Niepowodzenie aktualizacji systemu online
<style type="text/css">html, body, div, span, p, em, img, ol, ul, li, dl, dt, dd { margin-top: 0px; /*四个方向外边距*/ margin-bottom: 0px; padding-top: 0px; /*四个方向内边距*/ padding-bottom: 0px; outline: none; /*设置元素轮none为没有轮廓*/ vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; color: #333; font-size: 15px; word-wrap: break-word; word-break: normal; font-family: "Frutiger Next Com", Arial, "Microsoft Yahei"; } /** * 516 */ img { max-width: 100%; height: auto; vertical-align: text-bottom; /*设置网页图片自适应*/ border: 0; } body { margin: 0; padding: 0; vertical-align: baseline; } h2 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: #009DD9; } h3 { color: maroon; } h4 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: #009DD9; } /** * screen */ pre { margin-top: 10px; margin-left: 0px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; } pre.screen { margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; padding: 5px; border: 0; background-color: #DDDDDD; white-space: pre-line; font-size: 15px; } /** * 每页导航栏 */ #dbhht { font-size: 25px; font-weight: 500; font-family: Sans-serif; font-style: normal; color: #09c; margin-left: 10px; } .dbh-header { font-size: 24px; line-height: 1.4em; color: rgb(0, 153, 204); display: none; } .dbh-header td { margin-top: 0px; padding-top: 30px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 15px; } #jd-content { /*上右下左*/ padding: 0 0 0 0; } .back { width: 10px; } /** * 列表 */ /*处理列表左对齐IE兼容*/ ul, ol { padding-left: 0; margin-left: 0; } ul { margin-left: 20px; *+margin-left: 17px; } ol { margin-left: 30px; *+margin-left: 33px; } ul li { line-height: 1.9em; } ol li { line-height: 1.9em; } /** * 简单表格 */ caption { margin-top: 8pt; /*图片标题caption*/ text-align: left; font-weight: 700; } table { width: 99%; word-wrap: break-word; word-break: normal; /*强制断句,防止内容溢出。配合word break使用*/ /*word-break: break-all;*/ border-collapse: collapse; /*边框合并,看起来变细*/ border-spacing: 0; border-color: #C0C0C0; table-layout: fixed; margin-bottom: 1.0em; } th { padding: 0px 5px; vertical-align: middle; background-color: #E0E0E0; } td { vertical-align: middle; padding: 0px 5px; } /*处理表格内列别左右对齐表头不动的问题*/ th ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } th ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } p , .p{ padding: 3px 0px 3px; } li p, li .p{ padding: 0; } td p, td .p { margin: 6px 0px 3px; } th p, th .p{ margin: 6px 0px 3px; } .figcap { display: block; font-weight: 700; } /** * index页面需要 */ #jd-content1 { padding: 0 16px 12px; /*上0 左右16 下12*/ } #jd-content1 .g-idx a { display: block; line-height: 1.2; padding: 8px; } .g-idx li span { vertical-align: middle; } .gd-list>li { border-bottom: 1px solid #C2C2C2; } .gl-img { vertical-align: middle; width: 32px; height: 32px; margin-right: 2%; } .note { font-size: 15px; margin: 10px 0px; /*padding: 0em;*/ padding: 5px 5px 0 0; overflow: hidden; background-color: #fcfcfc; } .notespanimage img { float: left; } .row-nocellborder img, .uicontrol img, .notespanimage img { height: 20px; } .note>p{ /* padding: 0px 0px 3px;*/ padding-left: 28px; } li .note>span { margin-left: 0px; } .note ol { margin-left: 40px; } .note ul { margin-left: 40px; } .notetitle, .notelisttitle, .dlterm { font-weight: 700; } .uicontrol { font-weight: bolder; } h2 .uicontrol{ margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-weight:bold; font-size: 18px; color: #009DD9; } .menucascade { font-weight: bolder; } @media screen and (max-width:980px) { html, body, div, span, p, em, img, ol, ul, li, dl, dt, dd { margin: 0px; padding: 0px; /*四个方向内边距*/ outline: none; /*设置元素轮none为没有轮廓*/ vertical-align: baseline; line-height: 1.7em; color: #1A1A1A; font-size: 15px; font-family: "Frutiger Next Com", Arial, "Microsoft Yahei"; word-wrap: break-word; word-break: normal; } a { text-decoration: none; } img { max-width: 100%; height: auto; vertical-align: text-bottom; /*设置网页图片自适应*/ border: 0; } body { margin: 0; padding: 0; vertical-align: baseline; } h2 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: black; } h3 { color: maroon; } h4 { margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: black; } /** * screen */ pre { margin-top: 5px; margin-right: 0px; margin-bottom: 5px; font-family: Arial; } pre.screen { margin-top: 10px; margin-bottom: 0; padding: 5px; border: 0; background-color: #DDDDDD; white-space: pre-line; font-size: 15px; } /** * 每页导航栏 */ #dbhht { font-size: 25px; font-weight: 500; font-family: Sans-serif; font-style: normal; color: #09c; margin-left: 10px; } .dbh-header { font-size: 24px; line-height: 1.4em; color: rgb(0, 153, 204); display: none; } .dbh-header td { margin-top: 0px; padding-top: 30px; margin-bottom: 0px; padding-bottom: 15px; } #jd-content { padding: 0 0 0 0; } .back { width: 10px; } /** * 列表 */ /*处理列表左对齐IE兼容*/ ul, ol { padding-left: 0; margin-left: 0; margin-bottom: 1.0em; } ul { margin-left: 20px; *+margin-left: 17px; } ol { margin-left: 25px; *+margin-left: 26px; } ul li { line-height: 1.7em; } ol li { line-height: 1.7em; } /** * 简单表格 */ caption { margin-top: 8pt; /*图片标题caption*/ text-align: left; font-weight: 700; } table { width: 99%; word-wrap: break-word; word-break: normal; /*强制断句,防止内容溢出。配合word break使用*/ border-collapse: collapse; /*边框合并,看起来变细*/ border-spacing: 0; border-color: #C0C0C0; table-layout: fixed; margin-bottom: 10px; } th { padding: 0px 5px; vertical-align: middle; background-color: #E0E0E0; } td { vertical-align: middle; padding: 0px 5px; } /*处理表格内列别左右对齐表头不动的问题*/ th ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } th ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ol { list-style-position: inside; margin-left: 0; } td ul { list-style-position: inside; margin-left: 0; } p , .p{ padding: 3px 0px 3px; } li p, li .p{ padding: 0; } td p, td .p{ margin: 4px 0px 2px; } th p, th .p { margin: 4px 0px 2px; } .figcap { display: block; font-weight: 700; } /** * index页面需要 */ #jd-content1 { padding: 0 16px 12px; /*上0 左右16 下12*/ } #jd-content1 .g-idx a { display: block; line-height: 1.2; padding: 8px; } .g-idx li span { vertical-align: middle; } .gd-list>li { border-bottom: 1px solid #C2C2C2; } .gl-img { vertical-align: middle; width: 32px; height: 32px; margin-right: 2%; } .note { font-size: 15px; margin: 10px 0px; /*padding: 0em;*/ padding: 5px 5px 0 0; overflow: hidden; background-color: #fcfcfc; /*background-color: #f0f0f0;*/ } .notespanimage img { float: left; } .row-nocellborder img, .uicontrol img, .notespanimage img { height: 20px; } .note>p { /* padding: 0px 0px 3px;*/ padding-left: 28px; margin-top: 0; margin-bottom: 5px; } li .note>span { margin-left: 0px; } .note ol { margin-left: 40px; } .note ul { margin-left: 40px; } .notetitle, .notelisttitle, .dlterm { font-weight: 700; } .uicontrol { font-weight: bolder; } h2 .uicontrol{ margin-top: 15px; margin-bottom: 5px; font-size: 18px; color: black; font-weight:bold; } .menucascade { font-weight: bolder; } }</style><body> <table class="dbh-header h-fixed"> <tbody> <tr> <td class="back"><a href="index.html" id="backLink" class="tap-act"></a></td> <td class="dbhh-title"><em id="dbhht">Niepowodzenie aktualizacji systemu online</em></td> </tr> </tbody> </table> <div id="jd-content"> <div id="body51718129"> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p51545483">Zanim przystąpisz do rozwiązywania problemu, wykonaj następujące czynności:</p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol18658104244814"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li0658134214818">Upewnij się, że telefon nie został zrootowany. Na zrootowanym telefonie może nie być możliwe przeprowadzenie aktualizacji OTA lub otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach OTA.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li17658134219482">Upewnij się, że telefon jest wystarczająco naładowany. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, zaktualizowanie telefonu będzie niemożliwe. Zalecamy całkowite naładowanie telefonu przed jego zaktualizowaniem.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li12476125895318">Sprawdź, czy w telefonie jest zainstalowana karta pamięci. Jeśli tak, wyjmij kartę pamięci. Przyczyną niepowodzenia aktualizacji OTA może być niezgodność telefonu i karty pamięci. Obsługiwane marki kart pamięci mogą różnić się w zależności od urządzenia.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li18370134518552">Upewnij się, że w pamięci wewnętrznej telefonu i na karcie pamięci jest wystarczająca ilość miejsca. Jeśli ilość miejsca jest niewystarczająca, wyczyść dane w telefonie lub na karcie pamięci przed rozpoczęciem aktualizacji.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li1665914217483">Zadbaj o to, aby proces aktualizacji nie został ręcznie przerwany. Na przykład proces aktualizacji może zostać przerwany w przypadku naciśnięcia i przytrzymania przycisku zasilania przez co najmniej 10 sekund.</li> </ol> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p88353578215">Następnie wykonaj następujące kroki w celu rozwiązania problemu:</p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p18694137365"><a href="#PL-PL_TOPIC_0109025229__p14434584">Problem 1: Nie można pobrać pakietu aktualizacji.</a></p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p103353413717"><a href="#PL-PL_TOPIC_0109025229__p43743137580">Problem 2: Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji telefon nie zostaje zaktualizowany.</a></p> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p5305426816"><a href="#PL-PL_TOPIC_0109025229__p8121456142610">Problem 3: Niepowodzenie aktualizacji HOTA.</a></p> <div class="section2" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__section693184612316"> <h2 class="sectiontitle">Nie można pobrać pakietu aktualizacji.</h2> </div> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p1254202562"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b115417217619">Problem:</strong></p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol45911851161"> <li class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li4591105464">Proces pobierania zostaje zablokowany, a okno dialogowe nie reaguje.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li1416209869">Podczas procesu pobierania jest wyświetlany komunikat informujący o niepowodzeniu weryfikacji pakietu aktualizacji.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li1113511151079">Gdy pasek postępu osiągnie 100%, jest wyświetlany komunikat o niepowodzeniu weryfikacji lub analizy pakietu aktualizacji, albo tymczasowej niedostępności serwera.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li143021211966">Również w trakcie pobierania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący o niepowodzeniu pobierania. Gdy użytkownik potwierdzi zapoznanie się z komunikatem o błędzie, zostanie wyświetlony monit o ponowne pobranie pakietu aktualizacji.</li> </ol> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p28350637"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b30967009">Przyczyna:</strong></p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p53829147">Sieć jest niestabilna lub podlega ograniczeniom.</p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p14700275"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b10267631">Rozwiązanie:</strong></p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol1782419125814"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li678221912581">Otwórz aplikację <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol13423198201817">Ustawienia</span> i wyszukaj pozycję <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol5223117162311">Aplikacje</span>. Znajdź pozycję <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol687413062716">Aktualizacja systemu</span> i wybierz kolejno <span class="menucascade" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__menucascade1172412171213"><span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol13172101213120">Pamięć</span> &gt; <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol1617219129124">Wyczyść dane</span></span>. Ponownie uruchom telefon, przejdź do miejsca o lepszym połączeniu sieciowym i spróbuj jeszcze raz.</li> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li17889124313586">Wykonaj kopię zapasową danych, przywróć ustawienia fabryczne w telefonie i spróbuj ponownie.</li> </ol> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p9101152117400">Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.</p> <div class="section2" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__section3931109143016"> <h2 class="sectiontitle">Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji telefon nie zostaje zaktualizowany.</h2> </div> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p43743137580"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b60679928">Problem:</strong></p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p66054074">Po zainstalowaniu pakietu aktualizacji system telefonu nie zostaje zaktualizowany.</p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p57615760"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b9248440">Przyczyna:</strong></p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p48779793">Pakiet aktualizacji jest niekompletny.</p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p36364960"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b16127101">Rozwiązanie:</strong></p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol157879169551"> <li class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li167871016185511">Otwórz aplikację <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol77437385410">Ustawienia</span>, wyszukaj pozycję <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol97431937545">Aktualizacja systemu</span>, wybierz opcję <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol774393185413">Aktualizacja systemu</span>, dotknij ikony <img id="PL-PL_TOPIC_0109025229__image15936729181011" src="https://consumer-tkbdownload.huawei.com/ctkbfm/servlet/download/downloadServlet/H4sIAAAAAAAAAD2QQU-EMBSE_0vPq2npg7acXKPrelk97H3zgIJNSiFtcUXjf7eExeMkM9_Mez-kMt-vDSnJcf8w2rvRUgqsUIKSHflEa5qn4erO86hJGf2kd6T514RvnseVsRpaY_XzVzxhv3hG1yVXKrlljvskp6D9TbMk3eB7tKRs0YYEqL3GaAZ3NguB5TLjUtIcQIqV_o7xI0U1YFXVXAEKCbLOFCjGIWuLXDORqyyR0Q1u7ocpbOOC6RzGyS_VJzO-hIO112IG1rwdyErfhi_PuJgeO32hTFDBMwB2v9zz-we7BcvdNgEAAA%3D%3D.png" width="26" height="20">, a następnie wybierz opcję <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol958471145417">Pobierz ostatni pełny pakiet</span>, aby sprawdzić dostępność najnowszej wersji systemu.</li> <li class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li2787161685516">Jeśli jest dostępna najnowsza wersja pakietu aktualizacji, użyj jej do zaktualizowania telefonu.</li> </ol> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p21704116">Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.</p> <div class="section2" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__section192251773617"> <h2 class="sectiontitle">Niepowodzenie aktualizacji HOTA.</h2> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p42871746251"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b1741101232518">Problem:</strong></p> </div> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol10330105805311"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li31701648153717">Proces przywracania danych i aktualizacji telefonu za pomocą oprogramowania <span class="uicontrol" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__uicontrol590874105712">HiSuite</span> kończy się niepowodzeniem przy około 90%.</li> <li class="msonormal" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li533075819537">Aktualizacja HOTA (bezprzewodowa technologia Huawei) kończy się niepowodzeniem, a po uruchomieniu telefonu jest wyświetlany przedstawiony poniżej ekran.<p class="msonormal" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p10402369"><img id="PL-PL_TOPIC_0109025229__image32075938" src="https://consumer-tkbdownload.huawei.com/ctkbfm/servlet/download/downloadServlet/H4sIAAAAAAAAAD2QzU7DMBCE32XPpbJrO3FyIvyIcEEglQOnaovt1JVjR4kDFMS745C0x5FmvpndH9jb70cFJdTVdeeuOkcIp1mRE1jBBzqr7sKn3546DWXsR70CddHAzp6bmTEbjHX6_is-YTt5jl2TXKlkydRVkuOg-0XTJH3oW3RQGnRDArz3GqMNfmsnAhVyw6QkgjMuZvozxkOKKsaEkblBKgpuSC4pbhANYxL3tCA8kdEHf2rDOJzHDbbxGMd-qn5TwlQPqjlkr7f-RdUw05fh_8_Y2RYbvSOUFCzLZcbX0z2_f01ofdM2AQAA.jpg" height="263" width="283"></p> </li> </ol> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p26512460"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b20247990">Przyczyna:</strong></p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p37285554">Uzyskany pakiet aktualizacji jest nieprawidłowy.</p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p25666"><strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b48014184">Rozwiązanie:</strong></p> <p class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p230999">Przejdź do trybu eRecovery, aby pobrać kompletny pakiet aktualizacji. (Aby zapewnić pomyślne przeprowadzenie aktualizacji, zmień tryb połączenia na ładowanie). W tym celu:</p> <ol id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol13634173918254"> <li class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li0634339112518">Podłącz telefon do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Gdy telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski zwiększania głośności i zasilania, aż telefon zawibruje i przejdzie do trybu eRecovery.</li> <li class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li1471755916281">Wybierz kolejno <strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b44395615268">Download latest version and recovery</strong> &gt; <strong id="PL-PL_TOPIC_0109025229__b1944836122614">Download and recovery</strong>. Telefon wyszuka dostępne sieci Wi-Fi. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi. Następnie system pobierze najnowszy pełny pakiet aktualizacji HOTA.</li> </ol> <ol start="3" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ol17778740153011"> <li class="msonospacing" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li196351739182511">Po zakończeniu pobierania system automatycznie ukończy proces aktualizacji. Nie korzystaj z telefonu podczas aktualizacji. Po ukończeniu aktualizacji telefon zostanie automatycznie ponownie uruchomiony.</li> </ol> <p id="PL-PL_TOPIC_0109025229__p06241652937">Jeśli problem nadal będzie występować, wykonaj kopię zapasową danych i zanieś urządzenie wraz z dowodem zakupu do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Huawei, gdzie uzyskasz pomoc.</p> <div class="note" id="PL-PL_TOPIC_0109025229__note2078992"> <span class="notespanimage"><img id="defimageiconnote" src="https://consumer-tkbdownload.huawei.com/ctkbfm/servlet/download/downloadServlet/H4sIAAAAAAAAAD2PwU7DMBBE_2XPbWXHduPk1KICQUioh564bWKnuHLsyHEKBfHvOErK8Umzb2Z_oDbfLwpKqPa73q57Swin2yInsIIrWqMO_tOdbr2GMoZRr0D9M7B75mF2zIHWWP34Fd-wmzLD9ZxSqWS5qfYJx0GHhWlC50OHFsoW7ZAETdAYjXcnMxmokBmTkgguJJ_tR4wf6TQjmNF8y2TDBWeSStXWHAuUIq-ZUkUyo_Pu1vlxuI8bzNlhHMNU7btLfXl22auqjlq_P8FsX4abxru181Fvphd-_wA0h-jqKQEAAA%3D%3D.svg"></span>&nbsp; <ul id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ul3471122619311"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li195901401538">Jeśli przed przywróceniem systemu ikona HD była wyświetlana normalnie, ale po jego przywróceniu nie jest wyświetlana, wykonaj następujące kroki: Wyjmij kartę SIM i włóż do telefonu inną kartę SIM innego operatora. Gdy nowa karta SIM zostanie pomyślnie zarejestrowana w sieci, wyjmij ją i włóż do telefonu poprzednią kartę SIM, aby rozwiązać problem.</li> </ul> <ul id="PL-PL_TOPIC_0109025229__ul176261536193914"> <li id="PL-PL_TOPIC_0109025229__li7626123673912">Pobranie pakietu aktualizacji w trybie eRecovery może również spowodować usunięcie danych z urządzenia, w zależności od jego stanu. Zalecamy wcześniejsze wykonanie kopii zapasowej danych urządzenia. Podczas aktualizacji telefon powinien być podłączony do dostępnej sieci Wi-Fi, a poziom naładowania baterii powinien być wyższy niż 30%.</li> </ul> </div> </div> <div></div> <div class="hrcopyright"> <center> <div class="hwcopyright"></div> </center> </div> </div> </body><script language="javascript" type="text/javascript" src="https://consumer-tkbdownload.huawei.com/ctkbfm/servlet/download/downloadServlet/H4sIAAAAAAAAAD2PzU6EMBhF36XrkZRCW2A1YzRhFhoXs3FZ-qM1pYX-qIzx3S1hcHmTc8_9vh8w6OtZgA70p-Nk7iYDYV2SlkJwAJ_MaPHgvuxlmSTook_yAMR_BtXO3G-ODVDayMfv-MzGlfkIGcobt0p_yjEF6W-5zNE6PzIDOsVMyH3uJYva2YteBSVuUNU0ENcE0k3-wuJ7rqIatrSseDNwXqMBDYJjLDjCilSSYJLNzDq7jC6F_bag3yyLya_T7UznnqsnrOj1_EoWsNn3u-ck_VKM2hZaTEV-4_cP3wkJQywBAAA%3D.js"> </script><script language="javascript" type="text/javascript" src="https://consumer-tkbdownload.huawei.com/ctkbfm/servlet/download/downloadServlet/H4sIAAAAAAAAAD2Py07DMBBF_8Xrguw4bh4rWhqpSAhYVGU98YMaObZlO7QF8e84SsrySueeO_ODev39JFCL9psHb-68wbgk66bCaIW-wGixc2d7uHqJ2hRGuULiPyN6Y7azYwaUNrK7pBcYJuYzZihvLJX9JscxyrBkkqN1YQCDWgUm5j4PEpJ29qAnAWF1Qesas5JWbJa_QTrlatUXYo2J4orVJSs5QA9FQzFIyolqZDaDdfY6uDHebov6w0IawzTNeL87vjfDsTrb59cuoNm-3N1dPFjx6IwBH-V9fuP3D2rrBHcsAQAA.js"> </script>

Dostępne produkty:

Pomocne?
Dziękujemy za opinię.

Mogą być potrzebne następujące usługi: