Połączenia są nieoczekiwanie kończone lub przerywane

Dostępne produkty: Tablet,Smartphone
Dostępne produkty:
zoom in pic
Połączenia są nieoczekiwanie kończone lub przerywane

Problem występuje tylko podczas nawiązywania połączeń z określonym kontaktem

Może tak się dziać wskutek niestabilnego sygnału sieci lub nieprawidłowego działania urządzenia rozmówcy.

Połączenie zostało omyłkowo zakończone.

 1. Jeśli podczas połączenia będziesz trzymać telefon zbyt daleko od ucha, ekran telefonu zostanie włączony. W takim przypadku możliwe jest przypadkowe dotknięcie ekranu palcem lub twarzą i zakończenie połączenia.
 2. Jeśli włączono opcję Przycisk zasilania kończy połączenie, podczas rozmowy mogło dojść do przypadkowego naciśnięcia przycisku zasilania, co spowodowało zakończenie połączenia. W takim przypadku otwórz ekran Ustawienia, a następnie wyszukaj opcję Przycisk zasilania kończy połączenie i wyłącz ją.

Wystąpiły problemy z siecią.

 1. Przyczyną kończenia połączeń może być niska jakość sygnału. Aby rozwiązać ten problem, zapoznaj się z sekcją Telefon odbiera niestabilny lub słaby sygnał albo nie odbiera sygnału.
 2. Jeśli sygnał jest normalny, ale problem występuje tylko podczas wykonywania połączeń w określonych lokalizacjach, być może sieć operatora w tych miejscach działa nieprawidłowo. W takim przypadku spróbuj wykonywać połączenia w innym miejscu.
 3. Jakość połączeń VoLTE może być niska, jeśli przebywasz na obszarze nieobjętym całkowicie zasięgiem sieci VoLTE lub jeśli występują problemy ze zgodnością.
  Możesz włączyć lub wyłączyć przełącznik Połączenie VoLTE HD, wykonując poniższe czynności (w niektórych modelach telefonów ta funkcja jest domyślnie włączona i wskazany przełącznik nie jest dostępny):
  1. Jeśli funkcja Połączenie VoLTE HD jest włączona, wyłącz ją i spróbuj ponownie. Przeciągnij palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień, dotknij pozycji Komórkowa transmisja danych i przytrzymaj ją, a następnie wyłącz funkcję Połączenie VoLTE HD.

  2. Jeśli funkcja Połączenie VoLTE HD jest wyłączona, włącz ją i spróbuj ponownie: Skontaktuj się z operatorem, aby upewnić się, że dla karty SIM została aktywowana usługa Połączenie VoLTE HD. Następnie włącz funkcję Połączenie VoLTE HD.

Połączenia mogą być przerywane z powodu usterki karty SIM lub ograniczeń wprowadzonych przez operatora.

 • Jeśli karta SIM została ręcznie przycięta, może to mieć wpływ styczność między kartą SIM a złączem w telefonie, powodując powyższy problem. W takim przypadku skontaktuj się z operatorem, aby wymienić kartę SIM.
 • Operator mógł ograniczyć maksymalny czas trwania połączenia do 1 lub 2 godzin. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z operatorem.

Zresetuj ustawienia sieci w celu rozwiązania problemu.

Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj pozycję Zresetuj ustawienia sieciowe i dotknij opcji Zresetuj ustawienia sieciowe.

Spowoduje to usunięcie wszystkich danych połączeń Wi-Fi i Bluetooth. Podczas resetowania ustawień sieci będzie wymagane wprowadzenie hasła ekranu blokady w celu weryfikacji.

Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.