Wprowadzenie do funkcji Ograniczenia dostępu w aplikacji HUAWEIAppGallery

Dostępne produkty: Smartphone
Dostępne produkty:
zoom in pic
Wprowadzenie do funkcji Ograniczenia dostępu w aplikacji HUAWEIAppGallery

W celu ochrony osób niepełnoletnich w aplikacji HUAWEIAppGallery wprowadzono funkcję Ograniczenia dostępu, aby twórcy aplikacji mogli udostępniać klasyfikację swoich aplikacji na podstawie ich stosowności do wieku. Limit klasyfikacji wiekowej można ustawić w obszarze Ja > Ustawienia > Ograniczenia dostępu. Tylko aplikacje o klasyfikacji równej lub niższej niż limit mogą być pobierane i instalowane.

Ustaw limit klasyfikacji wiekowej zgodnie z dwoma poniższymi sytuacjami:

  • Telefon obsługuje funkcję Higiena cyfrowa.

    Możesz uzyskać dostęp do ekranu Higiena cyfrowa na ekranie Ustawienia lub w obszarze AppGallery > Ja > Ustawienia > Ograniczenia dostępu. Jeśli wybierzesz pozycję Moje dziecko dla funkcji Higiena cyfrowa, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN i pytania pomocniczego. Następnie wybierz kolejno Ograniczenia dostępu > Instalowanie aplikacji, aby ustawić ograniczenia pobierania aplikacji dla aplikacji HUAWEI AppGallery, wybierając pozycję Ogranicz instalowanie wszystkich aplikacji, Zezwalaj na instalowanie tylko odpowiednich aplikacji (dla tej opcji będzie konieczne ustawienie limitu klasyfikacji wiekowej) lub Zezwalaj na instalowanie wszystkich aplikacji. Po zapisaniu ustawień będzie konieczne wprowadzenie 6-cyfrowego kodu PIN dla funkcji Higiena cyfrowa w celu zresetowania limitu klasyfikacji wiekowej w aplikacji HUAWEI AppGallery.

  • Telefon nie obsługuje funkcji Higiena cyfrowa, nie włączono na nim funkcji Higiena cyfrowa lub wybrano pozycję Ja dla funkcji Higiena cyfrowa.

    W takim przypadku wybierz kolejno AppGallery > Ja > Ustawienia > Ograniczenia dostępu. Jeśli używasz tej funkcji po raz pierwszy, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Wtedy będzie można ustawić limit klasyfikacji wiekowej.

    Aby wyłączyć funkcję ograniczenia dostępu do zawartości, kliknij tutaj. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z artykułem „Wyłączanie weryfikacji za pomocą hasła”.

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.