Aktualizacje bezpieczeństwa Huawei EMUI

Firma poczyni wszelkie staranie w celu wprowadzenia poprawek dla odpowiednich modeli, jednak czas na wprowadzenie takich poprawek może różnić się w zależności od regionu oraz modelu urządzenia.
Lista aktualizacji