Privacy Policy

ПРАВЕН АСПЕКТ
Изјава за приватност за деловни корисници на Huawei

Huawei Device Co., Ltd. и неговите глобални подружници (со едно име, „Huawei“, „ние“, „нас“ или „наш“) ја почитуваат вашата приватност. Со ова ја развиваме оваа Изјава за приватност (во понатамошниот текст „оваа Изјава“) за да ви помогнеме да разберете како ги собираме, користиме, откриваме, штитиме, чуваме и пренесуваме вашите лични податоци. Ве молиме, одвојте миг внимателно да ја прочитате оваа Изјава и контактирајте со нас доколку имате какви било прашања.

Оваа Изјава се однесува на производите и услугите на Huawei што ја прикажуваат или споменуваат оваа Изјава, вклучувајќи телефони со карактеристики, паметни телефони, лаптопи/таблети, Huawei Vision, уреди за носење, мобилни широкопојасни уреди, домашни насочувачи, паметни уреди за домаќинство, додатоци, апликации за компјутер, мобилни интернет апликации (наведени како „апликации“), софтвер, комплети со алатки, веб-локации и услуги.

Покрај оваа Изјава, препорачуваме внимателно да ја прочитате изјавата за приватност или дополнителното известување на Huawei (наведено како „Известување за приватност на производот“) специфично за производот или услугата што ќе се користи. Известувањето за приватност на производот е важен дел од оваа Изјава. Обезбедува основни информации, како на пример како секој производ или услуга ги обработува вашите лични податоци, како да ги остварите правата како субјект на податоците, кои се контролори на податоците и како да контактирате со контролорите. Известувањето за приватност на производот ќе преовладува во случај на било каков конфликт со оваа изјава. За другите делови, оваа Изјава ќе преовладува.

Како Huawei ги собира и ги користи вашите лични податоци

1. Како Huawei ги собира вашите лични податоци

Личните информации се однесуваат на секаков вид на информации снимени по електронски пат или на друг начин што се однесуваат на идентификувано или физичко лице кое може да се идентификува, со исклучок на информациите што биле анонимизирани. Можеме да ги собираме вашите лични податоци кога ги користите нашите производи или услуги или кога комуницирате со нас. Ќе се собираат различни типови на податоци, во зависност од услугата што ја користите и вашите интеракции со нас. Во некои случаи, можете да изберете да не давате такви податоци, но тоа може да спречи да ви обезбедиме соодветни производи или услуги или може да значи дека не можеме да одговориме или да ги решиме сите прашања што сте ги поставиле.

Кога ви обезбедуваме сродни производи или услуги, ние исто така може да собираме и сумираме статистика, како посети на веб-локации, преземања на апликации и обем на продажба на производи, за да разбереме како се користат нашите производи и услуги. За целите на оваа изјава, претходните статистички податоци се сметаат за нелични податоци. Ќе се обидеме да ги изолираме вашите лични податоци од неличните податоци и да ги користиме одделно. Личните податоци измешани со нелични податоци сепак ќе се третираат како лични податоци.

Ќе ги собираме и ќе ги користиме вашите лични податоци само за намени опишани во оваа Изјава и во Известување за приватност на производот. Подолу се дадени неколку примери за лични податоци што може да ги собираме:

(1) Лични податоци што сте им ги дале на Huawei

Треба да регистрирате Идентитет на HUAWEI за да уживате во одредени функции или услуги. Кога регистрирате Идентитет на HUAWEI или се најавувате на вашиот Идентитет на HUAWEI за да купувате на интернет, да преземате софтвер или да купувате услуги, може да побараме од вас да доставите релевантни лични податоци, како што се вашето име, адресата на е-пошта, мобилниот број, информациите за нарачката, адресата за испорака и начинот на плаќање.

