Czy można usunąć skojarzenie ID HUAWEI z numerem telefonu lub adresem e-mail?

Dostępne produkty: PC,Tablet,Smartphone
Dostępne produkty:
zoom in pic
Czy można usunąć skojarzenie ID HUAWEI z numerem telefonu lub adresem e-mail?

Tak. Jeśli ID HUAWEI skojarzono zarówno z numerem telefonu, jak i adresem e-mail, możesz usunąć skojarzenie identyfikatora z numerem telefonu lub adresem e-mail. Odwiedź centrum konta, dotknij opcji Skojarz konto, a następnie dotknij opcji Telefon lub E-mail, aby usunąć skojarzenie ID HUAWEI z numerem telefonu lub adresem e-mail. Po dokonaniu weryfikacji usunięcie skojarzenia zostanie ukończone.

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.