Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji EKG

Dostępne produkty: HUAWEI WATCH GT 3 Pro(huawei watch gt3 pro ceramic case white ceramic strap、huawei watch gt3 pro ceramic case white leather strap)
Dostępne produkty:
zoom in pic
Instrukcje dotyczące korzystania z aplikacji EKG

Huawei Device Co., Ltd.

No.2 of Xincheng Road, Songshan Lake Zone, Dongguan, 523808, Guangdong, P.R. China‎

Witryna internetowa: https://consumer.huawei.com/en/support/hotline/

Nazwa firmy: Lotus NL B.V.

Adres firmy: Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA, The Hague, Netherlands.

Tel.: +31644168999, e-mail: peter@lotusnl.com

SRN: NL-AR-000000121

Data produkcji jest jednoznaczna z datą wypuszczenia aplikacji EKG, wyświetlaną na ekranie informacji.

Nazwa produktu: ECG App

Model: ECG-1

Wersje wydania: 1 na telefonie; 1 na urządzeniu ubieralnym

Struktura

Składa się z aplikacji na urządzeniu ubieralnym oraz z aplikacji na telefonie.

Zamierzone użycie

Aplikacja EKG rejestruje jednoelektrodowe pomiary EKG i klasyfikuje je jako rytm zatokowy lub migotanie przedsionków na podstawie fali tętna EKG. Użytkownicy mogą przesyłać rejestry EKG, klasyfikacje rytmu i objawy do wykwalifikowanego specjalisty ochrony zdrowia. Aplikacja EKG jest przeznaczona dla osób powyżej 18. roku życia.

Przeciwwskazania

Nie znaleziono przeciwwskazań.

Wykorzystywane w celu wykazania

Migotanie przedsionków

Korzyści kliniczne

Badanie pod kątem migotania przedsionków w celu wczesnego wykrywania i leczenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i korzystania

Aplikacja EKG jest zgodna z zegarkami z serii Huawei Watch GT2 Pro Series oraz późniejszymi modelami zegarków.

Aplikacja EKG jest zainstalowana fabrycznie na urządzeniach ubieralnych Huawei zgodnych z funkcją EKG w aplikacji Zdrowie Huawei. Nie ma konieczności samodzielnej instalacji. Z aplikacji EKG można korzystać zaraz po ukończeniu procesu wdrażania.

1. Autoryzacja i aktywacja aplikacji

Otwórz aplikację Zdrowie Huawei, przejdź na ekran Serce, dotknij ikony EKG i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby aktywować aplikację.

● Środowisko oprogramowania

Systemem operacyjnym na urządzeniu ubieralnym musi być HarmonyOS lub kompatybilny;

Systemem operacyjnym na telefonie musi być Android 6.0 lub kompatybilny, HarmonyOS 2.0 lub kompatybilny albo iOS 12.0 lub kompatybilny;

Aplikacja Zdrowie Huawei na telefonie musi być w wersji 11.0 lub kompatybilnej.

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji upewnij się, czy na telefonie i urządzeniu ubieralnym zainstalowano najnowsze wersje.

● Interfejs danych

Protokół transmisji to Bluetooth 4.2 lub kompatybilne.

● Dostęp do aplikacji EKG można uzyskać poprzez ikonę aplikacji EKG na urządzeniu ubieralnym Huawei oraz w aplikacji Zdrowie Huawei na telefonie.

● Aplikacja Zdrowie Huawei na telefonie wymaga logowania za pomocą ID HUAWEI oraz sparowania z urządzeniem ubieralnym. Przejdź na ekran Urządzenia w aplikacji Zdrowie Huawei, aby połączyć telefon z urządzeniem ubieralnym Huawei przez Bluetooth, korzystając z wyświetlanych instrukcji.

● Po przyznaniu autoryzacji aplikacja EKG będzie mogła uzyskać Twoje imię i nazwisko, wiek oraz płeć.

● Możesz zmodyfikować podstawowe informacje w aplikacji Zdrowie Huawei, w tym imię i nazwisko, wiek i płeć użytkownika. Zmodyfikowane informacje zostaną zsynchronizowane z ekranem raportu EKG w aplikacji.

