เพื่อใช้งานทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพ หัวเว่ยทำการรีไซเคิลโทรศัพท์มือถือในทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการต่อไปนี้:

  • จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยนักรีไซเคิลมืออาชีพ
  • ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นและกฎระเบียบในการประมวลผลขยะอิเล็กทรอนิกส์บางอย่างที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้
  • ไม่ว่าจ้างเด็กหรือแรงงานในคุกมาจัดการยะอิเล็กทรอนิกส์
  • ลบข้อมูลส่วนตัวบนอุปกรณ์ของคุณอย่างมืออาชีพในการปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
  • ลดอัตราการฝังกลบขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดในระหว่างการรีไซเคิล
เริ่มต้น!