สำรองและคืนค่า

กู้คืนและสำรองข้อมูลของคุณด้วยสำรองข้อมูล

แอพสำรองข้อมูลของ HUAWEI ทำอะไรได้บ้าง

 • สำรองข้อมูลอย่างครบถ้วน
  สำรองข้อมูลที่หลากหลายจากโทรศัพท์ของคุณ รวมถึงรายชื่อ, ข้อความ SMS, บันทึกการโทร, การตั้งค่าระบบ, การแจ้งเตือน, บุ๊คมาร์คในเบราว์เซอร์, เหตุการณ์ในปฏิทิน, การตั้งค่าสภาพอากาศ, วิดีโอ, ไฟล์เสียง, แอพ และข้อมูลอื่นๆ
 • การรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร
  เข้ารหัสไฟล์สำรองเพื่อเก็บรักษาข้อมูลของคุณให้ปลอดภัย
 • หลากหลายวิธีการ
  สำรองข้อมูลไปยังโทรศัพท์หรือการ์ด SD หรือใช้ HiSuite เพื่อสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณ

หมายเหตุ: แอพสำรองข้อมูลของ HUAWEI สามารถใช้กับโทรศัพท์ที่ติดตั้ง Android 4.0 และรุ่นใหม่กว่า

สำรองข้อมูลไปยังการ์ด SD

1. จากหน้าจอหลัก ไปที่ เครื่องมือ > สำรองข้อมูล

2. แตะที่ สำรองข้อมูล

3. เลือก การ์ด SD card และแตะที่ ถัดไป

วิธีการสำรองข้อมูลที่ใช้ได้:

1) Cloud: สำรองข้อมูลไปยัง Cloud โดยตรง ล็อกอินด้วย HUAWEI ID ของคุณเมื่อคุณใช้คุณสมบัตินี้เป็นครั้งแรก

2) คอมพิวเตอร์: ติดตั้ง HiSuite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อสำรองข้อมูลจากโทรศัพท์

3) ที่เก็บข้อมูลภายในเครื่อง: สำรองข้อมูลไปยังที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ปัจจุบัน ข้อมูลสำรองจะถูกลบทิ้งถ้าคุณเรียกคืนการตั้งค่าจากโรงงาน

4) การ์ด SD: โทรศัพท์ของคุณจะต้องรองรับการ์ด SD

5) ที่เก็บข้อมูล USB: โทรศัพท์ของคุณจะต้องรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ภายนอก

4. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการสำรอง และแตะที่ ถัดไป

 • แตะที่ เลือกทั้งหมด ที่มุมล่างขวา เพื่อสำรองข้อมูลทั้งหมด หรือเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการสำรอง แอพสำรองข้อมูลจะคำนวณพื้นที่เก็บข้อมูลที่ต้องใช้
 • ไม่ต้องใช้รหัสผ่านการเข้ารหัส เพื่อที่จะสำรองรูปภาพ ไฟล์เสียง วิดีโอ หรือเอกสาร หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูล ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ เพื่อตั้งรหัสผ่านและคำถามรหัสผ่าน หรือคุณอาจข้ามขั้นตอน ตั้งค่ารหัสผ่าน เพื่อจบการสำรองข้อมูล

คืนค่าข้อมูลจากการ์ด SD

1. จากหน้าจอหลัก ไปที่ เครื่องมือ > สำรองข้อมูล

2. แตะที่ คืนค่า

3. เลือก จากการ์ด SD และแตะที่ ถัดไป

4. เลือกข้อมูลสำรองที่คุณต้องการคืนค่า หากข้อมูลสำรองถูกเข้ารหัส คุณจะต้องป้อนรหัสผ่าน

5. เลือกรายการที่คุณต้องการคืนค่า แล้วแตะที่ คืนค่า

คุณสามารถแตะที่ เลือกทั้งหมด ที่มุมล่างขวา เพื่อคืนค่าข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในการสำรอง หรือเลือกรายการข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า

สำรองและคืนค่าข้อมูลด้วย HiSuite

ติดตั้ง HiSuite และเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณ:

 • ไปที่www.huawei.com/hisuite เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง HiSuite บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ภายหลังการติดตั้ง ไอคอน HiSuite จะปรากฏบนเดสก์ท็อปคอมพิวเตอร์ของคุณ
 • เชื่อมต่อโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายข้อมูล USB HiSuite จะเริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ
 • พร้อมต์ "อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลบนอุปกรณ์หรือไม่" จะปรากฏบนโทรศัพท์ของคุณ แตะที่ ใช่ อนุญาตให้เข้าถึง
 • เมื่อพร้อมต์ "อนุญาตให้เชื่อมต่อในโหมด HDB หรือไม่" ปรากฏบนโทรศัพท์ ให้แตะที่ ตกลง
 • คลิก อนุญาต บนคอมพิวเตอร์ และให้โทรศัพท์เชื่อมต่อ หากไม่ได้ติดตั้ง HiSuite ไว้บนโทรศัพท์ โปรแกรมก็จะติดตั้งโดยอัตโนมัติ จากนั้นโทรศัพท์จะเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ คอมพิวเตอร์จะแสดงภาพของอุปกรณ์และรุ่น

สำรองข้อมูลของคุณ

1. คลิกที่ สำรองข้อมูล

2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการสำรอง แล้วคลิกที่ สำรองข้อมูล หากคุณต้องการเข้ารหัสข้อมูล ให้เลือก เข้ารหัสด้วยรหัสผ่าน คลิก การตั้งค่าเพิ่มเติม เพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงเส้นทางการจัดเก็บข้อมูลสำรองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ

3. หลังจากที่สำรองข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น

คืนค่าข้อมูล

1. คลิกที่ คืนค่า

2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการคืนค่า แล้วคลิกที่ คืนค่า หากข้อมูลถูกเข้ารหัส ให้ป้อนรหัสผ่าน

3. หลังจากที่คืนค่าข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ เสร็จสิ้น