เราเตอร์

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

HUAWEI WiFi AX Series

Wi-Fi 6 Plus มาตรฐาน Wi-Fi ใหม่

เราเตอร์ทั้งหมด

Wi-Fi อัจฉริยะ
ดาวน์โหลดแอป HUAWEI AI Life เพื่อการจัดการเครือข่ายที่ราบรื่น

สแกนรหัส QR ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

การควบคุมโดยผู้ดูแล
การควบคุมโดยผู้ดูแล
การควบคุมโดยผู้ดูแล
จำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตรายวันของบุตรหลานของคุณและบล็อกเว็บไซต์ที่เป็นอันตราย
การตรวจสอบ Wi-Fi ที่มองเห็นได้
การตรวจสอบ Wi-Fi ที่มองเห็นได้
การตรวจสอบ Wi-Fi ที่มองเห็นได้
แก้ไขเครือข่ายของคุณอย่างง่ายดาย โดยการดูแผนที่ความร้อนครอบคลุม Wi-Fi ที่ใช้งานง่าย
HUAWEI HomeSec®
HUAWEI HomeSec®
HUAWEI HomeSec®
รักษาเครือข่ายของคุณให้ปลอดภัยจากแฮกเกอร์และภัยคุกคามภายนอก
เชื่อมต่อด้วยสัมผัสเดียว
เชื่อมต่อด้วยสัมผัสเดียว
เชื่อมต่อด้วยสัมผัสเดียว
แตะโทรศัพท์ของคุณกับพื้นที่ NFC ของอุปกรณ์เพื่อการเชื่อมต่อทันทีโดยไม่ต้องใช้รหัสผ่าน
ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