Privacy Policy

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Zasady zachowania poufności informacji (Polska)

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2020 r.

Administratorem danych w ramach niniejszej Platformy oraz jej operatorem jest Huawei Polska Sp. z o.o., spółka zarejestrowana w Polsce i działająca zgodnie z polskim prawem, z siedzibą pod adresem Horizon Plaza, Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa, Poland (w dalszej części tekstu określana jako „Huawei” lub „my” w odpowiedniej formie gramatycznej).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszymi Zasadami zachowania poufności informacji, aby zrozumieć sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników.

W niniejszym dokumencie omówiono następujące zagadnienia:

1. Jakie dane na temat użytkownika zbieramy

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika

3. W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika

4. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

5. Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru

6. Aktualizacje niniejszych Zasad

1. Jakie dane na temat użytkownika zbieramy

Możemy zbierać i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika zależnie od rodzaju usług używanych w ramach tej platformy:
(1) Informacje o urządzeniu: SN, informacje o przeglądarce, model urządzenia, wersja systemu operacyjnego urządzenia i ROM, rozmiar i rozdzielczość ekranu, kod kraju mobilnego oraz ustawienia językowe;
(2) Informacje o sieci: adres IP, rodzaj sieci, informacje o operatorze sieci i status połączenia sieciowego, informacje o lokalizacji.
(3) Informacje o koncie: dane osobowe ujawniane przez podmiot stowarzyszony Huawei, ASPIEGEL PUBLIC LIMITED COMPANY, na temat ID HUAWEI użytkownika, w tym zdjęcie profilowe i pseudonim, UID (numer identyfikacyjny użytkownika), data urodzenia, kraj, płeć, adres e-mail lub numer telefonu.
(4) Informacje o zamówieniu: dane kontaktowe (nazwisko, numer telefonu, kod pocztowy, adres wysyłkowy, adres e-mail, adres na fakturze, imię i nazwisko płatnika) oraz numer zamówienia generowany na tej podstawie.
(5) Informacje o płatności: takie jak imię i nazwisko posiadacza karty, numer karty, termin ważności, kod weryfikacyjny wysyłany SMS-em oraz kod CVV. Nie przechowujemy wrażliwych danych dotyczących płatności, takich jak kod CVV. W celu zrealizowania płatności generujemy numer płatności.
(6) Informacje o dostawie: numer wysyłki generowany przez nas i numer do śledzenia przesyłki generowany przez firmę kurierską.
(7) Treść oceny produktu: w tym ewentualne komentarze użytkownika na temat naszych produktów, pytania, recenzje itp.
(8) Informacje o korzystaniu z usługi: historia przeglądania i kliknięć.
(9) Informacje dotyczące zwrotów: imię i nazwisko, numer telefonu, adres odbioru.
(10) Informacje dotyczące obsługi klienta: dane kontaktowe (nazwisko, podany przez użytkownika numer telefonu i adres e-mail) oraz treść wiadomości e-mail, nagrania, zapisy czatu.
(11) Informacje o udziale w życiu społeczności: osobiste wpisy, komentarze, recenzje z polubieniem, udostępniane treści, wiadomości prywatne i głosy na forum Społeczności Huawei oraz pseudonim w społeczności i zdjęcie profilowe albo zdjęcia przesłane z urządzenia użytkownika.
(12) Dane lokalizacyjne: informacje o lokalizacji, jeśli użytkownik udzieli na to zgody, pozwalające ustalić lokalizację użytkownika i informować go o usługach dostępnych w pobliżu.

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane użytkownika

Zbieramy i przetwarzamy następujące dane w celu udostępniania użytkownikowi żądanych usług oraz realizowania zobowiązań wynikających z umowy lub z przepisów prawa. O ile w treści tego dokumentu nie stwierdzono inaczej, jeśli użytkownik nie zezwoli na zbieranie i przetwarzanie swoich danych osobowych lub ograniczy jego zakres, nie będzie mógł korzystać z odpowiednich usług lub ich części.

