เปิดเครื่องและปิดเครื่องนาฬิกาของคุณ

นี่เป็นประโยชน์หรือไม่