Konfigurowanie układu paska nawigacji

Dostępne produkty: HUAWEI P20 Pro(single sim card 6 gb + 128 gb、dual sim card 6 gb + 128 gb)
Konfigurowanie układu paska nawigacji

Za pomocą paska nawigacji można wygodnie uzyskać dostęp do ekranu głównego, wrócić do poprzedniego ekranu, zamknąć aplikację lub wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji.

Jeżeli Telefon ma przedni przycisk nawigacji, wirtualny pasek nawigacji jest domyślnie wyłączony. Po włączeniu wirtualnego paska nawigacji przedni przycisk nawigacji zostanie wyłączony. Dotknięcie, naciśnięcie i przytrzymanie lub przeciągnięcie przedniego przycisku nawigacji Telefonu nie przyniesie żadnego efektu.

Aby skonfigurować układ paska nawigacji, otwórz Ustawienia, przejdź do System > Nawigacja systemowa i wybierz opcję Wirtualny pasek nawigacji. Następnie dotknij opcji Ustawienia, aby wybrać odpowiednią kombinację klawiszy nawigacyjnych.

Ukrywanie lub wyświetlanie paska nawigacji: Na ekranie Wirtualny pasek nawigacji dotknij pozycji Ustawienia, aby włączyć opcję Pasek nawigacyjny. Następnie możesz dotknąć opcji na pasku nawigacji, aby go ukryć. Po ukryciu paska nawigacji przeciągnij palcem w górę od dołu ekranu, aby ponownie go wyświetlić.  • Przycisk Wstecz: Dotknij, aby wrócić do poprzedniej strony lub zamknąć aplikację. Dotknij, aby zamknąć klawiaturę ekranową podczas wprowadzania tekstu.
  • Przycisk Ekran główny: Dotknij, aby powrócić do ekranu głównego. Dotknij i przytrzymaj, aby wyświetlić ikonę HiVoice. Przeciągnij palcem w górę na ikonie, aby włączyć funkcje HiVoice.
  • Przycisk Najnowsze: Dotknij, aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Dotknij i przytrzymaj, aby włączyć tryb podzielonego ekranu.
  • Przeciągnięcie w dół przycisku powiadomień: Dotknij, aby otworzyć panel powiadomień.
Pomocne?
Dziękujemy za opinię.