Privacy Policy

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น
คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค Huawei

Huawei Device Co., Ltd. และบริษัทในเครือทั่วโลก (เรียกรวมกันว่า “Huawei”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) เคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างเต็มที่ เราจึงได้จัดเตรียมคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ (เรียกว่า "คำชี้แจงนี้") เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ปกป้อง จัดเก็บ และส่งข้อมูลส่วนตัวของคุณ โปรดสละเวลาอ่านคำชี้แจงนี้อย่างละเอียด และ แจ้งให้เราทราบ หากคุณมีคำถามใด ๆ

คำชี้แจงนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei ที่มีหรือกล่าวถึงคำชี้แจงนี้ รวมถึงฟีเจอร์โฟน สมาร์ทโฟน แล็ปท็อป แท็บเล็ต Huawei Vision อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์บรอดแบนด์มือถือ เราเตอร์ในบ้าน เครื่องใช้ในครัวเรือนแบบอัจฉริยะ อุปกรณ์เสริม แอปคอมพิวเตอร์ แอปอินเทอร์เน็ตมือถือ (เรียกว่า "แอป") ซอฟต์แวร์ ชุดเครื่องมือ เว็บไซต์ และบริการ

นอกเหนือจากคำชี้แจงนี้แล้ว เราขอแนะนำให้คุณอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลหรือหมายเหตุเพิ่มเติมของ Huawei (เรียกว่า "หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์") ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะใช้ร่วมด้วยเท่านั้นอย่างละเอียด หมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของคำชี้แจงนี้ เพราะจะอธิบายข้อมูลเบื้องต้น เช่น วิธีที่ผลิตภัณฑ์หรือบริการแต่ละรายการจะประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ วิธีที่คุณจะใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล และวิธีติดต่อผู้ควบคุมข้อมูล ในกรณีที่เกิดข้อขัดแย้งใด ๆ กับคำชี้แจงนี้ ให้ถือหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก สำหรับส่วนอื่น ๆ ให้ถือคำชี้แจงนี้เป็นหลัก

วิธีที่ Huawei เก็บ รวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

1. วิธีที่ Huawei รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงสิ่งอื่นใดที่ปรากฎเป็นชื่อรหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทำให้รู้ตัวผู้นั้นได้ ยกเว้นข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือโต้ตอบกับเรา เราจะรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับบริการที่คุณใช้และการโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา ในบางกรณี คุณสามารถเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว แต่อาจทำให้เราไม่สามารถมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องให้คุณได้ หรืออาจหมายความว่าเราไม่สามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามแจ้งได้

คำชี้แจงนี้ กำหนดวิธีการที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และตามวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเรามอบผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องให้คุณ เราอาจรวบรวมและสรุปสถิติ เช่น การเข้าชมเว็บไซต์ การดาวน์โหลดแอป และปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ เพื่อทำความเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์และบริการของเรามีการใช้งานอย่างไร สำหรับวัตถุประสงค์ของคำชี้แจงนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนหน้านี้ เราจะเก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปตามวัตถุประสงค์เดิม ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ทุกเมื่อหากไม่ประสงค์ให้เราเก็บ รวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยผ่านช่องทางการติดต่อตามระบุในข้อ 11

(1) ข้อมูลส่วนตัวที่คุณบอกกับ Huawei

คุณจำเป็นต้องลงทะเบียน HUAWEI ID เพื่อใช้ฟังก์ชันหรือบริการบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียน HUAWEI ID หรือล็อกอินเข้าสู่ระบบด้วย HUAWEI ID เพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ หรือซื้อบริการต่าง ๆ เราจะขอข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องจากคุณ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ ข้อมูลการสั่งซื้อ ที่อยู่ในการจัดส่ง และข้อมูลการชำระเงินของคุณ

ผลิตภัณฑ์บางรายการของ Huawei อนุญาตให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลกับผู้อื่นได้ เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Huawei เพื่อแบ่งปันเนื้อหากับครอบครัวและเพื่อน คุณอาจจะต้องสร้างโปรไฟล์ HUAWEI ID แบบเปิด ซึ่งระบุชื่อเล่นและภาพแทนตัวผู้ใช้ของคุณ เราอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนของคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและจำเป็นเพื่อรับรองความปลอดภัยในการสื่อสาร

