นโยบายการรับประกันสินค้าโทรศัพท์มือถือหัวเว่ย

การรับประกันจะเริ่มนับจากวันที่ซื้อสินค้าตามหลักฐานการซื้อ เช่น ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบผ่อนสินค้า หรือเอกสารอื่นที่ออกโดยร้านค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย หรือ เริ่มนับจากวันที่เครื่องเริ่มเปิดใช้งาน IMEI Activated
ตัวเครื่องโทรศัพท์ : 12 เดือน

ยกเว้น รุ่น Mate9 ทุกรุ่น และ P10 ทุกรุ่น ที่ซื้อตั้งแต่วันแรกที่วางจำหน่ายในประเทศไทยถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเท่านั้นได้รับประกันสินค้า 2 ปี และ รุ่น P9, P9 Plus, M3, GR5 2017, GR5 2017 Premium ที่ซื้อในช่วงแคมเปญระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมาเท่านั้นได้รับประกันสินค้า 2 ปี (เฉพาะตัวเครื่องและแบตเตอรี่เท่านั้น)
แบตเตอรี่ที่ถอดเองไม่ได้แบบ Built-in : 12 เดือน
แบตเตอรี่ที่ถอดเองได้แบบ Removable : 6 เดือน
อุปกรณ์เสริมในกล่อง ชาร์จเจอร์, สายเคเบิ้ล, ชุดหูฟัง : 6 เดือน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีหลักฐานการซื้อใดๆ สามารถตรวจสอบระยะเวลารับประกันของเครื่องได้จาก 3 ช่องทาง ดังนี้

  • 1. แอพพลิเคชั่น HiCare
  • 2. เว็บไซต์ http://consumer.huawei.com/th
  • 3. ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ยทุกสาขา HUAWEI Customer Service Center

DAP รับประกันเปลี่ยนสินค้าใหม่ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่ซื้อ หากสินค้าเสียจากการใช้งานปกติตามเงื่อนไขการรับประกันได้ที่ร้านค้าที่ลูกค้าซื้อมาพร้อมแสดงหลักฐานการซื้อและเครื่องพร้อมกล่องสินค้าในสภาพดี/อุปกรณ์ครบ

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า จะครอบคลุมเฉพาะอาการเสียของเครื่องอันเนื่องมาจากการผลิตเฉพาะเครื่องที่นำเข้าและจำหน่ายภายในประเทศไทยโดย หัวเว่ย ประเทศไทย เท่านั้น

ยกเว้นกรณีอาการเสียของเครื่องที่เกิดจากอุบัติเหตุ/ความผิดพลาดของลูกค้า, การใช้งานผิดประเภท, เครื่องตก/หล่น, โดนกระแทก/ทับ, จอแตก/ร้าว, เครื่องหัก/งอ, น้ำ/ของเหลวเข้าเครื่อง, ไฟไหม้, ภัยธรรมชาติ, การต่อไฟฟ้าผิดสเปคมาตรฐาน, เป็นสนิม, การกัดกร่อนจากน้ำทะเล/สารเคมี, ลงโปรแกรม/เฟิร์มแวร์ที่ไม่ใช่มาตรฐานของบริษัท, รอยขีดข่วนบนผิวเครื่อง, การซ่อมและถอดเครื่องโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท และอาการเสียอื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดมาจากการผลิตของโรงงาน

การบริการ(Repair)

การซ่อมสินค้าในเงื่อนไขการรับประกัน ศูนย์บริการจะทำการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ทดแทนอะไหล่ส่วนที่เสีย
ฟรีทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ตลอดระยะเวลาการรับประกัน,
ส่วนสินค้านอกเงื่อนไขการรับประกันจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่ที่เปลี่ยน
การรับประกันหลังการซ่อมจะต่อเนื่องกับระยะเวลารับประกันเดิมที่เหลืออยู่ หรือ 3
เดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับเครื่องคืนแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะนานกว่า

การบริการรับส่งเครื่องซ่อมถึงบ้าน (Door to Door) เพียงลูกค้าแค่โทรแจ้งขอใช้บริการนี้ผ่าน Call Center
ให้บริษัทขนส่งไปรับเครื่องที่บ้านเพื่อส่งซ่อมที่ศูนย์บริการลูกค้าหัวเว่ยที่อยู่ใกล้เคียง
โดยท่านต้องบรรจุใส่กล่องให้เรียบร้อยเองไว้ล่วงหน้า

การบริการฝากส่งเครื่องซ่อมผ่านร้านค้า (Collection Point)
เพียงแค่ฝากเครื่องส่งซ่อมผ่านร้านค้าและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านได้ทั่วประเทศ

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เงื่อนไขการรับประกันสินค้าโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ***