Supplier Sustainability

Aby uzyskać najlepsze wyniki użytkowania, należy użyć najnowszej wersji programu Internet Explorer lub przełączyć się na inną przeglądarkę.

Ludzie są fundamentalną wartością w Huawei. Ich zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie są dla nas najważniejsze - nie tylko tych, którzy pracują w Huawei, ale wszyscy, którzy pracują z nami w całym łańcuchu dostaw. Starannie dobieramy naszych dostawców i wymagamy od nich przstrzegania standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz etyki biznesowej, aby odpowiednio zarządzać naszymi relacjami.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o standardach CSR dla dostawców Huawei
Supplier CSR Code of Conduct image
Kodeks CSR dostawców Huawei
Dowiedz się więcej
Preventing Modern Slavery image
Zapobieganie wyzyskowi pracowników
Dowiedz się więcej
Statement on Conflict Mineral image
Oświadczenie o pozyskiwaniu minerałów z obszarów konfiltu
Dowiedz się więcej
Statement on Responsible Cobalt image
Oświadczenie o odpowiedzialnym zarządzaniu kobaltem
Dowiedz się więcej
Ustawienia plików cookie