(2) ข้อมูลที่ Huawei รวบรวมเมื่อคุณใช้บริการ

·เมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะรวบรวมข้อมูลอุปกรณ์ของคุณและวิธีที่คุณและอุปกรณ์โต้ตอบกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวได้แก่

ก. ข้อมูลอุปกรณ์และแอป เช่น ชื่ออุปกรณ์ ตัวระบุอุปกรณ์ เวลาเปิดใช้งานอุปกรณ์ รุ่นฮาร์ดแวร์ เวอร์ชันระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันแอป ตัวระบุซอฟต์แวร์ และการตั้งค่าอุปกรณ์และแอป (เช่น ภูมิภาค ภาษา โซนเวลา และขนาดอักษร)

ข. ข้อมูลเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เช่น รหัสผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่สาธารณะ (PLMN) ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Cell ID ของพื้นที่ที่อุปกรณ์อยู่) และที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ

ค. ข้อมูลการบันทึก เมื่อคุณใช้บริการของ Huawei หรือดูเนื้อหาที่จัดหาโดย Huawei เราจะรวบรวมและบันทึกข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ เช่น เวลาในการเข้าถึง จำนวนครั้งในการเข้าถึง ที่อยู่ IP และข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ (เช่น ข้อผิดพลาด ระบบล่ม การรีสตาร์ท และการอัปเดต)

ง. ข้อมูลตำแหน่ง เมื่อคุณเข้าถึงบริการตามตำแหน่งบางอย่าง (เช่น ทำการค้นหา ใช้ซอฟต์แวร์นำทาง หรือดูสภาพอากาศสำหรับตำแหน่งที่ต้องการ) เราจะรวบรวม ใช้ และประมวลผลตำแหน่งโดยประมาณหรือโดยแม่นยำของอุปกรณ์คุณ ข้อมูลดังกล่าวอาจได้รับผ่านทาง GPS, Wi-Fi หรือ ID เครือข่ายผู้ให้บริการ เราจะขอให้คุณเลือกแอปที่ต้องการเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถปฏิเสธที่จะแบ่งปันตำแหน่งของคุณได้โดยการปิดการอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการตั้งค่าอุปกรณ์

จ. ข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cloud เช่น ข้อมูลที่คุณอัปโหลดไปยัง Cloud จะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเพื่อช่วยให้สามารถเข้าถึงและแบ่งปันข้อมูลร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวของคุณได้จะต้องได้รับการอนุญาตจากคุณก่อนเท่านั้น

(3) ข้อมูลจากบุคคลที่สาม

หากกฎหมายท้องถิ่นอนุญาต เราจะได้รับข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณ อุปกรณ์ของคุณ หรือการใช้บริการจากแหล่งข้อมูลสาธารณะหรือแหล่งข้อมูลเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เราได้รับข้อมูลของคุณจากบุคคลที่สามเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของบุคคลที่สาม หรือเมื่อข้อมูลติดต่อของคุณถูกอัปโหลดโดยผู้อื่นที่ใช้บริการสื่อสารของเรา

2. วิธีที่ Huawei ใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ

เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใต้นโยบายฉบับนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ภายใต้ฐานของสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง ได้แก่ ความยินยอมของคุณ จำเป็นต่อการดำเนินการ/ทำสัญญาระหว่างคุณกับ Huawei จำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของคุณหรือผู้อื่น จำเป็นต่อการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย และจำเป็นต่อการปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของบริษัท

(1) ลงทะเบียนและเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราที่คุณซื้อ

(2) ลงทะเบียน HUAWEI ID ของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้มากขึ้น

(3) ส่ง เปิดใช้งาน หรือยืนยันผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข รวมถึงให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวตามคำขอของคุณ

(4) แจ้งเตือนเกี่ยวกับการอัปเดตและการติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือแอป

(5) มอบประสบการณ์และเนื้อหาของผู้ใช้อย่างเป็นส่วนตัว

(6) ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณอาจสนใจ เชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายและแบบสำรวจทางการตลาด หรือส่งข้อมูลทางการตลาดให้คุณ หลังจากที่ได้รับความยินยอมหรือได้รับคำขอจากคุณ

(7) ดำเนินการตรวจสอบภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล และการวิจัย วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานเชิงธุรกิจ และวัดส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

(8) แก้ไขปัญหาหลังจากที่คุณส่งรายละเอียดข้อผิดพลาดให้กับเรา

(9) ซิงค์และจัดเก็บข้อมูลที่คุณอัปโหลดและดาวน์โหลด ตลอดจนข้อมูลที่จำเป็นต่อการอัปโหลดและดาวน์โหลด

(10) ปรับปรุงระบบป้องกันการสูญเสียและโปรแกรมป้องกันการหลอกลวง

(11) ปฏิบัติตามกฎหมาย/ข้อบังคับในท้องถิ่นที่บังคับใช้ เช่น ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการจัดการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายของรัฐบาล

(12) วัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัว

วิธีที่ Huawei ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน

เราอาจใช้คุกกี้ พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการจัดเก็บแบบอื่น ๆ ในเครื่องบนเว็บไซต์ แอปมือถือ บริการออนไลน์ อีเมล และโฆษณา ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ในบางกรณี เราจะผสมผสานข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีอยู่ สำหรับจุดประสงค์ของคำชี้แจงนี้ เราจะถือว่าข้อมูลที่ผสมผสานกันนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความที่สร้างขึ้นโดยเว็บเซิร์ฟเวอร์และจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือ เนื้อหาของคุกกี้สามารถเรียกดูหรืออ่านได้โดยเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างคุกกี้นั้นเท่านั้น คุกกี้มีลักษณะเฉพาะต่อเบราว์เซอร์หรือแอปพลิเคชันมือถือที่คุณใช้ โดยปกติ คุกกี้จะมีตัวระบุ ชื่อเว็บไซต์ หมายเลข และอักขระ

บางครั้งคุกกี้จะถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือเพื่อปรับปรุงการใช้งานของผู้ใช้ ซึ่งรวมถึง

(1) คุกกี้ที่จำเป็น:

− การล็อกอินและการยืนยัน เมื่อคุณใช้ HUAWEI ID ล็อกอินเข้าสู่เว็บไซต์ คุกกี้สามารถช่วยคุณนำทางจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่งได้โดยไม่ต้องล็อกอินใหม่ในแต่ละหน้า

− การจัดเก็บคุณลักษณะที่คุณชื่นชอบและการตั้งค่าของคุณ เว็บไซต์สามารถใช้คุกกี้เพื่อบันทึกการตั้งค่าส่วนตัว เช่น ภาษา ขนาดแบบอักษร ตะกร้าสินค้า และการตั้งค่าการเรียกดูอื่น ๆ บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของคุณ

(2) คุกกี้เชิงวิเคราะห์: การวิเคราะห์ทางสถิติ คุกกี้ทำให้เราสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์และแอปอื่น ๆ ของเรา รวมถึงบันทึกการเข้าชมครั้งเดียวของผู้ใช้ (โดยใช้คุกกี้แบบเซสชัน) หรือการเข้าชมซ้ำ ๆ (โดยใช้คุกกี้ถาวร)

(3) คุกกี้เชิงโฆษณา: โฆษณาที่อิงตามความสนใจ คุกกี้ทำให้เราสามารถรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ ค้นพบความสนใจของคุณ และแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณที่สุด

คุณสามารถจัดการหรือลบคุกกี้ได้ตามต้องการ คุณสามารถล้างคุกกี้ทั้งหมดที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์และเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่ที่มีตัวเลือกปิดกั้นคุกกี้ สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเบราว์เซอร์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเบราว์เซอร์นั้น ๆ

หากคุณล้างคุกกี้ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าทุกครั้งที่เข้าชมเว็บไซต์ของเรา โปรดทราบว่า บริการบางอย่างของเราอาจต้องใช้คุกกี้ ในกรณีนี้ การปิดใช้งานคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อบริการทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีให้

นอกจากคุกกี้แล้ว เรายังอาจใช้เทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายกันบนเว็บไซต์ของเรา เช่น เว็บบีคอนและพิกเซลแท็ก เว็บบีคอนมักจะเป็นภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในเว็บไซต์หรืออีเมล เพื่อระบุคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณเมื่อคุณเข้าเว็บไซต์หรืออีเมล พิกเซลแท็กช่วยให้เราสามารถส่งอีเมลด้วยวิธีที่คุณอ่านได้ และช่วยให้เราทราบว่ามีการเปิดอีเมลหรือไม่