Некои производи на Huawei ви дозволуваат комуникација и споделување на информации со други лица. Кога користите производ на Huawei за споделување содржини со вашето семејство и пријатели, можеби ќе треба да креирате отворен профил на Идентитет на HUAWEI, кој го вклучува вашиот прекар и аватар. Може да собираме и информации за вашето семејство и пријатели, како што се нивните имиња, адреси на е-пошта и телефонски броеви. Ќе преземеме соодветни и неопходни мерки за да ја обезбедиме нивната безбедност на комуникациите.

Со цел да се исполнат барањата на одредени јурисдикции за регистрација на сметки со вистинско име, системи за спречување на зависност од игри и плаќање преку Интернет, како и други барања, може да побараме од вас да обезбедите докази за идентитетот издадени од локалните власти или релевантни информации за картичката кои може да го потврдат вашиот идентитет.

(2) Информации што ги собира Huawei кога ги користите услугите

Кога ги користите нашите производи и услуги, ќе ги собираме информациите за вашиот уред и како вие и вашиот уред комуницирате со нашите производи и услуги. Таквите информации вклучуваат:

a. Информации за уредот и за апликацијата, како што се името на уредот, идентификаторот на уредот, времето на активирање на уредот, моделот на хардверот, верзијата на оперативниот систем, верзијата на апликацијата, идентификаторот на софтверот и поставките за уредот и за апликацијата (како што се регионот, јазикот, временската зона и големината на фонтот).

б. Информации за мобилната мрежа, како што се ИД на давателот на јавна мобилна мрежа (PLMN), географската локација (ИД на ќелијата во областа каде што се наоѓа уредот) и адресата на интернет-протоколот (ИП).

в. Информации за најавувањето. Кога користите услуги од Huawei или прегледувате содржина што ја доставува Huawei, ние автоматски ќе собираме и евидентираме некои информации, како што се времето на пристап, бројот на пристапи, ИП-адресата и информациите за настанот (како што се грешки, паѓања, престартувања и ажурирања).

г. Информации за локацијата. Кога ќе пристапите до одредени услуги според локацијата (како што се спроведување пребарувања, користење софтвер за навигација или проверка на временската состојба за конкретна локација), ќе ги собираме, користиме и обработуваме податоците за приближната или прецизната локација на вашиот уред. Таквите информации може да се добијат преку GPS, Wi-Fi или идентитетот на мрежата на давателот на услуги. Ќе побараме од вас да ги изберете апликациите за коишто сакате да ги овозможите услугите за лоцирање. Може да одбиете да ја споделите вашата локација така што ќе ја оневозможите соодветната дозвола во поставките за уредот.

д. Информации зачувани во облакот. На пример, информациите што ќе ги префрлите на облакот ќе се чуваат на нашите сервери за брз пристап и за споделување меѓу уреди. Никој нема пристап до такви информации без ваша дозвола.

(3) Информации од други извори

Кога тоа е дозволено со локалните закони, ние може да добиеме и други информации за вас, вашиот уред или користењето на услугата од јавни или легитимни комерцијални извори. На пример, ги добиваме вашите информации од друго лице кога ќе се најавите на нашата веб-локација преку сметка од други лица на социјалните медиуми или кога вашите информации за контакт се поставени од други кои ги користат нашите комуникациски услуги.

2. Како Huawei ги користи вашите лични податоци

Ние ги користиме вашите лични податоци само на правна основа. Според важечките локални закони, можеме да ги користиме вашите лични податоци за следните цели според една од законските основи: ваша согласност; неопходни се за извршување/склучување договор помеѓу вас и Huawei; неопходни се за заштита на вашите легитимни интереси или на другите; неопходни се за исполнување на законските обврски; и неопходни се за заштита на легитимните интереси на претпријатијата:

(1) Регистрирање и активирање на нашите производи или услуги што сте ги купиле;

(2) Регистрирање на вашиот Идентитет на HUAWEI за да може да уживате во широка палета на функции;

(3) Достава, активирање или потврдување на производите и услугите што сте ги побарале или за да се извршат промени и да ви се обезбеди техничка поддршка и пост-продажни услуги за таквите понуди на ваше барање;

(4) Испраќање на ажурирања и инсталации за оперативниот систем или апликациите;

(5) Обезбедување индивидуализирано корисничко искуство и содржина;

(6) По добивање ваша согласност или по добивање ваше барање, за испраќање информации за производите и услугите кои може да ве интересираат, за да ве поканиме во нашите промотивни активности и анкети за маркетинг или за да ви испратиме информации за маркетинг;

(7) Извршување внатрешна ревизија, анализа на податоци и истражување; анализирање на ефикасноста на деловното работење и мерење на пазарниот удел; и подобрување на нашите производи и услуги;

(8) Решавање проблеми откако ќе ни испратите детали за грешката;

(9) Синхронизирање и чување на податоците што сте ги префрлиле или презеле, како и податоците што се потребни за операциите за префрлање и преземање;

(10) Подобрување на нашите програми за спречување на загуба и против измама;

(11) Почитувајте ги важечките локални закони/регулативи, на пример, исполнувајте ги обврските за управување со платформата за е-трговија или усогласете се со законските владини барања;

(12) Други цели опишани во Известувањето за приватност на производот.

Како Huawei користи колачиња и слични технологии

Ние може да користиме колачиња, пикселни ознаки, веб-ознаки и други технологии за локално складирање на неговите веб-локации, мобилни апликации, услуги на интернет, е-пораки и реклами. Информациите што се собираат преку колачиња и слични технологии се сметаат за податоци што не се лични. Сепак, ако локалните закони ги третираат ИП-адресите или сличните идентификатори како лични податоци, ние ќе ги третираме како лични податоци. Во некои случаи, ги мешаме неличните податоци собрани со користење на овие технологии со личните податоци што ги чуваме. За целите на оваа изјава, мешаните податоци ќе ги сметаме за лични податоци.

Колаче е текстуална датотека што веб-серверот ја креира и складира на компјутер или на мобилен уред. Само серверот што го создал колачето може да ја вчита или да ја прочита содржината на колачето. Колачињата се уникатни за пребарувачот или за мобилната апликација што ја користите. Тие обично содржат идентификатори, имиња на локации, броеви и знаци.

Колачињата понекогаш се складираат на компјутери или мобилни уреди за да се подобри корисничкото искуство, вклучувајќи:

(1) Потребни колачиња:

− Најава и потврдување. Кога го користите Идентитетот на HUAWEI за да се најавите на веб-локација, колачињата може да ви помогнат да се движите од страница до страница, без да мора повторно да се најавувате на секоја страница.

− Чување на параметри и поставки. Веб-локациите може да користат колачиња за да зачувуваат лични поставки, како што се јазикот, големината на фонтот, количката за купување и други поставки за прелистување на вашите компјутери или мобилни уреди.

(2) Колачиња за анализа: Статистичка анализа. Со колачињата, може да собираме информации за вашето користење на нашите веб-локации и другите апликации, вклучувајќи регистрирање на една посета (користење колаче за една сесија) или повеќе посети (користење постојано колаче).

(3) Колачиња за реклами: Реклама според интересите. Со колачињата, можеме да собираме информации за вашите онлајн активности, да ги откриеме вашите интереси и да ви доставуваме високорелевантни реклами.

Може да управувате или да ги избришете колачињата врз основа на вашите преференции. Може да ги исчистите сите колачиња што се зачувани на вашиот компјутер, а повеќето пребарувачи овозможуваат опција за блокирање на колачињата. За детали за тоа како да ги промените поставките на прелистувачот, контактирајте со давателот на прелистувачот.

Ако ги исчистите колачињата, ќе треба да ги смените вашите поставки секој пат кога ќе ги посетувате нашите веб-локации. Имајте предвид дека за некои од нашите услуги е потребно користење на колачиња. Во овој случај, оневозможувањето на колачињата може да влијае врз сите или врз некои услуги што се обезбедуваат.

Покрај колачињата, може да користиме и други слични технологии на нашите веб-локации, како што се веб-ознаки и пикселни ознаки. Веб-ознака типично е електронска слика вградена во веб-локација или во е-пошта за да ги идентификува колачињата на вашиот уред кога ќе пристапите до веб-локацијата или е-поштата. Пикселните ознаки ни овозможуваат да ви испраќаме е-пораки на начин што ќе биде читлив за вас и да откриеме дали некоја е-порака била отворена.

Ние и нашите партнери од трета страна ги употребуваме таквите технологии за различни намени, вклучувајќи и анализирање на користењето на услугата (заедно со колачињата) и за да ви се обезбедат позадоволителни содржини и реклами. На пример, е-порака што ви е испратена од нас може да содржи URL-адреса за кликнување што упатува до нашата веб-локација. Ако кликнете на URL-адресата, Huawei ќе ја следи вашата посета за да ни помогне да разбереме какви производи и услуги претпочитате и да ги подобриме услугите за корисниците.

Многу веб-прелистувачи ја нудат опцијата Не следи што може да испрати барања за Не следи до веб-локациите. Главните организации за стандардизација на Интернетот немаат воспоставено политики за одредување како веб-локациите треба да се справат со овие барања.

Во моментов, не ви дозволуваме да ги менувате начините за обработка на колачињата врз основа на нагодувањето за Не следи или други слични карактеристики што сте ги избрале.

Како Huawei ги доверува, споделува, пренесува и открива вашите лични податоци

1. Доверување

Во некои случаи може да назначиме други компании да ги обработат вашите лични податоци во наше име. На пример, може да назначиме друга компанија да биде одговорна за поддршка преку телефонската линија за контакт и за обезбедување техничка поддршка. Тие компании може да ги користат вашите лични податоци само за да ви обезбедуваат услуги во наше име.

Ќе склучиме строг договор за доверување или услови за обработка на лични податоци со доверената страна. Доверената страна е должна да ги обработува поврзаните лични податоци во согласност со оваа Изјава и нашите упатства и да преземе соодветни мерки за доверливост и безбедност за да обезбеди безбедност на личните податоци.

2. Споделување

Споделувањето се однесува на процесот во кој даваме лични податоци на други обработувачи на лични податоци, а двете страни можат самостојно да ги одредат целите и методите за обработка на податоците. Ние нема да ги споделуваме вашите лични податоци со надворешни страни, освен во следниве случаи:

(1) Споделување со ваша согласност: Откако ќе ја добиеме вашата согласност, ќе ги споделиме овластените лични податоци со трети лица назначени од вас.

(2) Споделување според законски барања: Може да ги споделиме вашите лични податоци во согласност со законите/прописите, барањата за решавање на судски спорови или законските барања на административните и судските органи.

(3) Споделување со нашите подружници: Вашите податоци може да се споделат со нашите подружници. Ќе ги споделуваме вашите информации со нашите подружници само за конкретни, ограничени и легитимни намени. Ќе ги споделиме само податоците што се неопходни за обезбедување на услуги. На пример, за да се избегне повторно регистрирање на Идентитети на HUAWEI, треба да ја потврдиме глобалната уникатност на сметката што треба да се регистрира.

(4) Споделување со деловни партнери: За да го обезбедиме квалитетот на услугите што ви ги обезбедуваме, може да ги споделиме информациите за вашата нарачка, сметката, уредот и локацијата со другите наши партнери. Сепак, ќе ги споделиме вашите лични податоци само за легитимни, соодветни, неопходни, конкретни и дефинитивни намени. Меѓу нашите партнери спаѓаат:

a. Други продавачи и програмери: Некои од нашите производи или услуги директно ви ги обезбедуваат други лица. Во овој случај, ќе ги споделиме информациите во врска со трансакциите со други лица за да ги исполниме барањата за производите или услугите што сте ги купиле. На пример, кога ќе купите производи од други програмери на HUAWEI AppGallery, ќе ги споделиме неопходните информации со нив за да ја завршиме трансакцијата.

б. Даватели на добра или технички услуги: Може да ги споделиме вашите лични податоци со други лица кои ги поддржуваат нашите карактеристики и функции, вклучувајќи и други лица што доставуваат или обезбедуваат услуги за технолошка инфраструктура, услуги за логистика и дистрибуција, услуги за плаќање и услуги за обработка на податоци. Ги споделуваме таквите податоци за да се примени функционалноста на нашите производи и услуги. На пример, ќе ги споделиме информациите за вашата нарачка само со давателот на логистичката услуга за да ја изврши испораката, или бројот на нарачката и износот за купување со друга агенција за купување за да ги потврдат вашите упатства за плаќање и да се заврши трансакцијата.

Ќе извршиме безбедносна проценка на однесувањето на споделувањето и примачите на лични податоци и ќе потпишеме договор за заштита на податоците или строг договор за неоткривање информации со нив, барајќи од нив да се придржуваат до оваа Изјава и да преземат соодветни мерки за доверливост и безбедност при обработката на вашите лични податоци.

3. Пренос

Доколку е вклучен пренос на лични податоци поради спојување и стекнување, поделба, распаѓање или банкрот, ќе ви испратиме претходни известувања за да ги наведете имињата на примачите и информациите за контакт и да бараме од нив да се придржуваат до оваа Изјава при обработката на вашите лични податоци. Примачот кој се обидува да ги промени оригиналната цел или методот на обработка повторно ќе ја добие вашата согласност.

4. Јавно откривање

Ние ќе ги откриеме вашите лични податоци само во следниве случаи:

(1) По добивањето на вашата согласност;

(2) На законска или разумна основа: Може јавно да ги откриеме вашите информации кога тоа се бара со закон, правни процеси, парници или од страна на јавни или владини тела.

Како Huawei ги заштитува вашите лични податоци

Безбедноста на вашите лични податоци е важна за нас. Усвоивме стандардни индустриски практики за да ги заштитиме вашите лични податоци од неовластен пристап/откривање/употреба/модификација, оштетување или загуба. За таа намена, ги преземаме следниве мерки:

1. Ги преземаме сите разумни и применливи мерки за да обезбедиме дека личните податоци што се собрани се минимални и релевантни за тоа што се неопходни во врска со намените за кои тие се обработуваат. Ние ќе ги чуваме вашите лични податоци не подолго отколку што е потребно за целите наведени во оваа Изјава, освен ако поинаку не е потребно или е дозволено продолжување на периодот на задржување со закон.

2. Користиме технологии за шифрирање за да ја обезбедиме доверливоста на преносот и складирањето на податоците и применуваме доверливи заштитни механизми за да ги заштитиме податоците и серверите за чување на податоците од напади.

3. Ние распоредуваме механизми за контрола на пристап за да дозволиме само овластен пристап до вашите лични податоци. Покрај тоа, го ограничуваме бројот на овластен персонал и имплементираме хиерархиско управување со дозволите врз основа на службените барања и нивоата на персоналот. Пристапот до вашите лични податоци ќе се регистрира и ќе се проверува редовно од страна на овластени лица.

4. Внимателно ги избираме деловните партнери и давателите на услуги и ги вградуваме барањата за заштита на личните податоци во деловните договори, ревизиите и активностите за проценка.

5. Организираме курсеви, тестови и јавни активности за обука за безбедноста и заштитата на приватноста за да ја подигнеме свеста на вработените за заштитата на личните податоци.

Целосно сме посветени на заштитата на вашите лични податоци. Сепак, ниту една мерка за безбедност не е совршена и ниту еден производ, услуга, веб-локација, пренос на податоци, компјутерски систем или мрежно поврзување не е целосно безбедно.

Како одговор на можните ризици, како што се откривање, оштетување и губење на лични податоци, развивме неколку механизми и мерки за контрола, јасно ги дефиниравме стандардите за оценување на безбедносните инциденти и слаби страни и соодветните процедури за ракување и активираме наменска страница за Безбедносни совети и известувања за безбедност. Исто така, формиравме посветен безбедносен тим за одговор при итни случаи за спроведување на безбедносни планови за вонредни ситуации, намалување на загубите, анализа, лоцирање и санација, како и за извршување операции за повлекување/спротивставување со поврзаните одделенија во согласност со прописите и барањата за справување со безбедносни инциденти.

Ако се случи некаков безбедносен инцидент со личните податоци, ќе ве известиме, според локалните законски барања, врз основа на информациите за безбедносниот инцидент и неговото можно влијание, мерките што ги преземаме или ќе ги преземеме, предлози за активната одбрана и намалување на ризиците и мерки за справување. Известувањето може да биде во форма на е-порака, текстуална порака, автоматско известување итн. Кога е тешко да се информираат субјектите на податоците посебно, ќе преземеме соодветни и ефикасни мерки за да објавиме Известување за безбедност. Покрај тоа, исто така, ќе го пријавиме статусот на справување со безбедносни инциденти поврзани со лични податоци според барањата на надзорните тела.

Како може да управувате со вашите лични податоци

1. Права на субјектите на лични податоци, како што се пристап, корекција и бришење

Законодавството во одредени земји и региони каде што обезбедуваме производи и услуги пропишува дека субјектите на податоци имаат право на пристап, корекција и бришење на личните податоци и ограничување на обработката на личните податоци. Според локалните закони, субјектите на лични податоци или нивните агенти можат да поднесат барања за остварување на правата на субјектите на податоци (наведени како „барања“) до нас.

(1) Начини и канали за барање

Барањата на субјектите на податоците мора да се поднесат во писмена форма. Барањата се еднакво важечки дури и ако барателот не ги наведе законите врз кои се засноваат барањата. Општо земено, вербалните барања не се валидни освен ако поинаку не е дозволено со локалните закони.

Барањата на субјектите на податоците може да се поднесат преку официјалната веб-страница на Huawei Consumer BG, апликацијата My HUAWEI или Центарот за приватност на Идентитет на HUAWEI. Ако субјектот на податоци иницира барање преку телефонска линија, е-пошта, онлајн услуги за клиенти, сервисен центар или други канали, ќе му наложиме на субјектот на податоците да подигне официјално барање преку еден од горенаведените канали за да се олесни комуникацијата за напредокот и повратните информации за резултатите. Воспоставивме наменски канали за да ги заштитиме нивните легитимни интереси, да го обезбедиме нашето деловно работење и да спречиме злоупотреба или измама на нивните права.

(2) Важност на барањата

Повеќето закони предвидуваат субјектите на податоците да се придржуваат кон специфични услови кога отпочнуваат барања. Со оваа Изјава се бара од субјектите на податоците да:

a. Поднесете барања преку посебни канали за барање (имено, официјалната веб-локација на Huawei Consumer BG, апликацијата My HUAWEI или Центар за приватност на Идентитет на HUAWEI).

б. Обезбедете доволно информации за Huawei да ги потврди нивните идентитети (да се осигури дека лицата што го понесуваат барањето се самите субјекти на податоците или лица овластени од нивна страна).

c. Бидете сигурни дека нивните барања се специфични и остварливи.

(3) Период за обработка на барањето

Ќе вложиме максимални напори да одговориме во рок од еден месец по добивањето на барањето за пристап до личните податоци. Овој период може да се продолжи доколку е потребно, во зависност од бројот на барањата и нивната сложеност. Ако периодот за барањето треба да се продолжи, ќе го известиме субјектот на податоците за ситуацијата и за причината за одложувањето. Во случај на каков било временски конфликт помеѓу овој дел и локалните закони/прописи, вторите ќе преовладуваат.

(4) Резултати од барањето

По поднесувањето на барањето, може да се случи следново:

a. Барањето е одбиено.

Барањата од субјектите на податоците може да бидат одбиени во следниве ситуации, вклучувајќи го, меѓу другото, следново:

(a) Локалните закони не даваат релевантни права на субјектите на податоци;

(б) Идентитетот на барателот не може да се потврди;

(в) Барањето не може да се потврди ниту го надминува обемот, особено кога барањата се поднесуваат последователно;

(г) Бараните информации се поврзани со компензација што ние треба да ја исплатиме или добиеме како резултат на тековен спор и откривањето на таквите информации може да ги наруши нашите интереси;

(д) Задржаните информации се користат само за статистички и истражувачки цели, а објавувањето на статистичките и истражувачките резултати не открива лични идентитети;

(ѓ) Други ситуации пропишани со закони.

Ако одбиеме барање од субјект на податоци, ќе му доставиме официјално објаснување на барателот.

б. Барањето е прифатено.

Доколку не се случи ниту една од ситуациите опишани во (1), ние ќе го исполниме барањето на субјектот на податоците. За да ја зголемите веројатноста дека барањето ќе биде прифатено, наведете што е можно подетални информации при поднесување на вашето барање, како што се типот на барањето, специфичната содржина, информациите за имателот на информации (како што е името на сметката што го користите за нашите производи и услуги), како и временска рамка во која информацијата е генерирана или обработена (барањата во пократок временски период имаат поголема веројатност да бидат прифатени).

(5) Специјални напомени

a. Само законски старатели или законски овластени лица имаат право да пристапат до личните податоци од други лица.

б. Повеќето закони/прописи ги специфицираат околностите под кои организацијата не може да дава податоци на субјектите на податоците. Овие случаи опфаќаат сценарија кога обезбедувањето на податоците може да ги поткопаат тековните активности против тероризам; кога субјектот на податоците поднесол повеќе барања едноподруго или кога за добивањето и обезбедувањето на таквите податоци се потребни непропорционални ресурси.

в. Вообичаено, ние нема да ги обезбедиме следниве информации:

(а) Информации за другите: Барањата од субјектите на податоците може да вклучуваат други физички лица освен субјектот на податоците. Ние нема да обезбедиме такви информации, освен ако не сме овластени од релевантните поединци.

(б) Повторени барања: Доколку субјектот на податоци иницира исти или слични барања поврзани со еден субјект на податоци повеќе пати, а податоците не се смениле од последниот пат кога ги дадовме податоците, во повеќето случаи нема да обезбедиме копија од податоците. Дополнително, немаме обврска да даваме информации кои биле јавно достапни.

(в) Доверливи мислења: Не сме обврзани да ги обезбедиме бараните информации доколку таквите информации се доверливо мислење.

(г) Специјални документи: Нема да откриеме никакви специјални информации како одговор на барања за пристапување до лични податоци. Најчесто, специјалните информации опфаќаат какви било доверливи документи како што е комуникација адвокат/клиент и информации што добиваат или изразуваат соодветно правно мислење (без разлика дали е поврзано со самата тужба или е во врска со информации од судските постапки).

2. Повлекување на согласноста

Доколку е дозволено со важечките закони, имате право да ја повлечете вашата согласност во секое време кога ги обработуваме вашите лични податоци врз основа на вашата согласност. Сепак, повлекувањето на согласноста нема да влијае на законитоста и ефективноста на обработката на вашите лични податоци врз основа на вашата согласност пред да се изврши повлекувањето или нема да влијае на која било обработка на податоци врз основа на друго оправдување освен вашата согласност.

За детали за тоа како да ја повлечете вашата согласност за одреден производ или услуга, видете го Известувањето за приватност на производот.

Како Huawei ги обработува личните податоци на малолетните лица

Посветуваме голема важност на заштитата на личните податоци од малолетните лица. Ние ќе обезбедиме услуги и заштита за малолетните лица во согласност со националните закони/прописи. Родителите или другите старатели треба да преземат и соодветни мерки за да ги заштитат малолетните лица, вклучувајќи го и следењето на нивното користење на производите или услугите.

