• ø50 x 56.3 มม.

  • Graphite Black
  • Emerald Green

 • 101 กรัม

  *ขนาดผลิตภัณฑ์ น้ำหนักผลิตภัณฑ์ และคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเป็นค่าทางทฤษฎีเท่านั้น การตรวจวัดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไป คุณสมบัติทั้งหมดขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่แท้จริง

 • 660 mAh

  *ค่าปกติ ความจุที่แท้จริงอาจแตกต่างเล็กน้อย ความจุนี้เป็นความจุแบตเตอรี่ที่ระบุ ความจุแบตเตอรี่ที่แท้จริงสำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่องอาจมากหรือน้อยกว่าความจุแบตเตอรี่ที่ระบุเล็กน้อย

 • Bluetooth 4.2

 • IPX4

 • 3 W

 • ø40 มม.

 • Bluetooth 4.2

 • 4 ชั่วโมง

 • 2.5 ชั่วโมง

 • รองรับ

 • ภายในตัว