เราและ/หรือบริษัทบุคคลที่สาม เช่น ผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูล จะใช้เทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เช่น วิเคราะห์การใช้บริการ (ร่วมกับคุกกี้) ตลอดจนแสดงเนื้อหาและโฆษณาที่เพิ่มความพึงพอใจให้แก่คุณได้มากยิ่งขึ้น เช่น อีเมลที่เราส่งถึงคุณอาจมีการคลิก URL ซึ่งเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา หากคุณคลิกที่ URL นั้น เราจะติดตามการเข้าชมของคุณเพื่อช่วยให้เราเข้าใจการเลือกผลิตภัณฑ์และบริการของคุณและปรับปรุงบริการลูกค้าของเราให้ดียิ่งขึ้น

มีเว็บเบราว์เซอร์จำนวนมากที่มีฟีเจอร์ "ไม่ติดตาม" (Do Not Track) ซึ่งสามารถส่งคำขอ "ไม่ติดตาม" ไปยังเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ องค์กรควบคุมมาตรฐานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญจะไม่มีนโยบายที่ระบุถึงวิธีที่เว็บไซต์ควรใช้เพื่อจัดการกับคำขอเหล่านี้

วิธีที่ Huawei มอบหมาย แบ่งปัน ถ่ายโอน และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ

1. การมอบหมาย

ในบางกรณี เราอาจมอบหมายให้บริษัทบุคคลที่สามอื่นๆ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในนามของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจมอบหมายให้บริษัทอื่นในการสนับสนุนสายด่วน ส่งอีเมล และให้การสนับสนุนด้านเทคนิค บริษัทดังกล่าวจะใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณในนามของเราเท่านั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล

เราจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทบุคคลที่สามจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลไม่ให้เกิดการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการใช้ที่ไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เราและฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจะทำสัญญามอบหมายงานหรือข้อกำหนดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวที่เข้มงวด ฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจะต้องประมวลข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องด้วยวิธีที่สอดคล้องกับคำชี้แจงนี้และคำชี้แนะของเรา

2. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

การแบ่งปัน หมายถึง วิธีที่เราส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้กับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น โดยที่ทั้งสองฝ่ายสามารถกำหนดได้เองว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นจะใช้วิธีใดและมีจุดประสงค์อะไร เราจะไม่เปิดเผย แสดง หรือทำให้ปรากฎในลักษณะอื่นใดซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ยกเว้นในสถานการณ์ต่อไปนี้

(1) การแบ่งปันเมื่อได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้ง: หลังได้รับความยินยอมจากคุณ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับอนุญาตกับบุคคลที่สามที่คุณกำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้

(2) เราอาจเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย เพื่อสนับสนุนหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง ทางอาญา และ/หรือทางปกครอง

(3) การแบ่งปันกับบริษัทในเครือของเรา: อาจมีการแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา เราจะแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง ชัดเจน และถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น เราจะแบ่งปันเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการขายสินค้า และ/หรือการให้บริการเท่านั้น เช่น เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทะเบียน HUAWEI ID ซ้ำ เราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีที่จะลงทะเบียนกับทั่วโลก

(4) การแบ่งปันกับคู่ค้าทางธุรกิจ: เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบริการที่มอบให้คุณ เราอาจแบ่งปันคำสั่งซื้อ บัญชี อุปกรณ์ และข้อมูลตำแหน่งของคุณกับคู่ค้าบริษัทบุคคลที่สามของเรา แต่เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ตามฐานสัญญาอย่างเหมาะสม ตามที่จำเป็น เจาะจงเจาะจง และชัดแจ้งเท่านั้น คู่ค้าของเราประกอบด้วย:

ก. ผู้ขายและผู้พัฒนาบุคคลที่สาม: บุคคลที่สามอาจเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการบางอย่างของเราให้คุณ ในกรณีนี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมให้บุคคลที่สาม เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดสำหรับสินค้าหรือบริการที่คุณซื้อ เช่น เมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑ์จากนักพัฒนาบุคคลที่สามบน HUAWEI AppGallery เราจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นกับนักพัฒนาเพื่อทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

