Security

Aktualizacje bezpieczeństwa Huawei EMUI

W celu ochrony klientów informacje dotyczące problemów z bezpieczeństwem nie będą ujawniane, omawiane ani potwierdzane przed przeprowadzeniem badań i wydaniem poprawek lub nowych wersji.
Firma poczyni wszelkie staranie w celu wprowadzenia poprawek dla odpowiednich modeli, jednak czas na wprowadzenie takich poprawek może różnić się w zależności od regionu oraz modelu urządzenia.
Lista aktualizacji