Сите на возраст под 14 години (или возраста пропишана со локалните закони) ги третираме како деца. На децата не им е дозволено да креираат сопствен Идентитет на HUAWEI без согласност од родителите или други старатели. Строго ќе ги ограничиме доверената обработка, споделувањето, пренесувањето и јавното објавување на личните податоци на децата во согласност со законите/прописите. Ако старателот треба во секое време да пристапи, да ги поправи или да ги избрише личните податоци на лицето под старателство, ве молиме контактирајте со нас според Поглавје 10 „Како да контактирате со нас“. Доколку откриеме дека сме собрале лични податоци на децата без да добиеме претходна согласност од потврдени родители или други старатели, ќе успееме да ги избришеме податоците што е можно поскоро.

Врски до веб-локациите, производите и услугите на други лица

За да се обезбеди непречено корисничко искуство, веб-локациите, апликациите, производите и услугите на Huawei може да содржат врски до веб-локации, производи и услуги на други лица. Производите и услугите на Huawei исто така може да користат или да обезбедат производи или услуги од други производители, како што се апликации од други производители што се достапни на HUAWEI AppGallery. Huawei нема контрола врз веб-локациите, производите и услугите на други лица, но можете да изберете дали да пристапувате до овие врски.

Исто така, Huawei нема контрола над политиките за заштита на приватноста на податоците на другите производители, бидејќи тие други производители не се обврзани со оваа Изјава. Пред да ги испратите личните податоци на други лица, прочитајте и погледнете ги нивните политики за приватност или заштита на податоците.

Како вашите лични податоци се пренесуваат на глобално ниво

Huawei е мултинационална компанија. Како такви, личните податоци што ги собираме може да бидат обработени или да се пристапи до нив во земји или региони каде што ги користите нашите производи или услуги, или други земји или региони каде што се наоѓаме ние или нашите филијали, подружници, даватели на услуги или деловни партнери. Овие земји/региони може да имаат различни закони за заштита на податоците. Во такви околности, Huawei презема мерки за да се осигура дека податоците се обработуваат како што се бара со оваа Изјава и важечките закони.

Личните податоци собрани и генерирани за време на нашето работење во Народна Република Кина ќе се чуваат во Кина. Доколку одредени производи/услуги вклучуваат прекуграничен пренос на лични податоци, ние ќе обезбедиме лични податоци на страната примач надвор од Кина откако ќе ги исполниме законските обврски (на пример, откако ќе поминеме регулаторна безбедносна проценка).

Ажурирања на оваа Изјава

Huawei го задржува правото да ја ажурира оваа Изјава во секое време. Оваа Изјава може да се ажурира од време на време. За најновата верзија, посетете ја нашата официјална веб-локација (https://consumer.huawei.com). Доколку се направат големи промени во оваа Изјава, може да ве известиме преку различни канали, на пример, објавување известување на нашата веб-локација или испраќање директно известување за вас.

Како да контактирате со нас

Имаме сектор (или специјалисти) посветен на заштитата на личните податоци. Ако имате прашања, коментари или предлози, контактирајте со нас преку службата за корисници на интернет, страницата за Прашања за приватност или во нашите глобални канцеларии. За целосниот список на нашите канцеларии, посетете ја страницатаContact Huawei.

Општо земено, ние ќе дадеме првичен одговор во рок од три работни дена и ќе одговориме на вашите прашања во временската рамка одредена со законите/прописите. Ако не сте задоволни со нашиот одговор, особено ако сметате дека обработката на нашите лични податоци ги прекршила вашите законски права и интереси, можете да поднесете жалби или да пријавите до локалните регулатори за заштита на приватноста.

Важно: Поради разликите што потекнуваат од локалните закони и јазици, локалните верзии на Изјава за приватност за деловни корисници на Huawei може да се разликуваат од оваа верзија. Во случај на некакви разлики, предност ќе имаат локалните верзии.

Авторски права © Huawei Device Co., Ltd.2023. Сите права се задржани.

Последно ажурирано: 30 јули 2023 год.

Напуштање на customers.huawei.com
Откако ќе кликнете на линкот, ќе влезете во веб-страница управувана од трета страна. Huawei не е одговорен и нема контрола врз оваа веб-локација управувана од трета страна.
Врати се Продолжи