Nie można odbierać oficjalnych aktualizacji systemu

Dostępne produkty: Smartphone
Nie można odbierać oficjalnych aktualizacji systemu

Jeśli telefon został zrootowany, wykonaj kopię zapasową danych i zanieś telefon wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc. Jeśli telefon nie został zrootowany, wykonaj poniższe czynności w celu rozwiązania problemu:

Przyczyna:

 1. Telefon nie ma połączenia sieciowego.
 2. Dostępność aktualizacji systemu została potwierdzona, ale nie odebrano odpowiedniego powiadomienia.
 3. Aktualizacja systemu jest wypychana partiami i nie jest jeszcze dostępna dla Twojego modelu telefonu.

Rozwiązanie:

 1. Upewnij się, że telefon ma stabilne połączenie z Internetem, a następnie sprawdź aktualizacje: Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj pozycję Aktualizacja systemu (lub Aktualizacja oprogramowania) i uzyskaj do niej dostęp, a następnie dotknij opcji Sprawdź aktualizacje.
 2. Wyczyść pamięć podręczną opcji Aktualizacja systemu, wykonując poniższe czynności:
  • EMUI 8.X lub wcześniejsza wersja: Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj pozycję Aplikacje i uzyskaj do niej dostęp, znajdź pozycję Aktualizacja systemu i dotknij jej, a następnie wybierz kolejno Pamięć > Wyczyść dane.
  • EMUI 9.X lub nowsza wersja i Magic UI 2.X: Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj pozycję Aplikacje i uzyskaj do niej dostęp, znajdź pozycję Aktualizacja oprogramowania i dotknij jej, a następnie wybierz kolejno Pamięć > Wyczyść dane.

  Wróć do ekranu głównego Ustawienia, wyszukaj pozycję Aktualizacja systemu (lub Aktualizacja oprogramowania) i uzyskaj do niej dostęp, a następnie dotknij opcji Sprawdź aktualizacje. Jeśli nie można znaleźć żadnej aktualizacji, wybierz kolejno > Pobierz ostatni pełny pakiet, aby sprawdzić dostępność najnowszego pełnego pakietu.

  Uwaga: Opcja Pobierz ostatni pełny pakiet nie jest dostępna od systemów EMUI 9.0.1 i Magic UI 2.0.1.

 3. Ze względu na bardzo szeroką gamę różnych urządzeń aktualizacje systemu nie są jednocześnie wypychane do wszystkich urządzeń. Z tego powodu powiadomienia o aktualizacji systemu możesz otrzymywać później niż użytkownicy innych modeli urządzeń. Regularnie sprawdzaj aktualizacje systemu i niezwłocznie aktualizuj telefon.
Pomocne?
Dziękujemy za opinię.