Informacje o funkcji Huawei Share OneHop

Dostępne produkty: HUAWEI MateBook E,HUAWEI MateBook 13,HUAWEI MateBook X,HUAWEI MateBook D 15,HUAWEI MateBook D 14,HUAWEI MateBook 14,HUAWEI MateBook D,HUAWEI MateBook X Pro
Dostępne produkty:
zoom in pic
Informacje o funkcji Huawei Share OneHop

I. Podstawowe informacje o funkcji Huawei Share OneHop

Funkcja Huawei Share OneHop umożliwia szybkie transferowanie dokumentów, obrazów, filmów i zawartości schowka przez przyłożenie telefonu do ikony Huawei Share na komputerze — bez konieczności korzystania z kabla do przesyłania danych czy aplikacji innych producentów.

Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodnych urządzeń i poznać możliwości funkcji Huawei Share OneHop, zapoznaj się z sekcją dotyczącą zgodnych urządzeń i wymagań systemowych funkcji Huawei Share OneHop w oficjalnej witrynie internetowej firmy Huawei.

II. Urządzenia zgodne z funkcją Huawei Share OneHop

Zgodne modele telefonów:

 • Telefony Huawei lub Honor
 • Obsługa technologii NFC
 • System EMUI 9.0/Magic UI 2.0 lub nowszy. Aby korzystać z funkcji udostępniania schowka i nagrywania zawartości ekranu OneHop, upewnij się, że na telefonie zainstalowano system EMUI 9.1/Magic UI 2.1 lub nowszy.

 
 • Jeśli korzystasz z telefonu Huawei, który obsługuje funkcję Huawei Share, ale nie obsługuje technologii NFC, nadal możesz transferować dane między telefonami za pomocą funkcji Huawei Share.
 • Aby dowiedzieć się więcej na temat zgodnych urządzeń i poznać możliwości funkcji Huawei Share OneHop, zapoznaj się z sekcją dotyczącą zgodnych urządzeń i wymagań systemowych funkcji Huawei Share OneHop w oficjalnej witrynie internetowej firmy Huawei.

Zgodne modele komputerów:

 • Komputery Huawei z ikoną Huawei Share i komputery Honor z ikoną HONOR Magic-link . Ikona znajduje się poniżej prawego boku klawiatury, tak jak pokazano na poniższej ilustracji.

 • Komputery z zainstalowanym programem Menedżer PC w wersji 9.1 lub nowszej. Menedżer PC to aplikacja zainstalowana fabrycznie na komputerach Huawei oraz Honor. Aby wyświetlić wersję programu Menedżer PC, kliknij ikonę Menedżer PC na pulpicie w celu wyświetlenia programu Menedżer PC, kliknij ikonę Więcej w prawym górnym rogu, a następnie kliknij polecenie Informacje w programie Menedżer PC.

 
 • Mikroukład NFC komputera znajduje się wewnątrz ikony Huawei Share. Oderwanie ikony będzie miało wpływ na działanie funkcji Huawei Share OneHop.
 • Jeśli komputer nie obsługuje tej funkcji, samodzielne przyklejenie ikony Huawei Share nie spowoduje, że zacznie ona działać.
 • W przypadku komputera HUAWEI MateBook E 2019 obsługiwany jest wyłącznie transfer obrazów i filmów. Funkcje transferowania dokumentów i nagrań zawartości ekranu, udostępniania zawartości schowka i otwierania niedawnych dokumentów są niedostępne.

III. Korzystanie z funkcji Huawei Share OneHop

Podłącz telefon do komputera i wykonaj poniższe czynności:

1. Włącz funkcje Wi-Fi oraz Bluetooth na komputerze i upewnij się, że program Menedżer PC działa w tle.

2. Przeciągnij palcem w dół na ekranie głównym telefonu, aby wyświetlić pasek stanu, a następnie włącz funkcje NFC, Wi-Fi oraz Bluetooth.

3. Przyłóż obszar NFC z tyłu telefonu do ikony Huawei Share, aż telefon wyda dźwięk lub zawibruje.

4. Dotknij opcji Połącz w wyskakującym oknie dialogowym na telefonie i postępuj według instrukcji ekranowych, aby połączyć telefon z komputerem.

5. Po połączeniu telefonu z komputerem możesz transferować obrazy, filmy i dokumenty między tymi urządzeniami, korzystając z funkcji Huawei Share OneHop. Funkcja Huawei Share OneHop obsługuje transfer obrazów wyłącznie w formacie PNG, JPG i BMP.

 
 • Aby zacząć korzystać z programu Menedżer PC po jego pierwszym uruchomieniu, należy zaakceptować umowę użytkownika.
 • Telefon i komputer nie muszą być podłączone do tej samej sieci, ale na obu urządzeniach należy włączyć funkcję Wi-Fi.

IV. Możliwości funkcji Huawei Share OneHop

Udostępnianie plików za pomocą funkcji OneHop

Po połączeniu telefonu z komputerem można korzystać z funkcji Huawei Share OneHop w celu transferowania obrazów, filmów i dokumentów w poniższy sposób:

 • Z telefonu na komputer

1. Na telefonie otwórz aplikację Galeria, a następnie zaznacz co najmniej jeden obraz lub film. Funkcja Huawei Share OneHop umożliwia transferowanie tylko dokumentów otwieranych za pomocą aplikacji WPS na telefonie.

2. Przyłóż obszar wykrywania NFC z tyłu telefonu do ikony Huawei Share na komputerze, aby szybko przetransferować obrazy, filmy lub dokumenty z telefonu na komputer. Podczas procesu transferowania trzymaj telefon przyłożony, aż wyda dźwięk lub zawibruje.

 
 • Po przetransferowaniu z telefonu na komputer obrazu zawierającego tekst kliknij ikonę Wyodrębnij tekst na ekranie komputera, aby zidentyfikować tekst na obrazie. Funkcji Wyodrębnij tekst można używać tylko pod warunkiem, że telefon ją obsługuje.
 • Jeśli równocześnie otworzysz obraz lub dokument na telefonie i na komputerze, domyślny kierunek transferu to przesyłanie z telefonu na komputer.
 • Z komputera na telefon

1. Na komputerze otwórz plik, który chcesz przetransferować.

Transferowanie obrazów: Otwórz obraz za pomocą programu Przeglądarka fotografii systemu Windows i rozpocznij transferowanie. Możesz transferować tylko jeden obraz jednocześnie.

Transferowanie zrzutów ekranu: Otwórz okno, którego zrzut zawartości chcesz przetransferować. Domyślnie zostanie przechwycona zawartość bieżącego okna. Aby przechwycić pełny ekran, wykonaj poniższe czynności: Otwórz program Menedżer PC, kliknij ikonę Więcej () i wybierz kolejno Ustawienia > Mój telefon (lub Połączenie telefonu) , a następnie wyłącz opcję Wyślij zrzut ekranu bieżącego okna na telefon.

Transferowanie dokumentów: Otwórz dokument za pomocą aplikacji pakietu Microsoft Office i rozpocznij transferowanie.

2. Na telefonie wyświetl ekran główny. Przyłóż obszar wykrywania NFC na telefonie do ikony Huawei Share na komputerze i przytrzymaj telefon, aż wyda dźwięk lub zawibruje, aby szybko przetransferować pliki między dwoma urządzeniami.

 
 • Jeśli chcesz zmienić kierunek transferu, tak aby pliki były przesyłane z telefonu na komputer, zamknij aplikację Galeria lub WPS Office na telefonie, a następnie wykonaj opisane powyżej kroki w celu przeprowadzenia transferu.
 • Funkcja Huawei Share OneHop umożliwia transferowanie filmów tylko z telefonu na komputer.
 • Maksymalna szybkość transmisji funkcji Huawei Share OneHop wynosi 30 MB/s. Rzeczywista szybkość transmisji może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i modelu telefonu.

Nagrywanie zawartości ekranu za pomocą funkcji OneHop

Możesz nagrywać zawartość ekranu laptopa, potrząsając telefonem i przykładając go do komputera.

1. Potrząśnij telefonem, a następnie w ciągu 5 sekund przyłóż obszar wykrywania NFC do ikony Huawei Share i przytrzymaj tam telefon, aż wyda dźwięk lub zawibruje. Po rozpoczęciu projekcji ekranu laptopa telefon zacznie nagrywać jego zawartość.

2. Aby zatrzymać nagrywanie, dotknij ikony na telefonie. Nagrywana zawartość będzie automatycznie zapisywana w aplikacji Galeria. Maksymalna długość jednego nagrania wynosi 60 sekund.

Funkcja nagrywania zawartości ekranu OneHop jest dostępna w przypadku laptopów z procesorami firmy Intel.

Udostępnianie schowka za pomocą funkcji OneHop

1. Otwórz program Menedżer PC, wybierz kolejno Mój telefon > Włącz i postępuj według instrukcji ekranowych, aby autoryzować komputer do odczytu danych na telefonie.

2. Skopiuj tekst z telefonu i wklej go na komputerze lub odwrotnie.

3. Na komputerze kliknij ikonę Menedżer PC w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz pozycję Schowek, aby sprawdzić ostatnio skopiowany tekst.

Sprawdzanie niedawno otwieranych dokumentów za pomocą funkcji OneHop

1. Otwórz program Menedżer PC, wybierz kolejno Mój telefon > Włącz i postępuj według instrukcji ekranowych, aby autoryzować komputer do odczytu danych na telefonie.

2. Na komputerze kliknij ikonę Menedżer PC w prawym dolnym rogu ekranu i wybierz pozycję Dokumenty, aby sprawdzić niedawno otwierane dokumenty.

V. Gdzie są zapisywane pliki przetransferowane za pomocą funkcji Huawei Share OneHop?

Ścieżka przechowywania na telefonie:

Obrazy przetransferowane z komputera można wyświetlać na telefonie w aplikacji Galeria.

Dokumenty przetransferowane z komputera można wyświetlać na telefonie w folderze funkcji Huawei Share OneHop.

Zmienianie ścieżki przechowywania:

1. Otwórz program Menedżer PC, kliknij ikonę Ustawienia i wybierz polecenie Ustawienia.

2. Kliknij polecenie Połączenie telefonu, aby wyświetlić ścieżkę przechowywania odebranych plików w obszarze Ustawienia zapisywania. Kliknij polecenie Zmień, aby zmodyfikować domyślną ścieżkę przechowywania.

 
 • Jeśli nie zmienisz pierwotnej ścieżki przechowywania, tylko usuniesz folder przechowywania, podczas następnego użycia funkcji Huawei Share OneHop w celu transferowania plików komputer utworzy nowy folder o nazwie „Huawei Share OneHop” w pierwotnej ścieżce. Pliki będą automatycznie zapisywane w tym folderze.
 • Nie można wyświetlać rekordów indywidualnych operacji transferu. Można sprawdzać wyłącznie wszystkie przetransferowane pliki w ścieżce przechowywania.
 • Transferując pliki z telefonu na komputer, można równocześnie przesyłać wiele plików (limit wynosi 500). Z komputera na telefon można przesyłać pojedyncze pliki, ale nie ma ograniczeń co do ich rozmiaru.
Pomocne?
Dziękujemy za opinię.