Privacy-Policy

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น
กฎหมาย
คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของธุรกิจเพื่อผู้บริโภค Huawei

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของธุรกิจเพื่อผู้บริโภค Huawei ได้รับการปรับปรุงเมื่อ
27 มีนาคม 2563

Huawei Device Co., Ltd. และบริษัทในเครือทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า "Huawei", "เรา", "พวกเรา" และ "ของเรา") เคารพในสิทธิส่วนบุคคลของคุณ ดังนั้น เราจึงได้จัดทำคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลขึ้น (นับจากนี้เรียกว่า "คำชี้แจงนี้") ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ปกป้อง จัดเก็บ และถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดสละเวลาอ่านและทำความเข้าใจคำชี้้แจงสิทธิส่วนบุคคลของเรา และ แจ้งให้เรารับทราบ หากคุณมีคำถามใดๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือข้อมูลอื่นใดที่อาจใช้เพียงลำพังหรือใช้ร่วมกับข้อมูลอื่นเพื่อระบุตัวบุคคลหรือทำให้สามารถระบุตัวตนของเขา/เธอได้ คำชี้แจงนี้อธิบายถึงวิธีการที่ Huawei ใช้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีของการประมวลผลทั้งหมด เนื่องจากคุณจะได้รับแจ้งให้ทราบเมื่อมีการประมวลที่เฉพาะเจาะจง ฉะนั้น ก่อนการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง คุณควรอ่านหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมที่ออกโดย Huawei สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทำความเข้าใจถึงวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ วิธีใช้สิทธิในข้อมูลของคุณ และวิธีการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล

คำชี้แจงนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจาก Huawei รวมถึงโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน แลปท็อป แท็บเล็ต อุปกรณ์แบบสวมใส่ อุปกรณ์บรอดแบนด์มือถือ เครื่องใช้ในครัวเรือนแบบอัจฉริยะ อุปกรณ์เสริม แอปพลิเคชันบนคอมพิวเตอร์ บริการบนมือถือ ซอฟต์แวร์ ชุดเครื่องมือ เว็บไซต์ และบริการที่แสดงหรือกล่าวถึงคำชี้แจงนี้

I. วิธีการที่ Huawei ใช้ในการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

A. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Huawei เก็บรวบรวม

ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Huawei คุณอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Huawei แต่ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่ไม่ได้บัญญัติไว้อาจทำให้ไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณได้

Huawei จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม:

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่ Huawei

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียน Huawei ID เพื่อใช้ฟังก์ชันหรือบริการบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียน Huawei ID หรือเข้าสู่ระบบด้วย Huawei ID เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือบริการสั่งซื้อ เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องจากคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล เบอร์มือถือ ข้อมูลการสั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และโหมดการชำระเงินของคุณ

Huawei อาจให้บริการที่จัดเก็บแบบคลาวด์เพื่อให้คุณสามารถซิงค์และสำรองข้อมูลไฟล์ ภาพ และข้อมูลบางอย่าง

ผลิตภัณฑ์บางรายการของ Huawei อนุญาตให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ของ Huawei เพื่อแบ่งปันสิ่งต่างๆ กับครอบครัวและเพื่อนๆ คุณอาจจำเป็นต้องสร้าง Huawei ID ที่รวมถึงข้อมูลบางอย่างซึ่งจะต้องแสดงต่อสาธารณะ ตลอดจนชื่อเล่นและภาพแทนตัวผู้ใช้ (avatar) Huawei อาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อกับบุคคลเหล่านั้น เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ของเขา Huawei จะทำการตรวจสอบตามความเหมาะสมและจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นอยู่ในความปลอดภัย คุณจะต้องแน่ใจว่าผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณให้มานั้นได้ให้ความยินยอมแก่คุณในการแสดงข้อมูลของเขาแก่ทาง Huawei

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของเขตอำนาจศาลบางแห่งเกี่ยวกับการตรวจสอบความถูกต้องของชื่อจริงในบัญชี ป้องกันการติดเกมออนไลน์ หรือการชำระเงินทางอินเทอร์เน็ต Huawei อาจขอให้คุณพิสูจน์ข้อมูลประจำตัวที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ออกให้หรือข้อมูลของบัตรที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้

2. ข้อมูลที่ Huawei เก็บรวบรวมจากการใช้บริการของคุณ

Huawei จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณและวิธีการที่คุณและอุปกรณ์ของคุณทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei ข้อมูลประเภทนี้ได้แก่:

(1) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน เช่น ชื่ออุปกรณ์ รหัสประจำตัวของอุปกรณ์ (IMEI, ESN, MEID และ SN) เวลาที่เปิดใช้งานอุปกรณ์ รุ่นฮาร์ดแวร์ เวอร์ชันของ OS ตลอดจนเวอร์ชันของแอปพลิเคชัน รหัสประจำตัวซอฟต์แวร์ การตั้งค่าอุปกรณ์และแอปพลิเคชัน (เช่น ภูมิภาค ภาษา เขตเวลา และขนาดตัวอักษร)

(2) ข้อมูลเครือข่ายมือถือ เช่น ID ของผุ้ให้บริการเครือข่ายมือถือภาคพื้นดินแบบสาธารณะ (PLMN) และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP)

(3) ลงบันทึกข้อมูล เมื่อคุณใช้บริการของ Huawei หรือดูเนื้อหาที่จัดหาโดย Huawei ทาง Huawei จะเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาในการเข้าถึง จำนวนครั้งในการเข้าถึง ที่อยู่ IP ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ (เช่น ข้อผิดพลาด ระบบล่ม การรีสตาร์ท และการอัปเกรด)

(4) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง Huawei จะเก็บรวบรวม ใช้ และประมวลผลตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณโดยประมาณหรือคำนวณอย่างถูกต้องแม่นยำเมื่อคุณเข้าถึงบริการในบางตำแหน่งที่ตั้ง (ตัวอย่าง เมื่อคุณทำการค้นหา ใช้ซอฟต์แวร์นำทาง หรือดูสภาพอากาศของตำแหน่งที่ตั้งที่เฉพาะเจาะจง) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งอาจได้รับมาจาก GPS, WLAN และ ID เครือข่ายของผู้ให้บริการ เราจะขอให้คุณเลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ คุณสามารถปิดใช้งานการอนุญาตค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของบริการนั้นๆ ได้ เพื่อปฏิเสธมิให้ทำกีแบ่งปันข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

(5) ข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Huawei ตัวอย่าง ข้อมูลที่คุณอัปโหลดไปยังระบบคลาวด์นั้นจะถูกจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Huawei เพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว เราจะไม่ดูข้อมูลที่คุณจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ Huawei

3. ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

หากกฎหมายอนุญาต ทาง Huawei จะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจากแหล่งข้อมูลที่เป็นสาธารณะและแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ Huawei อาจรับข้อมูลบางประเภทมาจากบริการโซเชียลเน็ตเวิร์คของบุคคลที่สามด้วย เช่น เวลาที่คุณใช้บัญชีโซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของ Huawei

4. การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน

ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตน หมายถึง ข้อมูลที่ไม่สามารถนำมาใช้ระบุถึงรายบุคคลได้ ตัวอย่างข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ข้อมลทางสถิติเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และปริมาณยอดขายผลิตภัณฑ์ Huawei จะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถปรับปรุงบริการให้ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณ

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนแยกต่างหากจากกัน และใช้ข้อมูลแต่ละชนิดอย่างเป็นอิสระต่อกัน อาจมีการแจ้งให้ทราบในกรณีที่ Huawei เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และถ่ายโอนข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา

B. วิธีการที่ Huawei ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Huawei อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(1) ลงทะเบียนและเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ Huawei ที่คุณสั่งซื้อไป

(2) ลงทะเบียน Huawei ID เพื่อที่คุณจะเพลิดเพลินกับฟังก์ชันและบริการบนมอถือได้มากยิ่งขึ้น

(3) ส่ง เปิดใช้ หรือยืนยันผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ หรือทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการก่อนหน้านี้ ตามความต้องการของคุณ

(4) ส่ง OS หรือการอัปเดตแอปพลิเคชัน และข้อความแจ้งเตือนการติดตั้งให้กับคุณ

(5) แสดงประสบการณ์และเนื้อหาของผู้ใช้อย่างเป็นส่วนตัว

(6) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการซึ่งคุณอาจสนใจถึงคุณ เชื้อเชิญให้คุณร่วมกิจกรรมส่งเสิรมการขายและงานสำรวจตลาดของ Huawei หรือส่งข้อมูลทางการตลาดให้แก่คุณ หากคุณไม่ต้องการรับข้อมูลดังกล่าว สามารถเลือกที่จะไม่ใช้ได้ตลอดเวลา

(7) ดำเนินการตรวจสอบภายใน วิเคราะห์ข้อมูล และวิจัย วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเชิงธุรกิจ และวัดส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei

(8) ซิงโครไนซ์ แชร์ และจัดเก็บข้อมูลที่คุณอัปโหลดและดาวน์โหลด ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นต่อการอัปโหลดและดาวน์โหลด

(9) ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญเสียและโปรแกรมป้องกันการหลอกลวง

(10) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ เช่น ภาษี และคำร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ

(11) วัตถุประสงค์อื่นๆ ในบริการที่เฉพาะเจาะจงหรือเมื่อคุณให้ความยินยอม

II. วิธีการที่ Huawei ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน

A. คุกกี้

คุกกี้ คือ ไฟล์แบบตัวอักษรที่เว็บเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ ซึ่งเนื้อหาในคุกกี้จะสามารถเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น คุกกี้จะไม่ซ้ำกันในแต่ละเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ข้อความที่อยู่ในคุกกี้มักประกอบด้วยข้อมูลระบุตัวตน ชื่อเว็บไซต์ รวมถึงตัวเลข และตัวอักษรบางอย่าง

บางครั้ง Huawei จะจัดเก็บคุกกี้ไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงการใช้งานแก่ผู้ใช้ รวมถึงสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

(1) คุกกี้เชิงเทคนิค: เข้าสู่ระบบและยืนยันความถูกต้อง เมื่อคุณใช้ Huawei ID เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ คุกกี้แบบ “ตามเซสชัน” จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าคุณเข้าชมไซต์นี้ได้อย่างราบรื่นที่สุด .

(2) คุกกี้เก็บข้อมูลความเป็นส่วนตัว การจัดเก็บคุณลักษณะที่คุณชื่นชอบและการตั้งค่าของคุณ เว็บไซต์สามารถใช้คุกกี้เพื่อเก็บบันทึกการตั้งค่าต่างๆ ได้เช่น การตั้งค่าภาษา และขนาดตัวอักษรบนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ สินค้าที่อยู่ในรถเข็นของคุณ และคุณลักษณะที่ชื่นชอบอื่นๆ ในเบราว์เซอร์

(3) คุกกี้เก็บข้อมูลเพื่อการโฆษณา Huawei ใช้คุกกี้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมออนไลน์และสิ่งที่คุณสนใจ และแสดงโฆษณาซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณมากที่สุด

(4) คุกกี้เก็บข้อมูลทางสถิติ คุกกี้ทำให้ Huawei สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันอื่นๆ ของเรา ทั้งการเข้าชมเพียงครั้งเดียว (โดยใช้เซสชันคุกกี้) หรือการเข้าชมแบบซ้ำๆ (โดยใช้เพอร์ซิสเทนต์คุกกี้)

(5) คุกกี้เก็บข้อมูลโซเชียลมีเดีย คุกกี้เก็บข้อมูลโซเชียลมีเดียจะเชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม เช่น ปุ่ม ‘ถูกใจ’ และปุ่ม ‘แบ่งปัน’ บุคคลที่สามจะให้บริการเหล่านี้เป็นการตอบที่คุณได้เคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถจัดการหรือลบคุ๊กกี้ได้ตามต้องการ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ AboutCookies.org คุณสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ รวมทั้งเว็บเบราว์เซอร์ล่าสุดที่มีตัวเลือกในการบล็อกคุกกี้ แต่ในการบล็อกคุกกี้นั้น คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าผู้ใช้งานของคุณทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดูวิธีการตั้งค่าคุกกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณที่นี่: Internet Explorer > Google Chrome > Mozilla Firefox > Safari > Opera

หากคุณล้างคุกกี้ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Huawei ในครั้งถัดไป โปรดทราบว่าบริการบางอย่างของ Huawei จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลต่อการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการเหล่านี้

B. เว็บบีคอนและพิกเซลแท็ก

นอกจากคุกกี้แล้ว Huawei และบุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยี เว็บบีคอนและ พิกเซลแท็กบนเว็บไซต์ด้วย โดยทั่วไป เว็บบีคอนคือภาพกราฟิกแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์หรือในอีเมลเพื่อค้นหาคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณในขณะที่คุณเข้าดูเว็บไซต์หรือดูอีเมล พิกเซลแท็กช่วยให้ Huawei สามารถส่งอีเมลถึงคุณในแบบที่สามารถอ่านได้ และตรวจดูว่ามีการเปิดอีเมลดังกล่าวแล้วหรือไม่

Huawei และบุคคลที่สามจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น วิเคราะห์การใช้บริการ (ร่วมกับคุกกี้) ตลอดจนแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เพิ่มความพึงพอใจให้แก่คุณได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่าง เมื่อคุณได้รับอีเมลจาก Huawei อาจมี URL ที่สามารถคลิกได้และลิงค์เข้าเว็บเพจของ Huawei หากคุณคลิกที่ลิงค์ดังกล่าว Huawei จะติดตามการเยี่ยมชมของคุณเพื่อให้เราสามารถเรียนรู้ความชื่นชอบของคุณในตัวผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงบริการของเรา คุณสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกในรายชื่ออีเมลของ Huawei ได้ตลอดเวลาหากไม่ต้องการให้มีการติดตามในลักษณะนี้

C. การจัดเก็บแบบอื่นๆ บนเครื่อง

Huawei และบุคคลที่สามบางรายอาจใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บแบบอื่นๆ บนเครื่อง เช่น ออบเจ็กต์ที่แชร์ร่วมกันบนเครื่อง (อาจเรียกว่า "แฟลชคุกกี้") และการจัดเก็บข้อมูลบนเครื่องด้วย HTML5 ในบางผลิตภัณฑ์และบริการ เช่นเดียวกับคุกกี้ เทคโนโลยีเหล่านี้จะจัดเก็บข้อมูลลงบนอุปกรณ์ของคุณ และสามารถบันทึกข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับกิจกรรมและสิ่งที่คุณชื่นชอบ แต่เทคโนโลยีเหล่านี้อาจใช้สื่อจากคุกกี้ที่แตกต่างกันไป ฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เครื่องมือและการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานหรือลบข้อมูลที่มีแฟลชคุกกี้ โปรดคลิก ที่นี่

D. อย่าติดตาม

มีเว็บเบราว์เซอร์จำนวนมากที่มีฟังก์ชัน อย่าติดตาม ซึ่งสามารถส่งคำขอ อย่าติดตาม ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ ปัจจุบัน องค์กรควบคุมมาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญจะไม่มีนโยบายที่ระบุถึงวิธีการที่เว็บไซต์ควรจัดการกับคำขอเหล่านี้

หากคุณเปิดใช้งาน อย่าติดตาม หรือฟังก์ชันอื่น ๆ ที่คล้ายกันที่เบราว์เซอร์ของคุณอาจมีให้ Huawei จะไม่เปลี่ยนแปลงวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ อย่างไรก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการตอบสนองคำขอ อย่าติดตาม ของคุณและหยุดการรวบรวมข้อมูลของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

III. วิธีการที่ Huawei แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท องค์กร และบุคคลใด ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้:

(1) การแบ่งปันเมื่อได้รับความยินยอม: หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากคุณ Huawei จะแบ่งปันข้อมูลที่คุณอนุญาตร่วมกับบุคคลที่สามหรือบริษัทลูกของบุคคลที่สาม

(2) การแบ่งปันที่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ: Huawei อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณตามที่กฎหมายและระเบียบได้บังคับเอาไว้ หรือเพื่อระงับคดีทางกฎหมาย หรือมีการร้องขอจากฝ่ายบริหารหรือหน่วยงานศาลตามกฎหมาย

(3) การแบ่งปันร่วมกับบริษัทในเครือของ Huawei: ข้อมูลของคุณอาจถูกแบ่งปันกับบริษัทในเครือของ Huawei เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้งและเป็นไปตามกฎหมาย และการแบ่งปันจะจำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อมูลที่บริการร้องขอมาเท่านั้น ตัวอย่าง เราจะตรวจสอบความถูกต้องบัญชีทั่วโลกก่อนที่จะอนุญาตให้มีการลงทะเบียน

(4) การแบ่งปันกับคู่ค้าทางธุรกิจ: ผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการบางประเภทจากคู่ค้าของเราที่ส่งถึงคุณโดยตรง นอกจากนี้ Huawei อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณร่วมกับบริษัทเหล่านั้น โดยบริษัทเหล่านั้นอาจนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ และ/หรือ บริการ ตามที่คุณร้องขอ (เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มาจากผู้ขายบุคคลที่สามโดยผ่านทางแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ Huawei, เนื้อหาแบบวิดีโอที่มาจากบริษัทอื่นโดยผ่านทางแอปพลิเคชันของ Huawei) ตลอดจนพยากรณ์เกี่ยวกับสิ่งที่คุณสนใจ และอาจเสนอโฆษณา เครื่องมือส่งเสริมการขาย และเครื่องมืออื่นๆ ให้แก่คุณ

(5) การแบ่งปันกับผู้ให้บริการ: Huawei อาจเปิดเผยข้อมูลของคุณร่วมกับบริษัทที่ให้บริการหรือทำหน้าที่ในนามของเรา ตัวอย่างผู้ให้บริการเหล่านี้ เช่น บริษัทที่ให้บริการสายด่วน ส่งอีเมล หรือให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในนามของ Huawei ผู้ให้บริการจะสามารถใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่คุณในนาม Huawei เท่านั้น

(6) Huawei จะแชร์ข้อมูลของคุณเมื่อมีคำร้องขอที่สมเหตุสมผล เช่น เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับ การดำเนินคดี หรือรัฐบาล

ในสถานการณ์ที่ 3 ถึง 6 Huawei จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแชร์นี้เป็นไปตามกฎหมายและลงนามในข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างเคร่งครัด (NDA) และ/หรือ ข้อสัญญาในการประมวลผลข้อมูล ร่วมกับบริษัท องค์กร และบุคคลที่แชร์ข้อมูลให้ เพื่อให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ ตลอดจนรักษาความลับอย่างเหมาะสมและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยขณะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

IV. วิธีการที่ Huawei ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

Huawei ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และใช้แนวปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานเพื่อปกป้องมิให้มีการเข้าถึง เปิดเผย ใช้ ปรับแต่ง ทำลาย หรือสูญหายไปโดยไม่ได้รับอนุญาต Huawei จะใช้มาตรการดังต่อไปนี้:

(1) เราใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้นั้นมีปริมาณที่น้อยที่สุด และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลเหล่านั้น เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่นานเกินกว่าที่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้และประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลของผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจง เว้นแต่มีการขยายระยะเวลาในการเก็บรักษาหรือกฎหมายอนุญาต

(2) เราใช้เทคโนโลยีหลายรูปแบบ เช่น คริปโตกราฟิก เพื่อให้แน่ใจว่าการรับส่งข้อมูลดำเนินการอย่างเป็นความลับ เรามีกลไกการปกป้องที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อปกป้องข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลมิให้ถูกโจมตี

(3) เรามีกลไลควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังควบคุมจำนวนของผู้ที่ได้รับอนุญาต และมีระบบจัดการสิทธิแบบลำดับชั้นตามข้อกำหนดของบริการและระดับของแต่ละบุคคล

(4) เราจะคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด และนำข้อกำหนดต่างๆ สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในสัญญาเชิงพาณิชย์ การตรวจสอบ และกิจกรรมการประเมิน

(5) เรามีการจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การทดสอบ และกิจกรรมสาธารณะต่างๆ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน

Huawei มุ่งมั่นในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม ย่อมไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยชนิดใดที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ การถ่ายโอนข้อมูล ระบบประมวลผล หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายใดที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง

เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การรั่วไหล ความเสียหาย และการสูญหายของข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น Huawei จึงได้พัฒนากลไกและมาตรการควบคุมหลายประเภท ซึ่งระบุมาตรฐานอย่างชัดเจนในเหตุการณ์และภาวะเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง และได้สร้างหน้า การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย และประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย Huawei ได้สร้างทีมตอบกลับฉุกเฉินโดยเฉพาะเพื่อวางแผนด้านความปลอดภัย การลดการสูญหาย วิเคราะห์ หาสาเหตุ และเยียวยา ตลอดจนติดตามการดำเนินการร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดที่ควบคุมเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล Huawei จะแจ้งให้คุณรับทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่บังคับใช้ มาตรการต่างๆ ที่ Huawei ใช้หรือจะใช้ในการแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องอย่างจริงจังและการลดความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการด้านการเยียวยา การแจ้งเตือนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของอีเมล ข้อความตัวอักษร ส่งการแจ้งเตือน เป็นต้น หากการแจ้งเตือนทีละคนทำได้ยาก เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อออกประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย นอกจากนี้ เราจะรายงานสถานะการควบคุมดูแลสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ

V. วิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

A. การเข้าถึง การแก้ไข การลบ การคงสิทธิในข้อมูล ข้อจำกัดในการประมวลผล การขัดขวางการประมวลผล

กฎหมายในบางประเทศและบางภูมิภาคที่ Huawei นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการให้ หรือที่ในประเทศหรือภูมิภาคที่ Huawei ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ระบุว่าเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะร้องขอ (นับจากนี้เรียกว่า "คำร้องขอ") เพื่อเข้าถึง แก้ไข ลบหรือเอาออก การพอร์ต การจำกัด และการปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่ง Huawei เก็บรักษาอยู่ นอกจากนี้แล้ว คุณจะมีสิทธิที่จะคงสิทธิในข้อมูล

1. โหมดการร้องขอและช่องทาง

เจ้าของข้อมูลจะต้องส่งคำร้องขอไปตามช่องทางส่วนบุคคลที่ Huawei กำหนดไว้ คำร้องขอจะถือว่าถูกต้องแม้ว่าผู้ร้องขอไม่ได้ระบุถึงกฎหมายที่ใช้คำร้องขออยู่ก็ตาม

สามารถทำคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลได้โดยผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Huawei Consumer BG, แอป HiCare หรือแอป Huawei ID หากเจ้าของข้อมูลทำคำร้องโดยผ่านทางสายด่วน อีเมล ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ ศูนย์บริการ หรือช่องทางอื่น เราจะแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่งคำร้องขอดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและรับการตอบกลับเกี่ยวกับความคืบหน้าและผลลัพธ์ ช่องทางส่งคำร้องขอที่เฉพาะเจาะจงสำหรับเจ้าของข้อมูล มีให้เพื่อเจตนาในการปกป้องสิทธิตามกฎหมายของเจ้าของข้อมูล เพื่อให้แน่ใจในการดำเนินการของ Huawei และปกป้องสิทธิในการร้องขอมิให้ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือเพื่อการฉ้อฉล

2. ความถูกต้องของคำร้องขอ

กฎหมายส่วนใหญ่จะบังคับให้เจ้าของจ้อมูลปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเมื่อส่งคำร้องขอ คำชี้แจงนี้บังคับให้เจ้าของข้อมูลจะต้อง:

(1) ส่งคำร้องขอผ่านช่องทางเฉพาะของ Huawei (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Huawei Consumer BG, แอป HiCare และแอป Huawei ID)

(2) ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ Huawei เพื่อให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประจำตัวของเขาเหล่านั้นได้ (เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ส่งคำร้องขอเหล่านั้นคือเจ้าของข้อมูลจริงๆ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต)

(3) แน่ใจว่าคำร้องขอของเขาเหล่านั้นมีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสม

มีหลักเกณฑ์บางประการที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับระบุไว้ ซึ่ง Huawei อาจไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวนั้นทั้งหมดหรือแม้แต่ประการเดียวเลย

B. การเพิกถอนความยินยอม

คุณสามารถเปลี่ยนขอบเขตของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาต หรือเพิกถอนความยินยอมของคุณได้โดยไม่ส่งผลใดๆ ทางกฎหมายในการประมวลผลตามความยินยอมและก่อนที่จะทำการเพิกถอนดังกล่าว

คุณสามารถใช้สิทธิได้โดยการลบข้อมูล ปิดใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง หรือตั้งค่าตัวเลือกสิทธิส่วนบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Huawei ของคุณ Huawei จะแสดงวิธีการเพิกถอนความยินยอมสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการที่เฉพาะเจาะจงไว้ในประกาศเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลหรือคำชี้แจงเสริมของผลิตภัณฑ์และบริการตามคำร้องขอที่สอดคล้องกับหัวข้อ A ข้างต้น

C. การยกเลิกการลงทะเบียน Huawei ID

คุณสามารถยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของคุณในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Huawei ID ได้ หลังจากที่ยกเลิกการลงทะเบียนบัญชีของคุณแล้ว เราจะหยุดให้ผลิตภัณฑ์และบริการ และลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว้นแต่กฎหมายระบุไว้ ระบบจะไม่สามารถกู้คืนบัญชีของคุณได้อีกหลังจากที่คุณยกเลิกการลงทะเบียนแล้ว คุณจำเป็นต้องลงทะเบียน Huawei ID ใหม่หากต้องการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องของ Huawei คุณสามารถส่งใบขอยกเลิกการลงทะเบียนและทำขั้นตอนในเมนูการตั้งค่าให้เสร็จสิ้นหลังจากที่เข้าสู่ระบบด้วย Huawei ID ของคุณซึ่งเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ แอปพลิเคชัน หรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

VI. วิธีการที่ Huawei ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กๆ

ผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลและผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนของ Huawei เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei โดยเด็กๆ เราจะตระหนักถึงความสำคัญของมาตรการปกป้องสิทธิส่วนบุคคลและความปลอดภัยมากเป็นพิเศษ Huawei จะตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลนั้นเป็นเด็กหรือไม่ โดยดูจากอายุของผู้คนส่วนใหญ่ที่ระบุไว้ตามกฎหมายในประเทศและภูมิภาคในท้องถิ่น

เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กตามความยินยอมของผู้ปกครอง เราจะใช้หรือเปิดเผยเฉพาะข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต ตามที่ผู้ปกครองให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง หรือเมื่อบังคับให้มีการปกป้องเด็ก ผู้ปกครองที่จำเป็นต้องเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กและผู้ที่อยู่ในการดูแล สามารถติดต่อเราได้โดยผ่านช่องทางที่แสดงไว้ใน "IV วิธีที่ Huawei ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"

หาก Huawei บังเอิญเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง Huawei จะลบข้อมูลดังกล่าวทันทีที่เป็นไปได้หลังจากรับทราบ

VII. ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Huawei อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei อาจใช้หรือแสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการจากบุคคลที่สามด้วย เช่น มีการแสดงแอปของบุคคลที่สามบนแอปสโตร์ HiApp ของ Huawei

ลิงค์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม มีเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเท่านั้น คุณจะต้องพิจารณาถึงการปฏิสัมพันธ์ของคุณต่อลิงค์ดังกล่าวด้วยตนเอง ก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปให้บุคคลที่สาม โปรดอ่านและดูนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านี้

VIII. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการของเราถูกส่งผ่านทรัพยากรและเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสถานที่ซึ่งแตกต่างกันไปเพื่อที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราอาจจำเป็นต้องถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับหลายประเทศ บุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก Huawei และบุคคลที่สามซึ่งดำเนินการในนามของเรา จะสามารถเข้าถึง ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมมาจากคุณได้ในประเทศ/ภูมิภาคที่แตกต่างไปจากประเทศ/ภูมิภาคที่คุณป้อนข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ซึ่งอาจมีกฎหมายปกป้อข้อมูลเคร่งครัดน้อยกว่า เมื่อคุณถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังประเทศ/ภูมิภาคอื่น เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามที่ระบุไว้ในคำชี้แจงนี้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่คุณเมื่อมีการเก็บรวบรวมนั้น (เช่น ผ่านทางประกาศสิทธิส่วนบุคคลหรือคำชี้แจงเสริมสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เฉพาะเจาะจง)

Huawei มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลทั่วโลกสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับการปกป้องภายใต้กฎหมายปกป้องข้อมูลทั้งหลาย Huawei ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศที่เราดำเนินการอยู่ตามมาตรฐานและข้อกำหนดในกฎหมายปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้อยู่ รวมถึงมาตรฐานและ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการประมวลผล

ด้วยความเคารพในข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจาก EU หรือสวิตเซอร์แลนด์ เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ เพื่อรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นนอกพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป ("EEA") หรือสวิตเซอร์แลนด์ เราจะใช้กลไกตามกฎหมายอย่างหลากหลาย เช่น สัญญามาตรฐานในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณข้ามเขต หรือการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆ เช่น การไม่ระบุนามในข้อมูลก่อนที่จะถ่ายโอนข้ามเขต

IX. ผู้ใช้ต่างประเทศ / ผู้ใช้จากฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน จีน

หากคุณใช้ Huawei Mobile Services ในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 ของ ภาคผนวก A ผู้ควบคุมข้อมูลคือ Aspiegel Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นในไอร์แลนด์ หากคุณใช้ Huawei Mobile services ในประเทศหรือภูมิภาคที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 ภาคผนวก A ผู้ควบคุมข้อมูลคือ Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited สำหรับรายละเอียด โปรดดูคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของบริการ Consumer Cloud ในพื้นที่

ร้านค้าออนไลน์ของ Huawei ในแต่ละเขตอำนาจศาลนอกประเทศจีนมีนิติบุคคลของตนเอง ซึ่งรับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมภายในเขตอำนาจของตน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูล โปรดดูคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของร้านค้าออนไลน์ในพื้นที่

X. การปรับปรุงคำชี้แจงนี้

Huawei ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงคำชี้แจงนี้ได้ตลอดเวลา

หากมีการทบทวนคำชี้แจงนี้เมื่อเวลาผ่านไป Huawei จะประกาศการเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่านหลายช่องทาง เช่น โพสต์เวอร์ชันล่าสุดลงบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา: http://consumer.huawei.com

"การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สำคัญ" ในคำชี้แจงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

(1) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สำคัญในโหมดบริการของเรา เช่น วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผล และวิธีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(2) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่สำคัญในโครงสร้างความเป็นเจ้าของของเรา โครงสร้างองค์กร ฯลฯ เช่น การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของอันเนื่องมาจากการปรับตัวทางธุรกิจ การล้มละลาย หรือการซื้อกิจการ

(3) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนสำคัญของการแชร์ ถ่ายโอน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(4) การเปลี่ยนแก้ไขที่สำคัญในสิทธิของคุณที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และรูปแบบต่างๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินในสิทธิเหล่านั้น

(5) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนก ที่ติดต่อ และช่องทางหารการร้องเรียนของ Huawei ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในความปลอดภัยของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(6) ความเสี่ยงสูงตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

XI. วิธีการติดต่อเรา

เราได้จัดตั้งแผนกปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะพิเศษขึ้นมา (หรือเจ้าหน้าที่ปกป้องข้อมูล) หากคุณมีคำถาม ความคิดเห็น หรือคำแนะนำใดๆ โปรดติดต่อเรา โดยเข้าไปที่หน้า ติดต่อเรา หรือส่งไปที่สำนักงานทั่วโลกของเรา หากต้องการดูรายชื่อสำนักงานทั้งหมดของ Huawei โปรดไปที่หน้า สำนักงานทั่วโลก

หมายเหตุ: เนื่องจากกฎหมายและภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของธุรกิจเพื่อผู้บริโภค Huawei อาจแตกต่างไปจากเวอร์ชันนี้ ในกรณีที่ข้อมูลขัดแย้งกัน ให้ถือเวอร์ชันในท้องถิ่นเป็นหลัก

ลิขสิทธิ์ ©2020 Huawei Device Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด

ภาคผนวก A – รายชื่อประเทศ/ภูมิภาค

Huawei สงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงรายชื่อนี้เป็นครั้งคราว

อันดับที่ ประเทศ/ภูมิภาค
ส่วนที่ 1 จีนแผ่นดินใหญ่
ส่วนที่ 2 ออสเตรีย, เบลเยียม, บัลแกเรีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, สาธารณรัฐไอร์แลนด์, อิตาลี, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, สาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โรมาเนีย, สโลวะเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สวีเดน, เนเธอร์แลนด์, ไอซ์แลนด์, ลิกเตนสไตน์, นอร์เวย์, สหราชอาณาจักร, สวิตเซอร์แลนด์, มอนเตเนโกร, แอลเบเนีย, เซอร์เบีย, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา, เมืองวาติกัน, มอลตา, มอลโดวา, อิสราเอล, เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส, อันดอร์รา, โมนาโก, ซานมารีโน, หมู่เกาะแฟโร, ยิบรอลตาร์, เกาะกรีนแลนด์, แกร์นซี, ไอส์ล ออฟ แมน, เจอร์ซีย์, ซินต์มาร์เติน, เซนต์มาร์ติน, แซงปีแยร์และมีเกอลง (ฝรั่งเศส), แคริบเบียนเนเธอร์แลนด์, หมู่เกาะโอลัน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ตุรกี, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, แคนาดา, เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์, ยูเครน
ส่วนที่ 3 ฮ่องกง (จีน), มาเก๊า (จีน), มาเลเซีย, เวียดนาม, อินเดีย, บังกลาเทศ, กัมพูชา, ลาว, พม่า, เนปาล, ปาปัวนิวกินี, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไต้หวัน (จีน), ไทย, ฟิจิ, ซามัว, ตองกา, วานูอาตู, อินโดนีเซีย, หมู่เกาะโซโลมอน, บรูไน, มัลดีฟส์ , คิริติมาตี, หมู่เกาะโคโคส (คีลิง), หมู่เกาะคุก, เฟรนช์โปลินีเซีย, กวม, ติมอร์ตะวันออก, คิริบาติ, หมู่เกาะมาร์แชล, ไมโครนีเซีย, นาอูรู, นิวแคลิโดเนีย, นีอูเอ, เกาะนอร์โฟล์ค, หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา, ปาเลา, หมู่เกาะพิตแคร์น, โตเกเลา, ตูวาลู, วอลลิซและฟูตูนา, อเมริกันซามัว, โบลิเวีย, โคลัมเบีย, คอสตาริกา, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส, จาเมกา, เม็กซิโก, นิการากัว, ปานามา, ปารากวัย, เปรู, อุรุกวัย, เวเนซุเอลา, ชิลี, เปอร์โตริโก, อารูบา, บาฮามาส, บาร์เบโดส, หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน, เฟรนช์เกียนา, เกรเนดา, เฮติ, เซนต์ลูเซีย, ซูรินาเม, ตรินิแดดและโตเบโก, เบลีซ, แอนติกาและบาร์บูดา, เบอร์มิวดา, แองกวิลลา, กายอานา, มาร์ตินีก, เซนต์คิตส์และเนวิส, หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส, หมู่เกาะเคย์แมน, โดมินิกา, กวาเดอลูป, มอนต์เซอร์รัต, เซนต์บาร์เธเลมี, หมู่เกาะมัลบีนัส (ฟอล์กแลนด์), หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา, แอลจีเรีย, บาห์เรน, แคเมอรูน, ชาด, โกตดิวัวร์, อียิปต์, อิรัก, จอร์แดน, คูเวต, มาลี, โอมาน, ปากีสถาน, กาตาร์, ซาอุดีอาระเบีย, เซเนกัล, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE), เยเมน, สาธารณรัฐคองโก (คองโก), เบนิน, บูร์กินาฟาโซ, อิเควทอเรียลกินี, เอธิโอเปีย, กาบอง, เลบานอน, ลิเบีย, มอริเตเนีย, โมร็อกโก, ซูดานใต้, โตโก, อัฟกานิสถาน, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง, เคปเวิร์ด, สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC), จิบูตี, เอริเทรีย, แกมเบีย, กินี - บิสเซา, ไนเจอร์, กินี, รัฐปาเลสไตน์, เซนต์เฮเลน่า, เซวตาและเมลียา, หมู่เกาะคานารี, แองโกลา, บอตสวานา, คอโมโรส, กานา, เคนยา, ไลบีเรีย, เลโซโท, มายอต, มาดากัสการ์, มาลาวี, มอริเชียส, โมซัมบิก, ไนจีเรีย, นามิเบีย, เกาะเรอูนียง, เซียร์ราลีโอน, โซมาเลีย, สวาซิแลนด์, เซาโตเมและปรินซิปี, เซเชลส์, แอฟริกาใต้, แทนซาเนีย, ยูกันดา, แซมเบีย, ซิมบับเว, บุรุนดี, รวันดา, เบลารุส, จอร์เจีย, อาร์เมเนีย, อาเซอร์ไบจาน, มองโกเลีย, คาซัคสถาน, เติร์กเมนิสถาน, อุซเบกิสถาน, คีร์กีซสถาน, ทาจิกิสถาน, รัสเซีย, บราซิล, อาร์เจนตินา