Privacy Policy

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.
DZIAŁ PRAWNY
Deklaracja ochrony prywatności firmy Huawei dotycząca użytkowników indywidualnych

Deklaracja ochrony prywatności firmy Huawei dotycząca użytkowników indywidualnych została zaktualizowana
27 marca 2020

Firma Huawei Device Co., Ltd. i jej podmioty powiązane na całym świecie (określane dalej łącznie jako „firma Huawei” i „my”) szanują prywatność użytkowników. W tym celu opracowaliśmy Deklarację ochrony prywatności (zwaną dalej „niniejszą Deklaracją” lub „Deklaracją”) opisującą, jak gromadzimy, przetwarzamy, ujawniamy, chronimy, przechowujemy i przekazujemy ich dane osobowe. Prosimy o poświęcenie kilku chwil na zapoznanie się z naszą Deklaracją ochrony prywatności i skontaktowanie się z nami w przypadku wszelkich pytań.

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje w formie elektronicznej lub innej, które samodzielnie lub łącznie mogą być wykorzystane do zidentyfikowania osoby fizycznej lub umożliwiają taką identyfikację. Niniejsza Deklaracja wyjaśnia, jak firma Huawei przetwarza dane osobowe użytkowników, ale nie opisuje wszystkich scenariuszy przetwarzania danych, o których użytkownicy zostaną powiadomieni w konkretnych kontekstach przetwarzania ich danych osobowych. W związku z tym przed rozpoczęciem korzystania z konkretnego produktu lub usługi zalecane jest przeczytanie informacji o ochronie prywatności lub deklaracji uzupełniającej opublikowanych przez firmę Huawei dla danego produktu lub usługi, aby dowiedzieć się o mających zastosowanie procesach przetwarzania danych osobowych.

Niniejszą Deklarację stosuje się wyłącznie do produktów firmy Huawei przeznaczonych do użytku prywatnego i domowego obejmujących telefony, smartfony, laptopy, tablety, urządzenia ubieralne (ang. wearables), mobilne urządzenia dostępu do Internetu szerokopasmowego, inteligentne AGD, akcesoria, aplikacje komputerowe, usługi mobilne, oprogramowanie, zestawy narzędziowe, witryny internetowe i usługi, w których niniejsza deklaracja jest wyświetlana lub wspominana.

I. Jak firma Huawei gromadzi i wykorzystuje dane osobowe

A. Dane osobowe gromadzone przez firmę Huawei

Podanie danych osobowych może być wymagane przed rozpoczęciem korzystania z produktów lub usług firmy Huawei. Przekazanie firmie Huawei danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale w niektórych przypadkach odmowa podania pewnych danych osobowych uniemożliwia nam udostępnianie użytkownikowi określonych produktów lub usług.

Firma Huawei gromadzi i przetwarza dane osobowe użytkowników w celach opisanych w niniejszej Deklaracji. Poniżej zamieszczamy przykłady danych osobowych, które możemy gromadzić:

1. Dane osobowe przekazywane przez użytkowników firmie Huawei

W celu korzystania z pewnych funkcji lub usług konieczne jest zarejestrowanie identyfikatora Huawei. Podczas rejestrowania identyfikatora Huawei lub logowania się za jego pomocą w czasie zakupów internetowych, pobierania oprogramowania lub kupowania usług prosimy użytkowników o podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres email, numer telefonu komórkowego, informacje związane z zamówieniem, adres wysyłki i sposób płatności.

Firma Huawei może udostępnić użytkownikom możliwość korzystania z usług pamięci w chmurze, dzięki którym mogą oni synchronizować niektóre swoje pliki, zdjęcia i inne dane i wykonywać ich kopie zapasowe.

Niektóre produkty firmy Huawei umożliwiają użytkownikom komunikowanie się i wymianę informacji z innymi osobami. W przypadku korzystania z produktów firmy Huawei do udostępniania treści rodzinie i znajomym konieczne może być utworzenie identyfikatora Huawei zawierającego pewne informacje, które zostaną ujawnione w domenie publicznej, w tym pseudonim i awatar. Firma Huawei może gromadzić informacje związane z takimi osobami, w tym ich imiona i nazwiska, adresy e-mail oraz numery telefonów. Firma Huawei podejmie odpowiednie i konieczne działania, aby zapewnić bezpieczeństwo uzyskanych od użytkowników informacji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że osoby, których informacje przekazuje, udzieliły zgody na przekazanie tych informacji firmie Huawei.

Zgodnie z obowiązującymi w niektórych krajach wymogami dotyczącymi uwierzytelniania kont za pomocą rzeczywistego imienia i nazwiska, zapobiegania uzależnieniom od gier elektronicznych oraz płatności w Internecie firma Huawei może poprosić użytkownika o przedstawienie dowodu tożsamości wydanego przez organy państwowe lub informacji zamieszczonych na karcie pozwalającej na identyfikację użytkownika.

2. Informacje gromadzone przez firmę Huawei w związku z korzystaniem przez użytkownika z usług

Firma Huawei gromadzi dane związane z urządzeniem użytkownika i wymianą informacji przez użytkownika i jego urządzenie z produktami i usługami firmy Huawei. Wspomniane informacje obejmują:

(1) Informacje o urządzeniu i aplikacjach, takie jak nazwa urządzenia, kod identyfikacyjny urządzenia (IMEI, ESN, MEID i SN), czas aktywacji urządzenia, model urządzenia, wersja systemu operacyjnego, wersja aplikacji, kod identyfikacyjny oprogramowania oraz ustawienia urządzenia i aplikacji, (takie jak region, język, strefa czasowa i rozmiar czcionki).

(2) Informacje o sieci komórkowej, takie jak identyfikator dostawcy usług publicznej sieci telefonii komórkowej (PLMN) oraz adres IP.

(3) Informacje dotyczące użytkowania urządzeń. Podczas korzystania z usług firmy Huawei lub otwierania dostarczonych przez nią treści firma Huawei automatycznie gromadzi i zapisuje takie informacje jak czas dostępu, liczba przypadków uzyskania dostępu, adres IP i informacje o zdarzeniach (takich jak błędy, zawieszenia, ponowne uruchomienia i aktualizacje do nowych wersji).

(4) Dane lokalizacyjne. Firma Huawei gromadzi, wykorzystuje i przetwarza przybliżoną lub dokładną lokalizację urządzenia podczas korzystania z usług opartych na lokalizacji (np. podczas wyszukiwania informacji, korzystania z oprogramowania do nawigacji lub sprawdzania pogody w konkretnej lokalizacji). Dane lokalizacyjne mogą być pozyskiwane na podstawie systemów GPS i sieci Wi-Fi oraz identyfikatora sieci dostawcy usług telekomunikacyjnych. Użytkownik zostanie poproszony o wybór aplikacji, które będą mogły korzystać z usług lokalizacji. W celu odwołania lub odmówienia zgody na udostępnianie informacji związanych z lokalizacją można w menu ustawień urządzenia wyłączyć uprawnienia do korzystania z lokalizacji przez określone usługi.

(5) Informacje przechowywane przez użytkowników na serwerach firmy Huawei. Są to przykładowo informacje zamieszczane przez użytkowników w chmurze i przechowywane na serwerach firmy Huawei w celu umożliwienia użytkownikowi natychmiastowego dostępu do tych informacji i udostępniania ich pomiędzy wieloma urządzeniami. Informacje przechowywane na serwerach firmy Huawei nie są przez nas wyświetlane.

3. Informacje uzyskane od innych firm

W zakresie dopuszczanym przez obowiązujące prawo firma Huawei gromadzi informacje o użytkownikach ze źródeł publicznych i komercyjnych. Firma Huawei może również pozyskiwać pewne informacje z serwisów społecznościowych innych firm, np. w przypadku korzystania z konta w serwisie społecznościowym do logowania się w witrynie internetowej firmy Huawei.

4. Gromadzenie i wykorzystywanie informacji ogólnych

Informacje ogólne to dane, które nie mogą posłużyć do identyfikacji osób. Przykładami danych ogólnych są np. statystyki odwiedzania witryn, pobierania aplikacji i sprzedaży produktów. Firma Huawei zbiera dane statystyczne w celu poznania sposobu korzystania przez użytkowników z jej produktów i usług. Dzięki temu możemy ulepszać nasze usługi tak, aby lepiej spełniały wymagania użytkowników.

Dane osobowe i dane ogólne przechowujemy oddzielnie i nie korzystamy z nich w sposób połączony. W pewnych okolicznościach firma Huawei może podjąć według własnego uznania decyzję o zbieraniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu i transferze danych ogólnych w innych niż wymienione celach.

