hidden
ศูนย์บริการลูกค้า จุดรับส่งเครื่องซ่อม
จุดรับส่งเครื่องซ่อม: เป็นบริการที่จัดเตรียมสำหรับให้บริการในการรวบรวมเครื่องที่ผิดปกติเท่านั้น
  หมายเหตุ
  เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของร้านหรือเซอร์วิสเซ็นเตอร์ อาจมีความแตกต่างระหว่างผลการค้นหาของคุณและสถานที่จริงข้อมูลผลการค้นหาในหน้านี้ใช้สำหรับการอ้างอิงเท่านั้น

  บริการแผนที่ในหน้านี้ให้บริการโดย Google ™เพื่อความสะดวกของคุณ อาจมีความแตกต่างระหว่างสถานที่และเส้นทางที่แสดงบนแผนที่นี้กับสถานที่และเส้นทางจริง ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

  ศูนย์บริการลูกค้า: ศูนย์บริการลูกค้าคือสถานที่ซึ่งได้รับอนุญาตจากบริษัทหัวเว่ยเพื่อให้บริการซ่อมแก่ลูกค้าหัวเว่ยทั้งหมด
  จุดรับส่งเครื่องซ่อม: จุดรวบรวมเป็นจุดที่กำหนดไว้สำหรับการรวบรวมอุปกรณ์ที่ผิดปกติของลูกค้าและส่งไปยังศูนย์บริการของหัวเว่ยเพื่อทำการซ่อมแซม

  ต้องการกำหนดตำแหน่งอัตโนมัติหรือไม่

  หัวเว่ยสามารถค้นหาศูนย์บริการใกล้เคียงจากตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

  เหตุการณ์การบริการยอดนิยม