Jak korzystać z funkcji Kopia zapasowa w usłudze Cloud

Dostępne produkty: Tablet,Smartphone
Jak korzystać z funkcji Kopia zapasowa w usłudze Cloud

Użyj funkcji Kopia zapasowa w usłudze Cloud do automatycznego lub ręcznego tworzenia kopii zapasowej danych na telefonie:

Automatyczna kopia zapasowa: wybierz kolejno UstawieniaZaloguj się przez ID HUAWEICloudKopia zapasowa w usłudze Cloud i włącz opcję Kopia zapasowa w usłudze Cloud. Kopia zapasowa telefonu będzie automatycznie wykonywana co siedem dni podczas ładowania, gdy ekran jest zablokowany, a telefon jest połączony z siecią Wi-Fi.

Ręczna kopia zapasowa: Połącz telefon z siecią Wi-Fi i wybierz kolejno UstawieniaZaloguj się przez ID HUAWEICloudKopia zapasowa w usłudze Cloud. Dotknij opcji UTWÓRZ KOPIĘ ZAPASOWĄ, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej.

Uwaga:

  • Jeśli włączono synchronizację danych w chmurze dla Galerii, kopia zapasowa zdjęć i filmów w Galerii została już utworzona w chmurze. Kopia zapasowa w usłudze Cloud nie utworzy ponownie ich kopii zapasowej.
  • W chmurze można przechowywać maksymalnie trzy kopie zapasowe. Utworzenie czwartej kopii zapasowej spowoduje usunięcie najstarszej kopii zapasowej.
  • Ponieważ tworzenie kopii zapasowej danych powoduje przekazywanie dużych ilości danych, tę operację można wykonywać tylko za pośrednictwem sieci Wi-Fi.
Pomocne?
Dziękujemy za opinię.