Privacy Policy

Privacy Policy

Szanowny Użytkowniku!

Spółka HUAWEI Device Co., Ltd. oraz jej spółki zależne z całego świata (dalej: „HUAWEI” lub „My”) dobrze rozumieją, jak ważna jest ochrona prywatności użytkowników i dlatego przywiązują do tej kwestii wielką wagę. Prosimy nie przekazywać HUAWEI żadnych danych osobowych ani poufnych do czasu dokładnego poznania i zaakceptowania treści niniejszych zasad (dalej: „Zasady”). Jeśli masz jakieś pytania, uwagi lub sugestie, skontaktuj się z nami.

Zasady te spisano, aby ułatwić zrozumienie następujących kwestii:
1. Jak HUAWEI korzysta z danych osobowych użytkowników 2. Jak HUAWEI korzysta z cookie i innych podobnych mechanizmów 3. Jak HUAWEI ujawnia dane osobowe użytkowników 4. Jak można sprawdzić i zmodyfikować swoje dane osobowe 5. Jak HUAWEI chroni dane osobowe użytkowników 6. Jak HUAWEI przetwarza dane osobowe dzieci 7. Zewnętrzni usługodawcy i ich usługi 8. Jak dane osobowe użytkowników są przesyłane do innych krajów 9. Jak przebiega aktualizacja tych Zasad 10. Użytkownicy międzynarodowi 11. Jak skontaktować się z HUAWEI
Prosimy mieć na uwadze, że te Zasady odnoszą się wyłącznie do konsumenckich urządzeń elektronicznych HUAWEI, jak telefony, smartfony, tablety, sprzęt domowy, karty modemowe, aplikacje komputerowe, narzędzia, oprogramowanie, witryny internetowe i usługi, które w opisie lub dokumentacji zawierają odwołania do tych Zasad.

W tym dokumencie opisano, jak HUAWEI przetwarza dane osobowe i poufne informacje oraz co robi dla zapewnienia im należytej ochrony. Niestety, ograniczona objętość tego zbioru zasad nie pozwala w nim uwzględnić wszystkich możliwych sytuacji i aspektów tego zagadnienia. Dlatego HUAWEI będzie do poszczególnych produktów lub usług dołączać dodatkowe informacje uzupełniające te Zasady o treść odnoszącą się w szczególności do tych produktów i usług. Aby w pełni poznać nasze Zasady ochrony prywatności w kontekście konkretnego produktu lub usługi, należy zapoznać się zarówno z tekstem tych Zasad, jak i z informacjami uzupełniającymi.

1. Jak HUAWEI korzysta z danych osobowych użytkowników
Dane osobowe są to dane, które dają się powiązać z konkretną osobą fizyczną, albo wprost, albo w powiązaniu z innymi danymi, i które są gromadzone w ramach korzystania z naszego produktu lub usługi. Przykładem może być nazwisko, data urodzenia, adres, numer identyfikacyjny, numer telefonu, numer konta, zdjęcie oraz czas i miejsce użycia odpowiedniego produktu lub usługi. HUAWEI gromadzi i przetwarza dane osobowe tylko dla celów wymienionych w tych Zasadach. Poniżej przedstawiono przykłady danych osobowych, które mogą być gromadzone przez HUAWEI wraz ze sposobami ich wykorzystania:

1.1 Jakie dane HUAWEI gromadzi

Możemy gromadzić różnorodne dane osobowe, na przykład nazwisko, zdjęcie profilowe, numer telefonu, adres e-mail, wiek i lokalizację. Poniżej przedstawiamy przykłady danych osobowych, jakie możemy gromadzić.

(a)  Informacje podawane przez samego Użytkownika - W ramach wielu naszych usług Użytkownik może utworzyć własne konto lub profil. Może być przy tym wymagane podanie koniecznych informacji, takich jak adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu, dane produktu, data zakupu i metoda płatności. Jeśli usługa HUAWEI ma być używana w celu wymiany materiałów ze znajomymi, konieczne będzie podanie danych kontaktowych znajomych, na przykład nazwisk, zdjęć profilowych, numerów telefonu i adresów e-mail. Niektóre z naszych usług umożliwiają prowadzenie komunikacji i wymiany danych z innymi osobami. Treść komunikacji i wymieniane dane będą przetwarzane w bezpieczny sposób. Jeśli w używanym urządzeniu lub aplikacji wystąpi błąd, Użytkownik może zdecydować o wysłaniu opisu błędu do HUAWEI.

(b)  Informacje na temat korzystania z naszych usług - Możemy gromadzić dane na temat systemu i aplikacji z urządzeń użytkowników, takie jak nazwa urządzenia, wersje systemu i aplikacji, ustawienia regionalne i językowe, wersja urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia (IMEI, ESN, MEID i SN), dane o geograficznej lokalizacji urządzenia (na przykład identyfikator obszaru, w którym urządzenie się znajduje), identyfikator sieci operatora telekomunikacyjnego (PLMN), sposób korzystania z aplikacji oraz adres IP używany przy dostępie do Internetu. Możemy też gromadzić dane z dzienników, na przykład godzina i łączny czas korzystania z naszych usług, kryteria wyszukiwania wprowadzone w naszej usłudze oraz wszelkie informacje zapisywane w plikach cookie w pamięci lokalnej urządzenia.

(c)  Informacje ze źródeł zewnętrznych - Możemy pozyskiwać informacje o użytkownikach z publicznie i komercyjnie dostępnych źródeł w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Możemy także pozyskiwać dane o użytkownikach za pośrednictwem serwisów społecznościowych zewnętrznych usługodawców, jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z takich serwisów, na przykład przy logowaniu na koncie w naszej usłudze za pośrednictwem konta Facebook lub Twitter.

1.2. Jak HUAWEI korzysta z danych osobowych użytkowników

Dane użytkowników możemy wykorzystywać w następujący sposób:
(a)  realizowanie zamówień, dostawa produktów i usług, aktywacja lub weryfikacja produktów lub usług, wprowadzanie zmian na życzenie użytkowników oraz świadczenie pomocy technicznej;

(b)  kontakt z użytkownikami, przesyłanie informacji o potencjalnie interesujących produktach i usługach, za zgodą Użytkownika także zapraszanie do udziału w organizowanych przez HUAWEI promocjach i badaniach rynku lub, za wyraźną zgodą, kontakt w ramach kampanii marketingu bezpośredniego; Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na otrzymywanie tego typu informacji;

(c)  informowanie o dostępnych aktualizacjach systemu lub aplikacji oraz instalowanie takich aktualizacji;

(d)  personalizowanie usług w celu zapewnienia wyższego komfortu, dostosowywanie treści do wymogów użytkowników oraz aktywacja usług posprzedażowych;

(e)  prowadzenie audytów wewnętrznych, analiz danych i badań w celu doskonalenia naszych produktów i usług;

(f)   analizowanie efektywności naszych działań biznesowych i udziału w rynku;

(g)  usprawnienie komunikacji z klientami i podnoszenie jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych użytkownikom;

(h)  diagnozowanie błędów, gdy Użytkownik zdecyduje się wysłać do nas informacje o błędach;

(i) synchronizowanie, udostępnianie i przechowywanie danych wysyłanych i pobieranych przez użytkowników oraz danych niezbędnych do realizacji wysyłania i pobierania oraz

(j) doskonalenie naszych programów ochrony przed utratą danych i skutkami oszustw.

1.3 Usługi bazujące na lokalizacji

Przy korzystaniu z pewnych usług bazujących na lokalizacji, jak wyszukiwanie informacji regionalnych, ustalanie tras dojazdu lub prognoza pogody w danym miejscu, HUAWEI może gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać dane o przybliżonej lub dokładnej lokalizacji urządzenia. Ma to na celu umożliwienie realizacji tych usług. Gromadzone informacje to między innymi numery identyfikacyjne urządzenia (IMEI, ESN, MEID i SN), typ, model urządzenia oraz dane lokalizacyjne odczytywane w czasie rzeczywistym (uzyskiwane przez sygnały GPS, Wi-Fi oraz identyfikator sieci operatora). HUAWEI gromadzi dane lokalizacji w celu realizowania i doskonalenia produktów i usług bazujących na lokalizacji.

W przypadku każdej usługi oddzielnie Użytkownik może być pytany, czy życzy sobie włączenia usług lokalizacyjnych. Użytkownik ma wtedy prawo niewyrażenia zgody na udostępnianie swojej lokalizacji, wyłączając usługi lokalizacyjne w swoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o sposobie wyłączania usług lokalizacyjnych można uzyskać u operatora lub dostawcy usług.

1.4 Gromadzenie i wykorzystanie danych innych niż osobowe

„Dane inne niż osobowe” to informacje, których nie da się powiązać z konkretną osobą. HUAWEI może gromadzić i przetwarzać zagregowane dane statystyczne, na przykład na temat liczby odwiedzin naszej witryny. Celem ich gromadzenia jest badanie sposobu korzystania z naszych witryn, produktów i usług. Dzięki takiej analizie produkty i usługi HUAWEI mogą być usprawniane i ulepszane pod kątem potrzeb użytkowników. HUAWEI, zależnie od własnej decyzji, może też gromadzić, wykorzystywać, przetwarzać, przekazywać i ujawniać dane inne niż osobowe w innych celach.

Dokładamy starań, by dane osobowe przechowywać oddzielnie od danych nieosobowych i wykorzystujemy oba rodzaje danych niezależnie od siebie. W przypadku gdy dane osobowe są łączone z danymi nieosobowymi, takie połączenie będzie traktowane jako dane osobowe.

2. Jak HUAWEI korzysta z cookie i innych podobnych mechanizmów
2.1 Cookie

Aby umożliwić prawidłowe działanie naszych witryn internetowych, niekiedy umieszczamy w pamięci komputerów lub urządzeń mobilnych użytkowników małe pliki, znane jako pliki cookie. Plik cookie to zwykły plik tekstowy zapisywany przez serwer internetowy w pamięci należącego do użytkownika komputera lub urządzenia mobilnego. Późniejszy dostęp do tego pliku może uzyskać wyłącznie ten serwer, który go zapisał. Każdy plik cookie jest ściśle powiązany z używaną przez użytkownika przeglądarką lub aplikacją. Zawiera on takie dane, jak identyfikator, nazwa witryny, cyfry i znaki. Poprzez pliki cookie zapamiętywane są określone informacje związane z obsługą witryny, na przykład preferencje użytkownika lub zawartość koszyka zakupów.

W ten sam sposób plików cookie używa większość dużych witryn i dostawców usług internetowych, zapewniając użytkownikom wyższy komfort obsługi dzięki oferowanej przez cookie możliwości zapamiętywania tożsamości i ustawień przechowywanych w czasie jednej wizyty (w plikach cookie bieżącej sesji) lub między kolejnymi wizytami (w trwałych plikach cookie). W pliku cookie pamiętane są różne ustawienia witryn: język, rozmiar czcionki i inne opcje decydujące o sposobie wyświetlania witryny na danym komputerze lub urządzeniu mobilnym. Dzięki temu użytkownik nie musi wprowadzać tych samych ustawień przy każdym powrocie na tę samą witrynę. Jeśli witryna nie korzysta z plików cookie, użytkownik będzie traktowany jako całkiem nowa osoba przy otwieraniu każdej kolejnej strony na witrynie. Na przykład nawet bezpośrednio po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła logowania przejście do kolejnej strony spowoduje, że użytkownik przestanie być rozpoznawany i nastąpi wylogowanie.

HUAWEI nie używa cookie do żadnych innych celów niż tu opisane. Pliki cookie można samodzielnie kontrolować i usuwać. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera witryna AboutCookies.org. Użytkownik może usunąć wszystkie pliki cookie w swoim komputerze. Także większość przeglądarek udostępnia opcję powodującą blokowanie cookie. Jednak w takim przypadku trzeba będzie ręcznie wprowadzać ustawienia pewnych preferencji przy każdej wizycie na naszej witrynie. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień przeglądarki można znaleźć poniżej: <Internet Explorer>, <Google Chrome>, <Mozilla Firefox>, <Safari> i <Opera>.

