Oświadczenie dotyczące zwrotu środków za zamówienie opłacone pobraniowo (Cash on Delivery)

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za kontakt z Huawei Polska sp. z o.o. („Huawei” lub „my”) w sprawie zwrotu zakupionego artykułu („Artykuł”) i rozpoczęcia procesu zwrotu pieniędzy. Będziemy wdzięczni za zwrot Artykułu w dobrym stanie i bez wad, a ponadto za udzielenie zgody na ujawnienie nam imienia i nazwiska beneficjenta, danych banku odbiorcy płatności oraz danych konta płatniczego („Dane Osobowe”), ponieważ nie przetwarzaliśmy ich przy okazji sprzedaży Artykułu. Huawei jest administratorem przekazanych nam Danych Osobowych. Operacja zwrotu pieniędzy będzie realizowana w Rumunii przy użyciu przedstawionych nam Danych Osobowych, gdy już ustalimy, że Artykuł jest w dobrym stanie i nie posiada żadnych wad. Podane nam Dane Osobowe zostaną usunięte w ciągu 90 dni od finalizacji zwrotu. Zapis transakcji zwrotu pieniędzy będziemy przechowywać dla celów księgowych.

Gromadzimy dane osobowe na podstawie artykułu 6 (1) (b) RODO, czyli w ramach wykonywania umowy o zakup towarów. W razie podjęcia decyzji o zwrocie Artykułu będziemy przetwarzać Dane Osobowe klienta w związku z realizacją zwrotu pieniędzy.

Należy pamiętać, że wspomniana tutaj procedura zwrotu pieniędzy ma zastosowanie w dwóch sytuacjach. 1) Zakup Artykułu przez konsumenta z płatnością przy odbiorze, gdy przed dostawą konsument nie przekazuje nam danych żadnego konta płatniczego. 2) Zakup Artykułu przez konsumenta za pośrednictwem kanału płatności online, gdy z jakiegoś powodu pierwotnie użyty sposób płatności nie jest dostępny dla transakcji odwrotnej.

Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności, w tym finansowej, innej niż odpowiedzialność za dokonanie zwrotu pieniędzy w przypadku spełnienia warunków zwrotu, o których mowa w niniejszym dokumencie.
Więcej informacji na temat sposobów przetwarzania Danych Osobowych klientów przez Huawei można znaleźć tutaj:

Zgoda na zwrot pieniędzy na konto

Sklep Huawei Polska („Huawei Polska Sp. z o.o.”):
Zakupiłem(-am) produkt na Państwa stronie internetowej ( ) z płatnością przy odbiorze w dniu [202X/XX/XX]. Numer zamówienia to ______________.

Niniejszym składam wniosek o przyjęcie zwrotu towaru i przyznanie mi zwrotu pieniędzy z jednego z następujących powodów:
[ ]

Zakupiony Artykuł został wysłany do wyznaczonego przez Huawei odbiorcy. W załączeniu przesyłam list przewozowy do wglądu (w formie skanu). Kwota zwrotu do zapłaty wynosi ______ PLN

Ponieważ nigdy wcześniej nie przekazałem(-am) Huawei żadnych informacji o koncie bankowym, zgadzam się ujawnić Państwu następujące dane osobowe lub inne dane, a ponadto zezwalam Państwu na przetwarzanie takich danych osobowych lub innych danych w celu przekazania mi zwrotu pieniędzy. Poniżej znajdują się dane banku, który przyjmie zwrot pieniędzy.

Imię i nazwisko beneficjenta:
Nazwa banku beneficjenta:
IBAN (międzynarodowy numer rachunku bankowego):
Numer konta beneficjenta:
Kod Swift:

Proszę pamiętać, że beneficjentem, o którym mowa powyżej, mogę być ja lub wyznaczona osoba trzecia, zgodnie z opisem w polu „Imię i nazwisko beneficjenta” powyżej. Jeżeli beneficjent jest osobą trzecią, wypłata zwrotu dokonana przez Huawei na rzecz takiej osoby trzeciej będzie mieć taki sam skutek prawny jak wypłata zwrotu dokonana na rzecz mnie.

Zapewniam, że wszelkie informacje ujawnione powyżej są prawidłowe. Proszę o przesłanie zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy lub rachunek płatniczy osoby trzeciej.

Niniejszym zobowiązuję się uwolnić Huawei od odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty, koszty, wydatki i zobowiązania w przypadku oszustwa, naruszenia zasad lub podania jakichkolwiek mylących lub nieprawidłowych informacji.

Nadawca: Podpis
Data:


Pobierz formularz zgody

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj