Email us

ส่งอีเมลถึงเรา

บริการสนับสนุนทางอีเมล

โปรดส่งอีเมลถึงเรา หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ของ HUAWEI.

 

ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายบริการลูกค้าของ HUAWEI กรุณากรอกรายละเอียดของคุณด้านล่าง และ HUAWEI จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อการบริการลูกค้า โปรดทราบว่า HUAWEI เคารพและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ อีกทั้งจะใช้ข้อมูลของคุณเพื่อการบริการเท่านั้น โดยไม่แบ่งปันกับบุคคลภายนอก โปรดอ่านคำชี้แจงเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของ HUAWEI สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

+ส่งอีเมลถึงเรา