2.2 Sygnalizatory internetowe i znaczniki pikselowe

Oprócz plików cookie możemy używać mechanizmów podobnej natury, jak sygnalizatory internetowe i znaczniki pikselowe. Zazwyczaj w wiadomości e-mail przysyłanej przez HUAWEI znajduje się bezpośredni odsyłacz do witryny internetowej. Jeśli użytkownik kliknie odsyłacz, czynność ta jest monitorowana przez HUAWEI w celu zyskania informacji o preferencjach co do produktów i usług i w celu poprawy jakości obsługi. Sygnalizator internetowy zazwyczaj ma formę przezroczystej grafiki umieszczonej na stronie witryny lub w wiadomości e-mail. Znaczniki pikselowe pomagają nadać wiadomościom e-mail specjalny format, dzięki któremu wiemy, czy wiadomość została otwarta. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie monitorowania przy użyciu takich mechanizmów, może zawsze wycofać swoją zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail.

2.3 Sygnały „Nie monitoruj”

Wiele przeglądarek internetowych obsługuje przełącznik „Nie monitoruj”. Powoduje on wysyłanie do otwieranej witryny sygnału o niewyrażaniu zgody na monitorowanie użytkownika. W chwili obecnej wśród głównych organizacji wyznaczających standardy funkcjonowania Internetu nie ma zgody co do tego, jak witryny powinny reagować po odebraniu takiego sygnału. Tym niemniej nasze witryny respektują ustawienie opcji „Nie monitoruj” z przeglądarki.

3. Jak HUAWEI ujawnia dane osobowe użytkowników
HUAWEI nie sprzedaje danych osobowych zewnętrznym podmiotom. Tym niemniej HUAWEI może ujawniać dane użytkowników w następujących sytuacjach:

3.1  Ujawnianie za wyraźną zgodą Użytkownika - Dysponując zgodą Użytkownika, HUAWEI może ujawniać jego dane osobowe wybranym przez niego podmiotom i w wybrany przez niego sposób.

3.2  Ujawnianie spółkom zależnym HUAWEI - Dane Użytkownika będą ujawniane spółkom zależnym HUAWEI, przy czym z zasady ujawnienie takie obejmie nie więcej niż minimalną ilość danych konieczną do realizacji założonego celu.

3.3  Ujawnianie uprawnionym partnerom („Partnerzy”) - HUAWEI przy realizacji pewnych usług może korzystać z pomocy swoich Partnerów. W związku z tym tacy Partnerzy mogą uzyskać dostęp do niektórych danych użytkowników, aby zapewnić należytą jakość usług i obsługi. Jeżeli na przykład Użytkownik zdecyduje się na zakup produktów HUAWEI przez Internet, HUAWEI musi przekazać dane osobowe firmie kurierskiej, która dostarczy produkty, bądź innym współpracującym z nami dostawcom usług. Dane osobowe Użytkownika mogą być wtedy przetwarzane tylko w ściśle określonym, uzasadnionym i zaakceptowanym celu, a ilość danych zostaje ograniczona do niezbędnego minimum. Spółki zależne HUAWEI oraz nasi Partnerzy nie mają zezwolenia na przetwarzanie otrzymanych danych osobowych w jakichkolwiek innych celach.

3.4 Ujawnianie danych osobowych, gdy jest to konieczne z punktu widzenia przepisów prawa lub z innych ważnych względów: HUAWEI ma prawo ujawnić dane osobowe użytkownika, jeśli wymagają tego przepisy prawa, przebieg postępowania sądowego, spór prawny lub też na żądanie uprawnionych organów państwowych. W niektórych krajach lub regionach dane osobowe użytkowników mogą być też ujawniane stronom transakcji, w której HUAWEI uczestniczy, jak reorganizacja, fuzja lub upadłość likwidacyjna. Oprócz tego w uzasadnionych sytuacjach może dojść do ujawnienia danych w związku z egzekwowaniem naszych warunków świadczenia usług lub w związku z ochroną interesów naszych klientów.