ข. ผู้ให้บริการสินค้าหรือบริการทางเทคนิค: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามที่ดูแลฟีเจอร์และฟังก์ชันของเรา รวมถึงบุคคลที่สามที่จัดหาหรือให้บริการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน บริการโลจิสติกส์และการกระจายสินค้า บริการชำระเงิน และบริการประมวลผลข้อมูล เราจะแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้ฟังก์ชันการทำงานของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา ตัวอย่างเช่น เราจะแบ่งปันข้อมูลการสั่งซื้อของคุณกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อจัดส่งสินค้า หรือหมายเลขคำสั่งซื้อและยอดซื้อของคุณกับหน่วยงานชำระเงินบุคคลที่สามเพื่อยืนยันการชำระเงินของคุณและทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น

เราจะใช้มาตรการด้านความมั่นคงความปลอดภัยหรือใช้มาตรการป้องกันภายในองค์กรของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่จัดเก็บนั้น มีความสมบูรณ์ ถูกต้องเป็นปัจจุบันและเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ เราจะประเมินความปลอดภัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการแบ่งปันและผู้รับข้อมูลส่วนตัว และลงนามในข้อตกลงการปกป้องข้อมูลหรือข้อตกลงการไม่เปิดเผยข้อมูลที่รัดกุมกับบุคคลที่สาม โดยกำหนดให้บุคคลที่สามปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้และใช้มาตรการการรักษาความลับและความปลอดภัยที่เหมาะสมเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

3. ถ่ายโอน

หากการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวมีส่วนเกี่ยวข้องเนื่องจากการควบรวมกิจการ การแบ่งส่วน การแยกตัว หรือการล้มละลาย เราจะส่งการแจ้งเตือนล่วงหน้าถึงคุณเพื่อระบุชื่อผู้รับและข้อมูลติดต่อ และกำหนดให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้เมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ผู้รับข้อมูลที่พยายามเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือวิธีการประมวลผลเดิมจะต้องขอคำยินยอมจากคุณอีกครั้ง

4. การเปิดเผยต่อสาธารณะ

เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

(1) หลังจากคุณให้ความยินยอม

(2) กรณีที่มีกฎหมายกำหนดให้กระทำได้เพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อสาธารณะเมื่อมีการกำหนดโดยกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การดำเนินคดี หรือหน่วยงานสาธารณะและรัฐบาล

วิธีที่ Huawei ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเรา เราจึงนำแนวปฏิบัติทางอุตสาหกรรมที่เป็นมาตรฐานมาใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเข้าถึง/การเปิดเผย/การใช้/การดัดแปลง/ความเสียหาย หรือการสูญหายที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเราจะใช้มาตรการดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายฉบับนี้ และจะถูกจัดเก็บไว้เพียงเท่าที่เป็นการจำเป็นตลอดระยะเวลาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นประการอื่นใดตามกฎหมายหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับใช้

2. เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสเพื่อให้แน่ใจว่าการส่งและจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับ และใช้กลไกการป้องกันที่เชื่อถือได้เพื่อปกป้องข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลจากการโจมตี

3. เรามีกลไลการควบคุมการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ นอกจากนี้ เรายังจำกัดจำนวนบุคลากรที่ได้รับอนุญาตและใช้การจัดการการอนุญาตตามลำดับชั้นตามข้อกำหนดของบริการและระดับบุคลากร การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจะถูกบันทึกและตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตเป็นประจำ

4. เราจะคัดเลือกคู่ค้าทางธุรกิจและผู้ให้บริการอย่างรอบคอบ และนำข้อกำหนดต่าง ๆ สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวมาใช้ในสัญญาเชิงพาณิชย์ การตรวจสอบ และกิจกรรมการประเมิน

5. เราจัดหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและปกป้องความเป็นส่วนตัว การทดสอบ และกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานตระหนักรู้มากขึ้นเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัว

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณ อย่างไรก็ตาม ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่สมบูรณ์แบบ และไม่มีผลิตภัณฑ์ บริการ เว็บไซต์ การส่งต่อข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายใดที่ปลอดภัยอย่างสิ้นเชิง

