Nie otrzymuję powiadomień o aktualizacjach systemu
<style type="text/css">html, body, div, span, p, em, img, ol, ul, li, dl, dt, dd { margin-top: 0px; /*四个方向外边距*/ margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; /*四个方向内边距*/ padding-bottom: 0px; outline: none; /*设置元素轮none为没有轮廓*/ vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; color: #333; font-size: 15px; word-wrap: break-word; font-family: "Frutiger Next Com", Arial, "Microsoft Yahei"; } /** * 516 */ img { max-width: 100%; height: auto; vertical-align: text-bottom; /*设置网页图片自适应*/ border: 0; } body { margin: 0; padding: 0; vertical-align: baseline; } h2 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: #009DD9; } h3 { color: maroon; } h4 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: #009DD9; } /** * screen */ pre { margin-top: 10px; margin-left: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; } pre.screen { margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; padding: 5px; border: 0; background-color: #DDDDDD; white-space: pre-line; font-size: 15px; } /** * 每页导航栏 */ #dbhht { font-size: 25px; font-weight: 500; font-family: Sans-serif; font-style: normal; color: #09c; margin-left: 10px; } .dbh-header { font-size: 24px; line-height: 1.4em; color: rgb(0, 153, 204); display: none; } .dbh-header td { margin-top: 0px; padding-top: 30px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 15px; } #jd-content { /*上右下左*/ padding: 0 0 0 0; } .back { width: 10px; } /** * 列表 */ /*处理列表左对齐IE兼容*/ ul, ol { padding-left: 0; margin-left: 0; } ul { margin-left: 20px; *+margin-left: 17px; } ol { margin-left: 30px; *+margin-left: 33px; } ul li { line-height: 1.9em; } ol li { line-height: 1.9em; } /** * 简单表格 */ caption { margin-top: 8pt; /*图片标题caption*/ text-align: left; font-weight: 700; } table { width: 99%; word-wrap: break-word; /*强制断句,防止内容溢出。配合word break使用*/ /*word-break: break-all;*/ word-break: keep-all; border-collapse: collapse; /*边框合并,看起来变细*/ border-spacing: 0; border-color: #C0C0C0; table-layout: fixed; margin-bottom: 1.0em; } th { padding: 0px 5px; vertical-align: middle; background-color: #E0E0E0; } td { vertical-align: middle; padding: 0px 5px; } /*处理表格内列别左右对齐表头不动的问题*/ th ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } th ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } p , .p{ padding: 3px 0px 3px; } li p, li .p{ padding: 0; } td p, td .p { margin: 6px 0px 3px; } th p, th .p{ margin: 6px 0px 3px; } .figcap { display: block; font-weight: 700; } /** * index页面需要 */ #jd-content1 { padding: 0 16px 12px; /*上0 左右16 下12*/ } #jd-content1 .g-idx a { display: block; line-height: 1.2; padding: 8px; } .g-idx li span { vertical-align: middle; } .gd-list>li { border-bottom: 1px solid #C2C2C2; } .gl-img { vertical-align: middle; width: 32px; height: 32px; margin-right: 2%; } .note { font-size: 15px; margin: 10px 0px; /*padding: 0em;*/ padding: 5px 5px 0 0; overflow: hidden; background-color: #fcfcfc; } .notespanimage img { float: left; } .row-nocellborder img, .uicontrol img, .notespanimage img { height: 20px; } .note>p{ /* padding: 0px 0px 3px;*/ padding-left: 28px; } li .note>span { margin-left: 0px; } .note ol { margin-left: 40px; } .note ul { margin-left: 40px; } .notetitle, .notelisttitle, .dlterm { font-weight: 700; } .uicontrol { font-weight: bolder; } .menucascade { font-weight: bolder; } @media screen and (max-width:980px) { html, body, div, span, p, em, img, ol, ul, li, dl, dt, dd { margin: 0px; padding: 0px; /*四个方向内边距*/ outline: none; /*设置元素轮none为没有轮廓*/ vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; color: #1A1A1A; font-size: 15px; font-family: "Frutiger Next Com", Arial, "Microsoft Yahei"; word-wrap: break-word; } a { text-decoration: none; } img { max-width: 100%; height: auto; vertical-align: text-bottom; /*设置网页图片自适应*/ border: 0; } body { margin: 0; padding: 0; vertical-align: baseline; } h2 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: black; } h3 { color: maroon; } h4 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: black; } /** * screen */ pre { margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; font-family: Arial; } pre.screen { margin-top: 10px; margin-bottom: 0; padding: 5px; border: 0; background-color: #DDDDDD; white-space: pre-line; font-size: 15px; } /** * 每页导航栏 */ #dbhht { font-size: 25px; font-weight: 500; font-family: Sans-serif; font-style: normal; color: #09c; margin-left: 10px; } .dbh-header { font-size: 24px; line-height: 1.4em; color: rgb(0, 153, 204); display: none; } .dbh-header td { margin-top: 0px; padding-top: 30px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 15px; } #jd-content { padding: 0 0 0 0; } .back { width: 10px; } /** * 列表 */ /*处理列表左对齐IE兼容*/ ul, ol { padding-left: 0; margin-left: 0; margin-bottom: 1.0em; } ul { margin-left: 20px; *+margin-left: 17px; } ol { margin-left: 25px; *+margin-left: 26px; } ul li { line-height: 1.7em; } ol li { line-height: 1.7em; } /** * 简单表格 */ caption { margin-top: 8pt; /*图片标题caption*/ text-align: left; font-weight: 700; } table { width: 99%; word-wrap: break-word; /*强制断句,防止内容溢出。