B. Jak firma Huawei wykorzystuje dane osobowe

Firma Huawei może wykorzystywać dane osobowe użytkowników w celu:

(1) rejestracji i aktywacji zakupionych przez użytkowników produktów przeznaczonych do użytku osobistego i domowego;

(2) rejestracji identyfikatora Huawei pozwalającego użytkownikowi korzystać z szerszej gamy funkcji i usług mobilnych;

(3) dostarczania, aktywacji i weryfikacji zamówionych produktów i usług lub zastosowania zmian i zapewnienia wsparcia technicznego oraz obsługi posprzedażowej zgodnie z wymaganiami użytkowników odnośnie ww. produktów i usług;

(4) przesyłania użytkownikowi aktualizacji systemu operacyjnego i aplikacji oraz powiadomień o instalacjach oprogramowania;

(5) udostępniania użytkownikom spersonalizowanych usług i treści;

(6) przesyłania informacji o produktach i usługach mogących wzbudzić zainteresowanie użytkowników, zapraszania do wzięcia udziału w działaniach promocyjnych i badaniach rynku prowadzonych przez firmę Huawei oraz przesyłania informacji marketingowych (jeżeli użytkownicy nie życzą sobie otrzymywać takich informacji, mogą w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na ich otrzymywanie);

(7) przeprowadzania audytów wewnętrznych, analiz danych i badań; analizowania wydajności operacji biznesowych i dokonywania pomiaru udziału w rynku, a także ulepszania produktów i usług firmy Huawei;

(8) synchronizowania, udostępniania i przechowywania danych przesyłanych lub pobieranych przez użytkowników oraz danych koniecznych do przeprowadzenia operacji przesyłania lub pobierania danych;

(9) ulepszania naszych programów zapobiegania stratom i oszustwom;

(10) przetwarzania zgodnie z obowiązującym prawem, np. podatkowym, oraz na prośbę organów państwa;

(11) wykorzystania w innych celach w związku ze świadczeniem określonych usług lub w związku z wyrażoną przez użytkowników zgodą.

II. Jak firma Huawei wykorzystuje pliki cookie i podobne rozwiązania techniczne

Plik cookie to plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jego treść może być pobrana i odczytana jedynie przez serwer, który utworzył dany plik. Pliki cookie są unikalne dla używanej przeglądarki lub aplikacji mobilnej. Ich treść często składa się z identyfikatorów, nazw witryn internetowych oraz sekwencji liczb i liter. Szczegółowe informacje w Polityce Prywatności na naszej oficjalnej stronie.

III. Jak firma Huawei udostępnia dane osobowe użytkowników

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom ani osobom z wyjątkiem przypadków opisanych poniżej:

(1) Udostępnianie za zgodą: po otrzymaniu zgody na udostępnienie danych osobowych firma Huawei udostępni określonym innym firmom lub kategoriom innych firm informacje, których dotyczy dana zgoda.

(2) Udostępnianie danych osobowych w ramach przepisów obowiązującego prawa: firma Huawei może udostępnić informacje w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa w celach związanych z rozstrzyganiem sporów prawnych lub na żądanie organów administracyjnych i wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z obowiązującym prawem.

(3) Udostępnianie danych podmiotom powiązanym z firmą Huawei: informacje o użytkownikach mogą być udostępniane podmiotom powiązanym z firmą Huawei wyłącznie w jasno opisanych i zgodnych z prawem celach, zaś udostępnianie takie jest ograniczone do informacji wymaganych w związku z określonymi usługami (na przykład przed umożliwieniem rejestracji konta użytkownika weryfikujemy jego globalną unikalność).

(4) Udostępnianie partnerom biznesowym: niektóre produkty lub usługi są dostarczane użytkownikom bezpośrednio przez naszych partnerów. Firma Huawei może także udostępniać informacje użytkowników tego rodzaju partnerom, oni zaś mogą wykorzystywać je w celu dostarczania użytkownikom zamówionych produktów lub usług (np. produktów sprzedawanych przez inne firmy za pośrednictwem platformy e-commerce należącej do Huawei, treści wideo dostarczanych przez inne firmy za pomocą aplikacji Huawei), przewidywania zainteresowań użytkowników i dostarczania im reklam, materiałów promocyjnych i innych materiałów.

(5) Udostępnianie usługodawcom: firma Huawei może także udostępniać dane użytkowników firmom, które dostarczają usługi nam lub w naszym imieniu. Przykłady takich usługodawców obejmują firmy, które świadczą usługi prowadzenia infolinii, wsparcia technicznego lub wysyłania wiadomości e-mail w imieniu firmy Huawei. Usługodawcy ci mogą wykorzystywać dane użytkowników wyłącznie w celu dostarczania im usług w imieniu firmy Huawei.

(6) Firma Huawei udostępnia dane użytkowników tylko wtedy, gdy istnieje taka uzasadniona konieczność, na przykład w celu spełniania wymogów odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych, procedur prawnych lub egzekwowalnego nakazu władz.

W przypadkach 3–6 firma Huawei zapewnia legalność udostępniania danych oraz podpisuje rygorystyczne umowy o zachowaniu poufności lub klauzule dotyczące przetwarzania danych z firmami, organizacjami oraz osobami, którym udostępnia dane osobowe, wymagając od nich przestrzegania postanowień niniejszej Deklaracji oraz przedsięwzięcia stosownych środków zapewniających zachowanie poufności i bezpieczeństwo podczas przetwarzania danych.

IV. Jak firma Huawei chroni dane osobowe użytkowników

Firma Huawei przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników, dlatego wdrożyła standardowe praktyki przyjęte w branży w celu ich ochrony oraz zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi do nich bądź ich ujawnieniu, wykorzystaniu, modyfikacji, uszkodzeniu lub utracie. W tym celu firma Huawei podejmuje następujące środki:

(1) Podejmujemy uzasadnione i realne środki, by gromadzić tylko możliwie najmniejszą ilość danych osobowych odpowiednich i koniecznych do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Przechowujemy dane osobowe użytkowników tylko tak długo, jak to jest konieczne w celach podanych w niniejszej Deklaracji oraz w informacji o ochronie prywatności dotyczącej konkretnego produktu lub usługi, o ile wydłużenie okresu przechowywania danych nie jest wymagane bądź dozwolone przez prawo.

(2) Korzystamy z szeregu technologii, takich jak techniki kryptograficzne, w celu zapewnienia poufności danych podczas ich przesyłania. Wdrażamy sprawdzone mechanizmy zabezpieczające w celu ochrony danych oraz serwerów, na których są one przechowywane, przed atakami.

(3) Stosujemy mechanizmy kontroli dostępu w celu zapewnienia, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Ponadto ograniczamy liczbę upoważnionych pracowników oraz stosujemy w ich przypadku hierarchiczne zarządzanie uprawnieniami w zależności od wymogów stanowiska i szczebla pracownika.

(4) Starannie dobieramy partnerów biznesowych i usługodawców oraz włączamy wymogi dotyczące ochrony danych osobowych do umów handlowych, audytów i działań ewaluacyjnych.

(5) Organizujemy szkolenia, testy i działania informacyjne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności w celu podniesienia świadomości dotyczącej ochrony danych osobowych u naszych pracowników.

Firma Huawei przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych. Niemniej jednak żadne środki zabezpieczające nie są doskonałe i żadne produkty, usługi, witryny internetowe, transmisje danych, systemy komputerowe ani połączenia sieciowe nie są stuprocentowo bezpieczne.

W celu zminimalizowania skutków potencjalnych zagrożeń, takich jak wyciek, uszkodzenie lub utrata danych osobowych, firma Huawei opracowała kilka mechanizmów i środków kontroli, jasno określając standardy oceny przypadków naruszenia bezpieczeństwa i luk w zabezpieczeniach oraz odpowiednie procedury przetwarzania danych, a także utworzyła specjalną stronę z poradami i powiadomieniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Firma Huawei utworzyła też specjalny zespół szybkiego reagowania, którego zadaniem jest tworzenie planów zabezpieczeń, ograniczanie strat, analiza, lokalizowanie i usuwanie szkód oraz prowadzenie wraz z odpowiednimi działami działań mających na celu rejestrowanie i monitorowanie zagrożeń w oparciu o zasady i wymogi dotyczące postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa.

