Wsparcie dla routerów HUAWEI

Rozpoczęcie pracy z routerem HUAWEI

Konfiguracja routera przy użyciu strony internetowej do zarządzania

Dowiedz się, jak używać strony internetowej do skonfigurowania nowego routera i zachowania pełnej łączności z Internetem.

Kroki
Skonfiguruj router za pomocą aplikacji AI Life App

Dowiedz się, jak używać aplikacji mobilnej do konfigurowania nowego routera i ł zachowania pełnej łączności z Internetem.

Kroki
Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne routera, możesz skorzystać z 4 sposobów.

Dowiedz się, jak przywrócić ustawienia fabryczne
Więcej wskazówek

Funkcja kontroli rodzicielskiej w routerze może ograniczyć ilość czasu spędzanego przez osoby niepełnoletnie w Internecie i uniemożliwić im dostęp do niektórych stron internetowych, aby chronić ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Możesz kontrolować urządzenia podłączone do routera za pomocą aplikacji Al Life lub strony internetowej, aby zablokować im dostęp do Internetu lub ograniczyć prędkość połączenia internetowego.

Dowiedz się, jak zmienić nazwę i hasło Wi-Fi za pomocą aplikacji AI Life lub strony internetowej do zarządzania w celu ochrony sieci Wi-Fi.

Masz więcej pytań?
Przydatne pliki do pobrania