配合word break使用*/ word-break: keep-all; border-collapse: collapse; /*边框合并,看起来变细*/ border-spacing: 0; border-color: #C0C0C0; table-layout: fixed; margin-bottom: 10px; } th { padding: 0px 5px; vertical-align: middle; background-color: #E0E0E0; } td { vertical-align: middle; padding: 0px 5px; } /*处理表格内列别左右对齐表头不动的问题*/ th ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } th ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } p , .p{ padding: 3px 0px 3px; } li p, li .p{ padding: 0; } td p, td .p{ margin: 4px 0px 2px; } th p, th .p { margin: 4px 0px 2px; } .figcap { display: block; font-weight: 700; } /** * index页面需要 */ #jd-content1 { padding: 0 16px 12px; /*上0 左右16 下12*/ } #jd-content1 .g-idx a { display: block; line-height: 1.2; padding: 8px; } .g-idx li span { vertical-align: middle; } .gd-list>li { border-bottom: 1px solid #C2C2C2; } .gl-img { vertical-align: middle; width: 32px; height: 32px; margin-right: 2%; } .note { font-size: 15px; margin: 10px 0px; /*padding: 0em;*/ padding: 5px 5px 0 0; overflow: hidden; background-color: #fcfcfc; /*background-color: #f0f0f0;*/ } .notespanimage img { float: left; } .row-nocellborder img, .uicontrol img, .notespanimage img { height: 20px; } .note>p { /* padding: 0px 0px 3px;*/ padding-left: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px; } li .note>span { margin-left: 0px; } .note ol { margin-left: 40px; } .note ul { margin-left: 40px; } .notetitle, .notelisttitle, .dlterm { font-weight: 700; } .uicontrol { font-weight: bolder; } .menucascade { font-weight: bolder; } }</style><body> <table class="dbh-header h-fixed"> <tbody> <tr> <td class="back"><a href="index.html" id="backLink" class="tap-act"></a></td> <td class="dbhh-title"><em id="dbhht">Nie otrzymuję powiadomień o&nbsp;aktualizacjach systemu</em></td> </tr> </tbody> </table> <div id="jd-content"> <div id="body30280082"> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p107177341331">Jeśli telefon został zrootowany, wykonaj kopię zapasową danych i&nbsp;zanieś urządzenie wraz z&nbsp;dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc. Nasi specjaliści sprawdzą, czy usunięto jakiekolwiek pliki systemowe i&nbsp;pomogą zaktualizować telefon. Jeśli telefon nie został zrootowany, wykonaj poniższe czynności w&nbsp;celu rozwiązania tego problemu:</p> <ul id="PL-PL_TOPIC_0109025274__ul14783119135011"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li6783201925016">Sytuacja&nbsp;1: Nie można odebrać oficjalnych aktualizacji systemu<p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p2057833163412"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025274__b10518191423419">Przyczyna:</strong></p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025274__ol564814327344"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li12650203213346">Telefon nie ma połączenia sieciowego.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li265033216346">Aktualizacja systemu została wypchnięta, ale odpowiednie powiadomienie nie dotarło do Ciebie.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li1765063233414">Aktualizacje systemu są wypychane partiami.</li> </ol> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p523965212342"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025274__b1623945203419">Rozwiązanie:</strong></p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025274__ol109841563513"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li498516511352">Przejdź do miejsca o&nbsp;lepszym sygnale sieciowym i&nbsp;spróbuj ponownie.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li16990105163517">Jeśli wciąż nie otrzymujesz powiadomienia o&nbsp;aktualizacji, wyczyść pamięć podręczną systemu.<p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p15610123413">EMUI 5.X lub wcześniejsza wersja: Wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__menucascade13561308341"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol15318033420">Ustawienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol16531023418">Aplikacje</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol354204343">Więcej</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol65400123411">Pokaż procesy systemowe</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1545073412">Aktualizacja systemu</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol13541702342">Pamięć</span></span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p175890103416">EMUI 8.X: Wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__menucascade1458180153418"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol3561400340">Ustawienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol185610153414">Aplikacje i powiadomienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1657140173413">Aplikacje</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1157603345">Więcej</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol4571706347">Pokaż procesy systemowe</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol155714023416">Aktualizacja systemu</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1558170183412">Pamięć</span></span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p960150103418">EMUI 9.X: Wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__menucascade15609011347"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol5591008342">Ustawienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol659130123414">Aplikacje</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol959404344">Aplikacje</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1260903341">Aktualizacja oprogramowania</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol106017019343">Pamięć</span></span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p52361037153514">Dotknij opcji <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol517724214347">Wyczyść dane</span> i&nbsp;<span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol968704510344">Wyczyść pamięć podręczną</span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p19311155173520">Następnie ręcznie sprawdź dostępność aktualizacji systemu.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p999625133513">EMUI 5.X lub wcześniejsza wersja: Wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__menucascade3248167122711"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol12248177122716">Ustawienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol102485712719">Aktualizacja systemu</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1924815782718">Sprawdź aktualizacje</span></span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p9817617121910">EMUI 8.X: Wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__menucascade1781771715197"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol3817181714197">Ustawienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol3817141791910">System</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol481714174191">Aktualizacja systemu</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol3817111701914">Sprawdź aktualizacje</span></span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p1871125143118">EMUI 9.X: Wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__menucascade1684192672119"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol484112611219">Ustawienia</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol15428442102113">System</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol2654194511212">Aktualizacja oprogramowania</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol5385134715214">Sprawdź aktualizacje</span></span>.</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p88150271314">Możesz też dotknąć menu z&nbsp;trzema kropkami w&nbsp;prawym górnym rogu, a&nbsp;następnie dotknąć opcji <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol82490722714">Pobierz ostatni pełny pakiet</span>.</p> </li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li19879543513">Ze względu na bardzo szeroką gamę różnych urządzeń, aktualizacje systemu nie są jednocześnie udostępniane na wszystkich urządzeniach. Z&nbsp;tego powodu powiadomienia o&nbsp;aktualizacji systemu możesz otrzymywać wcześniej lub później niż użytkownicy innych modeli urządzeń. Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji systemu i&nbsp;niezwłocznie aktualizuj telefon.</li> </ol> </li> </ul> <ul id="PL-PL_TOPIC_0109025274__ul26601137105013"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li866053715019">Sytuacja&nbsp;2: Po zarejestrowaniu funkcji aktualizacji systemu w&nbsp;aplikacji <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1962085515339">HiCare</span>, pobieranie aktualizacji systemu nie jest możliwe.<p id="PL-PL_TOPIC_0109025274__p9941467372"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025274__b8303712113814">Rozwiązanie:</strong></p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025274__ol1292131712356"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li29171617113514">Pierwotna wersja systemu w&nbsp;Twoim telefonie nie spełnia wymagań funkcji aktualizacji systemu.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li758164210462">Wersja aplikacji <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol14709753124715">HiCare</span> jest nieaktualna. Zaktualizuj aplikację <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025274__uicontrol1925981584819">HiCare</span> do najnowszej wersji.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li391761718355">Rejestracja nie powiodła się z&nbsp;powodu limitu aktualizacji. Monitoruj dostępność kolejnych aktualizacji.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025274__li3872183013574">Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kopię zapasową danych i&nbsp;zanieś urządzenie wraz z&nbsp;dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.</li> </ol> </li> </ul> </div> <div></div> <div class="hrcopyright"> <center> <div class="hwcopyright"></div> </center> </div> </div> </body>

Dostępne produkty:

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.

Mogą być potrzebne następujące usługi: