More Information

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Huawei opracował globalną strategię zrównoważonego rozwoju i powołał komitet na rzecz konsumentów. Wszechstronny zespół skupia przedstawicieli z działów produkcji, zasobów ludzkich, prawa, komunikacji i innych działów biznesowych. Przewodniczy mu dyrektor generalny Huawei Consumer Business Group. Grupa ustala cele i plany długo-, średnio- i krótkoterminowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu zrównoważonego rozwoju Huawei, kliknij tutaj.

Ustawienia plików cookie