(1) Logowanie: Jeśli użytkownik zdecyduje się logować za pomocą ID HUAWEI jako członek Platformy, dane konta użytkownika będą wymagane w celu realizowania odpowiednich usług dla członków. Jako członek Platformy użytkownik może modyfikować swoje dane kontaktowe na potrzeby częstego używania, w celu zarządzania swoimi recenzjami, sprawdzania wiadomości oraz korzystania z praw członkowskich. Użytkownik może też korzystać z Platformy i dokonywać zakupów w trybie gościa, bez podawania danych konta.
(2) Powiadom mnie: Jeśli pewne produkty zostaną wyczerpane, użytkownik może zostawić nam swój adres e-mail. Na ten adres prześlemy powiadomienie, gdy produkt znów będzie dostępny do zakupu.
(3) Zakupy online: Informacje o zamówieniu, numer wysyłki i informacje o płatności są konieczne do przetwarzania płatności, wystawiania faktur, dostarczania zakupów pod wskazany adres i informowania użytkownika o postępie realizacji zamówienia. Kiedy użytkownik rozpocznie procedurę zwrotu, musimy zbierać informacje konieczne do zrealizowania zwrotu.
(4) Weryfikacja: Aby upewnić się, że zamówienie zostało zrealizowane i dokonać przeglądu urządzeń odesłanych przez użytkownika, rejestrujemy identyfikator urządzenia, informacje o dostawie i numer zamówienia zanim towary zostaną wysłane.
(5) Usługa naprawy gwarancyjnej i serwisu pogwarancyjnego: Aby sprawdzić, czy urządzenie jest objęte ważną gwarancją, oraz sprawdzać ceny części zamiennych i dokonywać napraw gwarancyjnych, przetwarzamy informacje przekazane obsłudze klienta i informacje o urządzeniu. Ponadto przetwarzamy informacje o koncie, identyfikator urządzenia i informacje przekazane obsłudze klienta, aby umożliwić użytkownikowi zdalne zamawianie, rezerwowanie i śledzenie napraw przez witrynę internetową lub przez nasze autoryzowane centra obsługi klienta, jak również odbieranie i dostarczanie urządzeń pod adresem domowym lub w ustalonym punkcie odbioru.
(6) Społeczność: będziemy przetwarzać informacje o udziale użytkownika w życiu społeczności na potrzeby korzystania ze Społeczności Huawei i bieżącej obsługi środowiska społeczności.

Przetwarzamy następujące dane w oparciu o nasze uzasadnione interesy:
(1) Obsługa pytań klientów: Jeśli użytkownik nawiąże kontakt z naszą obsługą klienta w sprawie ceny, realizacji zamówień, promocji lub swoich praw i interesów, zazwyczaj konieczne jest podanie numeru odpowiedniego zamówienia. Będziemy zbierać informacje podane obsłudze klienta, aby informować użytkownika o wynikach lub postępie sprawy. Poza tym może być wymagane podanie innych informacji, zależnie od treści zapytania.
(2) Recenzje produktów i typowe pytania: Za pomocą naszej Platformy użytkownik może pozostawiać i publikować swoje recenzje produktów i pytania. Wymagane jest zalogowanie się, które umożliwia identyfikację komentującego. Będziemy przetwarzać dane konta użytkownika oraz recenzje produktów i zadawane pytania.
(3) Kontrola ryzyka związanego z oszustwem i z innymi zagrożeniami: Aby zapewnić bezpieczeństwo płatności, zapobiegać kradzieżom, oszustwom, zagrożeniom finansowym i szkodliwym atakom na sieć, będziemy zbierać i przetwarzać identyfikator urządzenia, adres IP, dane konta, informacje o zamówieniach i informacje o płatnościach. Jeśli użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania takich danych, jego płatność zostanie zawieszona, a realizacja zakupu nie będzie możliwa.
(4) Analiza danych: będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika do celów statystycznych i w celu doskonalenia produktów, w tym do tworzenia zagregowanych grup w oparciu o informacje o korzystaniu z usługi. Pozwala nam to lepiej zrozumieć potrzeby użytkowników i podnosić komfort korzystania z obecnych i przyszłych produktów i usług, a także przesyłać informacje handlowe na podstawie zagregowanych grup odbiorców.
(5) Obsługa płatności spornych: Przekażemy operatorowi usługi płatności UID użytkownika, informacje o zamówieniu, numer płatności i numer przesyłki, aby ułatwić rozwiązanie sporu przez bank źródłowy płatności.
(6) Konserwacja usług i analiza biznesowa: Na potrzeby rozwoju działalności biznesowej będziemy korzystać z danych osobowych użytkownika w celu rozwiązywania problemów, monitorowania i analizowania naszych usług i dostępnego asortymentu oraz składania zamówień u naszych dostawców w miarę potrzeb.
(7) Znajdowanie pobliskich punktów serwisowych i sklepów: Podczas wyszukiwania pobliskich punktów serwisowych Huawei będziemy wykorzystywać informacje o lokalizacji użytkownika. Wspomniane informacje będą używane wyłącznie w celu określenia dokładnej lokalizacji sklepów, a po ich wykorzystaniu dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane na naszych serwerach.

Przetwarzamy następujące dane w oparciu o zgodę użytkownika:
(1) Marketing: Za zgodą użytkownika przetwarzamy adres e-mail lub informacje o urządzeniu do celów marketingowych, w tym w ramach ankiet badających zadowolenie klientów, oraz do przesyłania informacji handlowych przez e-mail lub z użyciem narzędzi innych producentów. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie zawierają nasze zasady stosowania plików cookie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, przy czym nie wpłynie to na zgodność przetwarzania jego danych osobowych z prawem w okresie przed wycofaniem zgody. Więcej informacji na ten temat zawiera punkt 5: Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru.

Cookie: Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu przenośnym. Jego treść może zostać pobrana i odczytana wyłącznie przez serwer, który go utworzył. Pliki cookie są unikatowe dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Treść pliku cookie często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i znaków.

Wykorzystujemy informacje z niezbędnych plików cookie, aby umożliwić użytkownikowi poruszanie się po witrynie, a ponadto, za zgodą użytkownika, wykorzystujemy informacje z dodatkowych plików cookie do celów marketingowych i analitycznych. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie: Informacje o plikach cookie. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę, przy czym nie wpłynie to na zgodność przetwarzania jego danych osobowych z prawem w okresie przed wycofaniem zgody. Więcej informacji o tym, jak należy to zrobić, zawiera punkt 5: Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru.
(2) Żądania kontaktu zwrotnego: Jeśli użytkownik zażąda od nas kontaktu zwrotnego, będziemy za jego zgodą zbierać i przetwarzać nazwisko użytkownika, jego stanowisko, numer telefonu i adres e-mail.

Dodatkowo będziemy w razie potrzeby przetwarzać dane osobowe użytkownika, by wypełnić zobowiązania wynikające z przepisów prawa, w tym wymogi podatkowe i rachunkowe, a także w celu zabezpieczenia naszych praw.

Przetwarzanie danych odbywa się zawsze w zgodzie z art. 6 (1) paragrafem 1 pkt a), pkt b), pkt c) i pkt f) rozporządzenia RODO i na zasadach tam określonych.

3. W jaki sposób udostępniamy dane użytkownika

(1) Przekazywanie danych do dostawców usług: Współpracujemy z podmiotami z naszej grupy kapitałowej oraz z dostawcami zewnętrznymi, np. operatorami płatności, firmami logistycznymi i spedycyjnymi, konsultantami usług (w tym dostawcą Advertising Alliance) lub wsparciem technicznym, aby zapewnić nieprzerwane i wysokiej jakości usługi. Wymienione podmioty mogą mieć dostęp do danych osobowych tylko w celu niezbędnym do wykonania wiążących nas umów. Nasi dostawcy zostali przez nas starannie wyselekcjonowani. Muszą przestrzegać zawartych z nami umów, co oznacza także, iż nie będą przetwarzać powierzonych im danych osobowych w innym celu. Dostawca świadczący nam usługi wsparcia znajduje się w Polsce.
(2) Udostępnianie innym podmiotom w ramach grupy: Aby sprawdzić, czy urządzenie jest nadal objęte gwarancją, udostępnimy numer IMEI i dowód zakupu naszej spółce produkcyjnej w Chinach, Huawei Device Co., Ltd., która na tej podstawie udostępni datę aktywacji urządzenia. Ponadto będziemy udostępniać spółce Huawei Device Co., Ltd. informacje niebędące danymi osobowymi, takie jak model urządzenia i wadliwe elementy, aby umożliwić przewidywanie, które części będą wymagać wymiany, i zaplanować płatność dla dostawcy usług serwisowych.
(3) Wymogi wynikające z przepisów prawa: Huawei może udostępniać dane osobowe użytkownika, aby spełnić wymogi obowiązujących norm i przepisów prawa, na wezwanie organów regulacyjnych, sądów lub właściwych urzędów albo w celu zabezpieczenia swoich praw i interesów.
(4) Reorganizacja działalności: Dane osobowe użytkownika mogą też zostać ujawnione innym podmiotom z grupy Huawei lub innej spółce w związku z fuzją, przejęciem, sprzedażą aktywów (np. umowy o świadczenie usług) albo przekazaniem realizacji usługi.
(5) Twoje dane osobowe są przechowywane na terytorium EU i UK. Huawei przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawnych w celu ochrony danych osobowych obywateli przekazywanych poza terytorium EOG. Aby transferować dane w ramach naszej grupy, korzystamy ze Standardowych Klauzul Umownych, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych na terytorium na którym przepisy UE nie mają bezpośredniego zastosowania. W niektórych przypadkach transfery danych osobowych dokonywane są w opraciu o decyzję Komisji Europejskiej uznającą dany kraj za zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4. Jak długo przechowujemy dane użytkownika

Nie będziemy przechowywać danych osobowych użytkownika dłużej, niż to jest konieczne dla dostarczenia naszych produktów i usług i dla zrealizowania celów określonych w tym dokumencie. Dotyczy to w szczególności następujących okresów przechowywania:
(1) Dane konta ID HUAWEI: dane konta ID HUAWEI będą przechowywane do czasu, gdy użytkownik wyrejestruje swoje konto, usługa zostanie anulowana albo konto użytkownika zostanie usunięte z innych przyczyn.
(2) Dane kontaktowe: dane kontaktowe będą przechowywane przez dwadzieścia cztery (24) miesiące od czasu ostatniej interakcji z nami.
(3) Informacje o zamówieniu: informacje o zamówieniu będą przechowywane przez 5 lat od czasu złożenia zamówienia, aby zagwarantować zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa.
(4) Informacje o płatności: informacje o płatności będą przechowywane przez 5 lat od czasu zakupu, aby zagwarantować zgodność z normami i przepisami prawa w zakresie podatków i rachunkowości. Nie przechowujemy wrażliwych danych dotyczących płatności, takich jak kod CVV.
(5) Recenzje produktów, recenzje, komentarze, pytania i opinie publikowane przez użytkownika na naszych stronach produktów będą widoczne pod pseudonimem w naszej witrynie lub będą publikowane w ramach naszej aplikacji w sposób uniemożliwiający przypisanie ich użytkownikowi. Pozostaną one widoczne publicznie, dopóki witryna, aplikacja lub odpowiedni produkt będą dostępne.
(6) Informacje o urządzeniu: informacje o urządzeniu będą przechowywane przez 24 miesiące od czasu ostatniego kontaktu z nami albo w powiązaniu z kontem ID HUAWEI, jeśli zostały podane przy rejestracji.
(7) Informacje podane obsłudze klienta: informacje podane obsłudze klienta będą przechowywane przez 24 miesiące od czasu zgłoszenia, aby ułatwić obsługę bieżących i ostatnich zgłoszeń.
(8) Wiadomości, komentarze, polubienia, wiadomości prywatne i głosy w ramach naszego forum Społeczności Huawei będą przechowywane do czasu, gdy użytkownik usunie konto w Społeczności Huawei albo w inny sposób usunie lub wycofa swoje wpisy.

W odniesieniu do każdego z powyższych okresów przechowywania użytkownik może zażądać wcześniejszego usunięcia swoich danych, korzystając ze swoich praw do złożenia sprzeciwu i usunięcia danych zgodnie z opisem w punkcie 5: Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru. Obsługa związanych z tym wniosków odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5. Jakie użytkownik ma prawa i możliwości wyboru

Prawo użytkownika Opis Jak skorzystać z prawa?
Prawo dostępu do danych
(art. 15 RODO)
Użytkownik może zażądać potwierdzenia, czy jego dane osobowe były przedmiotem przetwarzania i, jeśli ma to zastosowanie, zażądać wydania kopii swoich danych osobowych, które przetwarzamy. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W poszczególnych zakładkach możesz zobaczyć swoje dane dotyczące zamówień, adresów i innych informacji powiązanych z Twoim kontem. (2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą. .
Prawo do przenoszenia danych
(art. 20 RODO)
Użytkownik może uzyskać określone, udostępnione nam przez siebie informacje w formacie możliwym do odczytu maszynowego. Aby uzyskać kopię swoich danych osobowych w postaci elektronicznej:
(1) Zaloguj na swoje konto, następnie przejdź do zakładki Moje Konto > Dane osobowe > Profil. Następnie w sekcji Ochrona prywatności wybierz przycisk "Zażądaj dostępu do danych", aby uzyskać swoje dane osobowe.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą.
Prawo do usunięcia danych
(„prawo do bycia zapomnianym”)
(art. 17 RODO)
W pewnych okolicznościach użytkownik może żądać usunięcia swoich danych. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W poszczególnych zakładkach możesz zobaczyć i usunąć dane dotyczące adresów, zamówień, zwrotów i inne informacje powiązane z Twoim kontem.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą.
Prawo do sprostowania danych
(art. 16 RODO)
Użytkownik ma prawo sprostować nieprawidłowe dane lub uzupełnić dane niekompletne. (1) Zaloguj się na stronie. Z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybierz „Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W poszczególnych zakładkach możesz zobaczyć i edytować dane dotyczące adresów i inne informacje powiązane z Twoim kontem.
(2) Tutaj znajdują się informacje o wykonywaniu praw osób, których dane dotyczą.
Wycofanie zgody
(art. 7 par. 3 RODO)
Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. (1) Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji elektronicznej, możesz skorzystać z linku znajdującego się w stopce otrzymanych wiadomości e-mail. Możesz również zalogować się na stronie i z rozwijanego menu w prawym górnym rogu wybrać “Moje konto”. W zakładce „Twoje dane” kliknij „Zobacz swoje dane”. Zostaniesz przeniesiony do panelu nawigacyjnego. W zakładce „Subskrypcje” zobaczysz informacje o aktualnych subskrypcjach i będziesz mógł z nich zrezygnować.
(2) W przypadku powiadomień należy przejść do ustawień przeglądarki, aby wycofać zgodę w odpowiedniej przeglądarce.
(3) Możesz skorzystać ze swojego prawa do wglądu do danych lub ich usunięcia tutaj
Prawo do sprzeciwu
(art. 21 RODO)
Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych w określonych celach, na przykład na potrzeby marketingu bezpośredniego. Swoje prawo do sprzeciwu można wykonać tutaj.
Prawo do ograniczenia przetwarzania
(art. 18 RODO)
W określonych okolicznościach użytkownik może ograniczyć zakres przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych za pomocą tutaj w następujących przypadkach:
• Użytkownik zakwestionował prawidłowość swoich danych osobowych, a ich weryfikacja przez nas wymaga pewnego czasu.
• Dane użytkownika są przetwarzane bez podstawy prawnej, ale użytkownik nie życzy sobie ich usuwania.
• Użytkownik prowadzi lub zamierza prowadzić spór prawny i składa wniosek o wydłużenie terminu przechowywania jego danych w sytuacji, gdy dane już miałyby zostać usunięte.
• Wniosek użytkownika dotyczący sprzeciwu wobec przetwarzania danych oczekuje na naszą weryfikację.


Jeśli użytkownik chce skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub złożyć zażalenie albo pytanie co do sposobu przetwarzania swoich danych osobowych przez Huawei, prosimy o przesłanie zgłoszenia tutaj.

Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych jest też możliwy pod adresem:

Adres:
Huawei Technologies Düsseldorf GmbH
DPO Office
Hansaallee 205
40549 Düsseldorf
Niemcy

Użytkownik może też złożyć skargę w lokalnym Urzędzie Ochrony Danych.

6. Aktualizacje niniejszych Zasad

Huawei zastrzega sobie prawo do aktualizacji tego dokumentu w każdej chwili. W przypadku aktualizacji tych Zasad zachowania poufności informacji powiadomimy użytkownika z wyprzedzeniem o wszelkich istotnych zmianach, które będą mieć wpływ na przetwarzanie jego danych osobowych. Użyjemy w tym celu wiadomości e-mail albo innej formy kontaktu bezpośredniego.

Najbardziej aktualna wersja tych Zasad zachowania poufności informacji znajduje się tutaj. Data ostatniej aktualizacji dokumentu jest zawsze oznaczona na początku.

WAŻNE: Niniejsze Zasady zachowania poufności informacji odnoszą się tylko do usługi Sklep Huawei. Informacje na temat naszych zobowiązań w odniesieniu do innych produktów i usług zawierają osobne Zasady zachowania poufności dołączone do odpowiednich produktów i usług. Więcej informacji na temat ogólnych zobowiązań Huawei w zakresie ochrony prywatności zawiera Deklaracja ochrony prywatności firmy Huawei dotycząca użytkowników indywidualnych.

Ustawienia plików cookie