Авторизираниот сервисен центар нуди најпрофесионална услуга

Оригинални резервни делови, со највисок квалитет

Како можам да ја добијам ова услуга?

  • HUAWEI Hotline
  • Можете да ја добиете услугата единствено со јавување на нашиот центар за корисници на.
    Услугата ''од врата до врата'':Нашиот партнер за логистика ќе го подигне производот од вашата адреса.
  • *Услугата е целосно бесплатна.

Препораки

Ве молиме, зачувајте си ги личните податоци (како снимки, контакти, податоци во нотесот и др.) пред да го испратите уредот на сервисирање до фабричко ресетерање. Не заборавајте да ја извадите SIM картата, SD картата како и заштитната футрола.