Dlaczego aplikacje są automatycznie aktualizowane, gdy jest wyłączona funkcja Automatyczna aktualizacja aplikacji w aplikacji HUAWEIAppGallery?

Dostępne produkty: Tablet,Smartphone
Dostępne produkty:
zoom in pic
Dlaczego aplikacje są automatycznie aktualizowane, gdy jest wyłączona funkcja Automatyczna aktualizacja aplikacji w aplikacji HUAWEIAppGallery?

Gdy otworzysz aplikację HUAWEIAppGallery po raz pierwszy, zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz włączyć funkcję Automatyczna aktualizacja aplikacji w aplikacji HUAWEIAppGallery. Jeśli wybrano wyłączenie tej funkcji, ale aplikacje są nadal automatycznie aktualizowane, może to wynikać z podanych poniżej przyczyn.

Przyczyna:

  1. Na telefonie mogły zostać przywrócone ustawienia fabryczne lub wyczyszczono dane albo pamięć podręczną aplikacji HUAWEIAppGallery. Po wykonaniu takich czynności funkcja Automatyczna aktualizacja aplikacji będzie automatycznie włączona po ponownym otwarciu aplikacji HUAWEIAppGallery.
  2. Funkcja Automatyczna aktualizacja aplikacji mogła zostać omyłkowo włączona w wyskakującym okienku. Gdy funkcja Automatyczna aktualizacja aplikacji jest wyłączona, podczas pobierania, otwierania lub ręcznego aktualizowania aplikacji wyświetlane jest wyskakujące okienko z pytaniem, czy chcesz włączyć tę funkcję, oraz wyświetlana jest wiadomość z informacją, że jest dostępna aktualizacja w aplikacji HUAWEIAppGallery.

Rozwiązanie:

  1. Wybierz kolejno AppGallery > Ja > Ustawienia > Automatyczna aktualizacja aplikacji i sprawdź, czy wybrano opcję Wyłączone.
  2. Zwracaj uwagę na wyskakujące powiadomienia, które pojawiają się, gdy otwierasz aplikację HUAWEIAppGallery po raz pierwszy, zarządzasz aktualizacjami lub przeprowadzasz aktualizacje ręcznie. Nie wybieraj tej opcji w celu włączenia automatycznego aktualizowania dla aplikacji.
  3. Jeśli masz zainstalowane inne sklepy z aplikacjami, takie jak Google Play, sprawdź, czy w tych sklepach z aplikacjami włączono automatyczne aktualizowanie aplikacji.

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.