Разбудете нови уреди со брзи трикови

Како да го поставите лаптопот

Следете ги едноставните чекори за да се најавите, да се поврзете на мрежа и да го овозможите режимот за Удобност на очите.

Повеќе
Разговарајте со нас

Стапете во контакт со нашите пријателски настроени агенти преку чет, за да добиете поддршка веднаш.

Притиснете на Четувајте веднаш

Денови за HUAWEI сервисни услуги

БЕСПЛАТНА ЗАШТИТНА ФОЛИЈА ЗА ЕКРАН ПРИ СЕРВИСНА УСЛУГА

Известување за услугата

Повеќе