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การรั่วไหล ความเสียหาย และการสูญหายของข้อมูลส่วนตัว ดังนั้น เราจึงได้พัฒนากลไกและมาตรการควบคุมหลายประเภท ซึ่งระบุมาตรฐานอย่างชัดเจนในเหตุการณ์และภาวะเสี่ยงด้านความปลอดภัย ตลอดจนกระบวนการประมวลผลที่เกี่ยวข้อง และได้สร้าง หน้า การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยและประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย นอกจากนี้ เราได้สร้างทีมตอบกลับฉุกเฉินเฉพาะกิจด้านความปลอดภัยเพื่อวางแผนด้านความปลอดภัยในกรณีฉุกเฉิน การลดการสูญหาย วิเคราะห์ หาสาเหตุ และเยียวยา ตลอดจนติดตามการดำเนินการ/การรับมือร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับและข้อกำหนดที่ควบคุมเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว เราจะแจ้งให้คุณรับทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ตามกฎหมายในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง มาตรการต่าง ๆ ที่เราใช้หรือจะใช้ในการแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องอย่างจริงจังและการลดความเสี่ยง ตลอดจนมาตรการด้านการเยียวยา การแจ้งเตือนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของอีเมล ข้อความตัวอักษร ส่งการแจ้งเตือน เป็นต้น เมื่อการแจ้งเตือนรายบุคคลทำได้ยาก เราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อออกประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย นอกจากนี้ เราจะรายงานสถานะการควบคุมดูแลสถานการณ์ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่หน่วยงานกำกับดูแลร้องขอ

วิธีที่คุณสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คุณมีสิทธิในการเข้าถึงและได้มาซึ่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล, ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ถอนความยินยอม เปลี่ยนแปลง ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ยื่นคำคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

1. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนตัว เช่น สิทธิเข้าถึง สิทธิแก้ไข และสิทธิลบ

เจ้าของข้อมูลมีสิทธิเข้าถึง แก้ไข และลบข้อมูลส่วนบุคคล และจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถส่งคำขอเพื่อใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล (เรียกว่า "คำขอ") หาเราได้

(1) วิธีและช่องทางส่งคำขอ

ต้องส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลเป็นลายลักษณ์อักษร คำขอจะถือว่าถูกต้องเช่นกันแม้ว่าผู้ขอไม่ได้ระบุถึงกฎหมายที่ใช้คำขออยู่ก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว คำขอทางวาจาจะไม่ถือว่าถูกต้อง

สามารถส่งคำขอของเจ้าของข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Huawei Consumer BG, แอป My HUAWEI หรือศูนย์ความเป็นส่วนตัว HUAWEI ID หากเจ้าของข้อมูลส่งคำขอผ่านทางสายด่วน อีเมล ฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ ศูนย์บริการ หรือช่องทางอื่น เราจะแนะนำให้เจ้าของข้อมูลส่งคำขอดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้สะดวกต่อการรายงานความคืบหน้าและการรับผลลัพธ์ เราได้สร้างช่องทางเฉพาะเพื่อปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองการดำเนินธุรกิจของเรา และป้องกันสิทธิ์จากการถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือฉ้อฉล

(2) ความถูกต้องของคำขอ

เจ้าของข้อมูลปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงเมื่อส่งคำขอ คำชี้แจงนี้กำหนดให้เจ้าของข้อมูลต้อง

ก. ส่งคำขอผ่านช่องทางเฉพาะ (กล่าวคือ เว็บไซต์ทางการของ Huawei Consumer BG, แอป My HUAWEI หรือศูนย์ความเป็นส่วนตัว HUAWEI ID)

ข. ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอแก่ Huawei เพื่อตรวจสอบความตัวตนของเจ้าของข้อมูล (เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ที่ส่งคำขอคือเจ้าของข้อมูลจริง ๆ หรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาต)

ค. ตรวจสอบว่าคำขอของบุคคลนั้น ๆ ระบุอย่างเจาะจงและเหมาะสม

(3) ระยะเวลาดำเนินการกับคำขอ

เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบกลับโดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยขึ้นอยู่กับจำนวนคำขอและความซับซ้อนของคำขอนั้น ๆ หากจำเป็นต้องใช้เวลากับคำขอนั้นๆ นานขึ้น เราจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงสถานการณ์และสาเหตุที่ล่าช้า ในกรณีที่ข้อกำหนดในหัวข้อนี้ขัดแย้งกับกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น ให้ถือกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นเป็นหลัก

(4) ผลลัพธ์ของคำขอ

หลังจากส่งคำขอแล้ว ผลที่ตามมาอาจมีดังนี้

ก. คำขอถูกปฏิเสธ

คำขอจากเจ้าของข้อมูลอาจถูกปฏิเสธในสถานการณ์ต่อไปนี้ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

(ก) กฎหมายท้องถิ่นไม่ได้ให้สิทธิเหล่านี้แก่เจ้าของข้อมูลส่วนตัว

(ข) ไม่สามารถยืนยันตัวตนของผู้ขอได้

(ค) ไม่สามารถยืนยันคำขอได้ หรือคำขอเกินขอบเขตที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการส่งคำขอซ้ำ

(ง) หากข้อมูลที่ขอเกี่ยวข้องกับการชดเชยที่เราจะมอบให้หรือได้รับ อันเป็นผลมาจากข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายให้กับเรา

(จ) ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติและการวิจัยเท่านั้น และการตีพิมพ์สถิติและผลการวิจัยนั้นไม่มีการเปิดเผยตัวตน

(ฉ) สถานการณ์อื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมาย

หากเราปฏิเสธคำขอจากเจ้าของข้อมูล เราจะชี้แจงเพื่ออธิบายอย่างเป็นทางการแก่ผู้ขอ

ข. คำขอได้รับการดำเนินการต่อ

หากไม่มีสถานการณ์ที่อธิบายไว้ใน (1) เราจะปฏิบัติตามคำขอของเจ้าของข้อมูล เพื่อเพิ่มโอกาสที่คำขอจะได้รับการดำเนินการต่อ โปรดให้ข้อมูลโดยละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เมื่อส่งคำขอของคุณ เช่น ประเภทคำขอ เนื้อหาเฉพาะ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือข้อมูล (เช่น ชื่อบัญชีที่คุณใช้สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา) และกรอบเวลาที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นหรือประมวลผล (คำขอภายในระยะเวลาที่สั้นกว่ามีโอกาสได้รับการดำเนินการต่อมากกว่า)

(5) หมายเหตุพิเศษ

ก. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น

ข. โดยปกติ เราจะปฎิเสธคำขอในเฉพาะกรณีต่อไปนี้

(ก) ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น: คำขอจากเจ้าของข้อมูลอาจเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นนอกเหนือจากเจ้าของข้อมูล เราจะไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตแล้ว

(ข) เป็นการปฎิเสธตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล และการเข้าถึงและขอรับสาเนาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

(ค) เป็นเอกสารพิเศษ: เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลพิเศษใด ๆ เพื่อตามคำขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว โดยปกติแล้ว ข้อมูลพิเศษจะหมายถึงเอกสารที่เป็นความลับ (บันทึกการสื่อสารของทนายความ/ลูกความ) และข้อมูลที่ได้รับหรือแสดงความเห็นทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีความเองหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลจากกระบวนการพิจารณาคดีของศาล)

2. การถอนความยินยอม

คุณมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามความยินยอมของคุณ ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวอาจกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวมรวมใช้เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเข้าทำสัญญาของคุณ ก่อนที่คุณจะทำการเพิกถอน หรือส่งผลต่อการประมวลผลข้อมูลใด ๆ ตามเหตุผลอื่น ขอให้พิจารณาถึงผลกระทบดังกล่าว รวมถึงความเสี่ยงที่คุณจะเป็นฝ่ายผิดสัญญา

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการเพิกถอนความยินยอมของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ต้องการ โปรดดูหมายเหตุด้านความเป็นส่วนตัวของผลิตภัณฑ์ หรือโปรดติดต่อเราตามบทที่ 10 "วิธีการติดต่อเรา"

วิธีที่ Huawei ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์

เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์ เราจะให้บริการและคุ้มครองผู้เยาว์ตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับของประเทศอย่างเคร่งครัด พ่อแม่หรือผู้ปกครองอื่น ๆ ตามกฎหมายควรใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องผู้เยาว์ รวมทั้งตรวจสอบการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้เยาว์ด้วย

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสหรือไม่มีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วตามมาตรา ๒๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เราจะปฏิบัติต่อผู้ใดก็ตามที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (หรืออายุที่กฎหมายไทยกำหนด) ว่าเป็น “ผู้เยาว์” :

(1) ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลาพังได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อานาจปกครองที่มีอานาจกระทาการแทนผู้เยาว์ด้วย

(2)ในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์

เราไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์สร้าง HUAWEI ID ของตนเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ปกครองอื่น ๆ เราจะจำกัดการประมวลผลที่ได้รับมอบหมาย แบ่งปัน ถ่ายโอน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ต่อสาธารณะโดยเคร่งครัดตามกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ หากผู้ปกครองจำเป็นต้องเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของบุคคลที่อยู่ในการดูแลปกครองเมื่อใดก็ตาม โปรดติดต่อเราตามบทที่ 10 "วิธีการติดต่อเรา" หากเราพบว่า เราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ เราจะจัดการลบข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็วที่สุด

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม

เพื่อให้มั่นใจว่าการใช้งานของผู้ใช้จะราบรื่น เว็บไซต์ แอป ผลิตภัณฑ์ และบริการของ Huawei จึงมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์และบริการของ Huawei ยังอาจใช้หรือแสดงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากบุคคลที่สามด้วย เช่น แอปของบุคคลที่สามที่มีอยู่ใน HUAWEI AppGallery Huawei ไม่มีอำนาจควบคุมเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลที่สาม แต่คุณสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดลิงก์เหล่านี้หรือไม่

นอกจากนี้ Huawei ไม่สามารถควบคุมนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการป้องกันข้อมูลของบุคคลที่สามได้ เนื่องจากบุคคลที่สามไม่ได้มีผลผูกพันกับคำชี้แจงนี้ ก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สาม โปรดอ่านและอ้างอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการป้องกันข้อมูลของบริษัทนั้น ๆ

วิธีถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณทั่วโลก

Huawei เป็นบริษัทข้ามชาติ ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมอาจถูกประมวลผลหรือเข้าถึงได้ในประเทศหรือภูมิภาคที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา หรือประเทศหรือภูมิภาคอื่นที่เราหรือบริษัทในเครือ บริษัทสาขา ผู้ให้บริการ หรือพันธมิตรทางธุรกิจตั้งอยู่ ประเทศ/ภูมิภาคเหล่านี้อาจมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่แตกต่างกัน ในสถานการณ์ดังกล่าว Huawei จะดำเนินมาตรการเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลได้รับการประมวลผลตามที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงนี้และตามกฎหมายที่มีผลบังคับใช้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมและสร้างขึ้นระหว่างการดำเนินงานของเราในประเทศไทยจะถูกจัดเก็บไว้ใน สิงคโปร์ หากผลิตภัณฑ์/บริการใดก็ตามมีความเกี่ยวข้องกับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน เราจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้รับข้อมูลปลายทางจากปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมาย (เช่น มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ)

การปรับปรุงคำชี้แจงนี้

Huawei ขอสงวนสิทธิในการปรับปรุงคำชี้แจงนี้ได้ตลอดเวลา คำชี้แจงนี้อาจมีการปรับปรุงอยู่เรื่อย ๆ หากต้องการอ่านเวอร์ชันล่าสุด โปรดไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเรา (https://consumer.huawei.com) หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในคำชี้แจ(1) Requesting methods and channel งนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือส่งการแจ้งเตือนโดยตรงถึงคุณ

วิธีติดต่อเรา

เรามีแผนก (หรือผู้เชี่ยวชาญ) ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ โปรดติดต่อเราผ่านทางฝ่ายบริการลูกค้าออนไลน์ หน้า คำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว หรือสำนักงานทั่วโลกของเรา สำหรับรายชื่อสำนักงานทั้งหมด โปรดไปที่หน้า ติดต่อ Huawei

โดยทั่วไป เราจะตอบกลับเบื้องต้นภายในสามวันทำการและตอบคำถามของคุณภายในกรอบเวลาที่กำหนดโดยกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับ หากคุณไม่พอใจกับการตอบกลับของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณรู้สึกว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของเราละเมิดสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายของคุณ คุณสามารถส่งคำร้องเรียนหรือรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในพื้นที่ได้

บริษัท: บริษัท หัวเว่ย ดีไวซ์ จำกัด [Huawei Device Co., Ltd.]

ที่อยู่: เลขที่ 2 ถนน ซินเฉิง ทะเลสาบซงซาน ตงกวน กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ: เนื่องจากกฎหมายและภาษาท้องถิ่นที่แตกต่างกัน คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค Huawei อาจแตกต่างไปจากเวอร์ชั่นนี้ ในกรณีที่มีข้อมูลขัดแย้งกัน ให้ถือเวอร์ชั่นในภาษาไทยท้องถิ่นเป็นหลัก

ลิขสิทธิ์ © Huawei Device Co., Ltd. 2023 สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ปรับปรุงล่าสุด: ธันวาคม 2567

ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