2. Rejestrowanie EKG

● Pamiętaj, że urządzenie ubieralne Huawei musi być ciasno zapięte na nadgarstku wybranym w Ustawieniach.

● Otwórz aplikację EKG na urządzeniu ubieralnym Huawei.

● Ułóż rękę płasko na stole lub na kolanach i przyłóż palce do koronki elektronicznej. Nie musisz naciskać koronki podczas rejestrowania.

● Rejestrowanie trwa 30 sekund.

● Dane są analizowane po zakończeniu rejestrowania EKG. Wynik zostanie zaklasyfikowany jako rytm zatokowy lub migotanie przedsionków, może też być niejednoznaczny. Wszystkie wyniki EKG są synchronizowane z aplikacją na telefonie. Możesz wyświetlić dalsze informacje wyniku rejestru w aplikacji EKG i udostępnić je lekarzowi.

● Jeśli doświadczasz którychkolwiek z wymienionych poniżej objawów, możesz dodać je do danych po zakończeniu rejestrowania EKG: ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej, stany lękowe, zadyszka, zawroty głowy, zmęczenie, słaba jakość snu, przeziębienie/gorączka, inne.

Analiza EKG

Po pomyślnym odczytaniu aplikacja EKG zaklasyfikuje dane jako jeden z następujących wyników:

Rytm zatokowy: tętno jest regularne i wynosi pomiędzy 50 a 110 uderzeń na minutę.

* Uwaga:

pomiar EKG nie wykazał oznak migotania przedsionków

Rytm zatokowy nie gwarantuje braku arytmii lub innych problemów zdrowotnych. Jeśli odczuwasz dyskomfort, skontaktuj się z lekarzem.

Migotanie przedsionków: tętno jest nieregularne i wynosi pomiędzy 50 a 110 uderzeń na minutę.

* Uwaga:

wynik „migotanie przedsionków” może wskazywać tylko na potencjalne zagrożenie. Jeśli odczuwasz dyskomfort, skonsultuj się z lekarzem, pokazując wydruk raportu EKG.

Wynik niejednoznaczny: nie można zaklasyfikować wyniku EKG, ponieważ tętno jest zbyt szybkie lub zbyt wolne, nie znaleziono oznak migotania przedsionków, nie można go zaklasyfikować jako rytm zatokowy lub jakość danych jest niska.

* Uwaga:

jeśli ciągle uzyskujesz ten wynik, a odczuwasz dyskomfort, skonsultuj się z lekarzem, pokazując wydruk raportu EKG.

 • Niejednoznaczny wynik może oznaczać, że wystąpiło zbyt wiele czynników ludzkich lub zakłóceń, aby uzyskać dobry sygnał. Może też oznaczać, że cierpisz na arytmię, której aplikacja nie jest w stanie zaklasyfikować. Niewielka liczba osób może nie być zdolna do uzyskania dobrego sygnału i uzyskania rejestrów z powodu czynników fizjologicznych.
 • Jeśli Twój wynik jest niejednoznaczny z powodu słabego rejestru, spróbuj zarejestrować EKG ponownie.
 • Zbyt niskie tętno: tętno spoczynkowe niższe niż 50 uderzeń na minutę. Tętno może być niskie, ponieważ zażyto lekarstwa lub sygnały elektryczne serca nie są transmitowane poprawnie. Profesjonalny trening również może obniżać tętno.
 • Zbyt wysokie tętno: tętno spoczynkowe wyższe niż 110 uderzeń na minutę. Tętno może być wysokie z powodu ćwiczeń, ciśnienia, stresu, odwodnienia alkoholowego, infekcji, migotania przedsionków lub innych czynników powodujących arytmię.

Bezpieczeństwo i wydajność

Na podstawie badań klinicznych, w których nieregularne tętno 629 uczestników zaklasyfikowano jako rytm zatokowy, migotanie przedsionków, przez urządzenia ubieralne oraz 12-elektrodowe pomiary EKG (elektroda I). Czułość i szczegółowość produktu w porównaniu do 12-elektrodowych pomiarów EKG (elektroda I) jest oceniana następująco.

Rodzaj

Czułość (%)

Szczegółowość (%)

Rytm zatokowy

99,40

93,71

Migotanie przedsionków

96,05

94,76

Powyższe dane odnoszą się wyłącznie do klasyfikacji jako rytm zatokowy i migotanie przedsionków. Inne rodzaje arytmii lub równoczesna arytmia nie są brane pod uwagę.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problemy podczas korzystania z aplikacji EKG, skorzystaj z następującego przewodnika dotyczącego rozwiązywania problemów.

Problem: klasyfikacja danych urządzenia ubieralnego Huawei nie działa, a aplikacja EKG nie może odczytać danych.

Rozwiązanie:

 • Upewnij się, czy ukończono wszystkie kroki według instrukcji w aplikacji na telefonie.
 • Pamiętaj, aby nie poruszać urządzeniem ubieralnym Huawei, rękami i dłońmi podczas rejestrowania.
 • Upewnij się, czy nadgarstek i urządzenie ubieralne Huawei są suche i czyste. Plamy wody i potu mogą mieć wpływ na rejestr.
 • Dotknij, aby zmierzyć ponownie, jeśli sygnał jest słaby. Jeśli skóra jest sucha, użyj niewielkiej ilości wody, aby zwilżyć palec, a następnie spróbuj ponownie.

Problem: podczas pomiaru występuje wiele czynników ludzkich, hałas i inne zakłócenia.

Rozwiązanie:

 • Podczas pomiaru połóż ręce płasko na stole lub na kolanach. Spróbuj się rozluźnić i nie ruszaj się.
 • Urządzenie ubieralne Huawei nie może być założone luźno. Pasek musi być ciasno zapięty, a tylna część urządzenia ubieralnego Huawei musi dotykać nadgarstka.
 • Aby unikać zakłóceń elektronicznych, urządzenie musi znajdować się z dala od innych urządzeń elektronicznych, które podłączono do zasilania.

Problem: fala tętna EKG wygląda, jak gdyby była odwrócona.

Rozwiązanie:

 • Orientacja urządzenia może być ustawiona na inny nadgarstek. Otwórz aplikację EKG na urządzeniu ubieralnym Huawei, przejdź do Ustawień i wybierz tryb pracy (lewy lub prawy nadgarstek).

  Wszelkie zarejestrowane dane będą przechowywane w aplikacji niewymagającej instalacji EKG na telefonie. Dotknij opcji Raport EKG, aby wyświetlić wyniki lub Udostępnij, aby udostępnić dane.

Ostrzeżenia

 • Aplikacja EKG nie jest w stanie diagnozować zawału serca. Jeśli uważasz, że potrzebujesz szybkiej pomocy medycznej, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
 • Nie korzystaj z aplikacji, aby diagnozować choroby serca. Nie zmieniaj zażywanych lekarstw bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
 • Nie korzystaj z aplikacji podczas leczenia (na przykład podczas obrazowania metodą rezonansu magnetycznego, diatermii, kruszenia kamieni, leczenia oparzeń oraz defibrylacji zewnętrznej).
 • Nie korzystaj z niej wspólnie z rozrusznikami serca, wszczepialnymi kardiowerterami-defibrylatorami serca lub innymi wszczepianymi urządzeniami elektronicznymi.
 • Aplikacja nie jest zalecana dla osób cierpiących na następujące przypadłości:
  • blok przedsionkowo-komorowy lub blok odnogi pęczka Hisa
  • poważna niemiarowość zatokowa, zatrzymanie zatokowe lub zespół chorego węzła zatokowo-przedsionkowego
  • przedwczesne pobudzenia interpolowane, przedwczesne skurcze połączenia przedsionkowo-komorowego lub nieskoordynowane skurcze
  • częstoskurcz przedsionkowy, trzepotanie przedsionków, częstoskurcz komorowy lub migotanie komór
  • tętno spoczynkowe poniżej 50 uderzeń na minutę lub powyżej 110 uderzeń na minutę (jeśli Twoje tętno jest w którejkolwiek z tych kategorii, skonsultuj się z lekarzem)
  • migotanie przedsionków przy towarzyszącej komplikacji z przedwczesnymi pobudzeniami
  • krytyczna choroba, która utrudnia dokładne określenie efektywności i bezpieczeństwa urządzenia
  • drżenie lub pląsawica, które utrudniają spokojne wykonanie testu
  • choroby objawiające się pęcherzami lub wysypki, które występują na dużej powierzchni skóry
  • wcześniejsze choroby psychologiczne lub zaburzenia zdolności poznawczych
  • upośledzenie kończyn górnych
  • upośledzenie wzroku
 • Nie dokonuj rejestrów, gdy urządzenie ubieralne Huawei znajduje się blisko silnych pól magnetycznych (takich jak elektromagnetyczne systemy ochrony antykradzieżowej lub wykrywacze metali).
 • Nie dokonuj rejestrów, gdy urządzenie ubieralne Huawei jest poza zakresem warunków operacyjnych określonych w tych instrukcjach (temperatura od –20°C do +45°C, względna wilgoć od 5% do 95%, ciśnienie atmosferyczne od 860 hPa do 1060 hPa).

Środki ostrożności

 • Wyniki przedstawione w aplikacji EKG wykazują tylko możliwe ryzyko i nie są przeznaczone do kompletnej diagnozy schorzeń serca. Nie interpretuj wyników i nie podejmuj działań klinicznych na podstawie wyników w aplikacji bez konsultacji z wykwalifikowanym specjalistą ochrony zdrowia.
 • Aplikacja EKG tworzy fale tętna EKG zaprojektowane tak, aby zapewniać klasyfikacje rytmu pomocniczego, pomagając odróżnić migotanie przedsionków od zwykłego rytmu zatokowego. Nie może zastąpić standardowych metod diagnostycznych i leczenia.
 • Użytkownicy i/lub pacjenci powinni zauważyć, że wszelkie poważne wypadki powiązane z tym urządzeniem powinny być zgłaszane do producenta i odpowiednich organów w kraju/regionie użytkownika i/lub pacjenta.

  Ostrzeżenie: firma Huawei nie gwarantuje braku występowania arytmii lub innych problemów zdrowotnych, jeśli aplikacja EKG oznaczy wynik jako rytm zatokowy lub niejednoznaczny. Skontaktuj się z lekarzem, jeśli w Twoim stanie zdrowia zaistnieją zmiany.

Bezpieczeństwo

 • Ochrona prywatności użytkownika: dane użytkownika są szyfrowane podczas przechowywania w bazie danych. Danych nie można przywrócić po usunięciu.
 • Ochrona poufnych danych: aplikacja maskuje i kompiluje kod, aby osoby trzecie nie mogły uzyskać powiązanych danych przez ponowną kompilację.
 • Zapobieganie nieuprawnionemu dostępowi i zarządzanie uprawnieniami: aplikacja kontroluje swoje funkcje przez konta użytkownika. Nie można korzystać z aplikacji bez zalogowania się. Twoje dane osobowe dotyczące zdrowia będą przechowywane na telefonie, dlatego ważne jest, aby zapewnić bezpieczeństwo telefonu.
 • Dodanie hasła w formie kodu na telefonie podniesie bezpieczeństwo. To ważne, jeśli przechowujesz na nim dane osobowe dotyczące zdrowia.

Konserwacja produktu

Aby zapewnić poprawne działanie aplikacji EKG, zaktualizuj telefon i urządzenie ubieralne do ich najnowszych wersji. Aplikacja EKG będzie też aktualizowana automatycznie wraz z wersją systemu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konserwacji i wersji systemu, odwiedź stronę https://consumer.huawei.com/.

Symbole na urządzeniu

Producent

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Europy

Urządzenie medyczne

Data produkcji

Modyfikacja V1.4, 2022.9 HUAWEI Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.