Informacje o okresie gwarancji
Nie znaleziono odpowiednich informacji.
Informacje o okresie gwarancji i usługach pomocy technicznej

Informacje o gwarancji dotyczące produktu

Przypomnienie:
  • W tym miejscu znajdziesz informacje o zasadach gwarancji dla urządzeń firmy Huawei.przejdź do
  • W razie wątpliwości dotyczących gwarancji na urządzenie wyślij do nas dowód zakupu w wiadomości e-mail w celu weryfikacji.przejdź do
Prawa do urządzenia
    Wyświetl wygasłe prawa
    Chcesz skorzystać z poniższych usług?
    loading