Jak przywrócić telefon do ustawień fabrycznych?
<div style="page: WordSection1;"> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><br> </p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>Przed rozpoczęciem procedury należy utworzyć kopie zapasowe wszystkich danych, które chce się zachować – wszystkie dane na telefonie zostaną skasowane.</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>Jeśli mamy dostęp do zawartości telefonu – należy wejść w „Ustawienia", potem w „Ustawienia zaawansowane" i wybrać opcję „Kopia i kasowanie danych". Tam należy wybrać „Ustawienia fabryczne" (lub „Przywracanie do ustawień fabrycznych, w zależności od wersji systemu Android). Ostatnim krokiem jest wybranie opcji „Resetuj telefon".</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>&nbsp;</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>Jeśli nie mamy dostępu do ustawień (np. zapomnieliśmy hasła) należy dokonać resetu na wyłączanym telefonie.</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>Należy wyłączyć telefon, następnie przytrzymać przez 15 sekund przycisk włączający oraz przycisk zwiększający głośność.</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>Gdy pojawi się menu wyboru należy wybrać opcję „Wipe data/Factory reset". Gdy telefon skończy się resetować, należy wybrać „Reboot now" by ponownie uruchomić telefon.</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>&nbsp;</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>&nbsp;</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>&nbsp;</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>&nbsp;</span></p> <p style='margin: 0cm 0cm 8pt; line-height: 107%; font-family: "Calibri",sans-serif; font-size: 11pt;'><span>&nbsp;</span></p> </div>

Dostępne produkty:

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.

Mogą być potrzebne następujące usługi: