย ๆ กันในเว็บไซต์นี้กับ AI Bot

หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลการใช้งานของคุณได้รับการประมวลผล คุณสามารถยกเลิกการเลือกปุ่มเข้าร่วมโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ที่ด้านล่างของกล่องแชทการสนับสนุนลูกค้าได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การให้คําปรึกษา AI Bot ของคุณ


2 วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

2.1   เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปนี้เพื่อให้บริการที่ต้องการและเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญาของเรากับคุณ และเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง คุณจะไม่สามารถใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้อีกต่อไปหากคุณปฏิเสธการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับบริการเหล่านี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในคำชี้แจงนี้:

(1) การลงชื่อเข้าใช้ด้วย HUAWEI ID: หากคุณเลือกที่จะลงชื่อเข้าใช้งานโดยใช้ HUAWEI ID เราจะประมวลผลข้อมูลบัญชี HUAWEI ID ของคุณเพื่อให้บริการลงชื่อเข้าใช้งานกับคุณ

(2) การสอบถามการรับประกัน: เพื่อตรวจสอบอุปกรณ์ของคุณว่าอยู่ในการรับประกันหรือไม่ [https://consumer.huawei.com/th/support/warranty-query/] และซ่อมอุปกรณ์ที่อยู่ในการรับประกัน เราจะประมวลผลรายละเอียดอุปกรณ์และข้อมูลการบริการลูกค้าของคุณ

(3) การสอบถามสถานะการซ่อมและการสอบถามราคาชิ้นส่วนอะไหล่: เราจะประมวลผลรายละเอียดอุปกรณ์ (SN) ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถติดตามสถานะการซ่อมของคุณออนไลน์ได้ [https://consumer.huawei.com/th/support/inquiry/] หรือตรวจสอบราคาชิ้นส่วนอะไหล่ของผลิตภัณฑ์

(4) Postal Repair Service: เราจะประมวลผลรายละเอียดการติดต่อของคุณและข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อให้คุณอนุญาตให้รวบรวมและมอบข้อมูลอุปกรณ์ต่างๆ จากที่อยู่หรือจุดที่ต้องการเก็บรวมรวมที่เลือกไว้ของคุณ

(5) Appointment Service: เราจะประมวลผลรายละเอียดการติดต่อของคุณและข้อมูลรายละเอียดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบสิทธิและความสนใจของคุณ (สถานะการรับประกัน การป้องกันหน้าจอ ฯลฯ) ติดต่อหาคุณได้อย่างรวดเร็ว และแนะนำศูนย์บริการต่างๆ

(6) การบริการลูกค้า: เราใช้รายละเอียดการติดต่อของคุณเพื่อติดต่อคุณ เมื่อทำการวินิจฉัยปัญหาอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ เรายังประมวลผลข้อมูลการบริการลูกค้าของคุณสำหรับการตรวจสอบย้อนกลับการให้บริการและการปรับปรุงคุณภาพ

(7) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) Bot: เราประมวลผลรายละเอียดอุปกรณ์และข้อมูลบริการลูกค้าของคุณ (รวมถึง รายละเอียดการติดต่อและข้อมูลแบบสอบถาม) เพื่อให้บริการ AI Bot แก่คุณ
เราประมวลผลข้อมูลการใช้งานของคุณอย่างเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การให้คําปรึกษา AI Bot ของคุณ และบริการ AI Bot ของเราโดยทั่วไป หากคุณไม่ต้องการให้ข้อมูลการใช้งานของคุณถูกประมวลผล คุณสามารถยกเลิกการเลือกปุ่มเข้าร่วมโปรแกรมปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ที่ด้านล่างของกล่องแชทการสนับสนุนลูกค้าได้ตลอดเวลา โปรดทราบว่าสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การให้คําปรึกษา AI Bot ของคุณ

(8) แบบประเมินความพึงพอใจ: เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ อีเมล และหมายเลขซีเรียล (SN)
ของคุณสำหรับส่งแบบประเมินความพึงพอใจในรูปแบบข้อความ อีเมล หรือการแจ้งเตือนในแอป My HUAWEI และเราอาจจะติดต่อคุณเพื่อสอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติม หลังจากคุณตอบแบบสอบถามเช่นกัน

2.2   เราประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ตามผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา:

การสอบถามของลูกค้า: เราประมวลผลข้อมูลบัญชี HUAWEI ID, รายละเอียดการติดต่อของคุณ และข้อมูลการบริการลูกค้าเพื่อช่วยเหลือคุณเกี่ยวกับคำถามและข้อสงสัย คำสั่งซื้อ การคืนสินค้า การแก้ไขปัญหา คำถามที่พบบ่อย และการสอบถามอื่น ๆ ทั้งหมดของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผ่านสายด่วน อีเมล การสนทนาสด สายด่วนหรือสื่อสังคม

หากคุณใช้การบริการปรึกษาผ่านช่องทางไลฟ์แชทของเราหรือ AI Bot หลังจากเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ HUAWEI ID ข้อมูลบัญชี HUAWEI ID ของคุณรวมถึงภาพโปรไฟล์ของคุณ ชื่อผู้ใช้และข้อมูลคุกกี้จะถูกใช้และแสดงในช่องแชท หากคุณไม่ได้เข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ HUAWEI ID ของคุณเมื่อใช้บริการไลฟ์แชทหรือ AI Bot ของเรา ภาพโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้ HUAWEI ID ของคุณจะไม่ถูกใช้และแสดงในช่องแชท

2.3   เราประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้เพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้อง ตามความยินยอมของคุณ:

การตลาด: เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะประมวลผลอีเมลและ/หรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และข้อมูลคุกกี้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด รวมถึงเพื่อการสำรวจความคิดเห็นความพึงพอใจของลูกค้า คุณสามารถคัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดได้ตลอดเวลา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการ โปรดดูข้อ 5: สิทธิ์และตัวเลือกของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ของเรา โปรดดูประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา [https://consumer.huawei.com/th/legal/cookie-policy/] คุณมีสิทธิ์ที่จะถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา โดยไม่ส่งผลต่อความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลตามความยินยอมก่อนที่คุณจะถอน

2.4   เราจะใช้มาตรการและการประมวลผลเชิงองค์กรที่เหมาะสมทั้งในด้านความปลอดภัย ทางกายภาพ และทางเทคนิคเพื่อปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ถือเป็นคำมั่นสัญญาของเราที่จะนำการปกป้องทั้งทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และระบบขั้นตอนมาใช้เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อความสูญเสีย การนำไปใช้ในทางที่ผิด ความเสียหาย และการประมวลผล การเข้าถึง การเปิดเผย และการดัดแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จะมีการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความปลอดภัยรวมไปถึงมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยังคงรักษาความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงอยู่เสมอ


3 วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

3.1   การแบ่งปันกับผู้ให้บริการ: เราใช้ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการชำระเงิน ตัวแทนบริการลูกค้า และบริษัทซ่อมบำรุง ผู้ให้บริการดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันในสัญญากับเราเท่านั้น ผู้ให้บริการของเราได้รับการคัดเลือกและมอบหมายจากเราอย่างรอบคอบ จะผูกมัดตามสัญญาและจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่นใด

3.2   การแบ่งปันภายในบริษัทในกลุ่ม: เพื่อตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณอยู่ในการรับประกันหรือไม่ เราจะแบ่งปัน SN ของคุณและหลักฐานการซื้อกับบริษัทในเครือ Huawei ของเราคือ Huawei Device Co., Ltd. ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งบันทึกวันที่เปิดใช้งานอุปกรณ์ของคุณ นอกจากนี้ เรายังจะแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เช่น รุ่นอุปกรณ์และชิ้นส่วนที่ชำรุดกับ Huawei Device Co., Ltd. เพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมชิ้นส่วนอะไหล่และการชำระเงินกับซัพพลายเออร์ซ่อมบำรุง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีบริการ AI ของ Huawei เราจะแบ่งปันบันทึกการสนทนา AI Bot แบบนิรนามของคุณกับ Huawei Device Co., Ltd. ในประเทศจีน

3.3   การแบ่งปันกับบุคคลภายนอก: เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการจัดส่งและโลจิสติกส์ของเราเท่านั้นเพื่อส่งมอบอุปกรณ์ให้คุณ/เก็บรวบรวมอุปกรณ์จากคุณ

3.4   การเปิดเผยทางกฎหมายหรือข้อบังคับ: Huawei อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ เพื่อปฏิบัติตามคำขอจากหน่วยงานกำกับดูแล ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเพื่อสร้างหรือปกป้องสิทธิ์ตามกฎหมายของเรา

3.5   การปรับโครงสร้างองค์กรธุรกิจ: ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณยังอาจได้รับการเปิดเผยในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์ (เช่น สัญญาบริการ) หรือการเปลี่ยนการให้บริการไปยังกลุ่มบริษัท Huawei หรือบริษัทอื่น

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะได้รับการถ่ายโอนไปยังและจัดเก็บไว้ในประเทศสิงคโปร์ Huawei จะปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถ่ายโอนหรือเข้าถึงภายนอกประเทศของคุณ โดยการเข้าทำสัญญาในข้อสัญญาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้การปกป้องข้อมูลในระดับเทียบเท่ากันกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


4 ระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ไม่นานเกินความจำเป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

4.1   ข้อมูลบัญชี HUAWEI ID: เราจะเก็บข้อมูลบัญชี HUAWEI ID ของคุณไว้จนกว่าคุณจะยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของคุณ

4.2   ข้อมูลเกี่ยวกับบริการซ่อมของคุณ: ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์และตัวระบุอุปกรณ์ (SN) จะเก็บไว้เป็นเวลาสูงสุด 24 เดือนนับจากวันที่คุณติดต่อกับเราครั้งสุดท้าย

4.3   เมื่อคุณปรึกษากับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าทาง Hotline, Live Chat, Social Media (web & App)

ตัวระบุอุปกรณ์ของคุณ บันทึกการแชท ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เสียงและ ID ผู้ใช้ Huawei

จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเป็นเวลาสอง 2 ปี

4.4   เมื่อคุณทำการสอบถามเกี่ยวกับการรับประกันและสถานะการซ่อม จะมีการใช้ตัวระบุอุปกรณ์ (SN) เพื่อตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลเหล่านี้จะถูกลบทันทีหลังจากใช้งาน และจะไม่มีการจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาเก็บข้อมูลแต่ละรายการข้างต้น คุณสามารถร้องขอการลบก่อนหน้านี้โดยเฉพาะได้ โดยใช้สิทธิ์ในการคัดค้านและการลบตามข้อ 5: สิทธิ์และตัวเลือกของคุณ คำขอจะได้รับการจัดการตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้


5 สิทธิ์และตัวเลือกของคุณ

สิทธิ์ของคุณ คำอธิบาย วิธีใช้สิทธิ์ของคุณ
สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลได้ (1) โปรดล็อกอิน ไปที่หน้า บัญชีของฉัน/บัญชี แล้วคลิกรูปภาพโปรไฟล์ของคุณหรือชื่อเล่นใน User Center เพื่อเข้าถึงข้อมูลบัญชีของคุณ
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลคำสั่งซื้อ ข้อมูลที่อยู่ ข้อมูลการสมัครเป็นสมาชิก และข้อมูลวิธีอธิบายปัญหาในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชี คุณสามารถคลิกไอคอนตะกร้าสินค้าเพื่อเข้าถึงตะกร้าสินค้าของคุณ
2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณได้ที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/]
สิทธิ์ในการส่งถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถรับข้อมูลบางอย่างที่คุณได้ให้ไว้แก่เราในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้ หากคุณต้องการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลแบบดิจิทัลของคุณ:
(1) โปรดล็อกอิน แล้วคลิกที่ข้อมูลส่วนตัวในหน้าบัญชีของฉัน/บัญชี หลังจากนั้นให้เลือก ข้อมูลที่ต้องการ จากเมนูข้อมูลส่วนตัว เพื่อรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณได้ที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/]
สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถลบข้อมูลของคุณได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ (1) โปรดล็อกอิน ลบข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณและข้อมูลของผู้รับสำหรับใช้งานบ่อยในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชี
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณได้ที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/]
สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถแก้ไขข้อมูลของคุณที่ไม่ถูกต้องและทำให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ของคุณครบสมบูรณ์ได้ (1) โปรดล็อกอิน คุณสามารถคลิกที่ ข้อมูลส่วนตัว ในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชี เพื่อแก้ไขข้อมูลบัญชีของคุณ คุณสามารถคลิก ที่อยู่ ในหน้า บัญชีของฉัน/บัญชีเพื่อเปลี่ยนข้อมูลของผู้รับ
(2) คุณสามารถใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลของคุณได้ที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/]
ถอนความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณได้ (1) หากคุณต้องการยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้คลิกลิงก์สำหรับยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกในอีเมลที่คุณได้รับ นอกจากนี้ คุณสามารถไปที่หน้า บัญชีของฉัน/บัญชี แล้วคลิกที่ สมัครรับข้อมูล เพื่อยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้เช่นกัน
(2) สำหรับการแจ้งเตือน โปรดไปที่การตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อถอนความยินยอมในเบราว์เซอร์ที่เกี่ยวข้อง
สิทธิ์ในการคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลของคุณสำหรับจุดประสงค์บางอย่างได้ เช่น การตลาดทางตรง คุณสามารถใช้สิทธิ์ในการคัดค้านของคุณได้ที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/]
สิทธิ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล คุณสามารถจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณมีสิทธิ์ขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลของคุณได้ที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/] ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้:
•  คุณได้โต้แย้งเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลของคุณ และเราจำเป็นต้องใช้เวลาในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลของคุณ
•  ข้อมูลของคุณมีการประมวลผลอย่างผิดกฎหมายแต่คุณไม่ต้องการลบข้อมูล
•  คุณมีสิทธิ์เรียกร้องตามกฎหมายว่าคุณต้องการใช้ ดำเนินการ หรือแก้ต่าง และคุณขอให้เราเก็บข้อมูลของคุณไว้ในกรณีที่เราไม่เก็บข้อมูลดังกล่าวไว้
•  คำขอคัดค้านของคุณอยู่ระหว่างรอการยืนยันจากเรา

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีที่ Huawei ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดส่งคำถามของคุณที่นี่ [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-questions/]

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันข้อมูลของเราได้ ซึ่งสำนักงานตั้งอยู่ที่:

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด แผนกคอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป

เลขที่ 9 อาคารจี ทาวเวอร์

แกรนด์ พระราม 9

ชั้น 35 ถนนพระราม 9

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ร้องเรียนไปยังหน่วยงานด้านการป้องกันข้อมูลในพื้นที่ของคุณได้


6 การปรับปรุงหมายเหตุนี้

Huawei ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงคำประกาศนี้ได้ตลอดเวลา หากมีการปรับปรุงประกาศนี้เมื่อเวลาผ่านไป Huawei จะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงการประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: https://consumer.huawei.com/th/support/

หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวครั้งล่าสุดนี้จะสามารถดูได้ที่นี่เสมอ คุณสามารถตรวจสอบ “วันที่มีผลบังคับใช้” ที่โพสต์ที่ด้านบนเพื่อดูว่าหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อใด

ข้อความสำคัญ: หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น สำหรับข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของเราที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการอื่น ๆ โปรดดูหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น หากคุณต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อผูกพันด้านความเป็นส่วนตัวของ Huawei โดยทั่วไป โปรดอ่านคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค Huawei [https://consumer.huawei.com/th/legal/privacy-policy/]