Oświadczenie dotyczące Fan Clubu Huawei i ochrony prywatności

Fan Club Huawei jest produktem udostępnianym przez Huawei Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska (zwaną dalej „my” lub „Huawei”), w celu udostępnienia użytkownikowi Forum Fan Clubu.

1.Jakie dane gromadzimy?

Jako część Fan Clubu Huawei będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe tylko w celach określonych w niniejszym oświadczeniu. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które pozwalają Huawei zidentyfikować użytkownika.

Gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

- Dane HUAWEI ID takie jak ID, avatar i pseudonim, które będą wyświetlane w Twoich postach, wiadomościach, komentarzach, polubieniach itd. Inne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko czy płeć, są gromadzone w HUAWEI ID i nie są wykorzystywane w Fan Clubie Huawei.

- Używamy HUAWEI ID jako konta do logowania do Fan Clubu Huawei. Administratorem danych HUAWEI ID jest Aspiegel Limited z siedzibą w Irlandii.

- Dane na forum takie jak posty, komentarze, głosy, wiadomości i tym podobne.

Podstawą prawną gromadzenia przez nas danych osobowych jest podstawa prawna niezbędna do wykonania umowy.

2.Jak wykorzystujemy Państwa dane?

Huawei wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu świadczenia zamówionych przez Państwa usług oraz w celu wypełnienia zobowiązań umownych. Wymaga to od nas również przetwarzania danych dla celów obsługi klienta, rozwiązywania problemów i obsługi forum.

Ponadto w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną Huawei wykorzystuje Państwa dane osobowe do następujących celów wynikających z uzasadnionych względów:

- Cele marketingowe: używamy identyfikatora Państwa urządzenia, modelu urządzenia, wersji systemu operacyjnego i języka systemu w celu promowania kampanii.

Przysługuje Państwu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z opisem znajdującym się w sekcji 5.

W Fan Clubie Huawei, dysponujemy następującymi danymi osobowymi dotyczącymi Facebooka, Twittera i Google: awatar i pseudonim użytkownika. Powyższe informacje są wykorzystywane do szybkiego logowania się do Fan Clubu Huawei za pomocą kont Facebook, Twitter i Google.

Fan Club Huawei może korzystać z Google Analytics, internetowego narzędzia do analizy statystyk serwisów WWW, świadczonej przez Google Inc. w celu analizy danych użytkowników. Siedziba główna Google Inc. znajduje się przy 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzając informacje o odwiedzinach (cookies) Fan Clubu Huawei, Google Analytics może określić, czy jest to nowy czy powracający użytkownik, a dane te są przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych przez Google Analytics można znaleźć w Polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Aby uniemożliwić Google Analytics przetwarzanie informacji o odwiedzinach, należy edytować ustawienia przeglądarki. Może to jednak spowodować wyłączenie niektórych funkcji na stronie internetowej. Aby uniemożliwić Google Analytics przetwarzanie informacji o odwiedzinach, należy pobrać rozszerzenie znajdujące się w podanym łączu i zainstalować je w przeglądarce: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Po aktywacji szyfrowania adresu IP na stronie internetowej, Google skróci adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących stronami porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Państwa adres IP zostanie wysłany tylko w wyjątkowych przypadkach i zostanie skrócony przez Google na serwerach w USA. Google wykorzystuje te informacje w imieniu Fan Clubu Huawei do oceny wykorzystania strony internetowej, do raportowania działania strony internetowej oraz do świadczenia innych działań i usług związanych z korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy strony. Google nie będzie łączyć adresu IP przeglądarki użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu, podczas wykorzystywania Google Analytics.

3.Jak długo przechowujemy Państwa dane?

Przechowujemy dane osobowe przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do celów określonych w niniejszym oświadczeniu. Po upływie okresu przechowywania, usuniemy lub zanonimizujemy Państwa dane osobowe, o ile przepisy prawa i regulacje nie będą stanowić inaczej.

Opublikowane informacje można przeglądać i usuwać w Centrum użytkownika.

Jeśli nie chcesz korzystać z Fan Clubu Huawei, możesz skontaktować się z administratorem w celu usunięcia wszystkich zamieszczonych postów po rozwiązaniu umowy lub poprzez żądanie usunięcia danych, zgodnie z opisem zawartym w sekcji 5.

4.Czy udostępniamy Państwa dane?

Państwa dane przechowujemy w bazach danych znajdujących się w Niemczech. Państwa dane udostępniamy w następujący sposób:

- Dane osobowe są udostępniane Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, w Niemczech, oraz Huawei Technologies S.R.L., w Rumunii, działających na podstawie umowy i przetwarzających Państwa dane osobowe w imieniu Huawei w obrębie UE/EOG.

- Twoje dane osobowe są udostępniane naszym dostawcom, takim jak agencje marketingowe, dostawcy rozwiązań IT, dostawcy usług wsparcia operacyjnego przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

- Informacje o odwiedzinach Fan Clubu Huawei (cookies) będą przekazywane do Google Inc. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji 2.

- Ujawnienia związane z wymogami prawnymi. Huawei może udostępniać dane osobowe w odpowiedzi na toczące się postępowanie lub wniosek uprawnionego organu w oparciu o obowiązujące prawo lub w związku z postępowaniem lub procesem sądowym.

5.Jakie są Państwa prawa i możliwości decyzji?

Przysługują Państwu następujące prawa i możliwości decydowania:

Prawo

Jak korzystać ze swoich praw?

Dostęp do danych

Podstawowe informacje, takie jak awatar i pseudonim, można wykorzystać w centrum konta HUAWEI ID. Można również przejść do Centrum użytkownika, gdzie można sprawdzić swoje punkty, posty, komentarze, głosy, prywatne wiadomości oraz informacje systemowe.

Przeniesienie danych

Prosimy o kontakt z nami poprzez przejście na Wnioski osób, których dane dotyczą stronę, link: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

Usunięcie danych

Aby usunąć post lub komentarz w Fan Clubie Huawei, prosimy o kontakt z administratorem lub moderatorem. Aby skasować swoje dane osobowe, należy wyrejestrować swoje konto w centrum kont HUAWEI ID.

Sprostowanie danych

Aby uzyskać dostęp do interfejsu danych osobowych, należy wejść do centrum kont HUAWEI ID z Centrum Użytkownika w Fan Clubie Huawei, a następnie ustawić swoje dane HUAWEI ID.

Zarządzanie zgodami

Aby wycofać swoją zgodę, należy zalogować się do Centrum Użytkownika w Fan Clubie Huawei na swoim komputerze, kliknąć przycisk „Nie zgadzam się”, a następnie kliknąć przycisk „OK”. Aby usunąć informacje o zamieszczonych lub utworzonych postach, należy skontaktować się z administratorem lub z nami, odwiedzając Wnioski osób, których dane dotyczą stronę, link: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

Sprzeciw wobec przetwarzania

Aby wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych należy wycofać zgodę. Lub skontaktować się z nami odwiedzając Wnioski osób, których dane dotyczą stronę, link: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

Ograniczenie przetwarzania

Prosimy o kontakt z nami, poprzez przejście na stronę Wnioski osób, których dane dotyczą, link: https://consumer.huawei.com/pl/legal/privacy-questions/

6.Jak się z nami skontaktować?

W przypadku zamiaru skorzystania z praw wynikających z ochrony prywatności, problemów związanych z ochroną danych osobowych, złożenia skargi dotyczącej ochrony danych osobowych lub złożenia zapytania dotyczącego ochrony danych do naszego inspektora ochrony danych (IOD), należy kliknąć i przejść na stronę Prawa osób, których dotyczą dane.

Adres naszego biura: Huawei Polska sp. z o.o., Horizon Plaza, ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Polska.

W przypadku stwierdzenia, że Huawei nie przetwarza Państwa danych osobowych zgodnie z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony prywatności lub obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, mogą Państwo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.Jak aktualizujemy niniejsze oświadczenie?

Jeśli Huawei zmieni sposób przetwarzania danych osobowych, poinformuje z wyprzedzeniem o istotnych zmianach, za pomocą stosownych metod, takich jak wiadomości i publikacje na stronie internetowej, tak aby użytkownik zapoznał się z tymi zmianami we właściwym czasie.

Ostatnia aktualizacja: 26 lutego 2019 r.

WAŻNE: Więcej informacji można znaleźć w Deklaracji ochrony prywatności dla konsumentów firmy Huawei.