Опции за приватност

Ако имате проблеми со нашата изјава за приватност или ако сакате да побарате бришење или коригирање на личните податоци (како што е Идентитетот на Huawei) или други проблеми со приватноста, пополнете го следниов формулар за да контактирате со нас.

За проблеми што не се поврзани со приватноста, на пример, проблем за дефекти на производи, предлози, консултации и жалби, јавете се на нашата телефонска линија за контакт за да добиете помош. Кликнете овде: за да ја најдете телефонската линија за контакт за секоја земја.

За да го обработиме вашето барање или да одговориме на вашите проблеми со приватноста, треба да ги собереме вашите име, адреса на е-пошта и Идентитет на Huawei. Собраните информации се користат само за да се потврди дека вие сте сопственик на поврзаните податоци. Имајте разбирање и внимателно внесете ги информациите. Ви благодариме за соработката.