W razie wystąpienia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych firma Huawei powiadomi użytkowników zgodnie ze stosownymi wymogami prawa, podając podstawowe informacje na temat przypadku naruszenia bezpieczeństwa i jego możliwych skutków oraz środków przedsięwziętych lub planowanych przez firmę Huawei, sugestie dotyczące aktywnej obrony i ograniczenia ryzyka oraz informacje o środkach naprawczych. Powiadomienie takie może mieć formę wiadomości e-mail, wiadomości tekstowej, powiadomienia aktywnego (typu push) itp. Jeśli indywidualne powiadomienie podmiotów, których dotyczą dane, będzie trudne do zrealizowania, podejmiemy właściwe i skuteczne środki w celu opublikowania informacji dot. bezpieczeństwa. Ponadto będziemy również informować o statusie działań podjętych w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z wymogami organów kontrolnych.

V. Jak użytkownicy mogą zarządzać swoimi danymi osobowymi

A. Dostęp, korekta, usuwanie, przenoszenie danych, ograniczenie przetwarzania, sprzeciw wobec przetwarzania.

Przepisy w niektórych krajach i regionach, do których firma Huawei dostarcza swoje produkty i usługi lub z których pochodzą dane osobowe przetwarzane przez nią, stanowią, że osoby, których dane dotyczą, mają prawo składać wnioski (zwane dalej: „wnioskami”) dotyczące dostępu do danych osobowych gromadzonych przez firmę Huawei, korygowania, usuwania, niszczenia lub przenoszenia tych danych, a także ograniczania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto użytkownicy mają prawo do przenoszenia danych.

1. Tryby i kanały składania wniosków

Wnioski osób, których dane dotyczą, muszą być składane za pośrednictwem wyznaczonych przez firmę Huawei kanałów dotyczących ochrony prywatności. Wnioski są ważne, nawet jeśli wnioskodawca nie wskaże przepisów prawa stanowiących podstawę wniosku.

Wnioski podmiotów, których dotyczą dane, mogą być wnoszone za pośrednictwem oficjalnej witryny Huawei Consumer BG, aplikacji HiCare i aplikacji Huawei ID (Identyfikator Huawei). Jeśli podmiot, którego dotyczą dane, złoży wniosek za pośrednictwem infolinii, wiadomości e-mail, internetowej obsługi klienta, punktu serwisowego lub innego kanału, poinstruujemy go, by oficjalnie złożył wniosek za pośrednictwem jednego z wyżej wymienionych kanałów w celu ułatwienia komunikacji oraz przekazywania informacji o postępach i wynikach postępowania. Kanały wskazane podmiotom, których dotyczą dane, do składania wniosków mają na celu ochronę prawnych interesów tych podmiotów, zapewnienie skutecznego działania firmy Huawei oraz zapobieganie niewłaściwemu lub nieuczciwemu korzystaniu z prawa do składania wniosków.

2. Ważność wniosków

Większość odpowiednich przepisów obliguje osoby, których dane dotyczą, do przestrzegania określonych wymogów w przypadku składania wniosków. Niniejsza Deklaracja obliguje osoby, których dane dotyczą, do:

(1) składania wniosków za pośrednictwem odpowiednich kanałów wyznaczonych przez firmę Huawei (tj. oficjalnej witryny Huawei Consumer BG, aplikacji HiCare lub aplikacji Huawei ID);

(2) dostarczania firmie Huawei wystarczających informacji koniecznych do zweryfikowania ich tożsamości (w celu zapewnienia, że wnioskodawcy są faktycznie podmiotami, których dotyczą dane, lub są przez nie upoważnieni);

(3) dołożenia starań, by ich wnioski były konkretne i możliwe do zrealizowania.

Istnieją pewne okoliczności przewidziane przepisami prawa, w których firma Huawei nie jest zobowiązana do zastosowania się do wniosku w całości lub w części.

B. Wycofanie zgody

Użytkownicy mogą zmienić zatwierdzony zakres gromadzenia danych osobowych lub wycofać swoją zgodę na ich gromadzenie, jednak nie wpływa to na legalność przetwarzania danych wynikającego z tejże zgody i mającego miejsce przed jej wycofaniem.

Wnioski zostaną wykonane poprzez usunięcie informacji, zablokowanie powiązanych funkcji lub ustawienie opcji prywatności w produkcie Huawei użytkownika. Firma Huawei opublikuje informacje o sposobach wycofywania zgody dotyczącej określonych produktów i usług w informacji o ochronie prywatności lub w deklaracji uzupełniającej odnoszącej się do tych produktów i usług bądź udostępni je na prośbę użytkownika zgodnie z sekcją A powyżej.

C. Wyrejestrowanie identyfikatora Huawei

Użytkownicy mogą wyrejestrować swoje konto z produktów powiązanych z identyfikatorem Huawei. Po wyrejestrowaniu konta przestaniemy dostarczać produkty i usługi oraz usuniemy dane osobowe użytkownika, o ile prawo nie przewiduje inaczej. Po wyrejestrowaniu nie będzie można przywrócić konta. W celu ponownego korzystania z powiązanych produktów lub usług firmy Huawei konieczne będzie zarejestrowanie nowego identyfikatora Huawei. Użytkownicy mogą złożyć wniosek o wyrejestrowanie oraz przeprowadzić procedurę w menu ustawień po zalogowaniu się do swojego identyfikatora Huawei na powiązanych urządzeniach, w powiązanych aplikacjach lub w oficjalnej witrynie internetowej.

VI. Jak firma Huawei chroni dane osobowe dzieci

Produkty firmy Huawei do użytku osobistego i domowego są przeznaczone dla osób dorosłych. Jesteśmy jednak świadomi tego, jak ważne jest przedsięwzięcie dodatkowych środków zaradczych w celu ochrony prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa w przypadku korzystania z naszych produktów i usług przez dzieci. Firma Huawei sprawdza, czy osobami, których dane dotyczą, są dzieci, w oparciu o pełnoletność określoną przez lokalne prawo danego kraju lub regionu.

Jeśli dane osobowe dzieci są gromadzone na podstawie zgody osób posiadających władzę rodzicielską, wykorzystujemy lub ujawniamy te informacje wyłącznie w sposób zgodny z przepisami prawa, wyraźnie autoryzowany przez osoby posiadające władzę rodzicielską lub konieczny w celu ochrony rzeczonych dzieci. Osoby posiadające władzę rodzicielską, które chciałyby uzyskać dostęp do danych osobowych swoich dzieci lub osób znajdujących się pod ich opieką prawną, albo zmodyfikować lub usunąć te dane, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem kanałów podanych w sekcji „IV. Jak firma Huawei chroni dane osobowe użytkowników”.

Jeśli firma Huawei przez przypadek zgromadzi dane osobowe dzieci bez uzyskania zgody osób, które mogą udowodnić posiadanie władzy rodzicielskiej, usunie te dane niezwłocznie, gdy tylko dowie się o zaistniałej sytuacji.

VII. Łącza do witryn internetowych, produktów i usług innych firm

Witryny internetowe, oprogramowanie, produkty i usługi firmy Huawei mogą zawierać łącza do witryn internetowych, produktów i usług innych firm. Produkty i usługi firmy Huawei mogą również wykorzystywać lub oferować produkty lub usługi innych firm, na przykład aplikacje innych producentów udostępniane w sklepie z aplikacjami firmy Huawei, tj. HiApp.

Wszystkie łącza do witryn internetowych, produktów i usług innych firm są udostępniane wyłącznie dla wygody użytkowników. Sposób i zasady korzystania z nich należy określić we własnym zakresie. Przed podaniem swoich danych osobowych innym firmom należy przeczytać ich zasady ochrony prywatności.

VIII. Międzynarodowe transfery danych osobowych

Nasze produkty i usługi są udostępniane za pośrednictwem zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych miejscach. Dostarczanie naszych produktów i usług może wymagać przesyłania danych osobowych pomiędzy kilkoma krajami. Upoważniony personel firmy Huawei i innych firm działających w naszym imieniu może uzyskiwać dostęp do zgromadzonych danych osobowych użytkowników, wykorzystywać je i przetwarzać w kraju lub regionie innym niż kraj lub region, w którym te dane zostały zebrane, i mogącym mieć mniej restrykcyjne prawa dotyczące ochrony danych. W przypadku przesyłania danych osobowych do innych krajów lub regionów będziemy je chronić zgodnie z postanowieniami zawartymi w niniejszej Deklaracji lub w inny sposób przedstawiony w momencie gromadzenia danych (np. w formie informacji o ochronie prywatności lub deklaracji uzupełniającej dotyczącej określonego produktu lub usługi).

Firma Huawei wdrożyła globalne praktyki dotyczące zapewniania prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych chronionych zgodnie z różnymi przepisami regulującymi ochronę danych. Firma Huawei przesyła dane osobowe pomiędzy krajami, w których prowadzi działalność, zgodnie ze standardami i warunkami odpowiednich przepisów regulujących ochronę danych, w tym zgodnie ze standardami i warunkami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania.

W przypadku danych osobowych pochodzących z Unii Europejskiej i Szwajcarii postępujemy zgodnie ze stosownymi przepisami prawa zapewniającymi odpowiednie zabezpieczenia transferu danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii. Stosujemy różne mechanizmy prawne, takie jak standardowe klauzule umowne dotyczące transgranicznego przesyłania danych osobowych, lub środki zabezpieczające, takie jak anonimizacja danych przed dokonaniem transgranicznego transferu danych.

IX. Użytkownicy międzynarodowi

Administratorem danych osobowych użytkowników, którzy korzystają z usług konsumenckich w chmurze w następujących krajach lub regionach: Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Szwajcaria, Albania, Andora, Bośnia, Wyspy Owcze, Gibraltar, Grenlandia, Republika Macedonii, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, San Marino, Serbia, Watykan, Japonia, Korea Południowa, Stany Zjednoczone i Kanada, jest firma Aspiegel Limited z siedzibą w Irlandii.

W przypadku osób korzystających z internetowego sklepu firmy Huawei w Stanach Zjednoczonych (www.hihonor.com/us) administratorem danych jest firma Huawei Device USA, Inc.

Z kolei administratorem danych osób korzystających z internetowego sklepu firmy Huawei w Europie jest firma Technologies Dusseldorf GmbH.

X. Aktualizacje niniejszej Deklaracji

Firma Huawei zastrzega sobie prawo do aktualizowania niniejszej Deklaracji w dowolnym momencie.

W przypadku wprowadzenia zmian w niniejszej Deklaracji firma Huawei będzie publikować informacje o wprowadzonych zmianach za pośrednictwem różnych kanałów, na przykład udostępniając najbardziej aktualną wersję Deklaracji w naszej oficjalnej witrynie internetowej: https://consumer.huawei.com.

„Istotne zmiany” w niniejszej Deklaracji obejmują między innymi, lecz niewyłącznie:

(1) istotne zmiany w trybach usług, na przykład dotyczące celów przetwarzania danych osobowych, typów przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów wykorzystania tych danych;

(2) istotne zmiany w naszej strukturze własności, strukturze organizacyjnej itp., na przykład zmiany właściciela spowodowane dostosowaniem działalności, upadłością lub przejęciem;

(3) zmiany dotyczące głównych treści podlegających udostępnianiu, przesyłaniu lub ujawnianiu danych osobowych;

(4) istotne zmiany w prawach użytkowników dotyczących przetwarzania danych osobowych i sposobów korzystania z tych praw;

(5) zmiany dotyczące działów firmy Huawei odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, ich danych kontaktowych i kanałów składania zażaleń z tym związanych;

(6) zmiany związane z poważnymi zagrożeniami zidentyfikowanymi w sprawozdaniach z oceny bezpieczeństwa danych osobowych.

XI. Jak skontaktować się z firmą Huawei

W przypadku jakichkolwiek pytań, komentarzy lub sugestii prosimy o skontaktowanie się z nami za pośrednictwem strony kontaktowej lub przesłanie ich do jednego z naszych biur na całym świecie. Pełną listę biur firmy Huawei można znaleźć na stronie z listą biur na świecie.

W przypadku chęci wykonania praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, wątpliwości dotyczących prywatności danych wymagających złożenia skargi na temat ochrony prywatności do naszego inspektora ochrony danych lub chęci skontaktowania się z naszym inspektorem ochrony danych w sprawach ogólnych dotyczących ochrony danych prosimy o skorzystanie z portalu dla osób, których dane dotyczą.

Uwaga: Z powodu różnic pomiędzy lokalnymi przepisami prawnymi i językami lokalna wersja Deklaracji ochrony prywatności firmy Huawei dotyczącej użytkowników indywidualnych może się różnić od tej wersji. W przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja w języku lokalnym.

Copyright ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Opuszczasz stronę consumer.huawei.com
Po kliknięciu w link zostaniesz przeniesiony na zewnętrzną stronę. Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za strony zewnętrzne oraz nie ich kontroluje.
Powrót Kontynuuj