Włączanie funkcji PrivateSpace

Włączanie funkcji PrivateSpace

Obawiasz się, że znajomi lub współpracownicy zobaczą potencjalnie krępujące informacje osobiste, kiedy pokazujesz im zdjęcia lub inne rzeczy zapisane na urządzeniu? Funkcja PrivateSpace umożliwia zapisywanie danych osobistych w przestrzeni ukrytej w urządzeniu, do której dostęp można uzyskać jedynie za pomocą odcisku palca lub hasła.

Możesz dodać maksymalnie trzech użytkowników w opcjach Telefon i Przestrzeń prywatna w obszarze Użytkownicy. Jeśli w obszarze Ustawienia > Użytkownicy i konta > Użytkownicy > Dodaj użytkownika zostało już dodanych trzech użytkowników, nie można dodać więcej użytkowników do przestrzeni Przestrzeń prywatna.

Włączanie funkcji PrivateSpace: Jeżeli korzystasz z funkcji PrivateSpace po raz pierwszy, otwórz ekran Ustawienia, następnie wybierz kolejno pozycje Bezpieczeństwo i prywatność > Przestrzeń prywatna > Włącz i postępuj zgodnie z instrukcjami ekranowymi, aby utworzyć własną przestrzeń PrivateSpace.

Można utworzyć tylko jedną przestrzeń PrivateSpace.

Szybkie przełączanie między przestrzenią MainSpace a PrivateSpace: Na ekranie blokady istnieje możliwość szybkiego przełączania pomiędzy przestrzeniami za pomocą odcisku palca lub hasła. Po ponownym uruchomieniu Telefonu należy najpierw podać hasło, aby wejść do przestrzeni MainSpace. Następnie można zmienić przestrzeń na ekranie blokady.

Wchodzenie do przestrzeni PrivateSpace: Do przestrzeni PrivateSpace można wejść bezpośrednio z ekranu blokady za pomocą odcisku palca lub hasła. Możesz także otworzyć ekran Ustawienia w przestrzeni MainSpace i wybrać kolejno pozycje Bezpieczeństwo i prywatność > Przestrzeń prywatna > Zaloguj , aby wejść do przestrzeni PrivateSpace.

Wychodzenie z przestrzeni PrivateSpace: Po wyjściu z przestrzeni PrivateSpace cała pamięć systemowa używana przez tę przestrzeń zostanie zwolniona. W każdej chwili możesz jednak wrócić do przestrzeni PrivateSpace. Aby wyjść z przestrzeni PrivateSpace, otwórz Ustawienia i przejdź do Bezpieczeństwo i prywatność > Przestrzeń prywatna > Wyjdź z Przestrzeni prywatnej.

Usuwanie przestrzeni PrivateSpace: Usunięcie przestrzeni PrivateSpace spowoduje trwałe usunięcie wszystkich aplikacji i danych zapisanych w tej przestrzeni bez możliwości przywrócenia. Przestrzeń PrivateSpace można usunąć następującymi sposobami:

  • W przestrzeni MainSpace otwórz ekran Ustawienia, następnie wybierz kolejno pozycje Bezpieczeństwo i prywatność > Przestrzeń prywatna i dotknij opcji > Usuń Przestrzeń prywatną.
  • W przestrzeni PrivateSpace otwórz ekran Ustawienia, a następnie wybierz kolejno pozycje Bezpieczeństwo i prywatność > Przestrzeń prywatna > Usuń Przestrzeń prywatną.
Pomocne?
Dziękujemy za opinię.