Tworzenie kopii zapasowej telefonu/tabletu

Dostępne produkty: Tablet,Smartphone
Dostępne produkty:
zoom in pic
Tworzenie kopii zapasowej telefonu/tabletu

Zapisywanie kopii zapasowej pozwala zabezpieczyć cenne dane na wypadek, gdyby urządzenie miało ulec zniszczeniu lub zostać skradzione. Aby wykonać kopię zapasową, można wybrać jedną z pięciu metod: aplikacja Phone Clone/Tablet Clone, Huawei Share, Kopia zapasowa w Chmurze, HiSuite lub pamięć zewnętrzna.

1.1 Aplikacja Phone Clone/Tablet Clone

Pozwala szybko i w prosty sposób przenieść dane podstawowe ze starego telefonu do nowego. Więcej informacji na temat aplikacji Phone Clone zawiera punkt Przenoszenie danych do nowego urządzenia w aplikacji Phone Clone.

Obsługiwane dane

Kontakty, wiadomości (zwykłe wiadomości SMS, zaawansowane wiadomości SMS i MMS), rejestry połączeń, wydarzenie w Kalendarzu, zdjęcia, dźwięki (nagrania głosu i połączeń oraz muzyka), filmy, dokumenty i aplikacje.

Aby użyć aplikacji Phone Clone ze zgodnym iPhonem, należy pobrać tę aplikację z App Store.

1.2 Huawei Share

Pozwala szybko przesyłać zdjęcia, filmy, dokumenty i aplikacje między telefonami, tabletami i komputerami HUAWEI. Funkcja ta wykorzystuje Bluetooth, aby wykrywać w pobliżu urządzenia z obsługą Huawei Share i nawiązywać z nimi połączenia. Transfer danych odbywa się przez Wi-Fi i nie wymaga użycia komórkowej transmisji danych. Więcej informacji na temat funkcji Huawei Share zawiera punkt Udostępnianie plików między telefonami za pomocą Huawei Share.

Obsługiwane dane

Zdjęcia, filmy, dokumenty, albumy, menedżer plików, ekran główny, muzyka, kontakty, kalendarz, Galeria, Notatnik, WPS i witryny internetowe.

Ekran główny dotyczy aplikacji na ekranie głównym. Notatnik oznacza dane Notatnika.

Przykład 1: udostępnianie zdjęć

Obsługiwane w systemach Windows i macOS w wersjach od 10.8 do 10.14.

 1. Połącz telefon i komputer z tą samą siecią Wi-Fi.
 2. Przejdź do ustawień aplikacji Huawei Share w telefonie i włącz opcje Huawei Share i Udostępnianie komputerom.
 3. Zanotuj lub zapamiętaj nazwę swojego urządzenia oraz nazwę użytkownika i hasło dostępu do komputera.
 4. W przypadku komputerów z systemem Windows: wybierz kolejno Ten komputer (Komputer) > Sieć.

  W przypadku komputerów z systemem macOS: wybierz kolejno Finder > Idź > Sieć.

 5. W swoim komputerze kliknij dwukrotnie nazwę swojego telefonu i wprowadź nazwę użytkownika i hasło z kroku 3.
 6. Otwórz album, aby przeglądać lub edytować zdjęcia lub by skopiować je do komputera. Aby skopiować pliki z komputera do telefonu, po prostu skopiuj je do współużytkowanego folderu. Można też przeprowadzić edycję plików bezpośrednio w folderze współużytkowanym i wyświetlać pliki w telefonie i w komputerze.Jak korzystać z aplikacji Kopia zapasowa w ChmurzePrzykład 2: przesyłanie plików za pomocą Huawei Share OneHop
 1. W telefonie otwórz panel powiadomień, przesuwając palcem w dół od paska stanu, a następnie włącz funkcję NFC. Aby wysłać zdjęcie do starszego komputera, otwórz zdjęcie przeznaczone do wysłania i stuknij ikonę Huawei Share w komputerze telefonem.
 2. W komputerach nowszej generacji anteny NFC są wbudowane pod płytką dotykową, obejmując ponad 90% jej powierzchni. Aby wysłać zdjęcie do takiego komputera, otwórz zdjęcie i stuknij płytkę dotykową, co spowoduje uruchomienie aplikacji OneHop. Przesyłania zdjęć tymi sposobami nie wpływa na ich jakość.

  W przypadku przesyłania plików i aplikacji zalecane jest korzystanie z funkcji Huawei Share. Funkcja Huawei Share jest obsługiwana tylko w przypadku, gdy po dotknięciu i przytrzymaniu pliku lub aplikacji do przesłania pojawia się opcja udostępniania. Przesyłanie plików za pomocą Huawei Share zachowuje strukturę katalogów.

1.3 Kopia zapasowa w Chmurze

Pozwala wykonać kopię zapasową danych z telefonu lub tabletu w usłudze Chmura za pośrednictwem Wi-Fi, a także przenieść je do nowego urządzenia jednym dotknięciem. Na przykład, aby wykonać kopię zapasową zdjęć z urządzenia w Chmurze, wystarczy włączyć opcje synchronizacji albo użyć funkcji Kopia zapasowa w Chmurze. Więcej informacji na temat kopii zapasowej w Chmurze zawiera punkt Jak korzystać z aplikacji Kopia zapasowa w Chmurze.

Obsługiwane dane

Galeria, Kontakty, Kalendarz, Notatnik, Ustawienia Wi-Fi, Dyktafon, Wiadomości, Przeglądarka, Ustawienia blokowania, AI Tips, Optymalizator, Zegar, Pogoda, Aparat i Ustawienia, a także pewne dane aplikacji i aplikacje dodatkowe (z wyjątkiem aplikacji bliźniaczych).

 • W przypadku usługi Chmura w wersjach wcześniejszych niż 11.1.7 można przechowywać maksymalnie trzy udane zapisy kopii zapasowej na jednym urządzeniu. W wersji 11.1.7 i wersjach późniejszych na jednym urządzeniu można przechowywać maksymalnie jeden udany zapis kopii zapasowej w przypadku bezpłatnych kont użytkownika lub maksymalnie trzy udane zapisy kopii zapasowej w przypadku płatnych kont użytkownika. Po wyczerpaniu limitu zapisów kopii zapasowej każdy kolejny zapis będzie automatycznie usuwać i zastępować zapis najstarszy (lub jedyny istniejący). Usuniętego zapisu kopii zapasowej nie można już odzyskać.
 • Jeśli w urządzeniu włączona jest funkcja Galeria w Chmurze, zdjęcia i filmy z Galerii będą zapisywane w Chmurze tylko tym sposobem. Kopia zapasowa w Chmurze nie będzie powielać kopii zapasowej.

1.4 HiSuite

Pozwala zapisać kopię zapasową danych z telefonu/tabletu w komputerze za pomocą kabla USB lub Wi-Fi. Wystarczy przejść na ekran kopii zapasowej danych, wybrać dane, które mają zostać zapisane w kopii, i wykonać zapis kopii zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeśli połączenie wykonano przez kabel USB, aplikacja HiSuite zostanie uruchomiona automatycznie. Więcej informacji na temat aplikacji HiSuite zawiera punkt Wykonywanie kopii zapasowej danych w aplikacji HiSuite.

Obsługiwane dane

Galeria, Kontakty, Wiadomości, Dyktafon, Notatnik, Ustawienia Wi-Fi, Optymalizator, AI Tips, Zegar, Pogoda, Ustawienia blokowania, dane aplikacji, ekran główny, aplikacje innej firmy i inne dane

 • Od czasu aplikacji HiSuite w wersji 10.0.0.510 ulepszono funkcje zabezpieczeń, aby uniemożliwić dostęp do danych ze strony osób niepowołanych: podłączenie telefonu lub tabletu do komputera wymaga kodu weryfikacyjnego.
 • Więcej informacji na temat wymagań systemowych zawiera strona https://consumer.huawei.com/en/support/hisuite/.

1.5 Pamięć zewnętrzna

Zapisując dane na karcie pamięci lub nośniku pamięci USB, można uwolnić pamięć wewnętrzną urządzenia. Nie jest wymagane połączenie z Internetem. Więcej informacji na temat zapisywania kopii zapasowej w pamięci zewnętrznej zawiera punkt Zapisywanie kopii zapasowej na zewnętrznym urządzeniu magazynującym.

Obsługiwane dane

Galeria, Kontakty, Wiadomości, Dyktafon, Notatnik, Ustawienia Wi-Fi, Optymalizator, AI Tips, Zegar, Pogoda, Ustawienia blokowania, dane aplikacji, ekran główny, aplikacje innej firmy i inne dane

Przykład: zapisywanie kopii zapasowej zdjęć na nośniku pamięci USB

 1. Podłącz telefon do komputera za pomocą kabla USB. W telefonie przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, następnie wybierz opcje Ustawienia > Więcej i w oknie Użyj USB do wybierz opcję Transferowania zdjęć.
 2. Komputer automatycznie pobierze sterownik dla urządzenia. Aby przeglądać zawartość pamięci telefonu, w komputerze kliknij dwukrotnie literę dysku zgodną z nazwą telefonu.
  • Przy zapisywaniu kopii zapasowej na karcie pamięci można zabezpieczyć dane hasłem, co spowoduje, że dane w kopii zapasowej będą zaszyfrowane. Należy pamiętać o tym, by zanotować sobie hasło, ponieważ bez niego nikt, włącznie z właścicielem, nie będzie już w stanie odczytać ani odzyskać zabezpieczonych danych.
  • Obsługiwane karty pamięci (jeśli telefon pozwala na stosowanie kart pamięci): MicroSD i NM.
  • Obsługiwane nośniki pamięci USB (ich podłączenie do urządzenia wymaga użycia kabla OTG): dyski flash USB, czytniki kart pamięci oraz urządzenia z wsuniętą kartą pamięci.

1.6 Więcej informacji:

Eksportowanie danych z mojego telefonu lub tabletu Huawei z pękniętym ekranem, który uniemożliwia wprowadzenie hasła ekranu blokady

Słowa kluczowe

HiSuite, Kopia zapasowa w Chmurze, pamięć zewnętrzna, USB, zewnętrzna karta pamięci, karta pamięci

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.