Privacy Policy

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Zasady zachowania poufności informacji (Polska)

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2023 r.

Administratorem danych w ramach niniejszej Platformy oraz jej operatorem jest Huawei Polska Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Polsce i działająca zgodnie z polskim prawem, z siedzibą pod adresem Horizon Plaza, Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, (w dalszej części tekstu określanajako „Huawei” lub „my” w odpowiedniej formie gramatycznej).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników.

W niniejszym dokumencie omówiono następujące zagadnienia:

1. Jakie dane na temat użytkownika zbieramy

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika

3. W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika

4. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

5. Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru

6. Aktualizacje niniejszej Polityki

1. Jakie dane na temat użytkownika zbieramy

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika zależnie od rodzaju usług używanych w ramach tej platformy:
(1)Informacje o urządzeniu: numer seryjny (SN), informacje o przeglądarce, model urządzenia, wersja systemu operacyjnego i dane zachowane w pamięci ROM urządzenia, rozmiar i rozdzielczość ekranu, kod kraju mobilnego oraz ustawienia językowe;
(2) Informacje o sieci: adres IP, rodzaj sieci, informacje o operatorze sieci i status połączenia sieciowego, informacje o lokalizacji.
(3) Informacje o koncie związane z usługą Huawei ID, zwane dalej informacją o koncie: dane osobowe ujawniane przez podmiot stowarzyszony Huawei, jakim jest Aspiegel SE z siedzibą w Dublinie, Irlandii, na temat Huawei ID użytkownika, w tym zdjęcie profilowe i pseudonim, UID (numer identyfikacyjny użytkownika), data urodzenia, kraj, płeć, adres e-mail lub numer telefonu, hasło
(4) Informacje o zamówieniu: dane kontaktowe (imię i nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, adres wysyłkowy, adres e-mail, adres na fakturze, imię i nazwisko płatnika, NIP) oraz numer zamówienia generowany na tej podstawie, informacje dotyczące produktu.
(5) Informacje o płatności: takie jak imię i nazwisko płatnika, forma płatności, numer transakcji, powiadomienie o poprawnej wpłacie, data wpłaty, data przyjęcia wpłaty, numer karty, imię i nazwisko właściciela, datę ważności karty. Nie przechowujemy wrażliwych danych dotyczących płatności, takich jak kod CVV. W celu zrealizowania płatności generujemy numer płatności.
(6) Informacje o dostawie: numer wysyłki generowany przez nas i numer do śledzenia przesyłki generowany przez firmę kurierską.
(7) Treść oceny produktu: w tym ewentualne komentarze użytkownika na temat naszych produktów, pytania, recenzje itp. (8) Informacje o korzystaniu z usługi: historia przeglądania i kliknięć.
(9) Informacje dotyczące zwrotów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres odbioru oraz inne dane, które możesz nam przekazać.
(10) Informacje dotyczące obsługi klienta: dane kontaktowe (nazwisko, podany przez użytkownika numer telefonu i adres e-mail) oraz treść wiadomości e-mail, nagrania, zapisy czatu.
(11) Informacje o udziale w życiu Huawei Community: wszelkie informacje związane z uczestnictwem użytkownika w Huawei Community, w tym: jego pseudonim, punkty energii / poziomy członkostwa, historia nagród, kupony członkowskie przypisane do użytkownika, posty, komentarze, polubienia, udostępnienia, wiadomości prywatne, oddane głosy, zwyczaje takie jak interakcje z osobami lub kontami oraz wszelkie inne informacje podawane doraźnie przez użytkownika w ramach uczestnictwa w działaniach związanych z nagradzaniem członkostwa, konkursami lub wydarzeniami na naszej stronie Huawei Community, w tym data urodzenia, informacje dotyczące tożsamości, wpisy użytkownika przesłane za pośrednictwem platform społecznościowych innych firm w związku z promocjami promowanymi i zarządzanymi przez Huawei Community
(12) Dane lokalizacyjne: informacje o lokalizacji, jeśli użytkownik udzieli na to zgody, pozwalające ustalić lokalizację użytkownika i informować go o usługach dostępnych w pobliżu.
(13) Dane niezbędne do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami - może być to przykładowo kwota zadłużenia, informacje związane z konkretnym zamówieniem. Zakres przetwarzanych przez nas danych może się każdorazowo zmieniać w zależności od przedmiotu roszczenia.

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane w celu udostępniania użytkownikowi żądanych usług oraz realizowania zobowiązań wynikających z umowy lub z przepisów prawa. O ile w treści tego dokumentu nie stwierdzono inaczej, jeśli użytkownik nie zezwoli na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych lub ograniczy jego zakres, nie będzie mógł korzystać z odpowiednich usług lub ich części.

W jakim celu Huawei przetwarza Twoje dane osobowe?
Więcej szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych znajdą Państwo w podsumowaniu znajdującym się poniżej tabeli
Jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy w celu realizacji tego celu przetwarzania (w przypadku danych opcjonalnych, o ile takie dane zostały nam przekazane)? Podstawa prawna przetwarzania.
logowanie przy użyciu Huawei ID oraz personalizacja treści informacje związane z kontem HUAWEI ID, w tym zdjęcie profilowe, pseudonim, płeć Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na ułatwieniu użytkownikom korzystania z funkcjonalności strony internetowej oraz umożliwieniu im personalizacji treści tworzonych w ramach Huawei Community
powiadomienie o ponownej dostępności produktu, który aktualnie nie jest dostępny adres e-mail Art. 6 ust. 1 lit. b RODO niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
dokonanie zakupów online, w tym weryfikacja zamówienia imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, adres dostawy, firma, NIP, numer zamówienia i inne informacje o zamówieniu, identyfikator urządzenia, numer wysyłki i inne informacje o dostawie, informacje o płatności, imię i nazwisko właściciela, numer karty, data ważności karty, kod/kupon rabatowy Art. 6 ust. 1 lit. b RODO niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na ochronie praw Huawei
gwarancja i niezgodność towaru z umową/rekojmia informacje przekazane obsłudze klienta, informacje o urządzeniu, informacje o koncie, identyfikator urządzenia Art. 6 ust. 1 lit. b RODO niezbędność do zawarcia i wykonania umowy
konkursy i promocje z nagrodami, udział w Huawei Community informacje związane z kontem HUAWEI ID, dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail), wiek, wykluczenia, wcześniejsze uczestnictwo, zgłoszenia użytkownika przesłane za pośrednictwem platform społecznościowych stron trzecich Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na prowadzeniu akcji promocyjnych
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek prawny płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych związany z przyznaniem nagrody
obsługa pytań klientów: numer zamówienia, informacje podane obsłudze klienta Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na odpowiadaniu na kierowane zapytania i zarządzaniu naszymi relacjami z użytkownikami
recenzje produktów i odpowiedzi na pytania członków Huawei Community dane konta użytkownika oraz recenzje produktów i zadawane pytania. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na podnoszeniu jakości produktów i zarządzaniu naszymi relacjami z członkami Huawei Community
kontrola ryzyka, obsługa płatności spornych identyfikator urządzenia, adres IP, dane konta, informacje o zamówieniach i informacje o płatnościach, UID użytkownika, nr przesyłki. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa płatności, zapobieganiu kradzieżom, oszustwom, zagrożeniom finansowym i szkodliwym atakom na sieć
analiza i doskonalenie naszych usług, prognozowanie zarządzania zasobami, analiza księgowa oraz rozliczanie faktur od dostawców. informacje o zamówieniach, informacje o płatnościach i informacje o urządzeniach Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na ocenie i doskonaleniu naszych usług,
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami dane niezbędne do dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na ochronie praw Huawei
znajdowanie pobliskich punktów serwisowych i sklepów informacje o lokalizacji użytkownika Art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda
marketing usług i produktów Huawei e-mail lub informacje o urządzeniu takie jak: model, rodzaj urządzenia – WAP, WEB, APP, system operacyjny, przeglądarka, rozdzielczość) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes Huawei polegający na marketingu własnych produktów i usług. Niniejsza podstawa przetwarzania danych dotyczy jedynie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych na podstawie RODO.
wypełnianie zobowiązań prawnych, w tym wymogów podatkowych, księgowych dane niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych Art. 6 ust. 1 lit. c RODO obowiązek prawny


(1) Logowanie przy użyciu Huawei ID: jeśli użytkownik zdecyduje się na logowanie przy użyciu konta HUAWEI ID, przetwarzamy informacje o koncie HUAWEI ID w celu świadczenia usług związanych z logowaniem. HUAWEI ID, zdjęcie profilowe i pseudonim powiązany z kontem HUAWEI ID użytkownika będą wyświetlane w jego postach, wiadomościach, komentarzach, polubieniach i innych jego działaniach w Huawei Community. Jeśli użytkownik nie chce logować się za pomocą swojego HUAWEI ID, może korzystać z witryny i dokonywać zakupów jako gość
(2) Zakupy online: Informacje o zamówieniu, numer wysyłki, kod / kupon rabatowy i informacje o płatności są konieczne do przetwarzania płatności, wystawiania faktur, dostarczania zakupów pod wskazany adres i informowania użytkownika o postępie realizacji zamówienia. Ponadto, aby upewnić się, że zamówienie zostało zrealizowane i dokonać przeglądu urządzeń odesłanych przez użytkownika, rejestrujemy identyfikator urządzenia, informacje o dostawie i numer zamówienia, zanim towary zostaną wysłane. W przypadku zakupu produktów objętych Programem Punktowym Huawei dla konsumentów, system generuje punkty, które następnie zostaną przyznane Użytkownikowi zgodnie z końcową kwotą zamówienia. Punkty mogą zostać wykorzystane w postaci zniżek podczas kolejnych zakupów.
(3) Usługa naprawy gwarancyjnej i serwisu pogwarancyjnego, realizacja obowiązków wynikających z niezgodności towaru z umową/rękojmi za wady produktu: aby sprawdzić, czy urządzenie jest objęte ważną gwarancją lub podlega niezgodności towaru z umową/rękojmi, oraz sprawdzać ceny części zamiennych i dokonywać napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych lub na podstawie niezgodności towaru z umową/rękojmi, przetwarzamy informacje przekazane o urządzeniu. Ponadto przetwarzamy informacje o koncie Huawei ID, identyfikator urządzenia i informacje przekazane obsłudze klienta, aby umożliwić użytkownikowi zdalne zamawianie, rezerwowanie i śledzenie napraw przez witrynę internetową lub przez nasze autoryzowane centra obsługi klienta, jak również odbieranie i dostarczanie urządzeń pod adresem domowym lub w ustalonym punkcie odbioru. W trakcie wykonywania usługi możemy przeprowadzić reset fabryczny urządzenia, a wszelkie dane przechowywane na urządzeniu mogą zostać usunięte.
(4) Obsługa pytań klientów:jeśli użytkownik nawiąże kontakt z naszą obsługą klienta w sprawie ceny, realizacji zamówień, promocji lub swoich praw i interesów, zazwyczaj konieczne jest podanie numeru odpowiedniego zamówienia. Będziemy zbierać informacje podane obsłudze klienta, aby informować użytkownika o wynikach lub postępie sprawy. Poza tym może być wymagane podanie innych informacji, zależnie od treści zapytania.
(5) Recenzje produktów i typowe pytania: Za pomocą naszej Platformy HUAWEI ID użytkownik może pozostawiać i publikować swoje recenzje produktów i pytania. Wymagane jest zalogowanie się, które umożliwia identyfikację komentującego. Będziemy przetwarzać dane konta użytkownika oraz recenzje produktów i zadawane pytania.

Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
(6) Kontrola ryzyka związanego z oszustwem i z innymi zagrożeniami, obsługa płatności spornych: aby zapewnić bezpieczeństwo płatności, zapobiegać kradzieżom, oszustwom, zagrożeniom finansowym i szkodliwym atakom na sieć, ułatwić rozwiązanie sporu przez bank źródłowy płatności będziemy zbierać i przetwarzać identyfikator urządzenia, adres IP, dane konta, informacje o zamówieniach i informacje o płatnościach, UID użytkownika, nr przesyłki.
(7) Analiza i doskonalenie działalności: przetwarzamy informacje o zamówieniach, informacje o płatnościach i informacje o urządzeniach w celu oceny i doskonalenia naszych usług, prognozowania zarządzania zasobami, analizy księgowej oraz rozliczania faktur od naszych dostawców.
(8) Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy lub związanych ze świadczeniem usług, w tym windykacja należności, prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych. Będziemy przetwarzać dane niezbędne do zrealizowania tego celu.
(9) Znajdowanie pobliskich punktów serwisowych i sklepów: Podczas wyszukiwania pobliskich punktów serwisowych Huawei będziemy wykorzystywać informacje o lokalizacji użytkownika. Wspomniane informacje będą używane wyłącznie w celu określenia dokładnej lokalizacji sklepów, a po ich wykorzystaniu dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane na naszych serwerach
(10) Marketing: przetwarzamy adres e-mail lub informacje o urządzeniu do celów marketingowych, w tym w ramach ankiet badających zadowolenie klientów, oraz do przesyłania informacji handlowych przez e-mail lub z użyciem narzędzi innych producentów.
(11) Wypełnianie zobowiązań prawnych: będziemy również przetwarzać dane niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych, w tym wymogów podatkowych i księgowych

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie zawierają nasze zasady stosowania plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, przy czym nie wpłynie to na zgodność przetwarzania jego danych osobowych z prawem w okresie przed wycofaniem zgody. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja 5 niniejszej Polityki prywatności: Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru.
Cookie: Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i znaków.
Wykorzystujemy informacje z niezbędnych plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie, a ponadto, za zgodą użytkownika, wykorzystujemy informacje z dodatkowych plików cookie do celów marketingowych i analitycznych. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie: Informacje o plikach cookie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, przy czym nie wpłynie to na zgodność przetwarzania jego danych osobowych z prawem w okresie przed wycofaniem zgody. Więcej informacji o tym, jak należy to zrobić, zawiera sekcja 5 niniejszej Polityki prywatności: Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru.

3. W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika

(1) Udostępnianie danych dostawcom usług: Korzystamy z usług wewnątrzgrupowych i zewnętrznych dostawców usług, w tym dostawców usług płatniczych, dostawców usług magazynowych, operatorów sklepów, agentów obsługi klienta i firm naprawczych. Będą oni mieli dostęp do Twoich danych osobowych tylko w zakresie wymaganym do wypełnienia swoich zobowiązań umownych wobec nas. Nasi usługodawcy zostali przez nas starannie wybrani są związani umową i nie będą przetwarzać Państwa danych osobowych w żadnym innym celu.
(2) Udostępnianie danych dostawców usług płatniczych. Udostępniamy Twoje dane osobowe dostawcom usług płatniczych, którzy współpracują z bankami, wydawcami kart płatniczych i innymi podmiotami w celu umożliwienia i ułatwienia płatności.
(3) Udostępnianie danych firmom należącym do grupy:aby sprawdzić, czy Twoje urządzenie jest objęte gwarancją, udostępnimy Twój numer IMEI/ numer seryjny (SN) i dowód zakupu naszej chińskiej firmie produkcyjnej Huawei Device Co., Ltd., która rejestruje datę aktywacji Twojego urządzenia. Udostępnimy informacje o Twoim zamówieniu firmie Huawei Device Co., Ltd., w celu kontroli jakości i oszustw. Udostępniamy pseudonim użytkownika, jego posty, komentarze i wiadomości prywatne na naszej Huawei Community, naszej firmie stowarzyszonej Aspiegel SE w Irlandii w celu wstępnego sprawdzania i skanowania treści. W celu rutynowej konserwacji i obsługi naszych systemów informatycznych, informacje o zamówieniach użytkowników będą udostępniane firmie Huawei Technologies Romania Co., Ltd. Będziemy również udostępniać informacje nie umożliwiające identyfikacji osoby, takie jak model urządzenia i uszkodzone części, firmie Huawei Device Co., Ltd., w celu prognozowania części zamiennych i rozliczania dostawców napraw. W celu udoskonalenia technologii usług AI firmy Huawei, na podstawie naszych uzasadnionych interesów udostępniamy Państwa zanonimizowane nagrania czatu AI Bot naszemu zespołowi AI w Huawei Device Co., Ltd.
(4) Wymogi wynikające z przepisów prawa: Huawei może udostępniać dane osobowe użytkownika, aby spełnić wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa, na wezwanie organów regulacyjnych, sądów lub właściwych urzędów albo w celu zabezpieczenia swoich praw i interesów.
(5) Reorganizacja działalności: Dane osobowe użytkownika mogą też zostać ujawnione innym podmiotom z grupy Huawei lub innej spółce w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów (np. umowy o świadczenie usług) albo przekazaniem realizacji usługi.
(6) Dane osobowe użytkownika są przechowywane na terenie UE. Huawei przestrzega wszystkich obowiązujących wymogów prawnych, by chronić dane osobowe obywateli UE przekazywane poza EOG. Aby móc udostępniać dane w obrębie naszej grupy, stosujemy standardowe klauzule umowne UE lub udostępniamy dane do krajów wobec których została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony danych w celu zapewnienia jednakowego poziomu ochrony danych osobowych użytkownika nawet w miejscach, gdzie przepisy UE nie mają bezpośredniego zastosowania.

4. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż to jest konieczne dla dostarczenia naszych produktów i usług i dla zrealizowania celów określonych w tym dokumencie. Dotyczy to w szczególności następujących okresów przechowywania:
(1) Dane konta Huawei ID : dane konta Huawei ID będą przechowywane do czasu, gdy użytkownik wyrejestruje swoje konto, usługa zostanie anulowana albo konto użytkownika zostanie usunięte z innych przyczyn.
(2) Dane kontaktowe: dane kontaktowe będą przechowywane przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od czasu ostatniej interakcji z nami.
(3) Informacje o zamówieniu: informacje o zamówieniu, w tym informacje mające znaczenie dla dochodzenia lub obrony przed aktualnymi lub potencjalnymi roszczeniami dotyczącymi zamówienia, będą przechowywane przez 6 lat od czasu złożenia zamówienia, aby zagwarantować zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
(4) Informacje o płatności: informacje o płatności będą przechowywane do celów podatkowych przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, oraz do celów rachunkowych przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dotyczy dowód księgowy. Nie przechowujemy wrażliwych danych dotyczących płatności, takich jak kod CVV.
(5) Dane osobowe niezbędne do wypełnienia pozostałych zobowiązań prawnych będziemy przechowywać przez okres wskazany w poszczególnych przepisach prawnych
(6) Recenzje produktów, recenzje, komentarze, pytania i opinie publikowane przez użytkownika na naszych stronach produktów będą widoczne pod pseudonimem w naszej witrynie lub będą publikowane w ramach naszej aplikacji w sposób uniemożliwiający przypisanie ich użytkownikowi. Pozostaną one widoczne publicznie, dopóki witryna, aplikacja lub odpowiedni produkt będą dostępne.
(7) Informacje o urządzeniu: informacje o urządzeniu będą przechowywane przez 24 miesiące od czasu ostatniego kontaktu z nami albo w powiązaniu z kontem Huawei ID, jeśli zostały podane przy rejestracji.
(8) Informacje podane obsłudze klienta: informacje podane obsłudze klienta będą przechowywane przez 24 miesiące od czasu zgłoszenia, aby ułatwić obsługę bieżących i ostatnich zgłoszeń.
(9) Wiadomości, komentarze, polubienia, wiadomości prywatne i głosy w ramach naszego forum Huawei Community będą przechowywane do czasu, gdy użytkownik usunie konto w Huawei Community albo w inny sposób usunie lub wycofa swoje wpisy.
W odniesieniu do niektórych z powyższych okresów przechowywania użytkownik może zażądać wcześniejszego usunięcia swoich danych, korzystając ze swoich praw do cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu i do usunięcia danych zgodnie z opisem w sekcji 5 niniejszej Polityki prywatności: jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru. Obsługa związanych z tym wniosków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
(10) Informacje o karcie płatniczej: informacje o karcie płatniczej będą przechowywane do momentu ich usunięcia.

5. Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru

Prawo użytkownika Opis Jak skorzystać z prawa?
Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO) Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane i, jeśli ma to zastosowanie, zażądać wydania kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W poszczególnych zakładkach możesz zobaczyć swoje dane dotyczące zamówień, adresów, punktów, kart płatniczych i innych informacji powiązanych z Twoim kontem.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą. .
Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) Użytkownik może uzyskać określone, udostępnione nam przez siebie informacje w formacie możliwym do odczytu maszynowego. Dotyczy to jedynie danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy. Aby uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznej:
(1) Zaloguj na swoje konto, następnie przejdź do zakładki Moje Konto > Dane osobowe > Profil. Następnie w sekcji Ochrona prywatności wybierz przycisk "Zażądaj dostępu do danych", aby uzyskać swoje dane osobowe.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO) W pewnych okolicznościach użytkownik może żądać usunięcia swoich danych. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W poszczególnych zakładkach możesz zobaczyć i usunąć dane dotyczące adresów, zamówień, zwrotów, kart płatniczych i innych informacji powiązanych z Twoim kontem.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą.
Prawo do sprostowania danych
(art. 16 RODO)
Użytkownik ma prawo sprostować nieprawidłowe dane lub uzupełnić dane niekompletne. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W poszczególnych zakładkach możesz zobaczyć i edytować dane dotyczące adresów i inne informacje powiązane z Twoim kontem.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą.
Wycofanie zgody
(art. 7 par. 3 RODO)
Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. (1) Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji elektronicznej, możesz skorzystać z linku znajdującego się w stopce otrzymanych wiadomości e-mail.
(2) Jeśli chcesz usunąć informacje o karcie płatniczej, otwórz zakładkę Moje Konto, a następnie sekcję Karty płatnicze.
(3) W przypadku powiadomień należy przejść do ustawień przeglądarki, aby wycofać zgodę w odpowiedniej przeglądarce.
(4) Możesz skorzystać ze swojego prawa do wglądu do danych lub ich usunięcia tutaj
Prawo do sprzeciwu
(art. 21 RODO)
Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w określonych celach, na przykład na potrzeby marketingu bezpośredniego. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Moje konto” kliknij Karty płatnicze ażeby usunąć informacje dotyczące kart płatniczych.
(2) Swoje prawo do sprzeciwu można wykonać tutaj.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
(art. 18 RODO)
W określonych okolicznościach użytkownik może żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych tutaj w następujących przypadkach:
• Użytkownik zakwestionował prawidłowość swoich danych osobowych, a ich weryfikacja przez nas wymaga pewnego czasu.
• Dane użytkownika są przetwarzane bez podstawy prawnej, ale użytkownik nie życzy sobie ich usuwania.
• Użytkownik prowadzi lub zamierza prowadzić spór prawny i składa wniosek o wydłużenie terminu przechowywania jego danych w sytuacji, gdy dane już miałyby zostać usunięte.
• Wniosek użytkownika dotyczący sprzeciwu wobec przetwarzania danych oczekuje na naszą weryfikację.


Jeśli użytkownik chce skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub złożyć zażalenie albo pytanie co do sposobu przetwarzania swoich danych osobowych przez Huawei, prosimy o przesłanie zgłoszenia tutaj.

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest też możliwy pod adresem:

Adres:
DPO Office
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Niemcy

Użytkownik może też złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl) lub do innego organu ochrony danych osobowych, w szczególności w państwie swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

6. Aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Huawei zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu w każdej chwili. W przypadku aktualizacji powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, które będą mieć wpływ na przetwarzanie jego danych osobowych. Użyjemy w tym celu wiadomości e-mail albo innej formy kontaktu bezpośredniego.

Najbardziej aktualna wersja tej Polityki prywatności znajduje się tutaj. Data ostatniej aktualizacji dokumentu jest zawsze oznaczona na początku.

WAŻNE: Informacje na temat naszych zobowiązań w odniesieniu do innych produktów i usług zawierają osobne polityki prywatności dołączone do odpowiednich produktów i usług.

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj