Niepowodzenie aktualizacji HOTA

Dostępne produkty: Tablet,Smartphone
Niepowodzenie aktualizacji HOTA

Zanim przystąpisz do rozwiązywania problemu, wykonaj następujące czynności:

 1. Upewnij się, że telefon nie został zrootowany. Na zrootowanym telefonie może nie być możliwe przeprowadzenie aktualizacji HOTA lub otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach HOTA.
 2. Upewnij się, że telefon jest wystarczająco naładowany. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, zaktualizowanie telefonu będzie niemożliwe. Zalecamy całkowite naładowanie telefonu przed jego zaktualizowaniem.
 3. Sprawdź, czy w telefonie jest zainstalowana karta pamięci. Jeśli tak, wyjmij kartę pamięci. Przyczyną niepowodzenia aktualizacji HOTA może być niezgodność telefonu i karty pamięci. Obsługiwane marki kart pamięci mogą różnić się w zależności od urządzenia.
 4. Upewnij się, że w pamięci wewnętrznej telefonu i na karcie pamięci jest wystarczająca ilość miejsca. Jeśli ilość miejsca jest niewystarczająca, wyczyść dane w telefonie lub na karcie pamięci przed rozpoczęciem aktualizacji.
 5. Zadbaj o to, aby proces aktualizacji nie został ręcznie przerwany. Na przykład proces aktualizacji zostanie przerwany w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku zasilania przez co najmniej 10 sekund.
 6. Sprawdź, czy przycisk zasilania, przycisk zwiększania głośności oraz przycisk zmniejszania głośności działają poprawnie oraz czy wracają do pozycji wyjściowej po zwolnieniu nacisku. Sprawdź również, czy telefon nie został uszkodzony przez wodę. Jeśli został uszkodzony:
  1. Na telefonie może zostać wyświetlony ekran wymuszonej aktualizacji, po czym zostanie wyświetlony komunikat o niepowodzeniu instalacji oprogramowania (z czerwonym wykrzyknikiem). Po włączeniu telefonu może również zostać wyświetlony ekran odzyskiwania. (Na telefonie nieoczekiwanie został wyświetlony ekran aktualizacji, co nie oznacza problemu z aktualizacją. Uruchom ponownie telefon i sprawdź, czy możesz uzyskać dostęp do ekranu głównego).
  2. Jeśli na telefonie nadal nie jest wyświetlany ekran główny, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Nie można pobrać pakietu aktualizacji

Jeśli nie zmienia się pasek postępu, jest wyświetlany komunikat informujący o niepowodzeniu pobierania, nie można zweryfikować pakietu instalacyjnego, serwer jest tymczasowo niedostępny lub nie można przeanalizować pakietu instalacyjnego, problem może dotyczyć sieci. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

 1. Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj pozycję Aplikacje i uzyskaj do niej dostęp, znajdź pozycję Aktualizacja systemu lub Aktualizacja oprogramowania i uzyskaj do niej dostęp, a następnie wybierz kolejno Pamięć > Wyczyść dane. Następnie ponownie uruchom telefon. Upewnij się, że telefon ma stabilne połączenie z Internetem, a następnie spróbuj ponownie pobrać pakiet aktualizacji.
 2. Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne telefonu.

Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Nie udało się zainstalować pakietu aktualizacji

Jeśli telefon nie został zaktualizowany po zainstalowaniu pobranego pakietu aktualizacji, być może pakiet aktualizacji nie został całkowicie pobrany z powodu awarii sieci. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności:

 1. EMUI 9.0 i Magic UI 2.0 lub starsze wersje: Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj i otwórz pozycję Aktualizacja systemu, dotknij ikonę oraz wybierz pozycję Pobierz ostatni pełny pakiet.

  EMUI 9.0.1 i Magic UI 2.0.1 lub nowsze wersje: Otwórz ekran Ustawienia, wyszukaj pozycję Aktualizacja oprogramowania i uzyskaj do niej dostęp, a następnie dotknij pozycji Sprawdź aktualizacje. Następnie pobierz i zainstaluj pakiet aktualizacji.

 2. Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Po aktualizacji nie można uzyskać dostępu do ekranu głównego

Podczas aktualizacji mogą wystąpić następujące sytuacje:

 • Po włączeniu telefonu lub podczas aktualizacji HOTA na telefonie jest wyświetlany komunikat o niepowodzeniu weryfikacji i może on działać niepoprawnie.

 • Podczas aktualizacji HOTA telefon automatycznie ponownie się uruchamia, a następnie jest wyświetlany ekran aktualizacji. Wyświetlany jest komunikat o niepowodzeniu instalacji oprogramowania (z czerwonym wykrzyknikiem).

Wystąpienie powyższych sytuacji może oznaczać, że pakiet aktualizacji jest uszkodzony. W celu przywrócenia działania telefonu możesz użyć aplikacji HiSuite lub funkcji eRecovery. Wykonaj następujące czynności:

 • Przywracanie działania urządzenia za pomocą funkcji eRecovery:

Podczas przywracania działania telefonu za pomocą funkcji eRecovery Twoje dane mogą zostać usunięte. Jeśli telefon można włączyć, utwórz kopię zapasową danych i upewnij się, że telefon jest połączony z siecią Wi-Fi. Upewnij się, że podczas aktualizacji poziom naładowania baterii telefonu jest wyższy niż 30%, lub podłącz telefon do ładowarki na czas trwania tego procesu.

 1. Wyłącz telefon i podłącz go do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zwiększania głośności i przycisk zasilania, aż telefon zawibruje. Następnie wybierz kolejno Tryb aktualizacji > Aktualizacja eRecovery. Niektóre telefony, na przykład Mate 30 Pro i Mate 30 RS, nie są wyposażone w przycisk głośności. W takim przypadku, gdy telefon zawibruje podczas włączania, szybko naciśnij przycisk zasilania pięć razy.
 2. Wybierz kolejno Pobieranie najnowszej wersji i przywracanie > Pobieranie i przywracanie. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi. Następnie system pobierze najnowszy pełny pakiet aktualizacji HOTA. (W trybie eRecovery jest pobierany pełny pakiet HOTA).
 3. Po zakończeniu pobierania system automatycznie ukończy proces aktualizacji. Nie korzystaj z telefonu podczas aktualizacji. Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.
 • Przywracanie działania telefonu za pomocą aplikacji HiSuite:

  Użycie aplikacji HiSuite do przywracania działania telefonu może spowodować utratę danych. Jeśli telefon można włączyć, natychmiast utwórz kopię zapasową danych.

  1. Zainstaluj najnowszą wersję aplikacji HiSuite. na komputerze.
  2. Wyłącz telefon i podłącz go do komputera za pomocą kabla USB, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmniejszania głośności i przycisk zasilania przez kilka sekund, aż telefon przejdzie do trybu szybkiego rozruchu.

   Niektóre telefony, na przykład Mate 30 Pro i Mate 30 RS, nie są wyposażone w przycisk głośności. W takim przypadku wyłącz telefon, podłącz go do komputera za pomocą kabla USB i szybko naciśnij przycisk zasilania od trzech do pięciu razy. Poczekaj kilka sekund do momentu włączenia ekranu. Telefon będzie działać w trybie szybkiego rozruchu.

  3. Wybierz kolejno HiSuite > Przywracanie systemu > Kontynuuj > Start.

  4. Poczekaj na zakończenie procesu przywracania. System zostanie przywrócony do wersji domyślnej.

  5. Telefon zostanie automatycznie uruchomiony ponownie, po czym zostanie załadowany ekran główny. Operacja ta może chwilę potrwać.

Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Po aktualizacji jest wyświetlany ekran z zielonym robotem (telefon działa w trybie szybkiego rozruchu)

 1. Być może telefon został przypadkowo wyłączony podczas aktualizacji. Aby rozwiązać ten problem, przywróć działanie telefonu za pomocą aplikacji HiSuite.
 2. Jeśli problemu nie można rozwiązać, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Po aktualizacji telefon wielokrotnie ponownie się uruchamia

 1. Telefon został przypadkowo wyłączony, co spowodowało niepowodzenie instalacji pakietu aktualizacji. W celu przywrócenia działania telefonu użyj funkcji eRecovery lub aplikacji HiSuite.
 2. Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji telefon blokuje się na ekranie aktualizacji

W celu rozwiązania problemu wykonaj poniższe czynności:

 1. Ukończenie aktualizacji zajmuje trochę czasu — szczególnie wtedy, gdy w telefonie zainstalowano wiele aplikacji lub pakiet aktualizacji jest duży. Poczekaj cierpliwie na ukończenie aktualizacji.
 2. Jeśli podczas aktualizacji naciśniesz i przytrzymasz przycisk zasilania lub skorzystasz z telefonu, ekran aktualizacji zostanie wyświetlony ponownie. Poczekaj cierpliwie na ukończenie aktualizacji.
 3. Następnie użyj pełnego pakietu w celu przeprowadzenia aktualizacji lub przywróć działanie telefonu za pomocą aplikacji HiSuite.

Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i przywróć ustawienia fabryczne telefonu. Jeśli nie da się rozwiązać problemu, zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Po aktualizacji telefon blokuje się na ekranie z logo

 1. Jeśli blokowanie się telefonu na ekranie z logo trwa dłuższy czas, ładuj go przez co najmniej 30 minut, a następnie sprawdź, czy można go uruchomić.
 2. Jeśli nie można włączyć telefonu, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wymusić ponowne uruchomienie.
 3. Jeśli telefon przejdzie do trybu eRecovery, wybierz opcję ponownego uruchomienia i sprawdź, czy można normalnie uruchomić urządzenie.
 4. Jeśli problem nadal występuje, połącz telefon z siecią Wi-Fi oraz użyj funkcji eRecovery w celu przywrócenia działania telefonu. Ewentualnie możesz przywrócić działanie telefonu za pomocą aplikacji HiSuite.

Jeśli problem nadal występuje, utwórz kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.