4   Jak można sprawdzić lub zmodyfikować swoje dane osobowe
Zgodnie z warunkami świadczenia usług HUAWEI Użytkownik ma zawsze prawo kontrolować swoje dane osobowe, w tym dane powiązane z zarejestrowanym kontem. Mając to na uwadze, Użytkownik powinien dbać o to, by jego dane były zgodne ze stanem faktycznym. HUAWEI dokłada wszelkich uzasadnionych praktycznie starań, by dane Użytkownika były prawdziwe, pełne i aktualne.

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych z uwzględnieniem pewnych wyjątków przewidzianych prawem. HUAWEI zawsze przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych i prywatności obowiązujących lokalnie w danym regionie. Aby skorzystać z prawa dostępu do danych osobowych, Użytkownik powinien zwrócić się z odpowiednim wnioskiem na adres consumer_privacy@huawei.com. Ze względów bezpieczeństwa wniosek powinien być sformułowany pisemnie.

Ponadto Użytkownik ma prawo usunięcia lub skorygowania jego danych będących w posiadaniu HUAWEI. Na życzenie Użytkownika HUAWEI dokona usunięcia lub korekty jego danych zgodnie z otrzymaną instrukcją. W tym celu należy zwrócić się z odpowiednim wnioskiem na adres consumer_privacy@huawei.com. Jednak HUAWEI może odmówić realizacji wniosków, co do których zachodzą uzasadnione podejrzenia złych intencji, wniosków stwarzających skrajne trudności w realizacji oraz wniosków niemających oparcia w obowiązującym miejscowo prawie.

5   Jak HUAWEI chroni dane osobowe użytkowników
HUAWEI przykłada wielką wagę do bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem wykorzystaniem, modyfikacją, uszkodzeniem i utratą przy użyciu procedur zgodnych z powszechnie przyjętymi standardami. Przy zabezpieczaniu danych stosujemy wszelkie uzasadnione praktycznie środki: stosujemy szyfrowanie, aby zapewnić poufność danych; stosujemy godne zaufania mechanizmy ochrony przed atakami hakerskimi; wprowadziliśmy mechanizm monitorowania wizyt, dzięki któremu do danych mają dostęp wyłącznie upoważnieni członkowie personelu; dbamy o regularne szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego.

Dokładamy wszelkich starań, by ilość danych osobowych ograniczyć tylko do niezbędnego minimum. Przechowujemy dane osobowe tylko przez czas niezbędny do zrealizowania celów określonych tymi Zasadami. Dane nie są przechowywane dłużej niż to jest konieczne, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dopuszczany przez prawo. Jakkolwiek stosujemy wszelkie środki ochrony danych osobowych w naszym posiadaniu, należy pamiętać, że żadne zabezpieczenie nigdy nie będzie idealne ani w pełni niezawodne.

6   Jak HUAWEI przetwarza dane osobowe dzieci
Nasze produkty, witryny i usługi są przeznaczone głównie dla osób dorosłych. Dzieci nie mogą zakładać własnych kont bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku gdy pozyskanie danych osobowych od dzieci jest wymagane, zawsze robimy to zgodnie z prawem i za zgodą rodziców, a dane są przetwarzane i ujawniane tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i za zgodą rodziców wyrażoną w sposób przewidziany prawem lub gdy wymaga tego ochrona interesów dziecka. Jakkolwiek definicja wieku dziecięcego może być różna zależnie od miejscowych przepisów i przyjętych obyczajów, na potrzeby tych Zasad przyjmuje się, że dzieckiem jest osoba poniżej 13 roku życia.

Jeśli HUAWEI poweźmie informacje o tym, że doszło do pozyskania danych osobowych dziecka bez uprzedniej niewątpliwej zgody rodzica, podjęte zostaną stosowne kroki w celu niezwłocznego usunięcia tych danych.

7   Zewnętrzni usługodawcy i ich usługi
Z myślą o podniesieniu komfortu obsługi i jakości naszych usług możemy na naszych stronach udostępniać treści i łącza do witryn zewnętrznych usługodawców, niepowiązanych z HUAWEI i z naszymi Partnerami („Zewnętrzni Usługodawcy”). HUAWEI nie ma kontroli nad Zewnętrznymi Usługodawcami. Użytkownik we własnym zakresie decyduje, czy zamierza korzystać z podanych łączy i treści oraz z oferowanych za ich pośrednictwem produktów i usług.

HUAWEI nie ma kontroli nad środkami ochrony prywatności i danych osobowych, jakie stosują Zewnętrzni Usługodawcy; środki te nie są też objęte niniejszym zbiorem Zasad. Jeśli Użytkownik zdecyduje się dobrowolnie udostępnić jakiekolwiek informacje Zewnętrznym Usługodawcom, powinien najpierw zapoznać się z deklarowanymi przez nich zasadami ochrony danych.

8   Jak dane osobowe Użytkowników są przesyłane do innych krajów
Produkty i usługi HUAWEI mogą być udostępniane przy użyciu zasobów i serwerów znajdujących się w różnych krajach i regionach świata. Z tego względu dane osobowe użytkownika mogą być przesyłane poza granice kraju, w którym ma miejsce korzystanie z produktów i usług. W krajach tych mogą obowiązywać inne przepisy, nie dające tego samego poziomu ochrony danych osobowych lub wręcz takich przepisów może nie być wcale. W takich przypadkach HUAWEI dołoży starań, by zapewnić danym taki sam poziom ochrony, zgodny z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami. Na przykład w celu przesłania danych za granicę może być wymagana osobna zgoda Użytkownika lub też dane takie przed wysłaniem za granicę mogą zostać poddane anonimizacji.

9   Jak przebiega aktualizacja tych Zasad
HUAWEI zastrzega sobie prawo do okresowego aktualizowania tych Zasad. HUAWEI będzie informować Użytkownika o takich zmianach za pomocą różnych metod. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w treści tych Zasad aktualny ich tekst będzie publikowany na naszej witrynie (http://consumer.huawei.com). O zmianach Zasad ochrony prywatności możemy też powiadomić Użytkownika w odrębnym komunikacie (na przykład przy użyciu kanałów elektronicznych).

10  Użytkownicy międzynarodowi
Obowiązują następujące zasady sprawowania kontroli nad danymi mieszkańców krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Wysp Owczych, Gibraltaru, Grenlandii, Republiki Macedonii, Mołdawii, Monako, Czarnogóry, San Marino, Serbii, Watykanu, Japonii, Korei, Stanów Zjednoczonych i Kanady:

  • Dane związane z HUAWEI Mobile Services, w tym dane konta HUAWEI ID, są kontrolowane przez firmę Aspiegel Limited.
  • Dane związane z serwisem i pomocą techniczną (w tym rozwiązywaniem problemów ze sprzętem i naprawami), w tym dane z aplikacji HiCare w telefonach komórkowych HUAWEI, oraz dane ze sklepu i forów Honor we Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech są kontrolowane przez firmę HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH.
  • W Stanach Zjednoczonych i sklepie internetowym www.hihonor.com/us dane są kontrolowane przez firmę HUAWEI Device USA, Inc.

11  Jak skontaktować się z HUAWEI
Wszelkie pytania, komentarze i sugestie prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres consumer_privacy@huawei.com lub zgłaszać je w jednym z naszych oddziałów regionalnych. Pełna lista oddziałów regionalnych jest opublikowana pod adresem:
http://www.huawei.com/en/contact-us


Ważna informacja - Lokalna wersja Zasad ochrony prywatności HUAWEI, tłumaczona na miejscowy język, może różnić się od tej wersji z uwagi na lokalnie obowiązujące przepisy lub zwyczaje językowe. Tam, gdzie występują takie rozbieżności, obowiązywać będzie wersja w języku lokalnym.

Ostatnia aktualizacja: Luty 2018 r.
Copyright © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone