ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม HUAWEI Points

เพื่อใช้งานที่ดียิ่งขึ้น กรุณาใช้ Internet Explorer เวอร์ชันล่าสุด หรือเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรม HUAWEI Points

โปรแกรมคะแนน Huawei ("โปรแกรมเป็นโปรแกรมสร้างความภักดีที่จัดโดย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ("ผู้จัด") โดยผู้บริโภคที่มี HUAWEI ID ที่ถูกต้อง ("ผู้เข้าร่วม") สามารถรับคะแนน ("คะแนน") ผ่านช่องทางทางการของ Huawei เช่น แอป My HUAWEI หรือ https://consumer.huawei.com/th/ ("ช่องทางอย่างเป็นทางการของ Huawei") ผู้ใช้ที่ได้ลงทะเบียนและล็อกอินด้วย HUAWEI ID สามารถรับคะแนนจากการซื้อ และใช้คะแนนเพื่อรับส่วนลดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์HUAWEI จากช่องทางอย่างเป็นทางการของ Huawei คะแนน ที่ได้รับ จะส่งไปยัง ศูนย์ผู้ใช้ (“ศูนย์ผู้ใช้”) และ คะแนนที่ใช้จะถูกหักไปด้วย ตามที่ระบุไว้ในที่นี้

ในการเข้าร่วมโปรแกรม ผู้เข้าร่วมต้องยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้:

1. คุณสมบัติ และการมีส่วนร่วมในโปรแกรม

1.1 โปรแกรมนี้เปิดให้ผู้อยู่อาศัยตามกฎหมายของประเทศไทย ซึ่งมีอายุยี่สิบ (20) ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

1.2 ผู้เข้าร่วมต้องมีบัญชี HUAWEI ID ที่ถูกต้อง ซึ่งลงทะเบียนผ่านช่องทางทางการของ HUAWEI และเข้าสู่ระบบบัญชี แขกไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ บัญชีดังกล่าวบริการฟรี แต่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข หากคุณไม่มี HUAWEI ID คุณสามารถเข้าสู่ คำถามที่พบบ่อย และปฏิบัติตามคำแนะนำในหน้าลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี

1.3 การที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์และไม่มีเงื่อนไขของผู้เข้าร่วมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมเหล่านี้ เนื่องจากอาจมีการปรับปรุงเป็นครั้งคราว ("กฎ") และเป็นการรับรองว่าผู้เข้าร่วมมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการมีสิทธิ์ที่กำหนดไว้ในกฎเหล่านี้ ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในโปรแกรมตามที่ผู้จัดตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว มีการจำกัดศูนย์ผู้ใช้ไว้ที่หนึ่ง (1) รายการต่อคน/ที่อยู่อีเมล โดยไม่คำนึงถึงว่ามีผู้ใช้ที่อยู่อีเมลเดียวกันมากกว่าหนึ่งคนหรือไม่ก็ตาม บุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีอีเมลที่ได้รับอนุญาตของที่อยู่อีเมลที่ระบุไว้เมื่อลงทะเบียน (และผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การมีสิทธิ์) จะถือว่าเป็นผู้เข้าร่วม

1.4 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม: หากต้องการเรียนรู้ว่าผู้จัดจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมโดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมนี้อย่างไร โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้จัด

2. การแก้ไขและสิ้นสุดโปรแกรม

ผู้จัดยังสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกโปรแกรมตามดุลยพินิจ ในเวลาใดก็ได้โดยมีการแจ้งให้ทราบ

3. รับคะแนน

รับคะแนนจากการซื้อผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ HUAWEI สำหรับพื้นที่ประเทศไทย: คุณสามารถรับคะแนนจากการซื้อผลิตภัณฑ์ HUAWEI ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ HUAWEI ขณะที่ล็อกอินเข้าสู่ HUAWEI ID ของคุณ จะไม่มีการให้คะแนนสำหรับสินค้าฝากขาย สินค้าเสมือน และสินค้าที่ซื้อโดยองค์กร สำหรับสถานการณ์อื่น ๆ จำนวน ของคะแนนจะคำนวณตามกฎต่อไปนี้:

(i) จำนวนคะแนน = 100% ของจำนวนเงินที่ชำระจริงไม่รวมค่าขนส่ง ในผลการคำนวณ ตัวเลขใดๆ หลังจุดทศนิยมจะถูกปัดเศษ

(ii) จำนวนคะแนนสุดท้ายจะถูกคำนวณหลังจากแลกส่วนลด คูปอง และรหัสโปรโมชั่นทั้งหมดแล้ว และจะไม่รวมค่าจัดส่งหรือภาษีหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากมี จำนวนคะแนนที่จะได้รับจะปรากฏขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการสั่งซื้อ

(iii) คะแนนจะถูกโอนไปยัง HUAWEI ID ของผู้เข้าร่วมเมื่อคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องเสร็จสิ้น

4. มูลค่าคะแนน การโอนถ่าย และการดู

4.1 ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดหรือการโอน

คะแนนไม่ถือเป็นทรัพย์สิน ไม่เป็นการให้สิทธิ์ดำเนินการแก่สมาชิกหรือดอกเบี้ย และไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด ด้วยเหตุนี้ คะแนนจึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือถ่ายโอนให้ผู้อื่นได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ดังนั้น คะแนนจะไม่สามารถถ่ายโอนได้ (ก) เมื่อเสียชีวิต (ข) เป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ภายในประเทศ (ค) ระหว่างศูนย์ผู้ใช้ที่แยกจากกันซึ่งถือโดยผู้เข้าร่วมรายหนึ่ง หรือ (ง) โดยการดำเนินการตามกฎหมาย ห้ามขายหรือถ่ายโอนคะแนนโดยเด็ดขาด ห้ามขายคะแนนในตลาดรอง และการถ่ายโอนคะแนนไปยังตลาดรองจะถือเป็นโมฆะ จะไม่มีการยกยอดหรือถ่ายโอนคะแนนไปยังโปรแกรมอื่น ๆ ของผู้จัด เว้นแต่ผู้จัดจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

4.2 คะแนนหมดอายุ

คะแนนจะใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่สองหลังจากที่คุณได้รับคะแนน คุณสามารถดูจำนวนคะแนนที่จะหมดอายุเร็วๆ นี้ในศูนย์ผู้ใช้งาน > เมนู คะแนน เมื่อหมดอายุแล้ว จะไม่สามารถใช้คะแนนได้ และสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นในจำนวนคะแนนของคุณ

4.3 คะแนนสะสมสามารถดูได้ในศูนย์ผู้ใช้งานของผู้เข้าร่วม

จำนวนคะแนนสะสมโดยผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะถูกติดตามในศูนย์ผู้ใช้ คะแนนจะถูกโอนไปยังศูนย์ผู้ใช้งานของผู้เข้าร่วมหลังจาก

(i) การยืนยันการทำธุรกรรม;

ผู้จัดจะต้องได้รับการอ้างสิทธิ์ในคะแนนใด ๆ ที่ไม่ได้มอบให้อย่างถูกต้อง ภายใน 3 วันจาก วันที่อ้างสิทธิ์ในการสะสมคะแนนดังกล่าว

การออกคะแนนด้วยตนเองอาจใช้เวลานานถึง 7 วันทำการ

ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการทำให้คะแนนเป็นโมฆะจากศูนย์ผู้ใช้ของผู้เข้าร่วม หากพบว่าคะแนนดังกล่าวได้รับมาอย่างไม่เหมาะสม หรือได้รับมาอย่างฉ้อฉล ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการขอหลักฐานการสะสมคะแนนและชะลอการประมวลผลหรือการแลกคะแนนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามกฎเหล่านี้ ผู้เข้าร่วมมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของศูนย์ผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้เข้าร่วม และจำกัดการเข้าถึงอุปกรณ์และกิจกรรมของตนในศูนย์ผู้ใช้ของผู้เข้าร่วม และผู้เข้าร่วมตกลงยอมรับความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ศูนย์ผู้ใช้ของตน ผู้จัดอาจระงับหรือยุติบัญชีรางวัลของผู้เข้าร่วม หากผู้จัดสงสัยว่าผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม โดยไม่มีการจำกัดการเยียวยาอื่น ๆ

การเข้าร่วมโปรแกรมต้องเป็นไปตามกฎเหล่านี้ ตลอดจนนโยบายและขั้นตอนที่ผู้จัดอาจนำมาใช้หรือปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว การไม่ปฏิบัติตามกฎเหล่านี้หรือนโยบายหรือขั้นตอนใด ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้จัด การดำเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้จัด หรือการบิดเบือนความจริงหรือกิจกรรมการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมอาจส่งผลให้ (นอกเหนือจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่มีให้แก่ผู้จัดในด้านกฎหมายหรือความยุติธรรม) มีการยุติการเข้าร่วมโปรแกรม รวมถึงการริบคะแนนที่สะสมจนถึงปัจจุบัน ทั้งหมดตามที่ผู้จัดกำหนดโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

5. การแลกคะแนนที่ได้รับ

5.1 สามารถใช้คะแนนเพื่อรับส่วนลดเฉพาะได้ (กฎ: 1 บาทสามารถหักได้ทุก ๆ 100 คะแนน) เมื่อซื้อผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของ Huawei สำหรับ พื้นที่ประเทศไทย การสั่งซื้อจะสามารถรับส่วนลดใด ๆ ด้วยคะแนนได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับข้อมูลจริงที่แสดงบนหน้า คะแนนไม่สามารถใช้ชำระคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ และจำนวนที่หักได้จะแสดงอยู่ในสรุปคำสั่งซื้อ หากผู้เข้าร่วมเลือกใช้คะแนนโดยคลิกปุ่ม “แลก” เมื่อคุณเลือกใช้คะแนน คะแนนที่หักได้จะต้องไม่เกิน 20% ของจำนวนเงินที่ชำระจริงของผลิตภัณฑ์ที่มีสิทธิ์หักได้ในคำสั่งซื้อ

5.2 ในปัจจุบัน การซื้อแบบแฟลช การเสนอรหัสซื้อแบบพรีเมียม การเสนอซื้อแบบพิเศษ การเสนอซื้อระดับองค์กร การเสนอขายแบบฝากขาย และสินค้าเสมือนจริงไม่รองรับการหักคะแนน

5.3 ใบสั่งซื้อขององค์กรไม่สามารถสร้างและใช้คะแนนได้

5.4 เมื่อส่งคำสั่งซื้อด้วยคะแนนที่ใช้แล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนคะแนนที่ใช้ได้ หากคุณต้องการแก้ไขคำสั่งซื้อ คุณสามารถยกเลิกได้ก่อนเวลาที่ระบบจะอนุญาตให้ยกเลิก และส่งคำสั่งซื้ออีกครั้ง หลังจากที่คุณยกเลิกคำสั่งซื้อ คะแนนจะถูกส่งคืนไปยังบัญชีภายในระยะเวลาที่กำหนด

5.5 ไม่สามารถแลกคะแนนและไม่สามารถใช้ระหว่างบัญชีได้ คุณสามารถใช้คะแนนสำหรับคำสั่งซื้อของคุณเองเท่านั้น และคะแนนจะไม่สามารถถ่ายโอนได้ นอกจากนี้ จะไม่มีการออกใบแจ้งหนี้สำหรับการหักคะแนน และการหักคะแนนจะแสดงแยกต่างหากในใบแจ้งหนี้เป็นรายการส่วนลดการขาย

5.6 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการส่วนลดที่มีให้ รวมถึงค่าคะแนนที่สัมพันธ์กัน ได้ทุกเมื่อไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

5.7 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนทดแทนผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาไว้ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือสูงกว่า หากไม่มีผลิตภัณฑ์ หรือด้วยเหตุผลอื่นใด ๆ ก็ตาม

6. เงื่อนไขเพิ่มเติม

6.1 ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการมีสิทธิ์ของบุคคลใด ๆ ที่ใช้ หรือ (ในกรณีที่มีการระงับ) ต้องสงสัยว่ามีการใช้โปรแกรมในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับกฎเหล่านี้หรือกฎหมายท้องถิ่นใด ๆ นอกเหนือจากการระงับหรือยกเลิกสิทธิ์ของโปรแกรมแล้ว ผู้จัดจะมีสิทธิ์ดำเนินการด้านการบริหารและ/หรือทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงการดำเนินคดีทางอาญาตามที่เห็นสมควร ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

6.2 ความพยายามใด ๆ โดยบุคคลใดก็ตามที่จะบ่อนทำลายการดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายของโปรแกรมอาจเป็นการละเมิดกฎหมายอาญาและ/หรือกฎหมายแพ่ง และหากมีความพยายามดังกล่าว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากบุคคลดังกล่าวในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต การที่ผู้จัดไม่สามารถบังคับใช้กฎใด ๆ เหล่านี้ได้สำเร็จจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดนั้นหรือข้อกำหนดอื่นใด

6.3 โปรแกรมนี้มีให้สำหรับผู้บริโภคเท่านั้น บริษัท สมาคม รวมถึงองค์กรของโรงเรียน หรือกลุ่มอื่น ๆ อาจไม่เข้าร่วมในโครงการ

6.4 โปรแกรมนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้จะอยู่ภายใต้และได้รับการตีความตามกฎหมายของประเทศไทยไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ที่จะยกเว้น จำกัด หรือยับยั้งสิทธิ์ของคุณภายใต้กฎหมายผู้บริโภคที่บังคับใช้ในท้องถิ่น

7. การจำกัดความรับผิด

7.1 ผู้จัด และบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ แฟรนไชส์ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ตัวแทนและหน่วยงานส่งเสริมการขายและโฆษณา ผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้อง (รวมเรียกว่า "ฝ่ายที่ได้รับการยกเว้น") จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์ การตกหล่น การหยุดชะงัก ความผิดปกติ การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง การโจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตไปยังหรือการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของโปรแกรมหรือการทำงานที่ผิดปกติทางเทคนิค เครือข่าย อุปกรณ์โทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ในทุกรูปแบบ หรือการส่งข้อมูลโปรแกรมที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปริมาณรับส่งข้อมูลที่หนาแน่นบนอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์หรือปัจจัยใด ๆ ดังกล่าวรวมกัน

7.2 เมื่อเข้าร่วมในโปรแกรม จะถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละรายยอมรับความรับผิดชอบทั้งหมด และยกเว้นและตกลงไว้ในที่นี้ว่าจะชดใช้ค่าเสียหายและปกป้องความเสียหายของผู้จัดและบริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ ตัวแทน หน่วยงานส่งเสริมการขายและโฆษณา รวมถึงแฟรนไชส์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้สืบทอด ผู้ได้รับมอบหมาย และผู้ให้บริการแต่ละรายที่เกี่ยวข้อง จากการเรียกร้อง ความรับผิด ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้เข้าร่วมดังกล่าว และ/หรือการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมดังกล่าวในโปรแกรม หรือในอันตรายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากบุคคลที่สาม

ออกจาก consumer.huawei.com
หลังจากคลิกลิงก์ คุณจะเข้าสู่เว็บไซต์บุคคลที่สาม Huawei ไม่มีส่วนรับผิดชอบและไม่มีการควบคุมเว็บไซต์บุคคลที่สามนี้
ย้อนกลับ ดำเนินการต่อ